Ett fungerande kök med lagom avstånd till redskapen är kärnan i ett bra hem.
A fine kitchen with good functioning facitlitied is the nucleus of a good home.