Dämpade färger på apparaterna harmoniserar med applikationerna på väggen.
Subdued colors on all devices hamonise with all the applications on the wall.