Öckerö 140701 
Pastoratskod: 080407 Pastorat: -1664 Björlanda, 1664-1928 Torslanda, 1928-05-01- (beslut 1922-11-03 och 1927-07-08) eget. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1684-.  

Ödeborg 150702 
Pastoratskod: 091203 Pastorat: Färgelanda. Husförhörslängd: (1761), 1781-. Födelsebok: 1688-.  

Ödeby 188000 
Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1981-01-01 uppgått i Lillkyrka-Ödeby. Pastorat: -1961 Lillkyrka, 1962-1980 Glanshammar. Husförhörslängd: 1769-1980. Födelsebok: 1685-1980.  

Ödelöv 126400 
se Östra Vemmenhög 

Ödenäs 158210 
Pastoratskod: 031401 Pastorat: till 1700-talet Alingsås landsförsamling, sedan Alingsås (stadsförsamling). Husförhörslängd: (1732), 1804-. Födelsebok: (1688), 1775-.  

Ödeshög 050902 
Pastoratskod: 020405 Indelning: omkring 1330 införlivat Sväm. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Stora Åby, 1962- Ödeshög och Stora Åby. Husförhörslängd: (1766), 1816-. Födelsebok: 1693 -. 

Ödestugu 068017 
Pastoratskod: 060605 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Ödestugu, ej Ödestuga. Pastorat: tidigt eget, sedan Svenarum, omkring 1525-1961 Malmbäck, 1962- Rogberga. Husförhörslängd: 1694-. Födelsebok: (1680), 1741-.  

Ödskölt 156008 
Pastoratskod: 09 1001 Namn: formen Ödsköld har förekommit, 1927 på SCB ändrad till Ödskölt, som anses vara den ursprungliga. Pastorat: Steneby. Husförhörslängd: (1749), 1775-. Födelsebok: 1688.  

Ödsmål 141503 
Pastoratskod: 080602 Pastorat: -1845 Ödsmål och Ucklum, 1845-05-01-1972 Ödsmål och Norum, 1972-0701- Norum. Husförhörslängd: (1785), 1812- (luckor 1815-1816, 1820-1821 och 18291830). Födelsebok: 1714-.  

Öggestorp 068018 
Pastoratskod: 060605 Pastorat: tidigt eget, från omkring 1400 Rogberga. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1670-.  

Öglunda 168203 
Pastoratskod: 031103 Pastorat: -1566 Eggby, 1566- Varnhem. Husförhörslängd: (1748), 1780-. Födelsebok: 1758-.  

Öja 048415 
Pastoratskod: 040705 Pastorat: -1961 Öja och Västermo, 1962- Öja, Västermo, Gillberga och Lista. Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1688-.  

Öja 078016 
Pastoratskod: 060102 Pastorat: tidigare Öja och Bergunda, senast 1400 Bergunda. Husförhörslängd: 1740-. Födelsebok: 1696-.  

Öja 098089 
Pastoratskod: 120306 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1936 Öja och Hamra, 1937-1961 Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre, 1962- Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Fide. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1714-. Övrigt: födelser vid Öja förlossningsrum 1945-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Öja 128609 
Pastoratskod: 070507 Pastorat: -1676 Öja och Hedeskoga, 1677-1919 Ystad, 1919-05-01-1961 Stora Herrestad, 1962- Stora Köpinge. Husförhörslängd: (1683), 1823- (lucka 1840). Födelsebok: 1680-.  

Öjaby 078018 
Pastoratskod: 060108 Pastorat: -1924 Öjaby och Härlöv, 1924-05-01-1985 Växjö domkyrkoförsamling, 1986- Öjaby, Ör och Ormesberga. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1693-.  

Ökna 068516 
Pastoratskod: 061201 Län: 1956 del från Kalmar till Jönköpings län. Indelning: 1500-talet utbruten ur Alseda, 1766 annexförsamling. Pastorat: Alseda. Husförhörslängd: (1717), 1780-. Födelsebok: 1722.

