På skrivbordet skall alla arbetsredskap ligga lätt åtkomliga inför dagen arbete.
At the working desk all facilities should be at hand and ready for a day's work.