Nacka 018201 
Pastoratskod: 130903 Indelning: 1640-talet utbruten ur Brännkyrka som kapellförsamling, 1887-05-01 (beslut 1873-01-24) införlivat Sicklaö (från upplösta Danviks hospital och Sicklaö) och Erstavik och ändrad till annexförsamling, 1913-05-01 utbrutet Saltsjöbaden. Pastorat: -1898 Huddinge, 1899- eget. Husförhörslängd: 1702-. Födelsebok: 1698-.  

Nackebo 068000 
Indelning: efter 1546 uppgått i Bottnaryd. Pastorat: Bottnaryd.  

Naglum 158000 
Indelning: 1888 uppgått i Vassända-Naglum. Pastorat: -1661 Vassända, 1661-1887 Vänersborg. Husförhörslängd: 1810-1887. Födelsebok: 1693-1887.  

Nasafjäll 250600 
Indelning: 1640-09-29 utbruten ur Silbojokk, 1659 uppgått i Silbojokk. Pastorat: eget. Övrigt: 1644-1659 de facto annex till Silbojokk.  

Nattavaara kbfd 252302 
Pastoratskod: 111204 Indelning: 1951-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1972-03- 01 införlivat Vitträsks kbfd. Pastorat: Gällivare.  

Naum 166009 
Pastoratskod: 030204 Pastorat: Ryda. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1712-.  

Naverstad 143504 
Pastoratskod: 080906 Pastorat: -1658 Naverstad, Mo och Enningdal (i Norge), 1658- Naverstad och Mo. Husförhörslängd: 1759- (lucka 1821-1823). Födelsebok: 1688- Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1929-1938 införda i församlingens födelsebok.  

Nedby 116000 
se Nedraby 

Nederkalix 251401 
Pastoratskod: 110701 Namn: -1644 Kalix, 1644-1909 Neder-Kalix, 1910- Nederkalix. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1400-talet utbruten ur Luleå (nu Nederluleå), 1637 utbrutet Överkalix, 1909-05-01 (beslut 1899-04-07 och 1909-03-26) utbrutet Töre. Pastorat: -1637 eget, 1637-1644 Kalix och Överkalix, 1644-04-18- eget. Husförhörslängd: (1732), 1770-. Födelsebok: 1682- Övrigt: födelser vid Kalix lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Nederluleå 258003 
Pastoratskod: 110601 Namn: -1831 Luleå (landsförsamling), 1831(beslut 1823-09-17)-1909 Neder-Luleå, 1910- Nederluleå. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: omkring 1330 utbruten ur Piteå, omkring 1340 utbrutet Torneå (Nedertorneå), 1400-talet utbrutet Kalix (Nederkalix), 1607 utbrutet Jokkmokk, 1642-03-25 utbrutet Råneå, 1667-08-18 utbrutet Luleå (nu domkyrko), 1831 (beslut 1823-09-17 och 1826-06-08) utbrutet Överluleå. Pastorat: omkring 1330-1340 Piteå (landsförsamling), 1340- början av 1400-talet Luleå, Piteå och Torneå (Nedertorneå), sedan -1413 Luleå och Torneå, 1413-1617 eget, 1617-02-11-1642 Luleå och Jokkmokk, 1642-1655 Luleå, Råneå och Jokkmokk, 1655-1667 Luleå och Jokkmokk, 1667-08-18-1693 Luleå landsförsamling, Luleå stad och Jokkmokk, 1693(beslut 1673-09-27 och 1675-10-02)-1888 Nederluleå och Luleå, 1888-05-01- (beslut 1868-04-24) eget. Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: 1696-.  

Nedertorneå
Namn:
förut Torneå. Län: -1809 Västerbottens län. Indelning: omkring 1340 utbruten ur Luleå (Nederluleå) som kapell, 1482-08-20 utbrutet Särkilax (Övertorneå), 1647 utbrutet Torneå (nu i Finland), 1745 utbrutet Karungi (nu Karl Gustav), 1809-09-05 överförd till Finland och utbrutet Nedertorneå (-Haparanda). Pastorat: 1340-1413 Luleå (Nederluleå), 1413-1482 eget, 1482-08-20-1530 Torneå och Särkilax, 1530-1120- omkring 1538 eget, omkring 1538-1606 Torneå (Nedertorneå) och Särkilax (Övertorneå), 1606-10-20-1614 eget, 1614-1647 Nedertorneå, Enontekis och Simojärvi (Jukkasjärvi), 1647-1673 Nedertorneå, Enontekis, Simojärvi och Torneå, 16741745 Nedertorneå och Torneå, 1745-1785 Nedertorneå, Torneå och Karungi (nu Karl Gustav), 1785-1809 Nedertorneå och Torneå, 1809-1859 Nedertorneå, Torneå och Karungi (ny församling i Finland), 1859-1896 Nedertorneå och Torneå, 1896- eget. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok: (1707), 1717-. Arkiv: allt hos kyrkoherdeämbetet (adress: Parasniemi, SF-95450 Torneå, Finland), mikrofilmer på landsarkivet i Uleåborg. Övrigt: förväxla ej med Torneå stadsförsamling i Finland, se även Nedertorneå- Haparanda
 

Nedertorneå 258300  
se Nedertorneå-Haparanda 

Nedertorneå-Haparanda 258301  
Pastoratskod: 110801 Namn: -1909 Neder-Torneå, 1910-1928 Nedertorneå, 1928-04-13- Nedertorneå-Haparanda. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1809-09-05 utbruten ur Nedertorneå (i Finland), 1923-05-01 inrättat Seskarö kbfd, 1928-04-13 indelad i tre kbfd: Nedertorneå kbfd, Haparanda kbfd och Seskarö kbfd, 1975-01-01 Nedertorneå kbfd uppgått i Haparanda kbfd, 1976-12-31 återstående kbfd upplösta. Pastorat: eget. Övrigt: redan före 1928 skilda böcker för Haparanda; 1865-1923 särskilda kyrkoböcker (jämte register 1924-1925) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet.  

Nedertorneå kbfd 258300 
Indelning: 1928-04-13 bildat inom Nedertorneå-Haparanda församling, 1975-01-01 uppgått i Haparanda kbfd.  

 Nedraby 116000 
Indelning: 1635 uppgått i Övraby. Pastorat: förr Stora Köpinge, omkring 1580-1635 eget.  

Nedre Ullerud 176302 
Pastoratskod: 090104 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1595 utbrutet Nyed. Pastorat: -1882 (Stora) Kil, 1882-05-01-1926 Övre Ullerud, 1926-05-01-1961 eget. 1962- Nedre Ullerud och Övre Ullerud. Husförhörslängd: (1733), 1751 -.
Födelsebok: 1677. 
 

Nevishög 123000 
Namn: 1927-10-22 enligt KMt ej Nevitshög. Indelning: 1964-01-01 uppgått i Staffanstorp. Pastorat: Brågarp (se Staffanstorp). Husförhörslängd: (1705), 1825-1963. Födelsebok: 1735-1963. Arkiv: 1774 och 1826 brandskadat.  

Nianfors 218406 
Indelning: 1798-06-12 utbruten ur Njutånger (samt Enånger, Forsa och Arbrå) som kapellförsamling, 1922-03-31 annexförsamling, 1985-01-01 uppgått i Njutånger. Pastorat: -1915 Enånger, 1915-05-01-1984 Njutånger. Husförhörslängd: 1799-1984. Födelsebok: 1799-1984.  

Nicolai 019100  
se Sankt Nicolai 

Nicolai 048000 
se Nikolai och Nyköpings Sankt Nicolai 

Nicolai 128100 
se Sankt Nicolai 

Nicolai 128200 
se Sankt Nicolai 

Nicolai 148200 
Indelning: troligen 1300-talet utbruten ur Maria (se Kungälv), 1500-talet Uppgått i Kungälv. Övrigt: nu beläget i Ytterby.  

