Ett grodmonster för barn


Promenerar man några steg bort i nordöstlig riktning från Stora Torget
i Laholm kommer man till ett grönområde med en mindre lekplats.
Där finns en klätterskulptur i tvart trä av en groda som just kastar ut sin
långa klibbiga tunga. En fantasifull skapelse med naturens material.
(foto: Albin Forsell, juli 2002).