Hundraårigt ljud
Nere i en källare till en villa i Simrishamn finns ett märkligt museum. Där finns massvis med speldosor och fonografer från en svunnen tid och det mesta fungerar ännu.
Endast Edisonmuseet i New Jersey har fler fonografrullar än familjen Fransson, som också har blivit uppmärksam- made i brittisk och ameri- kansk TV.
Vid en uppspelning av en svensk sångare från 1898 (den svarta tratten på bilden) kun- de man konstatera att ljudet faktiskt var mycket bra.
Numera (2009) är tyvärr detta museum stängt.
(foto: Albin Forsell 2002).