Niilivaara kbfd 252300 
Indelning: 1940-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1961-1231 upplöst vid församlingsdelning. Övrigt: observera att området som kbfd stavades Niilivaara, som församling Nilivaara.  

Nikolai 018000  
se Stockholms domkyrkoförsamling 

Nikolai 048000 
Namn: -1939 Sankt Nicolai, 1940 Sankt Nikolai, 1941-1952-12-31 Nikolai. Indelning: 1942-01-01 indelad i två kbfd: Nikolai kbfd och Oxelösunds kbfd, 1953-01-01 utbrutet Oxelösund och uppgått i Nyköpings Sankt Nicolai, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: Nyköpings västra (se Nyköpings Sankt Nicolai). Husförhörslängd: 1734-1952. Födelsebok: 1725-1952. Arkiv: 1779-1820 särskilda böcker för Stjärnholm. Övrigt: Oxelösund kyrkobokföringsområde före 1942.  

Nikolai 138000 
se Sankt Nikolai 

Nikolai 188000  
se Örebro Nikolai 

Nikolai 198000  
se Sankt Nikolai 

Nikolai 198400 
se Arboga landsförsamling 

Nikolai 208200 
se Silvberg 

Nikolai kbfd 048000 
Indelning: 1942-01-01 bildat inom Nikolai församling, 1953-01-01 uppgått i Nyköpings Sankt Nicolai och upplöst. Husförhörslängd: 1942-1952. Födelsebok: 1942-1952.  

Nikolaus 128100 
se Sankt Nikolaus.  

Nikolaus 168200 
se Skara domkyrkoförsamling 

Nilivaara 252305 
Pastoratskod: 111207 Indelning: 1962 utbruten ur Gällivare, motsvarande Nillivaara kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1940- Födelsebok: 1940. Övrigt: observera annan stavning på kbfd.  

Nittorp 155208 
Pastoratskod: 081206 Pastorat: Dalstorp. Husförhörslängd: (1750), 1808-. Födelsebok: 1699-.  

Njurunda 228110 
Pastoratskod: 100707 Indelning: 1680 utbrutet Galtströms bruksförsamling, 1853 utbrutet Svartvik, 1868 införlivat Galtström, 1906 införlivat Svartvik. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1758Födelsebok: 1650-. Övrigt: till 1912-12-31 särskild kyrkobokföring för Galtström.  

Njutånger 218405 
Pastoratskod: 011605 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1798-06-12 utbrutet Nianfors, 1985-01-01 införlivat Nianfors. Pastorat: -1915 Enånger, 1915-0501 - 1984 Njutånger och Nianfors, 1985- eget. Husförhörslängd: (1712), 1760- Födelsebok: 1688  

Nol-Alafors kbfd 152100 
Pastoratskod: 081004 Indelning: 1956 bildat inom Starrkärrs församling, 1983-12-31 upplöst.  

Nolby 158200 
se Alingsås landsförsamling 

Nor 178009 
Pastoratskod: 090901 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: medeltiden möjligen Nor och Segerstad, senast 1500-talet-1716 Nor, Grums, Ed och Segerstad, 1716-01-11 - 1921 Nor, Grums, Ed, Segerstad och Borgvik, 1921-05-01 - (beslut 190906-18 och 1920-11-19) Nor och Segerstad. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1779 Arkiv: 1779 brand.  

Nora 188400 
se Nora stadsförsamling och Nora bergsförsamling 

Nora 191705 
Pastoratskod: 0 10605 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1738-. Födelsebok: 1679-  

Nora 228202 
Pastoratskod: 100203 Indelning: tidigt införlivat Frök, medeltiden utbrutet Skog. Pastorat: 1300-talet eget, senare Nora och Skog, 1500-talet-1891 Nora, Skog och Bjärtrå, 1891- (beslut 186904-28 och 1870-04-16) Nora och Skog. Husförhörslängd: (1701), 1751-. Födelsebok: 1728.  

Nora bergsförsamling 188404 
Pastoratskod: 050501 Namn: förr Noraskoga, Nora landsförsamling. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1633 utbrutet Grythyttan, omkring 1640 utbrutet Hjulsjö, 1643 utbrutet Nora stadsförsamling, 1660 utbrutet Järnboås, 1871 (beslut 1868-0306) utbrutet Viker, 1974-01-01 införlivat Nora stadsförsamling. Pastorat: -1640 eget, 1640-1659 Nora bergsförsamling och Hjulsjö, 1660-1823 Nora bergsförsamling, HjulSjö och Järnboås, 18.24-1973 Nora stadsförsamling, 1974-1982 Nora bergsförsamling och Viker, 1983- Nora bergsförsamling, Viker och Järnboås. Husförhörslängd: 1707-. Födelsebok: 1737- Ovrigt: förväxla ej med Noraberg - Norberg.  

Nora landsförsamling 188400 
se Nora bergsförsamling 

Nora stadsförsamling 188400 
Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1643 utbruten ur Nora bergsförsamling, 1974-01-01 uppgått i Nora bergsförsamling. Pastorat: 16431823 eget, 1824-1871 Nora stadsförsamling och Nora bergsförsamling, 1871-(beslut 1868-03-06)-1973 Nora stadsförsamling, Nora bergsförsamling och Viker. Husförhörslängd: 1703-1973. Födelsebok: 1737-1973.  

Noraskoga 188400 
se Nora bergsförsamling 

Norberg 196201 
Pastoratskod: 051501 Län: 1940-01-01 överfört Årnebodelen av Kottarstäkten från Norberg i Västmanlands län till Söderbärke i Kopparbergs län. Indelning: senast 1661 utbrutet Västanfors. Pastorat: -1810 Norberg och Västanfors, 1811- eget. Husförhörslängd: 1705Födelsebok: 1643-. Övrigt: födelser vid Norbergs lasarett 1932-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; invånarna i Bjurfors, Fröbenbenning och Myrsjö har av ålder felaktigt kyrkoskrivits i Avesta, rättat genom KBr 1907-08-30.  

Nordansjö 116200 
se Näsum 

Norderö 238011 
Pastoratskod: 10 1201 Namn: förr Norderön, 1940 enligt SCB ändrat efter jordeboken till Norderö. Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: Sunne. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1692-.  

Nordingrå 228204 
Pastoratskod: 100201 Pastorat: -1315 Nordingrå och Ullånger, 1315- mitten av 1300-talet eget, sedan -1836 Nordingrå, Vibyggerå och Ullånger, 1836-1916 Nordingrå och Ullånger, 1916-05-01 - (beslut 1891-03-20) eget. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1688-.  

Nordmaling 240171 
Pastoratskod: 110 10 1 Namn: först Nykyrka. Län: 1766 genom riksdagsbeslut fastställd gräns mellan Nordmaling i Västernorrlands län och Umeå landsförsamling i Västerbottens län, -1810 Västernorrlands län, 1810-05-21- Västerbottens län, 1863 (beslut 1853-12-20) överfört Grundsunda sockendel i Västerbottens län (Ava, Rönnholm och Öresund) till Nordmaling i samma län. Indelning: omkring 1480 utbruten ur Grundsunda, 1808-0817 utbrutet Bjurholm, 1913-05-01 del till Hörnefors vid dess bildande, 1939-01-01 indelad i två kbfd: Nordmalings kbfd och Norrförs kbfd. Pastorat: -1808 eget, 1808-0817-1815 Nordmaling och Bjurholm, 1815-04-26- eget. Husförhörslängd: (1704), 1775-. Födelsebok: 1701-.  

