Fagered 138221  
Pastoratskod: 081504 Namn: 1927-10-22 enligt KMt ej Fagerred. Pastorat: -1970 Fagered, Källsjö och Ullared, 1971- Fagered, Källsjö, Ullared och Älvsered. Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1685-. 

Fagerhult 082104  
Pastoratskod: 061506 Pastorat: -1863 Kråksmåla, 1863-05-01- eget. Husförhörslängd: 1796-. Födelsebok: 1634-. 

Fagerhult 113700  
se Skånes-Fagerhult. 

Fagerlid 164300  
Indelning: 1790-talet uppgått i Hova. Pastorat: Hova. 

Fagersta 198200  
se Västanfors. 

Falekvarna 168600  
Namn: även Falekvarnabo. Indelning: efter 1680 uppgått i Slöta. Pastorat: Slöta. 

Falkenberg 138201  
Pastoratskod: 081502 Indelning: en tid på medeltiden fanns både Gamla Falkenberg och Nya Falkenberg, 1508 införlivat Nya Falkenberg. Pastorat: Falkenberg och Skrea. Husförhörslängd: 1755- (lucka 1804). Födelsebok: 1689- Övrigt: födelser vid Falkenbergs lasarett 19291946 införda i särskild födelsebok i vårdcentralens arkiv. 

Falköping 168601 
Pastoratskod: 030501 Namn: till omkring 1600 Falköping, därefter -1982 Falköpings stadsförsamling, 1983- Falköping. Indelning: 1983-01-01 införlivat Falköpings landsförsamling. Pastorat: till 1400-talet Falköping, Agnestad och Luttra, sedan -1982 Falköpings stadsförsamling, Falköpings landsförsamling, Törbjörntorp, Friggeråker och Luttra, 1983- Falköping, Törbjörntorp, Friggeråker och Luttra. Husförhörslängd: 1796- Födelsebok: 1726Övrigt: födelser vid Falköpings lasarett 1929-1942 införda i församlingens födelsebok, 1942-1946 i särskild födelsebok hos pastorsämbetet. 

Falköpings landsförsamling 168600 
Namn: förr Agnestad, namnändringen troligen förenad med att församlingen ökades med del av Falköpings församling. Indelning: 1983-01-01 uppgått i Falköping. Pastorat: Falköping. Husförhörslängd: 1798- Födelsebok: 1726- Övrigt: Agnestads kyrkoruin ligger numera utanför Agnestads bygräns, inom Karleby kyrkbys rågång. Församlingen motsvarades 1894-1934 av två kommuner, varav den västra 1935 uppgick i stadsförsamlingen. 

Falköpings stadsförsamling 168600  
se Falköping. 

Falsterbo 123306 
Pastoratskod: 070304 Pastorat: -1555 eget, 1555-05-09- början av 1600-talet Falsterbo och Skanör, början av 1600-talet-1961 Skanör, 1962- Räng. Husförhörslängd: (1811), 1832- Födelsebok: 1685 

Falsterbo tyska 123300 
Indelning: medeltida församling. 

Falu Kristine 208001  
Pastoratskod: 051201 Namn: -1939 KrIstine, 1940- Falu Kristine. Indelning: omkring 1665 utbruten ur (Stora) Kopparberg. Pastorat: -1746 Kristine, (Stora) Kopparberg och Aspeboda, 1746-12-10-1961 Falu Kristine och Stora Kopparberg, 1962-1976 Falu Kristine, Stora Kopparberg och Aspeboda, 1977- eget. Husförhörslängd: 1776- Födelsebok: 1694Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet hos pastorsämbetet. Övrigt: födelser vid Falu lasarett 1921-1927 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Falu BB 1923-1946 och Falu lasarett 1927-1946 införda i särskilda födelseböcker hos pastorsämbetet; 18471946 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, hos kriminalvårdsanstalten i Falun. 

Fardhem 098079  
Pastoratskod: 120301 Pastorat: -1589 Fardhem och Linde, 1589-1961 Fardhem, Linde och Lojsta, 1962Fardhem, Linde, Loista, Levide och Gerum. Husförhörslängd: (omkring 1735), 1750 Födelsebok: 1655-. 

Farhult 128406 
Pastoratskod: 071005 Pastorat: medeltiden möjligen Jonstorp, sedan Farhult och Jonstorp. Husförhörslängd: (1698), 1804- Födelsebok: 1689 

Faringe 038030  
Pastoratskod: 010202 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet - 1973 Knutby, 1974Almunge. Husförhörslängd: 173 P. Födelsebok: 1674 

Farsta 018025  
Pastoratskod: 130407 Indelning: 1957 utbruten ur Enskede (och Brännkyrka). Pastorat: eget. 

Farstorp 118310  
Pastoratskod: 071509 Pastorat: Hästveda. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1690-. 

Fasta 018800  
Indelning: 1797 uppgått i Fasterna. Pastorat: Fasta och Esterna. Husförhörslängd: 1761-1797. Födelsebok: 1745-1797. 

Fasterna 018809  
Pastoratskod: 010401 Namn: -1797 Esterna, 1797- Fasterna. Indelning: 1797 införlivat Fasta. Pastorat: -1797 Fasta, 1797-1961 eget, 1962- Rimbo. Husförhörslängd: 1697-. Födelsebok: 1687 

Fattighusförsamlingen 148000  
se Göteborgs Fattighusförsamling.  

Felestad 121403  
Pastoratskod: 070905 Pastorat: -1927 Källs-Nöbbelöv, 1927-05-01- Svalöv. Husförhörslängd: (1677), 1828-. Födelsebok: 1749-. 

Fellingsbro 188505  
Pastoratskod: 050401 Län: -1779 huvuddelen i Närkes och Värmlands län, del (Fellingsbro Västmanlandsfjärding) i Västmanlands län, 1779-1890 Örebro län (och delvis Västmanlands län), 1890-02-21 enligt KBr Västmanlandsfjärdingen överförd till Örebro län, därefter helt i detta län. Indelning: 1922-01-01 (beslut 1908-04-24 och 1920-11-19) utbrutet Fellingsbro norra. Pastorat: -1921 eget, 1922- Fellingsbro och Fellingsbro norra. Husförhörslängd: 1654-. Födelsebok: 1641-. 

Fellingsbro norra 188506  
Pastoratskod: 050401 Indelning: 1922-01-01 (beslut 1908-04-24 och 1920-11-19) utbruten ur Fellingsbro som kapellförsamling. Pastorat: Fellingsbro. 

