Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson, Bildsköne Bengtsson,

Efter rymningen från sjukhuset i Helsingborg vandrar han norrut
och skaffade kläder och en cykel i Gränna. Han avbryter färden
norrut (troligen mot Stockholm) och kommer tillbaka till Skåne
Han åker fast när han övernattar i en lada utanför Kristianstad.