Nordmalings kbfd 240102 
Pastoratskod: 110 10 1 Indelning: 1939-01-01 bildat inom Nordmalings församling. Övrigt: födelser vid Nordmalings sjukstuga 1940-talet införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.  

Nordmark 178204  
Pastoratskod: 090401 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1731 utbruten ur Färnebo som kapellförsamling, 1777-06-18 faktisk annexförsamling. Pastorat: 1731-1887 Filipstad, 1887-05-01(beslut 1872-10-04)-1961 eget, 1962-1975 Nordmark och Gåsborn, 1976- Filipstad. Husförhörslängd: 1733- Födelsebok: 1727-.  

Noreby 156000  
Indelning: strax efter 1531 uppgått i Steneby.  

Normlösa 058607 
Pastoratskod: 020401 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1934 Normlösa och Herrberga, 1934-05-01(beslut 1919-05-23 och 1933-07-07)-1961 Normlösa, Herrberga, Vallerstad och Järstad, 1962-1973 Normlösa, Vallerstad, Skeppsås och Älvestad, 1974- Skänninge. Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1633-.  

Norns bruksförsamling 208300 
Indelning: omkring 1640 utbruten ur Hedemora, 1912 uppgått i Hedemora landsförsamling. Pastorat: Hedemora. Husförhörslängd: 1702-1927. Födelsebok: 1673-1911.  

Norra bataljonsförsamlingen 018000 
Namn: även Majorens bataljon eller Sankt Clara bataljonsförsamling. Indelning: 1694-01-01 utbruten ur Hovförsamlingen, 1791 uppgått i KMts livgarde (se Svea livgarde). Husförhörslängd: 1770-1791. Födelsebok: 1697-1791. Arkiv: böckerna 1790-1792 delvis förda med sammanblandning mellan bataljonsförsamlingarna och den sammanslagna livgardesförsamlingen.  

Norra Björke 158102 
Pastoratskod: 030302  Namn: -1885 Björke (i Väne härad), 1885-04-17- Norra Björke. Pastorat: Västra Tunhem. Husförhörslängd: 1813Födelsebok: 1688-.  

Norra Broby 116700  
se Västra Broby 

Norraby 078000 
se Norra Rottne 

Norra Börringe 126300 
se Börringe 

Norra correctionsinrättningen 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm 

Norra Finnskoga 173706 
Pastoratskod: 090205 Indelning: 1831 (beslut 1826-02-24) utbruten ur Dalby som kapellförsamling, 1849-08-09 faktisk och 1922-02-17 till namnet annexförsamling. Pastorat: 1831-1873 Älvdal (Norra Ny), 1873-05-01-1923 Södra Finnskoga, 1923-05-01-1988 eget, 1989- Dalby. Husförhörslängd: 1829-. Födelsebok: 1831-.  

Norra Fågelås 168406 
Pastoratskod: 030802 Namn: -1902 Fågelås, 1902-03-14- Norra Fågelås. Indelning: 1902-03-14 utbrutet Södra Fågelås. Pastorat: förr eget, omkring 1400-1550 Fågelås och Hjo, omkring 1550-1568 möjligen eget, omkring 1568-1626 Fågelås, Hjo stadsförsamling och HJO landsförsamling, 1626-1629 Fågelås, Hjo stadsförsamling, Hjo landsförsamling och Brandstorp, 1629-1873 Fågelås, Hjo stadsförsamling och Hjo landsförsamling, 187305-01-1902 eget, 1902-03-14-1961 Norra Fågelås och Södra Fågelås, 1962-1988 Norra Fågelås, Södra Fågelås och Brandstorp, 1989- Hjo. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-.  

Norrahammar 068008  
Pastoratskod: 060607 Indelning: -1942 Sandseryd, 1943- Norrahammar. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1729-. Födelsebok: 1736Arkiv: typarkiv. Övrigt: Norrahammars kyrka låg före 1943 i Barnarps församling.  

Norra Hestra 066208 
Pastoratskod: 031204 Namn: -1885 Hestra (i Mo härad), 1885-04-17- Norra Hestra. Län: -1886 huvuddelen i Jönköpings län, del (Bönabo) i Älvsborgs län, 1887 överfört Bönabo till Jönköpings län, 1887- helt i Jönköpings län. Pastorat: -1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra, Stengårdshult, Norra Unnaryd, Öreryd och Valdshult. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1735.  

Norra Härene 168121 
Pastoratskod: 030706 Namn: -1776 Härene, 1776-1885 Härene med Skofteby, 1885-04-17-1889 Norra Härene med Skofteby, 1889-04-12- Norra Härene. Indelning: efter 1546 införlivat Resville, 1776 införlivat Skofteby. Pastorat: till 1500-talet Härene, Hovby, Östby, Skofteby och Resville, därefter -1677 Härene, Skofteby och Hovby, 1677-1860 Lidköping, 1861-1961 Norra Härene och Hovby, 1962- Sävare. Husförhörslängd: 1792. Födelsebok: 1699.  

Norra Järva 018000 
Födelsebok: 1974-1975. Arkiv: i Kista. Övrigt: egna böcker inom Spånga, el församling/kbfd.  

Norra Kedum 168129 
Pastoratskod: 030703 Namn: medeltiden även Fiskekedim, -1885 Kedum (i Kållands härad), 1885-04-17-Norra Kedum. Pastorat: -1339 Kedum, Tådene, Lavad och Tranum, 1339-1961 Tådene, 1962- Örslösa. Husförhörslängd: (1738), 1813-. Födelsebok: 1695.  

Norra korrektionsinrättningen 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm 

Norra kronohäktet 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm 

Norra Kyrketorp 168308 
Pastoratskod: 031102. Namn: medeltiden Hene, därefter -1885 Kyrketorp (i Kåkinds härad), 1885-04-17Norra Kyrketorp. Pastorat: -1961 Skövde, 1962- Norra Kyrketorp, Hagelberg, Sjogerstad, Rådene och Häggum. Husförhörslängd: (1702), 1770- Födelsebok: 1690-.  

Norrala 218209 
Pastoratskod: 0 11305 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: Norrala och Trönö. Husförhörslängd: (1747), 1816-. Födelsebok: 1674 -.

Norra Ljunga 068400 
se Sävsjö 

Norra Ljusterö 011700  
se Ljusterö 

Norra Lundby 168206 
Pastoratskod: 031103 Namn: -1885 Lundby (i Valle härad), 1885-04-17- Norra Lundby. Pastorat: -1436 Lundby och Skärv, 1436-1540 Eggby, 1540- Varnhem. Husförhörslängd: 1778- Födelsebok: 1688-.  

Norra Mellby 118315 
Pastoratskod: 071502 Namn: förr även Mälby, -1885 Mellby (i Västra Göinge), 1885-04-17- Norra Mellby. Pastorat: -1961 Norra Mellby och Tjörnarp, 1962-1972 Norra Mellby, Tjörnarp, Håglinge och Brönnestad, 1973- Norra Mellby, Häglinge och Brönnestad. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1690-1726, 1783-. Arkiv: 1783 brand.  

Norra Möckleby 084016 
Pastoratskod: 061702 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1588 Möckleby, Sandby och Gårdby, 1588-1926 eget, 1926-05-01(beslut 1916-06-17 och 1924-11-28)-1961 Sandby, 1962- Glömminge. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1666-.  

