Mässboken från Skara


I Skara finns kanske landets äldsta bok, det så kallade Skaramissalet, som är en katolsk mässbok på latin med mycket välbevarade bilder. Den tillverkades (möjliigen i Frank- rike, England eller Norge) för Skara domkyrka och bladen är av pergament (skinn).
Den är daterad till år 1150, just när kyrkan invigdes. Pärmarna (av ek) är från år 1256 då boken blev ombunden drygt 100 år gammal. I dag finns bara 44 blad bevarade av de ursprungligen cirka 300. År 2003 gav man ut en kopierad nyutgåva - 853 år efter det handskrivna originalet som beräknas på sin tid ha tagit omkring två år att framställa.
(Foto: Leif Andréasson, augusti 2003)
Tillbaka