Bakom ett elegant draperi (till vänster) kan man förvara familjens videoarkiv.
Behind a tasteful hanging (picture left) one can store the archive of video films.