Femsjö 131506  
Pastoratskod: 061002 Län: -1888 huvuddelen i Jönköpings län, del (Sännö skate) i Kronobergs län, 1888 överfört Sännö skate till Jönköpings län, 1888-1973 helt i Jönköpings län, 1974- Hallands län. Pastorat: -1550 (Södra) Unnaryd, 1.550-1579 eget, 1579-1587 (Södra) Unnaryd, 1587-1918 eget, 1918-05-01-1961 Långaryd, 1962- Färgaryd. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1688 

Fide 098088  
Pastoratskod: 120306 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1939 Grötlingbo, 1940(beslut 1932-09-16 och 1938-0513)4961 Havdhem, 1962- Öja. Husförhörslängd: (1805), 1825-. Födelsebok: 1658-. 

Fifflered 168600  
se Fivlered. 

Filborna 128317  
Pastoratskod: 071107 Indelning: 1977-01-01 utbruten ur Helsingborgs Maria. Pastorat: eget. Övrigt: hade en föregångare i Helsingborgs landsförsamling. 

Filipstad 178201  
Pastoratskod: 090401 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1611-04-06 utbruten ur Färnebo, 1971-01-01 införlivat Färnebo. Pastorat: tidigast Färnebo, -1661 Filipstad och Färnebo, 1661-1693 Filipstad, Färnebo och Brattfors, 1693-1731 Filipstad, Färnebo, Brattfors och Gåsborn, 1731-1777 Filipstad, Färnebo, Brattförs, Gåsborn och Nordmark, 1777-1.859 Filipstad, Färnebo, Brattfors, Gåsborn, Rämmen och Nordmark, 1859(beslut 1846-04-21)-1863 Filipstad, Färnebo, Brattfors, Rämmen och Nordmark, 1863-1878 Filipstad, Färnebo, Rämmen och Nordmark, 1879(beslut 185907-22)-1887 Filipstad, Färnebo och Nordmark, 1887-05-01(beslut 1872-10-04)-1961 Filipstad och Färnebo, 1962-1970 Filipstad, Färnebo och Brattfors, 1971-1975 Filipstad och Brattfors, 1976- Filipstad, Brattfors och Nordmark. Husförhörslängd: 1743-. Födelsebok: 1651-. Övrigt: födelser vid Filipstads lasarett 1930-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet. 

Filipstads landsförsamling 178200  
se Färnebo. 

Filkestad 118000  
se Fjälkestad.  

Film 038213  
Pastoratskod: 010305 Indelning: 1735 utbrutet Österbybruk som kapellförsamling, senare åter införlivat Österbybruk. Pastorat: -1942 Film (och Österbybruk), 1943-1961 Film och Dannemora, 1962- Film, Dannemora och Morkarla. Husförhörslängd: 1712- Födelsebok: 1684-. 

Fimmerstad 166300  
Indelning: efter 1571 uppgått i Fägre. Pastorat: Fägre. 

Finja 118319  
Pastoratskod: 071503 Namn: 1569 skrivet Fönie och 1677 Fennie. Pastorat: -1961 Finja och Hörja, 1962Finja, Hörja och Matteröd. Husförhörslängd: (1683), 1833-. Födelsebok: 1690-. 

Finnekumla 158413 
Pastoratskod: 081205 Namn: -1908 även Finnekomla, 1908-09-04- Finnekumla. Pastorat: -1921 Gällstad, 1921-05-01-1961 Tvärred, 1962- Gällstad. Husförhörslängd: (1811), 1830-. Födelsebok: 1724- (lucka 1746-1747). 

Finnerödja 186002 
Pastoratskod: 030902 Län: -1966 Skaraborgs län, 1967- Örebro län. Indelning: omkring 1630 utbruten ur Tivedsbodarne (Ramundeboda). Pastorat: -1870 Hova, 1870(beslut 1-854-07-21)-1961 eget, 1962- Finnerödja och Tived. Husförhörslängd: 1793-Födelsebok: 1688  

Finnskoga 173700  
se Norra Finnskoga och Södra Finnskoga. 

Finska 018093  
Pastoratskod: 130108 Namn: förr även Fredrik. Indelning: 1577-11-06 utbruten ur Storkyrkoförsamlingen. Pastorat: eget. Husförhörslängd: (1783), 1811-1908. Födelsebok: 1664-  

Finska gardesregementet 018000 
Namn: 1772-1793 Änkedrottningens Livregementes tredje bataljon, 1793-1796 Värvade bataljonen av Livregementsbrigadens Lätta infanteri, 1797-1803 Livregementets värvade lnfanteribataljon, 1803-1808 Finska gardes regementet. Indelning: 1772 bildad, 1808 uppgått i af Palénska regementet (Göta Livgarde). Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1774-1810. Födelsebok: 1774-1812. Arkiv: böckerna använda i af Palénska regementet, senare Andra Gardesregementet fram till 1810 respektive 1812, förvaras i Stockholms stadsarkiv. Övrigt: 1803-1805 i Finland, annars i Stockholm. 

Finspångs kbfd 056200  
Indelning: 1932-01-01 bildat inom Risinge församling, 1950-12-31 upplöst. Pastorat: Risinge. Husförhörslängd: 1926-1950. Födelsebok: 1932-1950. Övrigt: födelser vid Finspångs lasarett 1939-1946 införda i särskild födelsebok som förvaras på lasarettet. 

Fiskebäck 162300  
Indelning: 1780 uppgått i Habo. Pastorat: Habo. Övrigt: påstås, ehuru felaktigt, vara densamma som Gustav Adolf, beroende på att Fiskebäcks kapell flyttades och blev församlingskyrka i Gustav Adolf. 

Fiskebäckskil 148400  
Indelning: 1600-talet utbruten ur Morlanda som kapellförsamling, 1888-05-01 uppgått i Skaftö. Pastorat: Morlanda. Husförhörslängd: 1794-1888. Födelsebok: 1711-1888. 

Fiskekedum 168100  
se Norra Kedum. 

Fiskekil 178100  
se Visnums-Kil. 

Fittja 038122  
Pastoratskod: 010502 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1867 Fittja och Hjälsta, 1867-05-01-1961 Hjälstaholms pastorat (Hjälsta), 1962Gryta. Husförhörslängd: 1786-. Födelsebok: 1688-. 

Fivelstad 058326  
Pastoratskod: 020302 Pastorat: åtminstone till 1540 eget, sedan -1941 Hagebyhöga, 1942-1961 Fivelstad, Hagebyhöga och Orlunda, 1962Varv och Styra. Husförhörslängd: (1780), 1812-. Födelsebok: 1700 

Fivlered 168649  
Pastoratskod: 031207 Namn: -1906 Fifflered, 1906-09-21-1913 Fiflered, 1913-10-31- Fivlered. Län: -1973 Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län. Pastorat: -1961 Böne, 1962- Norra Åsarp. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1721-. 

