Flygade tefat har landatVid stranden utanför Ängelholm ligger Sveriges enda monument över ett besök av varelser från
rymden. Detta skedde 1946 och 26 år senare sattes en kopia av tefatet upp på platsen i skala 1:8.
År 1995 kom observatörens egen bok ut om besöket ombord och hans samtal med befälhavaren!