Mannens hjärna


Feministerna har nu kommit med en undersökning om hur mannens hjärnan är konstruerad. Allt är präglat av de besvikna kvinnor som ligger bakom och "resutatet" är också presenterat som rörlig grafik.