Ölanda 168200 
Indelning: 1452 uppgått i Istrum. Pastorat: Eggby.  

Öljehult 108104  
Pastoratskod: 072002 Indelning: 1859-05-04 utbruten ur Bräkne-Hoby. Pastorat: 1859-1961 Bräkne-Hoby, 1962- Backaryd. Husförhörslängd: 1856-. Födelsebok: 1861-.  

Ölme 178106 
Pastoratskod: 090304 Namn: -1894 Ölmehärad, 1894-08-31- Ölme. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1586 Ölme och Varnum, 1586-07-01-1594 Ölme, Varnum och Karlskoga, 1594-1642 Ölme och Varnum, 1642-1961 eget, 1962-1973 Väse, 1974- Kristinehamn. Husförhörslängd: 1747-. Födelsebok: (1695), 1727-. Övrigt: tidvis gemensam kyrkoherde med Kristinehamn, men egentligen skilda pastorat.  

Ölmehärad 178100 
se Ölme 

Ölmevalla 138408 
Pastoratskod: 081307 Namn: förr även Örmevalla. Pastorat: -1961 Ölmevalla och Landa, 1962- Frillesås. Husförhörsl: 1751, 1759-1895 (lucka 1840-44). Födelsebok: 1683- Vigselbok: 1687- Döbok: 1688- In/Utfl. bok: 1808- 

Ölmstad 068011
Pastoratskod: 060702 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Ölmstad, ej Ölmestad. Pastorat: -1961 eget, 1962- Skärstad. Husförhörslängd: (1697), 1758- (luckor 1861-1875 och 1896-1922). Födelsebok: 1666- (lucka 1845-1916). Arkiv: 1941 brand. 
 

Ölserud 178505 
Pastoratskod: 090906 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Millesvik. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1754-.  

Ölsremma 155210 
Pastoratskod: 081206 Pastorat: Dalstorp. Husförhörslängd: (1748), 1807-. Födelsebok: 1736-.  

Öm 168300 
Indelning: 1916-01-01 utbruten ur samtidigt upplösta Skövde landsförsamling, 197401-01 uppgått i Skövde. Pastorat: Skövde. Husförhörslängd: 1916-1973. Födelsebok: 1916-1973. Övrigt: före 1862 i Forsby församling.  

Önnarp 128728 
Pastoratskod: 070309 Pastorat: -1961 Gärdslöv, 1962- Anderslöv. Husförhörslängd: (1683), 1813, Födelsebok: 1749- (lucka 1800). Arkiv: 1749 förstört av brand.  

Önnestad 118013 
Pastoratskod: 071806 Namn: före 1851 Önestad. Pastorat: tidigt möjligen Träne, åtminstone 1569-1961 eget, 1962- Färlöv. Husförhörslängd: (1683), 1796-. Födelsebok: 1695-.  

Önum 166008 
Pastoratskod: 030205 Pastorat: -1920 Skarstad, 1920-05-01- Vara. Husförhörslängd: 1775- Födelsebok: (1688), 1724-.  

Ör 078027 
Pastoratskod: 060108 Pastorat: -1985 Moheda, 1986- Öjaby. Husförhörslängd: 1785-. Födelsebok: 1688-.  

Ör 156106 
Pastoratskod: 091101 Indelning: före 1550 införlivat Mustasäter. Pastorat: -omkring 1550 Ör, Holm, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, Järn, Östanå och Mustasäter, sedan -1927 Ör, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, Holm och Järn, 1927-05-01- Ör, Dalskog och Gunnarsnäs. Husförhörslängd: (1779), 1808-. Födelsebok: 1647. 

Öra 156622 
Pastoratskod: 031504 Pastorat: -1988 Öd, 1989- Skölvene. Husförhörslängd: 1808, Födelsebok: 1736.