Fjelie 126204  
Pastoratskod: 070408 Namn: -1944 Fjälie, 1944-06-02- Fjelle. Pastorat: förr eget, omkring 1679-1869 Lomma, 1870-1972 Fjelie och Flädie, 1973- Fjelie, Flädie och Borgeby. Husförhörslängd: (1684), 1805- (lucka 1811). Födelsebok: (1696), 1739-. 

Fjelkestad med Råbelöv 118000  
se Fjälkestad.  

Fjälkestad 118010  
Pastoratskod: 071706 Namn: tidigare Filkestad, -1836 Fjelkestad, 1836-1883 Fjelkestad med Råbelöv, 1883 Fjälkestad. Indelning: 1836 införlivat Råbelöv. Pastorat: -1836 Fjälkestad och Råbelöv, 1837-1961 eget, 1962-1984 Österslöv, 1985- Nosaby. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1747-. 

Fjälkinge 118024  
Pastoratskod: 071708 Pastorat: -1961 Fjälkinge och Nymö, 1962- Fjälkinge, Nymö, Gustav Adolf och Rinkaby. Husförhörslängd: (1683), 1791-. Födelsebok: 1690-. 

Fjällbacka kbfd 143507  
Pastoratskod: 080901 Indelning: 1882 kapellag inom Kville församling, 1942-01-01 kbfd. Pastorat: Kville.Husförhörslängd: 1904-. Födelsebok: 1904-. Arkiv: 1904-02-20 brand. Övrigt: födelser vid Fjällbacka förlossningshem 1933-1946 införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok. 

Fjällsjö 231306  
Pastoratskod: 100306 Län: 1891 överfört Trångåsen från Fjällsjö i Västernorrlands län till Ström i Jämtlands län, -1973 Västernorrlands län, 1974- Jämtlands län. Indelning: 1772 utbrutet Taosjö, 1799 utbrutet Bodum. Pastorat: -1837 Ramsele, 1838-1908 Bodum, 1908-02-11-(beslut 1902-11-28) eget. Husförhörslängd: 1780-. Födelsebok: 1684-. Övrigt: födelser vid Backe lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet. 

Fjärestad 128315  
Pastoratskod: 071106 Namn: 1927-10-22 enligt KMt ej Fjerrestad eller Fjärrestad. Pastorat: -1961 Bårslöv, 1962- Kvistofta. Husförhörslängd: (1698), 1838-. Födelsebok: 1832-. Arkiv: 1838-01-10 brand. 

Fjärås 138412  
Pastoratskod: 081306 Pastorat: Fjärås och Förlanda. Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1688-. 

Flackarp 123000  
Namn: förr även Flackerup. Indelning: 1965-01-01 uppgått i Uppåkra. Pastorat: Uppåkra. Husförhörslängd: (1768), 1798-1964. Födelsebok: 1712-1964. Övrigt: har även tidigare ansetts ha uppgått i Uppåkra. 

Flakeberg 160204  
Pastoratskod: 030305 Indelning: medeltiden införlivat Olunda. Pastorat: Särestad. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: 1688(lucka 1861-1875). Arkiv: 1927 februari brand, födelsebokens lucka ersatt med SCB-avskrifter. 

Flasta 030500  
se Skokloster. 

Fleetwoodska regementet 018000  
se Svea livgarde. 

Flemingsberg 012604  
Pastoratskod: 130912 Indelning: 1989-01-01 utbruten ur Huddinge. Pastorat: eget. 

Flemmingeland kapell 088100  
se Viktoria. 

Flen 048201  
Pastoratskod: 040201 Pastorat: -1939 Mellösa, 1940- eget. Husförhörslängd: 1707-. Födelsebok: 1693- Övrigt: födelser vid Flens lasarett 1929-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet. 

Fleninge 128307  
Pastoratskod: 07 1001 Namn: 1927-10-22 enligt KMt ej Flenninge. Pastorat: Allerum. Husförhörslängd: (1698), 1813, Födelsebok: 1690-1703, 1707-. 

Fleringe 098007  
Pastoratskod: 120104 Pastorat: -1961 Rute, 1962- Bunge. Husförhörslängd: 1871-. Födelsebok: 1871- Arkiv: 1871 brand, helt förstört. 

Flisby 068206  
Pastoratskod: 021406 Pastorat: -1961 Flisby och Norra Solberga, 1962- Norra Solberga. Husförhörslängd: (1757), 1807-. Födelsebok: 1635- 

Fliseryd 086102  
Pastoratskod: 061508 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1712-. 

Flistad 058020  
Pastoratskod: 020109 Pastorat: först eget, sedan -1961 Ljung, 1962- Vreta kloster. Husförhörslängd: 1809-. Födelsebok: 1694-. 

Flistad 168326  
Pastoratskod: 031005 Pastorat: -1917 Flistad och Götlunda, 1917-05-01 - Götlunda. Husförhörslängd: 1746(lucka 1799-1805). Födelsebok: 1688-. 

Flittorp 168600  
Indelning: 1700-talet uppgått i Tiarp. Pastorat: Åsle. 

Flo 160208  
Pastoratskod: 030305 Pastorat: -1671 Ås, 1671-1816 Flo, Ås, Sal och (Väners-) Näs, 1816-05-01-1961 Flo, Ås och Sal, 1962- Särestad. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1771-. 

Floby 168605  
Pastoratskod: 030506 Indelning: senast omkring 1690 införlivat Vist. Pastorat: åtminstone till 1546 Floby, Göteve, Elin, Vist, Trävattna och Hällestad, sedan Floby, Vist, Göteve, Trävattna och Hällestad, därefter -1961 Floby, Göteve, Trävattna och Hällestad, 1962- Floby, Göteve, Trävattna, Hällestad, Grolanda och Jäla. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1690-. 

Floda 048305  
Pastoratskod: 040301 Pastorat: -1982 eget, 1983- Floda och Jullta. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1688- Övrigt: förväxla ej med tätorten Floda i Skallsjö församling. 

Floda 202603  
Pastoratskod: 050806 Pastorat: -1612 Nås 1612- eget. Husförhörslängd: 1663- Födelsebok: 1672- Arkiv: dispensarkiv. Övrigt: förväxla ej med tätorten Floda i Skallsjö församling. 

Flottan 018000  
se Skeppsholm. 

