Ergonomin är viktig i arbetet. Man kan t.ex. avlasta ryggen genom att ligga.
Ergonomy is important in work. Lying down looses the tensions in the back.