Öraby 116000 
se Övraby  

Örberga 058405 
Pastoratskod: 020304 Pastorat: -1937 Örberga och Nässja, 1938-1961 Örberga, Nässja, Herrestad och Källstad, 1962- Rogslösa. Husförhörslängd: (1781), 1796-. Födelsebok: 1633-.  

Örbrå 218300 
se Arbrå 

Örby 156371 
Pastoratskod: 081104 Indelning: omkring 1570 införlivat Svänasjö, 1962 indelad i två kbfd: Örby kbfd och Skene kbfd. Pastorat: till omkring 1570 Örby, Kinna och Svänasjö, sedan -1961 Örby och Kinna, 1962- eget. Husförhörslängd: (1791), 1810-. Födelsebok: 1762-. Arkiv: 1762 skadat vid brand. Övrigt: förväxla ej med tätorten/stadsdelen Örby i Brännkyrka, som varit municipalsamhälle 1898-1913.  

Örby kbfd 156303  
Indelning: 1962 bildat inom Örby församling. Pastorat: Örby.  

Örebro 188000 
se Örebro Nikolai 

Örebro Nikolai 188001 
Pastoratskod: 040803 Namn: -1912 Örebro, 1913-1921 Örebro södra, 1921-05-01- Örebro Nikolai (även tidigare kallad Nikolai). Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1913-01-01 utbrutet Örebro norra (Olaus Petri). Pastorat: före 1300 Långbro, senare -1878 Örebro, Ånsta, Längbro och Almby, 1878-1902 Örebro, Ånsta och Längbro, 1902-05-01(beslut 1876-02-18)-1912 eget, 1913-1921 Örebro södra och Örebro norra, 1921-05-01- eget. Husförhörslängd: 1697-. Födelsebok: 1659-. Arkiv: från 1841 kyrkobokföringen uppdelad på södra och norra delen. Övrigt: födelser vid Örebro lasarett 1905-1912 införda i särskild födelsebok i Landstingets arkiv, Box 1613, 70116 Örebro, födelser vid Syster Elsas/Hvita korsets förlossningshem 19061914 samt Bystedts sjuk- och förlossningshem 1917-1934 införda i församlingens födelsebok; 1844-1912 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, i landsarkivet.  

Örebro norra 188000 
se Örebro Olaus Petri 

Örebro Olaus Petri 188002  
Pastoratskod: 040804 Namn: 1913-01-01-1921 Örebro norra, 1921-05-01- Örebro Olaus Petri (även tidigare använt). Pastorat: 1913-01-01-1921 Örebro södra (Nikolai), 1921-05-01- eget. Övrigt: födelser vid Örebro lasarett 1913-1946 införda i särskild födelsebok i landstingets arkiv, Box 1613, 701 16 Örebro; 1913-1923 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, i landsarkivet.  

Örebro södra 188000 
se Örebro Nikolai 

Öregrund 038207 
Pastoratskod: 010303 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Indelning: 1491-03-18 utbruten ur Börstil. Pastorat: -1845 eget, 1846- Öregrund och Gräsö. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1783-.  

Öreryd 066207 
Pastoratskod: 031204 Pastorat: -1961 Stengårdshult, 1962- Norra Hestra. Husförhörslängd: 1782- Födelsebok: (1688), 1748-.  

Örgryte 148016 
Pastoratskod: 080306 Indelning: 1619 utbrutet Göteborgs svenska (se Gbgs Domk.), 1700 utbrutet Amiralitetsvarvsförs. (Ggs Karl Johan), 1786-05-11 utbrutet Marieberg. Pastorat: åtminstone 1528-1544 Nylöse/Älvsborg, 1546-1571 Partille, 1571-1619 Nylöse, 1619-1712 Göteborgs Gustavi (Domkyrko), 1712-1786 Örgryte och Gbgs hospitalsförs. (Nylöse), 1786-1805 Örgryte, Gbgs hospital och Marieberg, 1805-1820 Örgryte, Gbgs hospital, Amiralitetsvarvsför- samlingen och Marieberg, 1820-1883 Örgryte, Gbgs hospital och Karl Johan, 1883-05-01- eget. Husförhörslängd: (1773), 1814-. Födelsebok: 1740-.
Övrigt: födelser vid Anna Svenssons förl. hem 1903-1938 och Edla Höglunds d:o 1912-1946 införda i födelseboken. 
 

