Tattarstaden under jorden

I Snarsmon i Tanum i Bohuslän finns resterna av en tattarstad som var befolkad av resandefolk
under 1800-talet. Varifrån de kom vet ingen, men en skollärare besökte en gång samhället och
skrev ner hela händelsen. Stället ligger nära Vassbotten vid gränsen till Norge. Bostäderna var
nedgrävda under marken och lämningarna syns ännu tydligt i terrängen (centrum av bilden).
(foto: auto, 11 juli 2003).