Håbo kommun   038010 Västeråker   038038 Gottsunda   038124 Hjälsta
030501 Kalmar   038011 Dalby   038039 Stavby   038125 Giresta
030502 Yttergran   038012 Uppsala-Näs   038040 Tuna   038126 Fröslunda
030503 Övergran   038013 Läby   038041 Rasbo   038127 Biskopskulla
030504 Häggeby   038014 Vänge   038042 Rasbokil   038128 Långtora
030505 Skokloster   038015 Åland   Enköpings kommun   038129 Nysätra
Älvkarleby kommun   038016 Skogs-Tibble   038101 Enköping   038130 Gryta
031901 Älvkarleby   038017 Järlåsa   038102 Enköpings-Näs   038131 Simtuna
031902 Skutskär   038018 Jumkil   038103 Teda   038132 Frösthult
Tierps kommun   038019 Börje   038104 Svinnegarn   038133 Härnevi
036001 Tolfta   038020 Åkerby   038105 Tillinge   038134 Torstuna
036003 Vendel   038021 Bälinge   038106 Bred   038135 Österunda
036004 Tegelsmora   038022 Skuttunge   038107 Sparrsätra   038136 Altuna
036005 Tierp   038023 Tensta   038109 Boglösa   Östhammars kommun
036006 Söderfors   038024 Lena   038110 Lillkyrka   038201 Östhammar
036007 Västland   038025 Ärentuna   038111 Vallby   038202 Forsmark
036008 Österlövsta   038026 Björklinge   038112 Kungs-Husby   038203 Valö
036009 Hållnäs   038027 Viksta   038113 Torsvi   038204 Börstil
Uppsala kommun   038028 Knutby   038114 Veckholm   038205 Hökhuvud
038001 Uppsala domk.   038029 Bladåker   038115 Hacksta   038206 Harg
038002 Helga Trefaldighet   038030 Faringe   038116 Löt   038207 Öregrund
038003 Gamla Uppsala   038031 Almunge   038117 Villberga   038208 Gräsö
038004 Vaksala   038032 Lagga   038118 Husby-Sjutolft   038209 Alunda
038005 Danmark   038033 Alsike   038119 Litslena   038210 Ekeby
038006 Funbo   038034 Vassunda   038120 Härkeberga   038211 Skäfthammar
038007 Hagby   038035 Knivsta   038121 Holm   038212 Morkarla
038008 Ramsta   038036 Östuna   038122 Fittja   038213 Film
038009 Balingsta   038037 Husby-Långhundra   038123 Kulla   038214 Dannemora