Norra Ny 173709  
Pastoratskod: 090204 Namn: -1885 Ny (i Älvdals härad), 1885-04-17- Norra Ny. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1873 utbrutet Nyskoga. Pastorat: -1636 Älvdals pastorat (se Ekshärad), 1636-1685 Ny och Dalby, 1686-1820 Ekshärad, 1820-05-01(beslut 1814-04-20)-1830 Ny och Dalby, 1831(beslut 1826-02-24)-1873 Ny, Dalby, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga, 1873-05-01 - Norra Ny och Nyskoga. Husförhörslängd: 1745- Födelsebok: 1686- (lucka 1775-1778). Övrigt: pastoratet kallades Övre Älvdal 1636-1685 och Älvdal 1820-1873.  

Norra Nöbbelöv 128105 
Pastoratskod: 070103 Namn: -1885 Nöbbelöv (i Torna härad), 1885-04-17- Norra Nöbbelöv. Pastorat: Sankt Peters kloster. Husförhörslängd: (1683), 1794-. Födelsebok: 1680-.  

Norra Rottne 078000 
Namn: även Norraby. Indelning: omkring 1400 bildad genom delning av Rottne, 1779 uppgått i Söraby. Pastorat: -1559 Tjureda, 1559-09-19-1779 Gårdsby.  

Norra Ryr 143000 
se Valbo-Ryr 

Norra Ryr 148500 
se Lane-Ryr 

Norra Råda 178304 
Pastoratskod: 090202 Namn: -1885 Råda (i Älvdals härad), 1885-04-17- Norra Råda. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1653 utbrutet Sunnemo, 1789 (beslut 1765-12-10) del till Deglunden (Gustav Adolf) vid dess bildande, 1907 utbrutet Hagfors. Pastorat: -1901- Ekshärad, 1901-05-01(beslut 1883-04-13 och 1901-02-08) - 1906 Norra Råda, Sunnemo och Gustav Adolf, 1907-1950 Norra Råda, Sunnemo, Gustav Adolf och Hagfors, 1951- Norra Råda och Sunnemo. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1725.  

Norra Rörum 126707 
Pastoratskod: 070605 Län: av församlingen har Toftaröd, Hjellaröd, Hagstad, Skudderup och Stenestad tillhört Kristianstads län, annars (och nu helt i) Malmöhus län. Pastorat: -1961 Norra Rörum och Hallaröd, 1962- Höör. Husförhörslängd: (1683), 1809-. Födelsebok: 1695-.  

Norra Sandby 118304 
Pastoratskod: 071507 Namn: -1885 Sandby (i Västra Göinge), 1885-04-17- Norra Sandby. Pastorat: Stoby. Husförhörslängd: (1683), 1827-. Födelsebok: 1778-. Arkiv: 1778 brand.  

Norra Sandsjö 068271 
Pastoratskod: 061104 Namn: -1885 Sandsjö (i Västra härad), 1885-04-17- Norra Sandsjö. Indelning: 1940-01-01 indelad i två kbfd: Norra Sandsjö kbfd och Bodafors kbfd. Pastorat: -1633 Sandsjö och Vallsjö, 1633-1640 eget, 1640-1939 Norra Sandsjö och Vallsjö, 1940-1961 eget, 1962- Norra Sandsjö och Bringetofta. Husförhörslängd: 1717- (luckor, särskilt 1876-1896). Födelsebok: 1690-1797 (luckor), 1897-. Arkiv: 1897-03-19 delvis förstört vid brand.  

Norra Sandsjö kbfd 068203 
Pastoratskod: 061104 Indelning: 1940-01-01 bildat inom Norra Sandsjö församling.  

Norra Skrävlinge 121410 
Pastoratskod: 070802 Namn: -1885 Skrävlinge (i Onsjö härad), 1885-04-17- Norra Skrävlinge. Pastorat: -1961 Torrlösa, 1962- Norra Skrävlinge, Södervidinge, Norrvidinge och Källs-Nöbbelöv. Husförhörslängd: (1696), 1822- (lucka 1828). Födelsebok: 1689-.  

Norra Solberga 068205 
Pastoratskod: 021406 Namn: -1885 Solberga (i Södra Vedbo), 1885-04-17- Norra Solberga. Pastorat: -1961 Flisby, 1962- Norra Solberga och Flisby. Husförhörslängd: (1783), 1807- Födelsebok: (1635), 1701-. Övrigt: eventuella födelser vid Röda korsets förlossningshem, Smålands Anneberg, av barn från andra församlingar troligen införda i församlingens födelsebok.  

Norra Strö 118012  
Pastoratskod: 071806 Namn: -1885 Strö (i Östra Göinge), 1885-04-17- Norra Strö. Pastorat: Färlöv. Husförhörslängd: (1696), 1771-. Födelsebok: 1690- (lucka 1734).  

Norra Svalöv 121400 
se Svalöv 

Norra Säm 156600 
Namn: -1885 Säm (i Gäsene härad), 1885-04-17-1988-1.2-31 Norra Säm. Indelning: 1989-01-01 uppgått i Skölvene. Pastorat: Skölvene. Husförhörslängd: 1820-1988. Födelsebok: 1706-1988.  

Norra Unnaryd 068024  
Pastoratskod: 031204 Namn: -1885 Unnaryd (i Mo härad), 1885-04-17- Norra Unnaryd. Län: -1886 huvuddelen i Jönköpings län, del (Kindbogårdarna) i Älvsborgs län, 1887 överfört Kindbogårdarna till Jönköpings län, därefter helt i samma län. Indelning: omkring 1545 införlivat Vallgårda. Pastorat: -1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1663-.  

Norra Vi 051206 
Pastoratskod: 021401 Namn: förr Vi (i Ydre), åtminstone från 1700-talets början Norra Vi. Pastorat: -1961 Norra Vi och Tidersrum, 1962Asby. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1666.  

Norra Ving 168208 
Pastoratskod: 030103 Namn: -1885 Ving (i Valle härad), 1885-04-17- Norra Ving. Pastorat: -1549 Norra Ving och Stenum, 1549- Stenum, omkring 1575- Skärv, omkring 1600-1922 Norra Ying, Stenum och Skärv, 1922-05-01- Norra Ving, Stenum, Skärv och Skånings-Åsaka. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1688-.  

Norra Vram 126003 
Pastoratskod: 071008 Namn: förr Vram. Län: -1889 huvuddelen i Kristianstads län, del (Södra Vram) i Malmöhus län, 1890 överfört delen delen i Kristianstads län till Malmöhus län, 1890helt i Malmöhus län. Pastorat: -1961 Norra Vram och Bjuv, 1962-1966 Norra Vram, Bjuv och Risekatslösa, 1966-07-07- Bjuv. Husförhörslängd: (1692), 1806- Födelsebok: (1690), 1711.

Norra Vånga 166031 
Pastoratskod: 030104 Namn: -1885 Vånga (i Skånings härad), 1885-04-17- Norra Vånga. Indelning: medeltiden införlivat Stacketorp. Pastorat: -1552 Vånga, Edsvära, Kvänum, Badene, Borga och Balltorp, sedan en kort tid Vånga, Edsvära, Kvänum och Balltorp, därefter -1961 Norra Vånga, Edsvära och Kvänum, 1962- Kvänum. Husförhörslängd: (1737), 1789-. Födelsebok: (1688), 1730-.  

Norra Åkarp 118313 
Pastoratskod: 071505 Namn: -1885 Åkarp (i Västra Göinge), 1885-04-17- Norra Åkarp. Pastorat: -1961 Norra Åkarp och Vittsjö, 1962- Norra Åkarp och Vankiva. Husförhörslängd: (1683), 1806, Födelsebok: 1690.

