Under bokhyllan finns utrymmen som kan tas till vara till förvaring av skilda slag.
The space underneath the bookshelf is practical for various kinds of storing.