Flottan 148000 
se Nya Varvet. 

Flundre pastorat 158100  
se Rommele. 

Flyinge 128100 
Indelning: tidigt uppgått i (Södra) Sandby. 

Flymen 108007  
Pastoratskod: 071905 Indelning: 1908-01-01 (beslut 1886-01-22) kapellag inom Augerums församling, 1920- 05-01 utbruten ur Augerum. Pastorat: -1976 Lösen, 1976-05-01- Augerum. 

Fläckebo 198103  
Pastoratskod: 051404 Pastorat: - 1961 eget, 1962- Västerfärnebo. Husförhörslängd: 1677- Födelsebok: 1650-. 

Flädie 126203  
Pastoratskod: 070408 Pastorat: -1869 Lomma, 1870- Fjelle. Husförhörslängd: (1684), 1812- Födelsebok: 1697- (lucka 1731-1738) 

Fogdö 048611 
Pastoratskod: 040103 Län: (Lilla) Hallingön har haft oklar ställning och räknats som en församlingens länsdel i Västmanlands län, 1890-02-07 beslut att överföra Hallingön från Fogdö i Södermanlands län till Ängsö i Västmanlands län. Pastorat: -1961 Fogdö och Helgarö, 1962- Vansö. Husförhörslängd: 1688-. Födelsebok: 1681-. 

Fogelvik 176500  
Fogelvik i Nordmark, se Västra Fågelvik. 

Fogelvik 178000  
Fogelvik i Väse härad, se Östra Fågelvik. 

Fole 098021  
Pastoratskod: 120102 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1925 Fole och Lokrume, 1925-05-01-(beslut 1919- 08-29 och 1925-08-30) Väskinde. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1731-. 

Folkärna 208472  
Pastoratskod: 051303 Indelning: 1945-01-01 indelad i två kbfd: Folkärna kbfd och Krylbo kbfd. Pastorat: -1606 Folkärna och Grytnäs, 1606- eget. Husförhörslängd: 1673-1724, 1733-. Födelsebok: 1659-. Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet mikrofilmat, 1931- särskilda böcker för Krylbo. 

Folkärna kbfd 208404  
Pastoratskod: 051303 Indelning: 1945-01-01 bildat inom Folkärna församling. Pastorat: Folkärna. 

Follingbo 098033  
Pastoratskod: 120204 Pastorat: -1920 Follingbo och Akebäck, 1920-05-01- Roma. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1684-. 

Fornåsa 058309  
Pastoratskod: 020305 Namn: 1927-10-22 ej Fornås. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1928 Fornåsa och Lönsås, 1928-05-01(beslut 1918-04-05 och 1927-06-03)-1961 Fornåsa, Lönsås, Skeppsås och Älvestad, 1962-1973 Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna och Ask, 1974- Fornåsa, Lönsås, Ekebyborna, Ask och Älvestad. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1662-. 

Fors 048400  
se Eskilstuna Fors. 

Fors 158107  
Pastoratskod: 081007 Pastorat: Rommele. Husförhörslängd: 1766-. Födelsebok: 1688-. 

Fors 230302  
Pastoratskod: 10 1104 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- huvuddelen i Jämtlands län, 1888- helt Jämtlands län. Pastorat: -1881 Ragunda, 1881- (beslut 1871-02-03) eget. Husförhörs- längd: (1693), 1803-. Födelsebok: (1689), 1739-. 

Forsa 048200  
se Forssa. 

Forsa 218411  
Pastoratskod: 011603 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1918 Forsa och Hög, 1918-05-01-1961 eget, 1962- Forsa och Hög. Husförhörslängd: (1700), 1738-. Födelsebok: 1693-. Arkiv: 1903 delvis förstört av brand. 

Forsby 168313  
Pastoratskod: 031105 Pastorat: -1861 Skövde, 1862 (beslut 1856-04-01)-1961 Sventorp, 1962- Värsås. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1690-. 

Forserum 068207  
Pastoratskod: 060705 Pastorat: -1919 Järsnäs, 1919-05-01-1927 Forserum och Järsnäs, 1927-05-01(beslut 1918-06-14 och 1925-08-21)-1961 eget, 1962- Forserum och Barkeryd. Husförhörslängd: 1717- Födelsebok: 1688 

Forshaga 176301  
Pastoratskod: 090107 Indelning: 1908-11-01 utbruten ur Grava som kapellförsamling. Pastorat: 1908-110 1 - 1919 G rava, 1919-05 -01 - e ge t. Husförhörslängd: 1908-. Födelsebok: 1908-. Övrigt: födelser vid Anna Hyldentongs förlossnings- och spädbarnshem 1922-1924 införda i församlingens födelsebok. 

Forsheda 068306  
Pastoratskod: 060901 Pastorat: -1961 Forsheda, Torskinge och Bredaryd, 1962-1973 Forsheda, Torskinge, Kärda, Hänger, Dannäs och Tannåker, 1974- Forsheda, Torskinge, Kärda, Hänger och Dannäs. Husförhörslängd: 1757-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: Torskinge hade egen kyrkoherde 1678-1699, men tillhörde egentligen Forsheda pastorat. 

Forshem 166117  
Pastoratskod: 030402 Pastorat: till omkring 1545 Forshem, Fullösa, Vedum och Bolum, därefter -1961 Forshem, Kinne-Vedum och Fullösa, 1962- Forshem, Fullösa, Medelplana, Västerplana, Österplana och Kestad. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1688-. Arkiv: 1679 brand. 

Forshälla 148505  
Pastoratskod: 080603 Pastorat: Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd. Husförhörslängd: 1809-. Födelsebok: 1688-. Arkiv: 1764-05-27 delvis förstört av brand. Övrigt: förväxla ej med Torshälla. 

Forsmark 038202  
Pastoratskod: 0 10301 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Indelning: 1612 utbruten ur Valö. Pastorat: 1612-1629 Valö, 1629-1941 eget, 1942-1971 Valö, 1972- Östhammar. Husförhörslängd: 1750Födelsebok: 1677-. 

Forssa 048210  
Pastoratskod: 040205 Namn: stavningen med ett s bestämd 1927. Pastorat: -1976 Årdala, 1977- Bettna. Husförhörslängd: 1747- Födelsebok: 1682-. Övrigt: förväxla ej med Forsa. 

Fosie 128008  
Pastoratskod: 070211 Indelning: 1969-01-01 utbrutet Eriksfält (delvis) och Kulladal. Pastorat: förr Lockarp, omkring 1622-1938 Fosie och Lockarp, 1939- eget. Husförhörslängd: (1799), 1813Födelsebok: 1688-. 

