Fredens plats (350 år efteråt)

Brömsebro ligger mellan Småland och Blekinge. Här slöts freden med
Danmark år 1645 som gav Sverige Jämtland, Härjedalen, Gotland plus
Halland på 30 år och ön Ösel utanför Estland. Vi besökte platsen 1995,
lagom till 350-årsjubileet. I bakgrunden syns bron över Brömsebäcken
(med nymålat vitt räcke) och till höger därom kvarnhuset.