Det långa stenhuset


(foton: Leif Andréasson aug. 2002).

I början av 1820-talet lade Sverige om taktik för det militära försvaret.
En snillrik hjärna kom då på en idé som kallades "inre försvar" och gick
ut på att landet skulle försvaras från fästningar långt från havet. Endast
en påbörjades och blev aldrig färdig trots nittio års byggtid. Det är Karlsborgs
Fästning vid Vätterns västra strand några mil norr om Hjo och bredvid Göta kanal.
Södra sidan av detta unika bygge är landets längsta stenbyggnad, över 300 m lång.