Örja 128211 
Pastoratskod: 070903 Pastorat: -1860 Örja och Vadensjö, 1860-1941 Vadensjö, 1942- (beslut 1926-12-03 och 1941-01-31) Härslöv. Husförhörslängd: (1687), 1809-. Födelsebok: (1693), 1725-.  

Örjan 248200 
se Skellefteå Sankt Örjan 

Örkelljunga 113701 
Pastoratskod: 071308 Län: 1949-01-01 överfört Boalt från Hishults del i Kristianstads län till Örkelljunga i samma län. Pastorat: Örkelljunga och Rya. Husförhörslängd: (1683), 1820, Födelsebok: 1722- (lucka 1750).  

Örkened 116302  
Pastoratskod: 071604 Namn: först Nykyrke. Indelning: tidigt utbruten ur Glimåkra. Pastorat: -1867 Glimåkra, 1868- eget. Husförhörslängd: (1696), 1772-. Födelsebok: 1721-. Arkiv: 1741 brandskadat.  

Örmevalla 138400 
se Ölmevalla 

Örnsköldsvik 228401 
Pastoratskod: 100602 Indelning: 1907-07-01 utbruten ur Själevad. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1896-. Födelsebok: 1906-. Övrigt: födelser vid Örnsköldsviks lasarett 1907-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Örnäset 258002  
Pastoratskod: 110605 Indelning: 1962 utbruten ur Luleå (domkyrkoförsamling). Pastorat: eget.  

Örsjö 088106 
Pastoratskod: 061408 Indelning: 1894-05-01 (beslut 1883-02-16) utbruten ur Madesjö. Pastorat: Madesjö. Husförhörslängd: 1894-. Födelsebok: 1894-.  

Örsjö 126410 
Pastoratskod: 070502 Pastorat: Villie. Husförhörslängd: (1683), 1807-. Födelsebok: (1704), 1740-.  

Örslösa 168131 
Pastoratskod: 030703 Pastorat: förr troligen Örslösa, Väla och Gillstad, omkring 1300-1961 Örslösa, Söne, Väla och Gillstad, 1962- Örslösa, Söne, Väla, Gillstad, Tådene, Lavad, Norra Kedum och Tranum. Husförhörslängd: (1752), 1783-. Födelsebok: 1705-.  

Örsås 156508 
Pastoratskod: 081202 Pastorat: Svenljunga. Husförhörslängd: (1799), 1805- (luckor 1809 och 1811). Födelsebok: (1694), 1714- (lucka 1747).  

Örtofta 128507 
Pastoratskod: 070806 Pastorat: -1933 Örtofta och Lilla Harrie, 1933-05-01-1961 Örtofta, Lilla Harrie, Igelösa och Odarslöv, 1962- Stora Harrie. Husförhörslängd: (1687), 1814 - (lucka 1835-1842). Födelsebok:
1720 -. 
 

Örtomta 058029 
Pastoratskod: 020602 Pastorat: -1961 eget, 1962- Bankekind. Husförhörslängd: 1712 -. Födelsebok: 1633 -.  

Örträsk 248104 
Pastoratskod: 110105 Indelning: 1848 utbruten ur Lycksele som kapellförsamling. Pastorat: 1848-1888 Lycksele, 1888- eget. Husförhörslängd: 1849-. Födelsebok: 1850-.  