Foss 143001  
Pastoratskod: 080801 Pastorat: -1921 Foss, Håby och Svarteborg, 1921-05-01-1967 Foss och Håby, 1968- Foss, Håby och Valbo-Ryr. Husförhörslängd: 1-799-. Födelsebok: 1688-. 

Fotskäl 156310  
Pastoratskod: 081106 Namn: förr även Foutskäl. Pastorat: Surteby-Kattunga. Husförhörslängd: 1855-. Födelsebok: 1859- Arkiv: 1858-03-05 brand. 

Fransk-engelska 018000  
se Fransk-reformerta. 

Fransk-katolska 018000  
Indelning: 1779 uppgått i Romersk-katolska (se Sankta Eugenia). Pastorat: eget. 

Fransk-lutherska 018000  
Indelning: 1687-05-12 bildad, 1791-05-06 upplöst. Husförhörslängd: 1687-1791. 

Fransk-reformerta 018000  
Namn: åtminstone omkring 1695-1745 Fransk-engelska. Indelning: senast 1680-talet bildad, senast 1699 införlivat och tidigast omkring 1745 utbrutet Engelsk-episkopala. Arkiv: dopattester mm från omkring 1723, adress Humlegårdsgatan 13, 114 46 Stockholm. 

Fredrik 018000 
se Finska. 

Fredrika 246304  
Pastoratskod: 110104 Namn: -1799 Viska kapellag, 1799-05-21- Fredrika. Län: -1868 huvuddelen i Västerbottens län, del i Västernorrlands län, 1868-11-28 överfört Svartsjö, Holmsjön, Stavberg och Trehörningsjö från delen i Västernorrlands län till Anundsjö i samma län samt från samma länsdel Aspsele, Krokvattnet, Remmaren och Stavarsjön till Björna i nämnda län, därefter helt i Västerbottens län. Indelning: 1795-11-25 kapellag ur Åsele. Pastorat: -1799 Åsele, 1799-05-07- eget. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1800-. 

Fredrik Oskar 058600 
se Väderstad. 

Fredsberg 166302  
Pastoratskod: 030905 Namn: 1889-04-12 enligt KBr ej Frödsberg. Indelning: efter 1571 införlivat Kyrketorp (i Vadsbo härad). Pastorat: till omkring 1580 Fredsberg, Björkäng (Töreboda), Bäck och Kyrketorp, sedan -1956 Fredsberg, Töreboda och Bäck, 1957- Töreboda. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1745-. 

Fresta 011403  
Pastoratskod: 130609 Pastorat: medeltiden Hammarby, sedan -1961 Fresta och Hammarby, 1962-1981 Hammarby, 1982- eget. Husförhörslängd: 1713-. Födelsebok: 1677-. 

Fridene 168407  
Pastoratskod: 030803 Pastorat: Fröjered. Husförhörslängd: 1740-. Födelsebok: 1727-. 

Fridhem 083400  
Övrigt: 1882-03-31- genom KBr beslutad församling, som skulle utbrytas ur Söderåkra, verkställdes aldrig och återkallades 1940-12-20. 

Fridhem 160000 
Övrigt: 1868- namn på en för Hyringa, Längnum och Malma gemensam kyrka. 

Fridlevstad 108015  
Pastoratskod: 071910 Namn: 1913-10-31 fastställt. Indelning: 1846-05-01 utbrutet Sillhövda. Pastorat: -1846 Fridlevstad och Rödeby, 1846-1915 Fridlevstad, Sillhövda och Rödeby, 1915-05- 01-1974 Fridlevstad och Sillhövda, 1975- Fridlevstad, Sillhövda och Tving. Husförhörslängd: (1687), 1834-. Födelsebok: 1660-. 

Friel 168119  
Pastoratskod: 030705 Pastorat: Tun. Husförhörslängd: 1744, Födelsebok: 1672-. 

Friggeråker 168602 
Pastoratskod: 030501 Pastorat: till 1400-talet Friggeråker och Törbjörntorp, sedan Falköping. Husförhörslängd: 1810-. Födelsebok: 1695-. 

Frillestad 128310  
Pastoratskod: 071007 Pastorat: före 1690 Ekeby, 1690-1918 Frillestad och Ekeby, 1918-05-01-1929 Ekeby, 1929-05-01-1961 Bårslöv, 1962- Kropp. Husförhörslängd: (1698), 1814- Födelsebok: 1690-. 

Frillesås 138406  
Pastoratskod: 081307 Pastorat: -1961 Frillesås, Gällinge och Idala, 1962- Frillesås, Gällinge, Idala, Ölmevalla och Landa. Husförhörslängd: (1750), 1757- (lucka 1809). Födelsebok: (1689), 1709-. 

Frimurarebarnhuset (å Kristineberg) 018000  
Indelning: 1867 utbruten ur Klara, 1889 uppgått i Kungsholm. Övrigt: synes bildad vid barnhusets flyttning från Norrmalm till Kungsholmen. 

Frinnaryd 060405
Pastoratskod:
021502  Pastorat: -1641 Linderås, 1641-1930 eget, 1930-05-01(beslut 1918-06-14 och 1928-0608)-1961 Linderås, 1962- Bredestad. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1657-.
 

Frisholmens kastellförsamling 108200 
Indelning: 1753 bildad, 1865 uppgått i Karlshamn. 

Fristad 158311 
Pastoratskod: 031303 Indelning: 1574 införlivat Längjum. Pastorat: -1574 Fristad, Torpa, Gingri, Längjum och Borgstena, 1574-1622 Fristad, Torpa, Borgstena och Gingri, 1622-1628 Fristad, Torpa, Borgstena, Gingri och Borås, 1628-01-24-1671 Borås, 1672-1689 Fristad, Borgstena och Gingri, 1689(beslut 1680 och 1687)-1860 Borås, 1860-1961 Fristad, Borgstena och Gingri, 1962- Fristad, Borgstena, Gingri, Tärby, Tämta och Vänga. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: 1655-. Övrigt: födelser vid Fristads privata förlossningshem omkring 1930-1940 införda i församlingens födelsebok. 

Fritsla 156307 
Pastoratskod: 081102 Pastorat: -1939 Seglora, 1940-1961 Fritsla, Seglora, Kinnarumma och Skephult, 1962- Fritsla och Skephult. Husförhörslängd: 1750- (luckor 1779-1782 och 1795-1804). Födelsebok: 1681-. Övrigt: födelser vid Fritsla förlossningshem införda i församlingens födelsebok. 