Norra Åsarp 168651 
Pastoratskod: 031207 Namn: -1885 Åsarp (i Redvägs härad), 1885-04-17- Norra Åsarp. Län: -1890 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Hög) i Skaraborgs län, 1891 överfört Hög till Älvsborgs län, 1891-1973 helt i Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län. Pastorat: -1961 Norra Åsarp, Smula, Kölaby och Solberga, 1962-1982 Norra Åsarp, Smula, Kölaby, Solberga, 1983- Norra Åsarp, Smula, Solberga och Fivlered. Husförhörslängd: 1774- Födelsebok: 1687-.  

Norra Åsum 118002 
Pastoratskod: 071702 Namn: -1885 Åsum (i Gärds härad), 1885-04-17- Norra Åsum. Pastorat: -1869 Åsum och Skepparslöv, 1869-01-19-1927 eget, 1927-05-01-1944 Norra Åsum och Vä, 1945- eget. Husförhörslängd: (1697), 1808-. Födelsebok: 1751- (lucka 1812-1814).  

Norrbo 218410  
Pastoratskod: 011607 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1917 Norrbo och Bjuråker, 1917-05-01 Bjuråker. Husförhörslängd: (1748), 1766-. Födelsebok: 1688-.  

Norrby 198104 
Pastoratskod: 051401 Pastorat: -1961 eget, 1962- Sala. Husförhörslängd: 1687-. Födelsebok: 1641- Arkiv: 1985-10-26 brand.  

Norrbyås 188017 
Pastoratskod: 040905 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Stora Mellösa. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1667-.  

Norrbärke 206101 
Pastoratskod: 050601 Län: 1941-01-01 överfört ett mycket litet område från Norrbärke i Kopparbergs län till Ljusnarsberg i Örebro län samt ett annat, ej fullt så litet område från Ljusnarsberg och Örebro län till Norrbärke och Kopparbergs län. Indelning: -1646 kapellförsamling till Söderbärke. Pastorat: -1646 Bärke pastorat (se Söderbärke), 1646- eget. Husförhörslängd: 1671-. Födelsebok: 1661- Övrigt: födelser vid Smedjebackens lasarett 1930-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Norrfjärden 258105 
Pastoratskod: 110504 Indelning: 1915-05-01(beslut 1905-03-31 och 1914-12-31) utbruten ur Piteå landsförsamling. Pastorat: eget. Övrigt: födelser vid Norrfjärdens ålderdomshem 1935-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Norrfors kbfd 240101 
Pastoratskod: 110101 Indelning: 1939-01-01 bildat inom Nordmalings församling.  

Norrköpings Borg 058105 
Pastoratskod: 020806 Namn: -1802 Borg, 1803-1886 Borg och Löt, 1887-1935 Borg, 1936- Norrköpings Borg. Indelning: 1803 (beslut 1783-10-12) införlivat Löt. Pastorat: åtminstone till 1540 Löt, sedan -1696 eget, 1696-1802 Borg och Löt, 1803- eget. Husförhörslängd: 1696-. Födelsebok: 1662.  

Norrköpings Hedvig 058102 
Pastoratskod: 020802 Namn: 1613-11-15 - 1661 Tyska, 1661-1864 Tyska eller Hedvig, 1864-02-19 - 1885 Hedvig, 1885- (beslut 1864-02-19) Norrköpings Hedvig. Indelning: 1613-11-15 utbruten ur (Norrköpings) Sankt Olai. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1662-. Övrigt: från 1775-06-12 både tysk och svensk kyrkoherde i samma församling, genom KBr 1864-02-19 territoriell.  

Norrköpings landsförsamling 058100 
se Norrköpings Sankt Johannes 

Norrköpings Matteus 058103 
Pastoratskod: 020803 Namn: 1885-1938 Norrköpings Norra, 1939- Norrköpings Matteus. Indelning: 188505-01 (beslut 1864-02-19) utbruten ur Norrköpings Sankt Olai. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1885-. Födelsebok: 1885.  

Norrköpings mosaiska 058100 
Indelning: 1784 bildad. Husförhörslängd: 1860- (med uppgifter från 1797). Arkiv: hos Arne Stern, Repslagaregatan 43, 60230 Norrköping. Övrigt: officiell folkbokföring till 1910-12-31.  

Norrköpings Norra 058100 
se Norrköpings Matteus 

Norrköpings reformerta 058100  
Indelning: fanns på 1600-talet.  

Norrköpings Sankt Johannes 058106 
Pastoratskod: 020804 Namn: -1922 Sankt Johannes, 1922-05-01- Norrköpings Sankt Johannes. Pastorat: -1544 eget, 1544- omkring 1555 Sankt Olai, omkring 1555-1570 Sankt Johannes och Sankt Olai, 1570-1879 (Norrköpings) Sankt Olai, 1879-05-01(beslut 1872-04-19) -1961 eget, 1962- Norrköpings Sankt Johannes, Styrstad och Tingstad. Husförhörslängd: (1693), 1809-. Födelsebok: 1642.  

Norrköpings Sankt Olai 058101 
Pastoratskod: 020801 Namn: -1879 Sankt Olof, 1879-1885 Sankt Olai, 1885-05-01 - Norrköpings Sankt Olai. Indelning: 1613-11-15 utbrutet Norrköpings tyska (nu Norrköpings Hedvig), 1885-0501 (beslut 1864-02-19) utbrutet Norrköpings norra (Norrköpings Matteus). Pastorat: -1544 eget, 1544- omkring 1555 Sankt Olof och Sankt Johannes, därefter -1570 Sankt Johannes, 1570-1879 Sankt Olof och Sankt Johannes, 1879-05-01- (beslut 1872-0419) eget. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1636-. Övrigt: födelser vid Norrköpings lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Norrköpings straff- och arbetsfängelse 058100 
se Straff- och arbetsfängelset 

Norrköpings tyska 058100 
se Norrköpings Hedvig 

Norrköpings Östra Eneby 058104  
Pastoratskod: 020805 Namn: tidigare Eneby (i Bråbo härad), åtminstone 1760-talet-1920 Östra Eneby, 1920-05-01 - Norrköpings Östra Eneby. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1761 -. Födelsebok: 1690-.  

Norrlanda 098027 
Pastoratskod: 120108 Pastorat: medeltiden eget, sedan Gothem (en kort tid omkring 1600 Hörsne). Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: (1708), 1725-.  

Norrlands artilleriregemente 238000 
Indelning: 1893 bildad, 1927-05-01 uppgått i Östersund. Husförhörslängd: 1893-1927. Födelsebok: 1893-1927. Arkiv: i kyrkoarkivet i Östersund (de äldsta böckerna på landsarkivet).  

Norrlands trängbataljon 228300 
se Norrlands trängkår 

Norrlands trängkår 228300 
Namn: 1893-1902 Norrlands trängbataljon, 1902-1927 Norrlands trängkår. Län: 18931898 Stockholm, 1898-1927 Västernorrlands län. Indelning: 1893 utbruten ur Svea trängbataljon (se Svea trängkår), 1927-05-01 uppgått i Sollefteå. Husförhörslängd: 1893-1927. Födelsebok: 1893-1927. Arkiv: hos pastorsämbetet i Sollefteå. Övrigt: 1893-1898 i Stockholm.  

Norrmalm 018000 
se Klara.  

Norrstrand 178002  
Pastoratskod: 090102 Indelning: 1962 utbruten ur Karlstad (domkyrko). Pastorat: eget.  

Norrsunda 019108  
Pastoratskod: 010804 Pastorat: tidigt eget, därefter -1972 Skånela, 1972-10-01- Norrsunda och Skånela. Husförhörslängd: 1798-. Födelsebok: 1748-.  

