Hallen mot utgången kan lysas upp av en vanlig gammaldags färgglad trasmatta.
The hallway towards the exit can be brighten up by an old fashion rag-carpet.