Ett skepp av stenSkeppssättning i Askeberga, även kallat Ranstena, utanför samhället Tidan cirka
två mil norr om Skövde. Längden är drygt 53 meter och åldern cirka 1 600 år. De 24 sten- blocken väger omkring 25 ton styck, och är de största i något monument i Sverige. De van- ligen två största, i skeppets båda stävar, saknas märkligt nog här, och därför har det ifrågasatts om det verkligen är ett "skepp".
(foto åt söder: auto 1986)


Stenblocken är till övervägande delen rätt klotformiga s.k. klumpstenar. Andra är platta och ligger ner, vilket knappast var deras ursprungliga position. Några stycken är dock mer långsträckta och är fortfarande kvar i sin resta ställning och en (bilden t.v.) når 2,8 m över marken.
   (foto åt söder: auto aug. 2003)De två raderna med ett dussin jätteblock i varje ger ett imponerande intryck. Den mäktiga siluett som monumentet har genom sin storlek och höga läge döljs numera tyvärr av alla de björkar som har planterast runt om.
(foto åt norr: Leif Andréasson aug. 2003)