Frostviken 231305 
Pastoratskod: 100905 Län: 1864 överfört Granön och Rotnäset från Frostviken i Jämtlands län till Tåsjö i Västernorrlands län. Indelning: 1842 utbruten ur Föllinge, 1942-01-01 införlivat Frostvikens lappförsamling. Pastorat: 1842-1861 Föllinge, 1861-05-01(beslut 1849-04-20) -1941 Frostviken och Frostvikens lappförsamling, 1942- eget. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1842-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem och Gäddede förlossningsrum införda i församlingens födelsebok. 

Frostvikens lappförsamling 231300 
Indelning: 1842 utbruten ur Föllinge (Hotagens) lappförsamling, 1942-01-01 uppgått Frostviken. Pastorat: 1842-1861 Föllinge, 1861-05-01-1941-12-31 Frostviken. Husförhörslängd: 1842-1941. Födelsebok: 1842-1941. 

Fru Alstad 128700 
Namn: medeltiden Östra Alstad, sedan Fru Alstad. Indelning: 1980-01-01 uppgått i Alstad. Pastorat: Västra Alstad. Husförhörslängd: (1683), 1816-1979. Födelsebok: 1688-1979. Arkiv: 1895-05-04 brand, delar förstörda. 

Frustuna 048000 
se Frustuna-Kattnäs. 

Frustuna-Kattnäs 048029 
Pastoratskod: 040502 Namn: -1958 Frustuna, 1959- Frustuna-Kattnäs. Indelning: 1959-01-01 införlivat Kattnäs. Pastorat: -1958 Frustuna och Kattnäs, 1959-1975 eget, 1976-1979 Frustuna-Kattnäs, Lästringe, Torsåker, Sättersta och Bogsta, 1980- Frustuna-Kattnäs och Lästringe. Husförhörslängd: 1786- Födelsebok: 1688-. 

Fryele 068313 
Pastoratskod: 060803 Namn: 1927-10-22 enligt KMt ej Fryeled. Pastorat: -1961 Fryele och Hagshult, 1962- 1972 Åker, 1973- Värnamo. Husförhörslängd: 1731-. Födelsebok: 1688-. 

Frykerud 171502 
Pastoratskod: 090103 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Stora Kil. Husförhörslängd: 1725-. Födelsebok: 1672-. 

Fryksdals pastorat 176600 
se Sunne. 

Fryksände 173701 
Pastoratskod: 090503 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1765 (kapellag beslut 1761-05-19) utbrutet Östmark, 1822 (beslut 1814-04-20, 1821-05-30 och 1822-03-26) utbrutet Vitsand, 1851 (beslut 1844-10-15 och 1849-09-19) utbrutet Lekvattnet. Pastorat: -1821 Fryksdals pastorat (se Sunne), 1821-05-01(beslut 1814-04-20) - 1822 Fryksände, Lysvik och Östmark, 1822-1851 Fryksände, Lysvik, Östmark och Vitsand, 185 1 (beslut 1844-10-15 och 1849-09-19)-1878 Fryksände, Lysvik, Östmark, Vitsand och Lekvattnet, 1878-05-01(beslut 1855-11-23)-1912 Fryksände, Lysvik, Vitsand och Lekvattnet, 1912-05-01 - 1929 Fryksände, Vitsand och Lekvattnet, 1929-0501 - Fryksände och Lekvattnet. Husförhörslängd: 1698-. Födelsebok: 1707-. Arkiv: typarkiv. Övrigt: födelser vid Torsby lasarett 1923-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Främmestad 160302 
Pastoratskod: 030306 Pastorat: -1646 Tengene, 1646- Främmestad och Bäreberg. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1657 

Frändefors 158006 
Pastoratskod: 091105 Pastorat: -1961 Frändefors, Brålanda och Sundals-Ryr, 1962- eget. Husförhörslängd: Fränninge 1778-. Födelsebok: 1751-. Övrigt: födelser vid Frändeförs förlossningshem 1934-1938 införda i församlingens födelsebok. 

Fränninge 126511 
Pastoratskod: 070704 Pastorat: -1961 Fränninge och Vollsjö, 1962-1973 Fränninge, Vollsjö och Brandstad, 1974- Fränninge, Vollsjö, Brandstad, Öved och Östra Kärrstorp. Husförhörslängd: (1683), 1836-. Födelsebok: 1730-. Arkiv: 1724 och 1749 brand, delar förstörda. 

Fröderyd 068505 
Pastoratskod: 061107 Namn: förr även Fröryd, 1927-10-22 enligt KMt Fröderyd. Pastorat: -1500-talet Fröderyd, Ramkvilla, Skärbäck och Bäckaby, sedan -1961 Fröderyd, Ramkvilla och Bäckaby, 1962- Fröderyd, Ramkvilla, Bäckaby och Skepperstad. Husförhörslängd: (1688), 1720-talet-. Födelsebok: 1688 

Frödinge 088405 
Pastoratskod: 021305 Pastorat: -1972 eget, 1973- Frödinge och Locknevi. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: (1670), 1749-. Arkiv: 1748-11-30 förstört av eld. 

Frödsberg 166300 
se Fredsberg. 

Frödsved 168300 
se Frösve. 

Fröjel 098062 
Pastoratskod: 120207 Pastorat: medeltiden moderförsamling, sedan Klinte. Husförhörslängd: 1784Födelsebok: 1681-1736, 1758-. Övrigt: förväxla ej med Friel, som även kallats Fröjel. 

Fröjered 168507 
Pastoratskod: 030803 Indelning: troligen början av 1500-talet införlivat Orleka. Pastorat: Fröjered, Korsberga och Fridene. Husfirhörslängd.1740-. Födelsebok: 1727-. 

Fröjeslunda 038100 
se Fröslunda. 

Frök 228200 
Indelning: tidigt uppgått i Nora. 

Frölunda 148000 
Frölunda i Askims härad,
se Västra Frölunda.
 

Frölunda 156500 
Frölunda i Kinds härad,
se Östra Frölunda.

Frölunda kbfd 148000
se Västra Frölunda kbfd.
 

Fröryd 068500 
se Fröderyd. 

Fröskog 158506 
Pastoratskod: 091003 Pastorat: -1973 Edsleskog, 1974- Fröskog och Edsleskog. Husförhörslängd: 1795Födelsebok: 1703, 

Fröslunda 038126 
Pastoratskod: 010502 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1945 Biskopskulla, 1946-1948 Giresta, 1948-02-13Gryta. Husförhörslängd: 1692-. Födelsebok: 1743 

Frösthult 038132  
Pastoratskod: 010601 Län: -1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Frösthult och Härnevi, 1932-05-01-1933 eget, 1933-05-01-(beslut 1922-03-17 och 1933-01-13) Simtuna. Husförhörslängd: 1687Födelsebok: 1684 

Frösunda 011504 
Pastoratskod: 130605 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Frösunda och Kårsta, 1962- Vallentuna. Husförhörslängd: 1711-. Födelsebok: 1711-. 