Norrtälje 018801 
Pastoratskod: 010403 Indelning: 1622 utbruten ur Frötuna. Pastorat: 1643-1973 eget, 1974- Norrtälje och Malsta. Husförhörslängd: 1735-. Födelsebok: 1690, Övrigt: oklart om införandet av födelser vid Fru Ströms förlossningshem -1930, födelser vid Norrtälje privata för lossningshem 1932-1946 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Norrtälje lasarett 1931-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1859-1923 särskilda kyrkoböcker för kronohäktet, i landsarkivet.  

Norrvidinge 121411 
Pastoratskod: 070802 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Norrvidinge, ej Norrhvidinge. Pastorat: -1929 Norrvidinge och Dagstorp, 1-929-05-01-1961 Södervidinge, 1962- Norra Skrävlinge. Husförhörslängd: 1797- Födelsebok: (1742), 1764-.  

Norsjö 241771 
Pastoratskod: 110402 Län: åtminstone till 1860 liten del i Norrbottens län, huvuddelen i Västerbottens län, nu helt i samma län. Indelning: 1811 utbrutet ur Skellefteå som kapellag, 1834 (beslut 1823-10-08) församling, 1928-01-01 indelad i två kbfd: Norsjö (västra) kbfd och Norsjö östra (Bastuträsks) kbfd. Pastorat: -1833 Skellefteå, 1834(beslut 1823-10-08)1892 Norsjö och Jörn, 1892- (beslut 1871-04-25) eget. Husförhörslängd: (1811), 1831-. Födelsebok: 1811-.  

Norsjö kbfd 241702 
Pastoratskod: 110402 Namn: 1928-01-01-1933 Norsjö västra kbfd, 1933-05-12- Norsjö kbfd. Indelning: 1928-01-01 bildat inom Norsjö församling. Övrigt: födelser vid Norsjö sjukstuga 1940-1946 införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.  

Norsjö västra kbfd 241700 
se Norsjö kbfd 

Norsjö östra kbfd 241700  
se Bastuträsks kbfd 

Norska jägarkåren 018400 
Namn: även kallad Norska gardet. Indelning: 1816-1856 förlagd till Haga. Husförhörslängd: 1850-1856. Arkiv: ingår i Solna kyrkoarkiv på landsarkivet.  

Norska Skogsbygden 152700  
se Skogsbygden 

Norum 141502 
Pastoratskod: 080602 Pastorat: -1845 Spekeröd, 1845-05-01-1972 Ödsmål, 1972-07-01- Norum och Ödsmål. Husförhörslängd: 1795- (lucka 1828-1830). Födelsebok: 1690-.  

Norunga 152700  
se Nårunga 

Nosaby 118009 
Pastoratskod: 071706 Indelning: omkring 1675 (beslut 1625) införlivat Åraslöv. Pastorat: -1614 eget, 1614- 1618 Nosaby och Åraslöv, 1618-1625 eget, 1625-1643 Nosaby och Åraslöv, 1643-1984 eget, 1985 Nosaby, Österslöv och Fjälkestad. Husförhörslängd: (1689), 1806-. Födelsebok: (1682), 1699- (lucka 1728).  

Nottebäck 076004 
Pastoratskod: 060505 Namn: -1837 Nottebäck, 1837-1940 Nottebäck med Granhult, 1940- Nottebäck. Indelning: 1837 (beslut 1829-11-21) införlivat Granhult. Pastorat: -1837 Nottebäck och Granhult, 1837- (beslut 1829-11-21) eget. Husförhörslängd: (1738), 1778- Födelsebok: 1683- (lucka 1694-1696).  

Nottebäck med Granhult 076000 
se Nottebäck.

Nunnesogn 128100
se Sankt Peters Kloster
 

Ny 058100  
Ny i Björkekinds härad, se Östra Ny 

Ny 058300  
Ny i Aska härad, se Västra Ny 

Ny 173700 
Ny i Älvdals härad, se Norra Ny 

Ny 178408 
Pastoratskod: 090601 Pastorat: Arvika västra. Husförhörslängd: (1711), 1772-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: i Jösse härad.  

Ny 178500 
Ny i Näs härad, se Ny-Huggenäs  

Nya Falkenberg 138200 
Indelning: 1508 uppgått i Falkenberg.  

Nyagarn 098000 
se Östergarn 

Nya Kopparberg 186400 
se Ljusnarsberg 

Nya Varberg 138300 
Indelning: omkring 1420 utbruten ur Lindberg, sedan åter uppgått i Lindberg.  

Nya Varvet 148000 
Indelning: 1827-07-18 utbruten ur Förenade Kustförsamlingen (Göteborgs Karl Johan), 1931-01-01 (beslut 1919-05-16 och 1930-05-23) uppgått i Göteborgs Karl Johan. Husförhörslängd: 1826-1939. Födelsebok: 1816-1930. Arkiv: allt på landsarkivet, böckerna 1816-1826 är duplett till Amiralitetsvarvsförsamlingen/Förenade Kustförsamlingeri. Övrigt: före 1816 hörde området till (Västra) Frölunda och Örgryte; 1876-05-05 territoriell; 1887-1895 särskilda kyrkostamrullor för Kronoarbetskåren, på landsarkivet i Uppsala; 1870-1907 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, på landsarkivet i Göteborg.  

Nya Västervik 088300 
se Västervik 

Nya Älvsborg 148000 
Namn: även Ny-Elfsborgs slottsförsamling. Indelning: 1872-01-01 uppgått i Lundby. Husförhörslängd: 1847-1871. Födelsebok: 1691-1848. Arkiv: födelser efter 1848 i Lundbys födelsebok. Övrigt: 1854-1858 särskilda kyrkoböcker för Kronans fästningsfängelse; 1967-01-01 överfört från Lundby till Älvsborg; förväxla ej med Älvsborg.  

Nybro 088101 
Pastoratskod: 061409 Indelning: 1939-01-01 utbruten ur Madesjö, motsvarande Nybro kbfd. Pastorat: 1939- 01-01 - 1976 eget, 1977- Nybro och Sankt Sigfrid. Husförhörslängd: 1932- Födelsebok: 1932-. Övrigt: födelser vid Röda Korsets förlossningshem (Nybro förlossningshem) 1939-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Nybro kbfd 088100 
Indelning: 1932-01-01 bildat inom Madesjö församling, 1938-12-31 upplöst vid församlingsdelning.  

Nyby 138300 
se Nya Varberg 

Nydala 068314 
Pastoratskod: 060803 Pastorat: -1279 eget, 1279-1570 Nydala och Vrigstad, 1570-01-06-1980 Vrigstad, 1981- Värnamo. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1805-.  

Nye 068514 
Pastoratskod: 061204 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Skirö, 1962- Nye, Skirö, Näshult och Stenberga. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1696-.  

Nyed 178006 
Pastoratskod: 090405 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1595 utbruten ur Nedre Ullerud (samt Väse, Östra Fågelvik, Alster och Färnebo), 1661 utbrutet Brattfors, 1731 Älvsbacka kapellag med egen kyrkobokföring, 1819-12-16 utbrutet Älvsbacka. Pastorat: 1595 - 1608 (Stora) Kil, 1608-02-15 - 1819 eget, 1819-12-16 - 1961 Nyed och Älvsbacka, 1962- Nyed, Älvsbacka och Alster. Husförhörslängd: 1776, Födelsebok: 1716-.  

Ny-Elfsborgs slottsförsamling 148000 
se Nya Älvsborg 

Nyhem 230502  
Pastoratskod: 101101 Indelning: 1851-04-01 bildat som kapellag, utbrutet ur Revsund, 1891 kapellförsamling, 1921-05-01 annexförsamling. Pastorat: -1921 Revsund, 1921-05-01. - Bräcke. Husförhörslängd: - 1858, Födelsebok: 1862-.  

