Älekulla 156316 
Pastoratskod: 081109 Namn: -1908 Ellekulla, 1908-02-02- Älekulla. Pastorat: Torestorp. Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1688-. Arkiv: 1784 delvis förstört vid brand.  

Älgaryd 068000 
Indelning: efter 1546 uppgått i Bottnaryd. Pastorat: Bottnaryd.  

Älgarås 166313 
Pastoratskod: 030903 Pastorat: Hova. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1688-.  

Älghult 076005 
Pastoratskod: 060503 Namn: 1902 stavningsändrat på SCB från Elghult till Älghult. Pastorat: -1921 Älghult och Hälleberga, 1921-05-01- eget. Husförhörslängd: 1747-. Födelsebok: 1679- Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1925-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Älgå 178409 
Pastoratskod: 090601 Namn: -1901 Elgå, 1902- Älgå. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Arvika västra. Husförhörslängd: 1726-. Födelsebok: 1688,  

Älleköpinge 118000 
Indelning: 1618-01-04 uppgått i Åhus. Pastorat: Åhus.  

Älmeboda 076303 
Pastoratskod: 060405 Namn: 1910 ändrat av SCB från Elmeboda till Älmeboda. Pastorat: -1961 eget, 1962-1978 Älmeboda och Långasjö, 1979- eget. Husförhörslängd: 1728-. Födelsebok: 1696-.  

Älmhult 076501  
Pastoratskod: 060208 Namn: 1910 ändrat av SCB från Elmhult till Älmhult. Indelning: 1905-01-01 utbruten ur Stenbrohult som kapellförsamling, 1933-01-01 annexförsamling. Pastorat: 19051940 Stenbrohult, 1941- eget. Övrigt: födelser vid Hvita korsets förlossningshem 1928-1943 införda i församlingens födelsebok.  

Älvdal 170000 
kan avse pastorat med Ekshärad, Norra Ny eller möjligen Dalby som moderförsamling, se dessa ord.  

Älvdalen 203902 
Pastoratskod: 051003 Namn: 1902 ändrat enligt SCB från Elfdalen till Älvdalen. Indelning: medeltiden kapell inom Mora, utbruten ur Mora, 1645-12-24 införlivat Särna och Idre, 1651-12-12 åter utbrutet Särna (inklusive Idre), kyrkobokföringen sedan gammalt delad på Älvdalen och Evertsberg, från 1918 även Åsen, 1922-02-03 Älvdalens kbfd och Evertsbergs kbfd stadfästa av KMt, 1923-04-06 Åsens kbfd stadfäst av KMt, 1976-1231 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1586 Mora, 1586-02-22- eget. Husförhörslängd: 1719- Födelsebok: 1660-. Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Älvdalen. Övrigt: förväxla ej med ovanstående.  

Älvdalens kbfd 203900 
Indelning: särskild kyrkobokföring inom Älvdalens församling, 1922-02-03 av KMt stadfäst kbfd, 1976-12-31 upplöst. Övrigt: födelser vid Älvdalens Sjukstuga 1940-talet införda i församlingens födelsebok. 

Älvestad 058308  
Pastoratskod: 020305 Namn: 1902 ändrat enligt SCB från Elfvestad till Älvestad. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1928 Skeppsås, 1928-05-01(beslut 1918-04-05 och 1927-06-03)-1961 Fornåsa, 1962-1973 Normlösa, 1974- Fornåsa. Husförhörslängd: 1783-Födelsebok: 1695-.  

Älvkarleby 031901 
Pastoratskod: 011003 Namn: -1901 Elfkarleby, 1902- Älvkarleby. Län: 1958 del från Gävleborgs till Uppsala län. Indelning: 1909-05-01 utbrutet Skutskär. Pastorat: -1641 Tierp, 1641-1909 eget, 1909-05-01-1961 Älvkarleby och Skutskär, 1962- Skutskär. Husförhörslängd: 1736-. Födelsebok: 1730-.  

Älvros 236103 
Pastoratskod: 10 1401 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: mellan 1566 och 1588 utbruten ur Sveg. Pastorat: Sveg. Husförhörslängd: (1813), 1871-. Födelsebok: 1798-1830, 1870-. Arkiv: 1870-03-08 delvis förstört vid brand, SCB-utdrag av födelsebok 1860-1869 på landsarkivet.  

Älvsbacka 178005 
Pastoratskod: 090405 Namn: -1917 Elovsbacka, 1917-06-22- Älvsbacka. Län: -1799 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1731 utbruten ur Nyed som kapell för Älvsbacka bruk, 1819-12-16 egen församling. Pastorat: Nyed. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1731-.  

Älvsborg 148023 
Pastoratskod: 080204 Indelning: 1967-01-01 utbruten ur Västra Frölunda, motsvarande Älvsborgs kbfd jämte delar av Lundby och Göteborgs Karl Johan. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1923-. Födelsebok: 1923-. Övrigt: Älvsborg på 1500-talet, se Nylöse 

Älvsborgs kbfd 148000 
Indelning: 1923-05-01 bildat inom Västra Frölunda församling, 1966-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Övrigt: av pastorsämbetet kallat Älvsborgsområdet av Västra Frölunda församling, tillhörde inte Älvsborgs län.  

Älvsby 256002 
Pastoratskod: 110502 Namn: ändrat 1902 enligt SCB från Elfsby till Älvsby. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1809 (beslut 1781-03-31 och 1781-10-29) utbruten ur Piteå landsförsamling. Pastorat: 1809-1894 Piteå landsförsamling, 1895- eget. Husförhörslängd: 1809-. Födelsebok: 1833-.  