Frösve 168320 
Pastoratskod: 031106 Namn: 1885-07-08 enligt KBr ej Frösved eller Frödsved. Pastorat: -1961 Horn, 1962- Väring. Husförhörslängd: 1788-1819, 1860-. Födelsebok: 1688-1788, 1857-. Arkiv: 1860 brand, delar förstörda. 

Frösö 238002  
Pastoratskod: 10 1004 Namn: 1940 enligt SCB Frösö (ändrat efter jordeboken), ej Frösön. Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1300-talet sannolikt införlivat Västerhus. Pastorat: före 1350 moderförsamling med annex (troligen Västerhus), sedan -1906 Sunne, 1906-06-16- eget. Husförhörslängd: (1693), 1746- Födelsebok: 1692- Övrigt: födelser vid Enskilda förlossningshemmet Solgården 1926-1942 införda i församlingens födelsebok. 

Frötuna 018823  
Pastoratskod: 010402 Indelning: 1500-talet utbrutet Rådmansö, 1622 utbrutet Norrtälje. Pastorat: medeltiden Frötuna och Malsta, sedan eget, därefter -1622 Frötuna och Rådmansö, 16221643 Frötuna, Rådmansö och Norrtälje, 1643-1873 Frötuna och Rådmansö, 1873-0501(beslut 1856-06-27)-1961 eget, 1962-1979 Frötuna och Rådmansö, 1979-09-01- Rådmansö. Husförhörslängd: 1696-. Födelsebok: 1690 

Fuglie 128708 
Pastoratskod: 070307 Pastorat: -1961 Vellinge, 1962- Hammarlöv. Husförhörslängd: (1683), 1831-. Födelsebok: 1756-. Arkiv: 1754-10-03 brand. 

Fullestad 152703 
Pastoratskod: 031402 Pastorat: Lena. Husförhörslängd: 1757-. Födelsebok: 1705- 

Fulltofta 126608 
Pastoratskod: 070602 Pastorat: -1961 Fulltofta och Äspinge, 1962-1973 Fulltofta, Äspinge, Södra Rörum och Svensköp, 1974- Hörby. Husförhörslängd: (1683), 1813- Födelsebok: (1621), 1666- 

Fullösa 166116 
Pastoratskod: 030402 Indelning: omkring 1545 införlivat Bolum. Pastorat: Forshem. Husförhörslängd: 1772- Födelsebok: 1688-. Arkiv: 1679 brand. 

Funbo 038006 
Pastoratskod: 0 10 104 Namn: -1932 Fundbo, 1932-02-05- Funbo. Pastorat: -1922 eget, 1923-1961 Lagga, 1962- Danmark. Husförhörslängd: 1713- Födelsebok: 1680- 

Furby 198000  
Indelning: 1540 uppgått i (Västerås) Badelunda. 

Furingstad 058120  
Pastoratskod: 020902 Pastorat: -1921 eget, 1921-05-01-1921-06-29 Dagsberg, 1921-06-29-1961 Furingstad och Dagsberg, 1962- Kuddby. Husförhörslängd: 1805- Födelsebok: 1677-. 

Furuby 078002 
Pastoratskod: 060408 Pastorat: medeltiden eget eller moderförsamling, sedan Hovmantorp. Husförhörslängd: 1756-. Födelsebok: 1678- Övrigt: se även Furby. 

Fuxerna 156201 
Pastoratskod: 081008 Pastorat: -1918 Rommele, 1918-05-01- eget. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1688- 

Fyrunga 166028 
Pastoratskod: 030104 Pastorat: -1961 Jung, 1962- Kvänum. Husförhörslängd: 1793- Födelsebok: 1688-  

Fågelfors 082101 
Pastoratskod: 061505 Indelning: 1880-11-05 utbruten ur Högsby som kapellförsamling, 1889 annexförsamling. Pastorat: Högsby. Husförhörslängd: 1886, Födelsebok: 1886, 

Fågeltofta 116012 
Pastoratskod: 071201 Pastorat: -1961 Lövestad, 1962- Ravlunda. Husförhörslängd: (1697), 1813- (lucka 1829-1830). Födelsebok: 1709- (lucka 1765). Arkiv: 1744-04-27 brand, böcker före 1709 förstörda. 

Fågelvik 176500  
Fågelvik i Nordmark, se Västra Fågelvik. 

Fågelvik 178000  
Fågelvik i Väse härad, se Östra Fågelvik . 

Fågelås 168400  
se Norra (och Södra) Fågelås. 

Fågelås kapell 168400 
se Södra Fågelås. 

Fågelö 168000 
Indelning: en tid betraktad som kapellförsamling, utbruten ur och uppgått i Torsö. Pastorat: Torsö. 

Fåglum 160306 
Pastoratskod: 030208 Pastorat: -1922 Lekåsa, 1922-05-01- Essunga. Husförhörslängd: 1808, Födelsebok: 1689, 

Fårö 098004 
Pastoratskod: 120104 Indelning: senast 1324 utbruten ur Bunge. Pastorat: -1961 eget, 1962- Bunge. Husförhörslängd: 1756-. Födelsebok: (1688), 1770, 

Fägre 166307 
Pastoratskod: 031004 Indelning: efter 1571 införlivat Fimmerstad. Pastorat: till omkring 1545 Fägre, Fimmerstad, Trästena och Säckestad, därefter Fägre, Fimmerstad och Trästena, sedan -1961 Fägre och Trästena, 1962- Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo. Husförhörslängd: 1810- Födelsebok: 1695- 

Fällfors 248208 
Pastoratskod: 110404 Indelning: 1913-01-01 utbruten ur Byske. Pastorat: Byske. 

Fälttelegrafkåren 018000 
Indelning: 1902 utbruten ur Svea ingenjörkår, 1927-04-30 upplöst. Pastorat: eget. Husförhörslängd: - 1902-1927. Födelsebok: 1908-1926. Arkiv: i Stockholms stadsarkiv. Övrigt: innefattar ej förbandets avdelningar i Boden och på Malmen. 

