Albinism (OCA) 
Albinism är en genetisk defekt som ärvs från båda föräldrarna. (I unika fall bara från en förälder). Den finns i 2 huvudvarianter och hindrar koppen från att tillverka pigmentet melanin som normalt skyddar hud, hår och ögon. Abinos är annars normala med undantag för ögonen som inte fungerar korrekt plus större risk att få hudcancer genom solensken. En person av 17.000 har någon form av albinism, (de svarta i Sydafrika en på 4000).
Var 70:e person bär på arvsanlaget OCA-genen, (i Sydafrika 1:40).
Reptiler har flera pigment i huden och inget exemplar har hittats där alla (3 eller fler) saknats.

Albinism is a genetic defect inherited from both parents. (In very rare cases just from one parent). It appears in 2 main variations and prevents the body from producing the protective melanin pigment for skin, hair and eyes. Albinos are otherwise normal except for the eyes that don't work properly and a higher risk of getting skin cancer from sunshine. One person of 17.000 have some kind of albinism (blacks in South Africa one of 4000).
Every 70th person is bearer of the OCA-gene, (in South Africa: 1:40).
Reptiles have many pigments in their skin and none has been found where all (three or more) were lacking.