Ösby 011500 
se Össeby-Garn 

Öslöv 128500 
Indelning: tidigt uppgått i Bosarp.  

Ösmo 019204 
Pastoratskod: 041305 Indelning: 1947-01-01 utbrutet Nynäshamn. Pastorat: -1961 eget, 1962- Ösmo och Torö. Husförhörslängd: 1689-. Födelsebok: 1662-. Övrigt: födelser vid förlossningshemmet i Ösmo 1930-1939 samt Nynäshamns förlossningshem 1946 införda i församlingens födelsebok.  

Össeby 011500 
se Össeby-Garn 

Össeby-Garn 011507 
Pastoratskod: 130608 Namn: -1838 Össeby eller Ösby, 1838- Össeby-Garn. Indelning: 1838 införlivat Garn. Pastorat: - 1500-talet Garn, 1500-talet - 1838 Össeby och Garn, 1838-1923 eget, 1923-05-01-1961 Össeby-Garn, Vada och Angarn, 1962- Össeby-Garn, Vada, Angarn och Kårsta. Husförhörslängd: 1749- Födelsebok: 1696-. Övrigt: kyrkan är Garns gamla.  

Össjö 118212 
Pastoratskod: 071406 Pastorat: 1555-1681 Össjö och Tåssjö, 1681(beslut 1673-05-14)-1731 Össjö, Tåssjö, Munka-Ljungby och Ängelholm, 1731-01-22-1736 Össjö, Tåssjö och Munka-Ljungby, 1736-1961 Ossjö och Tåssjö, 1962-1973 Ostra Ljungby, 1974- Munka-Ljungby. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1689-.  

Östad 152404 
Pastoratskod: 081001 Pastorat: -1663 Starrkärr, 1663-1961 eget, 1962- Stora Lundby. Husförhörslängd: 1803-. Födelsebok: (1694), 1715-.  

Östanå 156100 
Indelning: omkring 1550 uppgått i Holm. Pastorat: Ör.  

Östby 168100 
Indelning: efter 1546 uppgått i Hovby. Pastorat: (Norra) Härene.  

Östenskog 178500 
se Åskog 

Österbitterna 166000 
Indelning: 1818 uppgått i Bitterna. Pastorat: Västerbitterna. Husförhörslängd: 17751817. Födelsebok: 1731-1817.  

Österby bruksförsamling 038200 
Indelning: 1735 utbruten ur Film, senare uppgått i Film. Pastorat: Film. Husförhörslängd: 1712-. Födelsebok: 1684-.  

Österfors 048400 
se Eskilstuna Kloster 

Österfärnebo 218105 
Pastoratskod: 011208 Namn: förr Färnebo, ibland på 1700-talet och åtminstone från 1860-talet som regel Öster-Färnebo, 1910 enligt SCB Österfärnebo. Län: -1762 Västernorrlands län, 176206-29- Gävleborgs län (huvuddelen), förr del (Grönsinka ångsåg) i Kopparbergs län, nu helt i Gävleborgs län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1692-. Födelsebok: 1688-.  

Östergarn 098047 
Pastoratskod: 120205 Pastorat: -1658 Östergarn och Gammelgarn, 1659-1961 Östergarn, Gammelgarn och Ardre, 1962- Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1702  

Österhaninge 013601 
Pastoratskod: 130908 Indelning: 1607-08-15 utbrutet Ornö, Nämdö och Utö, 1636-03-31 utbrutet Tyresö, 1947-01-01 indelad i två kbfd: Österhaninge norra kbfd och Österhaninge södra kbfd, 1959-06-30 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1636 eget,,1636-03-31(beslut 1619-12-09)-1923 Österhaninge, Ornö, Utö och Nämdö, 1923-05-01- eget. Husförhörslängd: 1746-. Födelsebok: 1665-.  

Österhaninge norra kbfd 013600 
Indelning: 1947-01-01 bildat inom Österhaninge församling, 1959-06-30 upplöst.  

