Madonnan vid bordet

På en höjd med milsvid utsikt ligger detta okända monument. Det liknar en sittande figur
i kåpa vid ett bord, men är en samling stenblock ditsatta av Renhållningen i Göteborg.
Platsen är den nedlagda tippen i Brudaremossen där avfall dumpats sedan 1930-talet.