Ny-Huggenäs 178508 
Pastoratskod: 090905 Namn: -1885 Ny (i Näs härad), 1885-04-17-1969 Södra Ny, 1970- Ny-Huggenäs. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1970-01-01 införlivat Huggenäs. Pastorat: -1942 By, 1943-1961 Säffle, 1962- Bro. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: (1689), 1823-.  

Nykil 058011 
Pastoratskod: 020504 Indelning: medeltiden utbruten ur Gammalkil, 1736-01-09 utbrutet Ulrika. Pastorat: -1961 eget, 1962- Nykil, Gammalkil och Ulrika. Husförhörslängd: 1789, Födelsebok: (1634), 1655-.  

Nykyrka 048012 
Pastoratskod: 040406 Pastorat: Stigtomta. Husförhörslängd: 1794-. Födelsebok: 1795-.  

Nykyrka 058300  
se Västra NY 

Nykyrka 162203 
Pastoratskod: 030605 Indelning: 1655 utbruten ur Sandhem. Pastorat: Sandhem. Husförhörslängd: (1759), 1790-. Födelsebok: (1674), 1731  

Nykyrka 240100  
se Nordmaling 

Nykyrke 076300 
se Almundsryd  

Nykyrke 116300 
se Örkened 

Nykyrke 168400 
Indelning: medeltiden, läge oklart, möjligen vid Nykyrke i Södra Fågelås, där ett kapell fanns kvar på 1700-talet.  

Nyköpings Alla Helgona 048002 
Pastoratskod: 040404 Namn: -1988 Nyköpings östra, 1989- Nyköpings Alla Helgona. Indelning: 1989-01-01 införlivat Helgona. Pastorat: -1559 Helgona eller Kråkelunds pastorat, 1559-1561 Svärta, 1561-03-11 - Helgona, senare under 1500-talet - 1988 Nyköpings östra, Helgona och Svärta, 1989- Nyköpings Alla Helgona och Svärta. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: 1735-. Övrigt: 1847-1928 särskilda kyrkoböcker och register för fångvårdsanstalten, på landsarkivet.  

Nyköpings Helgona 048000 
se Helgona (och Nyköpings Alla Helgona).  

Nyköpings landsförsarnling 048000 
se Nikolai 

Nyköpings Sankt Nicolai 048001 
Pastoratskod: 040403 Namn: -1952 Nyköpings västra, 1953- Nyköpings Sankt Nicolai. Indelning: 1953-01-01 införlivat Nikolai (utom Oxelösund). Pastorat: -1952 Nyköpings västra och Nikolai, 1953- eget. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1725-. Övrigt: födelser vid Nyköpings lasarett 1923-1929 och 1931-1936 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten (journaler 1923- i Nyköpings sjukhus arkiv, 61185 Nyköping), 1930 och 19371946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Nyköpings stadsförsamling 048000 
se Nyköpings östra 

Nyköpings västra 048000 
se Nyköpings Sankt Nicolai 

Nyköpings östra 048000 
se Nyköpings Alla Helgona 

Nylöse 148004 
Pastoratskod: 080302 Namn: 1473-08-17-1474 Götaholm, 1474-08-05-1543 Nya Lödöse eller Nylöse, 1543-1571 Älvsborg, 1571-1627 Nylöse, 1627-1883 Gbgs hospitalsförsamling eller Kronohospitalsförsamlingen, 1883-05-01-1968 Göteborgs Gamlestad, 1969- Nylöse. Län: 1930-01-01 överfört område från Angered i Älvsborgs län till Gbgs Gamlestad i O-ln.
Indelning: 1473-08-17 utbruten ur Utby, 1528 införlivat Härlanda, 1951-01-01 åter utbrutet Härlanda samt indelad i två kbfd: Gamlestads och Nylöse, 1955 Kortedala kbfd utbrutet ur Nylöse kbfd, 1960 utbrutet Kortedala och motsvarande kbfd upplöst, 1968-01-01 Bergsjöns kbfd utbrutet ur Nylöse kbfd, 1969-01-01 utbrutet Gbgs Sankt Pauli och Gamlestads kbfd upplöst, 1971-01-01 utbrutet Bergsjön, varvid de tv kbfd upplösts. Pastorat: 1473-1528 eget, 1528-1544 Nylöse, Partille, Utby och Örgryte, 1546-1571 eget, 1571-1619 Nylöse och Orgryte, 1619-1712 Gbgs Domk, 1712-1883 Örgryte, 1883-05-01- eget. Hfl: 1821- FB: 1732-. Arkiv: före 1969 delvis i Gbgs Sankt Paull. Övrigt: 1547-1563 i Älvsborg genom tillfällig flyttning, detta Älvsborg ligger nu i Gbgs Karl Johan, förväxla ej med nuvarande Älvsborgs församling; stadsdelen Gamlestaden ligger i Nylöse, men Sankt Pauli kyrka var, först provisoriskt, församlingskyrka i Gamlestadsförsamlingen till 1968, därav den förvirrande benämningen på kbfd; 1904-1947 särskilda kyrkoböcker för Härlanda centralfängelse, i landsarkivet. 
 

Nylöse kbfd 148000 
Indelning: 1951-01-01 bildat inom Göteborgs Gamlestads församling (se Nylöse), 1955 utbrutet Kortedala kbfd, 1968-01-01 utbrutet Bergsjöns kbfd, 1970-12-31 upplöst vid församlingsdelning.  

Nymö 118020 
Pastoratskod: 071708 Pastorat: Fjälkinge. Husförhörslängd: (1683), 1791-. Födelsebok: 1690- (luckor 1720 och 1738).  

Nynäshamn 019201 
Pastoratskod: 041302 Indelning: 1947-01-01 utbruten ur Ösmo. Pastorat: eget.  

Nyskoga 173704 
Pastoratskod: 090204 Indelning: 1873 utbruten ur (Norra) Ny som kapellförsamling, 1922-05-05 annexförsamling. Pastorat: Norra Ny. Husförhörslängd: 1873 -. Födelsebok: 1873.

Nysund 186202 
Pastoratskod: 090305 Namn: -1686 Sund, 1686- Nysund. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1922 västra delen (med kyrkan) Värmlands län, östra delen Örebro län, 1835 införlivat Rudskogas del i Örebro län, 1923-01-01 överfört delen i Värmlands län till Örebro län, 1923- helt i Örebro län. Indelning: 1638 utbruten ur Rudskoga (och Kvistbro). Pastorat: 1638-1943 Rudskoga, 1944-1961 Nysund och Rudskoga, 1962- eget. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1687.

Nysätra 038129 
Pastoratskod: 010502 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Nysätra och Österunda, 1923-05-01-1945 eget, 1946-1961 Torstuna, 1962-1982 Långtora, 1983- Gryta. Husförhörslängd: 1689-. Födelsebok: 1689-.  

Nysätra 240904 
Pastoratskod: 110302 Indelning: 1624 utbruten ur Bygdeå som kapellag. Pastorat: 1624-1820 Bygdeå, 1821- eget. Husförhörslängd: (1639), 1720-. Födelsebok: 1688-.  

Nårunga 152708 
Pastoratskod: 031403 Namn: stavning på SCB: 1860 Norunga, 1870 Nårunga. Pastorat: Nårunga, Skogsbygden, Ljur, Ornunga, Kvinnestad och Asklanda. Husförhörslängd: (1763), 1823-. Födelsebok: 1713-.  

Nås 202103 
Pastoratskod: 050702 Indelning: 1748 utbrutet Säfsnäs. Pastorat: 1605-1612 Nås, Järna, Floda och Äppelbo, 1612-1747 Nås, Järna och Äppelbo, 1748-1798 Nås, Järna, Äppelbo och Säfsnäs, 1798-03-30-1822 Nås, Järna och Äppelbo, 1822-05-01- eget. Husförhörslängd: 1690- Födelsebok: 1674- Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Nås.  

