Skeppet på berget
Längst ner på den skånska sydkusten ligger det lilla fiskesamhället Kåseberga. Här lever man av två saker - ålfiske och turister. Den senare kategorin kommer för att gå ut på den branta udden och beskåda den stensättning som är den största i hela landet - Ales stenar.
Den ligger på toppen längst ut mot havet med en fantastisk utsikt över Hanöbukten.
Dess ålder har beräknats till strax före vikingatiden.
(foto: Leif Andréasson 2002).