En märklig klippa

Brukssamhället Klippan ligger i norra Skåne. Då inga berg finns i närheten är namnet något märklgt men det har sin egen speciella förklaring som ytterst få av invånarna själva känner till. Det gamla bruket ligger vid en å vars kraft man en gång använde. Mitt i strömfåran av detta numera på sommartid stilla vattendrag sticker det upp en stor bergknalle. Detta är "klippan" som har gett samhället dess namn.
(foto: Leif Andréasson 2002).