Här finns alla Sveriges kyrkliga församlingar från äldsta tid. Dessutom regementen, slott, fängelser, barnbördshus o. likn. som hade folkbokföring.

Det har blivit 4 381 st sedan de första bildades under 1100-talet, tills den civila delen upphörde 1 juli 1990.

Sökning: via första bokstaven överst i menyn eller på län som indelningen var år 2002 då antalet var 2521.

Numren motsvarar länet som också församlingarnas id-nr börjar med, t.ex. Värmland (S) som har nr 17.

Vid skiljandet kyrka/stat år 2000 fick en del försam- lingar (Mora m.fl.) behålla sina arkiv på dispens. Fakta i texten om detta kan sedan dess ha blivit inakatuell.