Stengraven i Skosgås

En dryg mil sydöst om Herrljunga centralort i Västergötland finns en märklig hällkista. Den hittades år 1915 i socknen Norra Säm och var gömd under ett stort stenröse. Det unika är ett runt 35 cm brett hål med rundade kanter i skiljeväggen mellan kammaren och förmaket. En liknande öppning finns i en annan hällkista strax utanför Herrljunga kyrkogård, men är där gjord på ena yttergaveln.
Graven var orörd och innehöll flintredskap som: spjut- och pilspetsar, dolkar och skrapor, bronsspännen och hängsmycken av bärnsten, fingerringar av brons m.m. Allt detta tyder på att det var en stor och mäktig hövding som be- gravdes här för omkring 4 500 år sedan.
Ingenting fanns dock kvar av själva kroppen då allt organiskt material var förmultnat.

Ingången är i dag vid ena gaveln (bild vänster) där en mindre del av taket fattades när man grävde fram det 5 meter långa monumentet. Markägaren, vars farfar hittade kistan, har återfunnit detta saknade stenblock ett sjuttiotal meter bort, där det hade varit farstutrappa till en numera riven byggnad från 1700-talet.
Hela det inre av graven var fyllt med matjord, som hade fraktats dit under årtusenden genom daggmaskarnas försorg, och i de nedre skikten gjordes merparten av de många (99) fynden där det också fanns keramik i form av tre små krukor av bränd lera, varav en intakt.
Alla dessa föremål förvaras hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm, men en pärm med foton av skatten och utgrävningen finns tillgänglig för besökare om man frågar markägaren. Den originella detaljen med ett klotrunt "dörrhål" verkar ha varit ett mode just för trakten som skulle ge den döde extra status i bygden också efter sin levnad.
Platsen besöks ofta av intresserade från både Sverige och utlandet.

Vägbeskrivning: 1 mil söder Herrljunga ligger Annelund. 3 km söder därom (på väg 182) kör man mot Norra Säm och passerar sjön med cirka 500 m tills skylten "Hällkista" pekar åt höger mot en mindre väg fram till gården Skogås, där denna sevärda grav finns att beskåda.
(foton: Leif Andréasson, augusti 2003).