Nämdö 012004 
Pastoratskod: 130803 Namn: förr även Nämndö. Indelning: tidigt utbruten ur Österhaninge, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-04-28 förklarad annexförsamling. Pastorat: -1607 Österhaninge, 1607-08-15-1636 Ornö, 1636-03-31(beslut 1619-12-09)-1923 Österhaninge, 1923-05-01-1929 Dalarö, 1929-05-01- Djurö. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1772-.  

När 098071 
Pastoratskod: 120303 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 När och Lau, 1962- Burs. Husförhörslängd: (1747), 1788-. Födelsebok: (1688), 1715-.  

Närtuna 018815  
Pastoratskod: 010401 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Närtuna och Gottröra, 1962-1971 Skepptuna, 1972- Rimbo. Husförhörslängd: 1744-. Födelsebok: 1699-.  

Näs 013900 
Näs i Bro härad, se Kungsängen 

Näs 038000 
Näs i Ulleråkers härad, se Uppsala-Näs 

Näs 038100 
Näs i Åsunda, se Enköpings-Näs 

Näs 098087 
Pastoratskod: 120305 Pastorat: Havdhem. Husförhörslängd: (1737), 1786-. Födelsebok: 1675-.  

Näs 128500  
Näs i Onsjö härad, se Trollenäs.  

Näs 158000  
Näs i Åse härad, se Vänersnäs 

Näs 168626 
Pastoratskod: 030604 Pastorat: Yllestad. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1721-. Övrigt: i Vartofta härad.  

Näs 238004 
Pastoratskod: 101201 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: -1315 Hackås, 1315-1532 Näs och Hackås, 1532-07-29-1864 Brunflo, 1864(beslut 1856-06-27 och 1857-12-01)-1940 Näs, Hackås och Gillhov, 1940-1961 Näs och Hackås, 1962- Sunne. Husförhörslängd: 1817- Födelsebok.- (1704), 1809-.  

Näsby 058000 
Indelning: 1784 (beslut 1780-11-15) uppgått i Rystad. Pastorat: eget. Födelsebok: 1659-1782. Arkiv: 1649-04-22 brand.  

Näsby 068504 
Pastoratskod: 061203 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1604 Bäckseda, 1604-1685 eget, 1686-1961 Bäckseda, 1962- Vetlanda. Husförhörslängd: (1717), 1749-. Födelsebok: 1679-.  

Näsby 188504 
Pastoratskod: 050404 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1961 Näsby och Ervalla, 1962- eget. Husförhörslängd: 1694-. Födelsebok: 1674- Arkiv: dispensarkiv, allt i Näsby, filmer på landsarkivet.  

Näshult 068511 
Pastoratskod: 061204 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Näshult och Stenberga, 1962- Nye. Husförhörslängd: (1691), 1749-. Födelsebok: 1682- Övrigt: Stenberga hade egen kyrkoherde omkring 1630-1713, men tillhörde egentligen Näshults pastorat.  

Näshulta 048417 
Pastoratskod: 040706 Pastorat: -1961 eget, 1962- Husby-Rekarne. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1691-.  

Näsinge 148604 
Pastoratskod: 080905 Pastorat: Näsinge, Hogdal och Lommeland. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1708-. Övrigt: Hogdal har ansetts som moderkyrka, fast pastoratet hetat Näsinge.  

Näskott 230902 
Pastoratskod: 101007 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: Rödön. Husförhörslängd: (1717), 1735Födelsebok: 1688-.  

Näsräm 178200 
se Rämmen 

Nässja 058404 
Pastoratskod: 020304 Pastorat: -1961 Örberga, 1962- Rogslösa. Husförhörslängd: (1779), 1790-. Födelsebok: 1641-.  

Nässjö 068201 
Pastoratskod: 060704 Pastorat: -1919 Barkeryd, 1919-05-01- eget. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1680-. Övrigt: födelser vid Anna Hassels förlossningshem 1930-1934 samt Ingsbergs Spädbarns-och Mödrahem 1935-1942 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Nässjö lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; har ej varit delad på stads- och landsförsamling, vilket stundom felaktigt uppges; dock har skilda böcker förts för staden och landskommunen 1914-1947.  

Näsum 116203 
Pastoratskod: 071710 Pastorat: tidigt Näsum och Jämshög, -1863 Jämshög, 1864- (beslut 1857-05-12) eget. Husförhörslängd: (1689), 1815- (lucka 1821). Födelsebok: 1700- (lucka 1749). Arkiv: 1803 brandskadat.  

Nätra 228407 
Pastoratskod: 100501 Indelning: 1300-talet utbrutet Sidensjö. Pastorat: till 1500-talet Nätra och Sidensjö, från 1500-talet eget. Husförhörslängd: 1810-. Födelsebok: 1809-. Arkiv: 1809 förstört vid brand.  

Nättraby 108018  
Pastoratskod: 071909 Indelning: 1888-05-01 utbrutet Aspö. Pastorat: -1888 eget, 1888-05-01-1961 Nättraby, Aspö och Hasslö, 1962Nättraby och Hasslö. Husförhörslängd: (1683), 1814-. Födelsebok: 1729-.  

Näveberg 048000 
se Tunaberg 

Nävelsjö 068520 
Pastoratskod: 061205 Pastorat: medeltiden eget, sedan Björkö. Husförhörslängd: 1753-. Födelsebok: 1695-. Övrigt: Nävelsjö hade egen kyrkoherde 1618-1696, men tillhörde egentligen Björkö pastorat.  

Nävlinge 118308 
Pastoratskod: 071501 Namn: 1913-10-31 enligt KMt ej Neflinge. Pastorat: Vinslöv. Husförhörslängd: (1683), 1801- (lucka 1831). Födelsebok: 1691- (luckor 1696 och 1704).  

Nöbbele 078009 
Pastoratskod: 060403 Namn: 1919-10-03 av KMt fastställt Nöbbele, ej Nöbbeled. Pastorat: -1961 Nöbbele och Östra Torsås, 1962- Linneryd. Husförhörslängd: (1688), 1740-. Födelsebok: 1688-.  

Nöbbelöv 118000 
Indelning: 1617-04-25 uppgått i Vä. Pastorat: Vä. Övrigt: i Gärds härad.  

Nöbbelöv 118100 
Nöbbelöv i Järrestads härad, se Östra Nöbbelöv 

Nöbbelöv 121400  
Nöbbelöv i Onsjö härad, se Källs-Nöbbelöv 

Nöbbelöv 126400 
Nöbbelöv i Ljunits härad, se Västra Nöbbelöv 

Nöbbelöv 128100 
Nöbbelöv i Torna härad, se Norra Nöbbelöv 

Nödinge 152101 
Pastoratskod: 081005 Län: -1888 huvuddelen i Älvsborgs län och del (Skårdal mm) i Göteborgs och Bohus län, 1889 överfört delen i Göteborgs och Bohus län till Älvsborgs län, 1889- helt i Älvsborgs län. Pastorat: -1937 Starrkärr, 1938- eget. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: en del (Skårdal) låg åtminstone till 1640 i Norge, men hörde alltså i kyrkligt avseende till Sverige.  

Nössemark 150402 
Pastoratskod: 091202 Pastorat: Dals-Ed. Husförhörslängd: 1805- Födelsebok: (1748), 1817-.  

Nösslinge 138303 
Pastoratskod: 081404 Pastorat: -1961 Valinge, 1962- Grimeton. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1712-.  

Nöttja 078113 
Pastoratskod: 060307 Pastorat: Annerstad. Husförhörslängd: 1747-. Födelsebok: 1689-.