Rullande raritet
Påsken 1961 besökte några kompisar och jag en plats strax norr om Kungälv.
Ett gammalt kvarnhus höll på att repareras och byggarnas bil var av äldre modell. En kamrat tog ett foto med min lådkamera.
Ett rop hördes då från huset: - "Akta så du inte repar lacken!"
40 år efteråt tog jag fram data via arkiven: Lastbil, 1,5 ton, Chevrolet årsmodell 1928, last: 1 ton, motor: 31 hkr, längd 5.05 m, bredd: 1,76 m, skrotad 1962, ålder: 34 år.

Posing on an old lorry when visiting a place north of Gothenburg in 1961. This Chevy was of from 1928 and archives tell it was scrapped in 1962 at the age of 34.