Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson,
Det oroliga året 1909

Haralds tre dramtiska sjöresor och de besökta platserna under 1909.