Stolen från Suntak
På Västergötlands museum i Skara finns en klenod - Sveriges kanske äldsta möbel.
Denna trästol fanns i Suntaks gamla kyrka utanför Tidholm och är från mitten av 1100-talet.
Formen är assymetrisk med ett rakt armstöd på höger sida och ett utskuret djurhuvud (varg?) på den vänstra.
(foton: Leif Andréasson aug. 2003)


Suntaks gamla kyrka från 1130-talet.
Stolen var från början en kyrkbänk som senare kapats av och det raka armstödet och ryggstödet är samtida och gjort av samma stycke. Vid en åldersbestämning som gjordes 1981 hittades fyra byggdelar (alla furu) och tagna ur samma bestånd och troligen jämnåriga. Fällningsåren kunde inte bestämmas då den yttersta årsringen saknades. Kyrkans ekvirke blev fällt åren 1135-1138 och en del av stolen är säkert lika gammal. De andra tre är alla från 1232 när den då hundraåriga bänken gjordes om. Ryggstödets övre del (triangeln som möjligen kan ha tillhört en annan möbel) har en svårtydd religiös runinskrift, kanske en bön till jungfru Maria. Stolen och kyrkan är alltså jämnåriga, men för vem den tillverkats (en storman?) vet man inte.