Den gamla lindenPå kyrkogården i Torslanda i Göteborg finns en lind med enorma mått.
Den är så gammal att den rent av kan ha planterats som ett vårdträd när kyrkan byggdes en gång på 1100-talet.
Åldern kan då vara så hög som upp emot
900 år, vilket gör den till Sveriges äldsta i
sitt slag.