Älvsered 138224  
Pastoratskod: 081504 Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län. Pastorat: -1970 Mjöbäck, 1971- Fagered. Husförhörslängd: 1818-. Födelsebok: 1712, Arkiv: delar kvar i Mjöbäck.  

Älvsåker 138403  
Pastoratskod: 081301 Namn: -1901 Elfsåker, 1902- Älvsåker. Pastorat: Tölö. Husförhörslängd: 1798- Födelsebok: (1688), 1696-.  

Ämmeskog 178500 
Indelning: 1540 uppgått i Svanskog.  

Ämtervik *176600  
se Östra Ämtervik (och Västra Ämtervik).  

Ängelholm 118201 
Pastoratskod: 071407 Namn: -1901 Engelholm, 1902- Ängelholm. Indelning: 1516-10-16 utbruten ur Rebbelberga. Pastorat: 1516-1568 Ängelholm och Barkåkra, 1568-1610 eget, 1610-1681 Munka-Ljungby, 1681(beslut 1673-05-14)-1731 Össjö, 1731-01-22-1736 eget, 17371961 Munka-Ljungby, 1962- Ängelholm, Höja och Rebbelberga. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1689, Övrigt: födelser vid Ängelholms lasarett 1931-1944 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten (journaler i Ängelholms sjukhus arkiv, Box 1503, 26201 Ängelholm), 1945-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1846-1936 särskilda kyrkoböcker jämte register för kronohäktet, på landsarkivet.  

Ängelholms garnisonsförsamling 118200 
Indelning: 1883-10-01 uppgått i Helsingborgs garnisonsförsamling. Husförhörslängd: 1838-1883. Födelsebok: 1845-1883. 

Ängersjö 236110 
Pastoratskod: 10 1405 Indelning: 1925-01-01 utbruten ur Ytterhogdal. Pastorat: Ytterhogdal. Husförhörslängd: 1925-. Födelsebok: 1925-.  

Ängsö 198014 
Pastoratskod: 050106 Län: 1890-02-07 överfört Hallingön från Fogdö i Södermanlands län till Ängsö i Västmanlands län, 1950-01-01 överfört Kurön från Teda i Uppsala län till Ängsö i Västmanlands län. Pastorat: -1930 eget, 1930-12-01(beslut 1917-07-06 och 1929-10-25) -1961 Kärrbo, 1962- Irsta. Husförhörslängd: 1660-. Födelsebok: 1668-.  

Änkedrottningens livregementes tredje bataljon 018000 
se Finska Gardesregementet.  

Änkhuset 018000 
se Borgerskapets Änkhus 

Äppelbo 202104  
Pastoratskod: 050704 Län: 1805-07-18 överfört område från Äppelbo i Kopparbergs län till Rämmen utan länsändring, 1815 överfört Höksjön och Skärfjällen från Äppelbo till Rämmen (Rämmens huvuddel i Värmlands län). Indelning: tidigt utbruten ur Järna. Pastorat: 16051822 Nås, 1822-05-01- eget. Husförhörslängd: 1698-. Födelsebok: 1630-.  

Ärentuna 038025 
Pastoratskod: 010903 Namn: -1901 Erentuna, 1902- Ärentuna. Pastorat: -1924 eget, 1924-05-01-1961 Gamla Uppsala, 1962- Tensta. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1685-.  

Ärja 048600 
Indelning: 1845 uppgått Åker. Pastorat: Åker.  

Ärla 048420 
Pastoratskod: 040708 Namn: förr Ärila, 1927-10-22 enligt KBr Ärla. Pastorat: Stenkvista. Husförhörslängd: 1719-. Födelsebok: 1674-.  

Ärtemark 156001 
Pastoratskod: 091002 Pastorat: -1867 Steneby, 1867-05-01-1961 eget, 1962- Ärtemark och Torrskog. Husförhörslängd: 1785, Födelsebok: (1688), 1775-. Övrigt: 1905-1970 särskilda böcker för Bengtsförs köping; oklart om födelser vid Hanna Paulssons förlossningshem 1929-1930 av barn från andra församlingar införts i födelseorten.  

Äskholt 156000 
se Ödskölt 

Äspered 158305 
Pastoratskod: 031304 Namn: ändrat enligt SCB 1910 från Espered till Äspered. Pastorat: -1936 Rångedala, 1937- Toarp. Husförhörslängd: (1749), 1799- Födelsebok: (1689), 1767-.  

Äsphult 118003  
Pastoratskod: 071802 Namn: 1910 ändrat enligt SCB från Esphult till Äsphult. Pastorat: -1922 Äsphult och Linderöd, 1922-10-01-1961 Linderöd, 1962-1974 Träne, 1975- Västra Vram. Husförhörslängd: (1969), 1813- (lucka 1831-1832). Födelsebok: 1755-. Arkiv: 1755-06-27 brand.  

Äspinge 126606  
Pastoratskod: 070602 Namn: 1910 ändrat enligt SCB från Espinge till Äspinge; enligt KMt 1927-10-22 är namnet Äspinge och inte Östra Äspinge. Pastorat: -1973 Fulltofta, 1974- Hörby. Husförhörslängd: (1683), 1834-. Födelsebok: (1655), 1665-.  

Äspö 128724 
Pastoratskod: 070308 Pastorat: -1929 Äspö och Östra Klagstorp, 1929-05-01(beslut 1924-02-07 och 1927-1013)-1961 Källstorp, 1962-1973 Hemmesdynge, 1974- Källstorp. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1677-.