Lugnarohögen i Laholm grävdes ut på 1920-talet och i den fann man en skeppssättning.
Man byggde då ett valv över det hela och återställde högen. En urna innehöll en miniatyrdolk,
en pincett och en syl, allt av brons, samt brända ben från människa och får och ett stycke ylletyg.
Rester av minst fyra personer fanns i högen som är från cirka 700 f . Kr. I dag når man den via en
underjordisk gång från en stuga alldeles bredvid och där finns också ett litet museum.

(foto: Albin Forsell (övre) och Ylva Forsell juli 2002).