En solfjäder ovanför spegeln gör intrycket av hallen oväntat och spännande.
A big fan on top of the mirror (rear) gives an exciting impression of the hall .