Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson,

Bergströms Herrekipering var en av de flottaste i Göteborg, och låg
mitt i centrum på Norra Hamngatan. Hit kom kvalitetsmedvetna
herrar ur borgarskapet och måttbeställde sina kostymer.