Borrås skåra, Värö, Halland.  Borrås skåra, Värö, Halland.
I Värö norr om Varberg ligger BORRÅS SKÅRA, en drygt 100 m lång bergklyfta.
Åt öster (t.v.) finns ett stort klippblock fastkilat en bit från marken och västerut (t.h.)
hittar man den s.k. "rövargrottan". Från kyrkan följer man skyltar fram till platsen.
Foton: Ylva Forsell (t.v.), Leif Andréasson. Juli 2002