Att använda hörnena är viktigt. Uppstoppade djur o likn. är lämpliga till detta.
Using all corners is a must. Stuffed animals and such are good objects to use.