Fänneslunda 158408 
Pastoratskod: 031501 Indelning: 1989-01-01 införlivat Grovare. Pastorat: Södra Ving. Husförhörslängd: 1769, Födelsebok: 1740 

Färed 168017 
Pastoratskod: 031002 Pastorat: Hassle. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: 1690- 

Färentuna 012508  
Pastoratskod: 130601 Län: -1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1942 Färentuna och Hilleshög, 1943 (beslut 1922-03-10 och 1940-05-10) Sånga. Husförhörslängd: 1764- Födelsebok: 1687-. 

Färgaryd 131505 
Pastoratskod: 061002 Län: -1973 Jönköpings län, 1974- Hallands län. Pastorat: -1961 Långaryd, 1962Färgaryd, Långaryd och Femsjö. Husförhörslängd: (1757), 1788- Födelsebok: 1686(lucka 1751). Övrigt: födelser vid Hyltebruks sjukstuga 1945-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Färgelanda 150701 
Pastoratskod: 091203 Namn: -1912 Fergelanda, 1912-10-25- Färgelanda. Pastorat: -1670 Färgelanda, Ödeborg, Torp och (Valbo-) Ryr, 1670-1680 Färgelanda, Ödeborg och Torp, 1680-1961 Färgelanda och Ödeborg, 1962-1967 Färgelanda, Ödeborg, Torp och Valbo-Ryr, 1968- Färgelanda, Ödeborg och Torp. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1688Övrigt: stundom förekommande uppgift att Torp varit annex 1680-1695 beror på förväxling av präster med samma namn. 

Färila 216104 
Pastoratskod: 011504 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: medeltiden utbrutet Ytterhogdal, 1748 utbrutet Los, 1923-01-01 utbrutet Kårböle som annex (förut kapellag) Pastorat: 1300-talet eget, senare -1608 Ljusdal, 1608-02-19-17," eget, 1748-1846 Färila och Los, 1846-1922 eget, 1923- Färila och Kårböle. Husförhörslängd: 1721- Födelsebok: 1680- Arkiv: typarkiv. 

Färingtofta 116604 
Pastoratskod: 071306 Pastorat: Riseberga. Husförhörslängd: (1683), 1806- Födelsebok: 1689- (lucka 1750). 

Färlöv 118014 
Pastoratskod: 071806 Indelning: före 1707 införlivat Araslöv. Pastorat: förr Färlöv, Araslöv och (Norra) Strö, därefter -1961 Färlöv och Norra Strö, 1962- Färlöv, Norra Strö och Önnestad. Husförhörslängd: (1683), 1771Födelsebok: (1690), 1768-. Arkiv: 1823-01-01 brand, delar förstörda. 

Färnebo 178200 
Namn: först Värmlandsberg. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: troligen 1400-talet bildad, 1595 del till nybildade Nyed, 1611-04-06 utbrutet Fillpstad, 1624 utbrutet Kroppa, 1693 utbrutet Gåsborn, 1731 utbrutet Nordmark, 1971-01-01 uppgått i Filipstad. Pastorat: först eget, snart efter Filipstads bildande annex till denna. Husförhörslängd: 1718-1970. Födelsebok: 1651-1970. 

Färnebo 198100 
se Västerfärnebo. 

Färnebo 218100 
se Österfärnebo. 

Fässberg 148101 
Pastoratskod: 08 1801 Namn: -1921 Fässberg, 1922-1976 Mölndal, 1977- Fässberg. Indelning: 1977-01-01 utbrutet Stensjön. Pastorat: medeltiden troligen Fässberg, Råda och Kållered, sedan -1603 Fässberg, Askim, (Västra) Frölunda, Råda och Kållered, 1603-1731 Fässberg, Askim, Frölunda, Råda, Kållered och Styrsö, 1732-1879 Fässberg, Askim, Frölunda, Råda och Kållered, 1879-05-01(beslut 1872-07-05)-1961 Mölndal, Kållered och Råda, 1962-1976 Mölndal och Kållered, 1977- eget. Husförhörslängd: 1794- Födelsebok: 1737-. Övrigt: det egentliga Mölndal ligger nu i Stensjöns församling; födelser vid Mölndals kommunala förlossningshem 1926-1937 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Mölndals lasarett 1939-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Fästningsfängelset 118000 
se Kristianstads slottsförsamling. 

Fölene 156603 
Pastoratskod: 031506 Pastorat: Herrljunga. Husförhörslängd: 1766- Födelsebok: 1718-. 

Föllinge 230906 
Pastoratskod: 100904 Län: före 1810-05-07 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1842 utbrutet Frostviken, 1846 utbrutet Hotagen, 1887-03-03 (beslut 1872-06-21) utbrutet Laxsjö. Pastorat: -1746 Lit, 1746-1842 eget, 1842-1846 Föllinge och Frostviken, 18461861 Föllinge, Frostviken och Hotagen, 1861-05-01-1887 Föllinge och Hotagen, 1887-03-03 (beslut 1872-06-21) Föllinge, Laxsjö och Hotagen (1746-1941 jämte Föllinge/Hotagens lappförsamling). Husförhörslängd: 1693-. Födelsebok: 1737-. 

Föllinge lappförsamling 230900 
se Hotagens lappförsamling. 

Föra 088502 
Pastoratskod: 061603 Pastorat: -1554 eget, 1554-1961 Persnäs, 1962- Köping. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1660- 

Förenade Kustförsamlingen 148000 
se Göteborgs Karl Johan. 

Förkärla 108106 
Pastoratskod: 072003 Indelning: 1888-05-01 utbrutet Hasslö. Pastorat: Listerby. Husförhörslängd: (1683), 1801- Födelsebok: 1713-. 

Förlanda 138411 
Pastoratskod: 081306 Pastorat: Fjärås. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: 1732-. 

Förlösa 088007 
Pastoratskod: 061304 Indelning: 1656-10-14 utbrutet Kristvalla. Pastorat: -1961 eget, 1962-1976 Åby, 1977- Förlösa och Kläckeberga. Husförhörslängd: 1786- Födelsebok: 1686-. 

Förslöv 116802 
Pastoratskod: 071402 Pastorat: Förslöv och Grevie. Husförhörslängd: (1683), 1816-. Födelsebok: 1711-. Arkiv: 1711-03 brand. 

Första artilleriregementet 018000 
se Svea artilleriregemente. 

Första Göta artilleriregemente 148000 
se Göteborgs garnisonsförsamling. 

Första livgardet 018000 
se Svea livgarde. 

Första Svea artilleriregemente 018000 
se Svea artilleriregemente. 

Första Svea trängkår 188000 
se Svea trängkår. 

Försörjningsinrättningen 018000 
se Allmänna försörjningsinrättningen