Österhaninge södra kbfd 013600 
Indelning: 1947-01-01 bildat inom Österhaninge församling, 1959-06-30 upplöst.  

Österlövsta 036008  
Pastoratskod: 011002 Namn: -1884 Löfsta, 1884-1909 Öster-Löfsta, 1910- Österlövsta. Pastorat: -1988 eget, 1989- Österlövsta och Hållnäs. Husförhörslängd: 1771-. Födelsebok: 1661-. Övrigt: födelser vid Lövsta sjukstuga 1945-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Östermalm 018000 
se Hedvig Eleonora 

Österplana 166118 
Pastoratskod: 030402 Pastorat: -1961 Österplana och Kestad, 1962- Forshem. Husförhörslängd: (1740), 1829-. Födelsebok: 1732-.  

Österslöv 118011 
Pastoratskod: 071706 Pastorat: -1961 eget, 1962-1984 Österslöv och Fjälkestad, 1985- Nosaby. Husförhörslängd: (1683), 1793-. Födelsebok: 1690-.  

Österstad 126600 
se Östraby och förväxla ej med tätorten Österstad i Ekebyborna.  

Östersund 238001 
Pastoratskod: 101003 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1820 (beslut 1786-10-23) utbruten ur Brunflo, 1927-05-01 införlivat Norrlands artilleriregemente. Pastorat: 1820-1913 Brunflo, 1913-05-01- eget. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1789, Arkiv: typarkiv. Övrigt: födelser vid Östersunds lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Östersunds förlossningshem 19261928 införda i församlingens födelsebok; 1846-1952 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten (jämte förrättningsdagbok 1847-1958 med luckor).  

Östersunds garnisonsförsamling 238000  
se Norrlands artilleriregemente 

Östertälje 018102  
Pastoratskod: 040612 Namn: -1945 Södertälje landsförsamling, 1946- Östertälje. Pastorat: -1972 Södertälje, 1973- eget. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1723-. Arkiv: böcker före 1973 i Södertälje.  

Österunda 038135 
Pastoratskod: 010601 Län: -1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Nysätra, 1923-05-01-1961 Torstuna, 1962- Simtuna. Husförhörslängd: 1768 -. Födelsebok:
1688 -. 
 

Östervallskog 176509 
Pastoratskod: 090702 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1918 Holmedal, 1918-05-01- Töcksmark. Husförhörslängd: (1778), 1804-. Födelsebok: 1717(lucka 1860-1871).  

Östervåla 191706  
Pastoratskod: 010604 Namn: åtminstone -1845 Våla, sedan -1909 Öster-Våla, 1910- Östervåla. Län: -1863 huvuddelen i Västmanlands län, del (Ingeborgsbo) i Uppsala län, 1863-07-22 överfört Ingeborgsbo till Tierp i Uppsala län, 1863- helt i Västmanlands län, 1890 återfört Ingeborgsbo till Östervåla, nu i Västmanlands län. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östervåla och Harbo. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1684-. Övrigt: födelser vid Östervåla sjukstuga 1942-1946 införda i församlingens födelsebok.  

Österåker 011702 
Pastoratskod: 130704 Pastorat: -1961 eget, 1962- Österåker och Östra Ryd. Husförhörslängd: (1683), 1735-. Födelsebok: 1676-. Övrigt: motsvarande jordebokssocken till 1889-05-24 Åker, församling och kommun även tidigare Österåker.  

Österåker 042802  
Pastoratskod: 040305 Pastorat: förr eget, omkring 1550-1561 Julita, 1561-02-27-1961 eget, 1962-1982 Julita, 1983- Västra Vingåker. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1672-.  

Östgöta trängkår 068600 
Namn: 1902-1904 Andra Göta trängkår, 1904-1908 Östgöta trängkår. Län: 1902-1907 Malmöhus län, 1907-1908 Jönköpings län. Indelning: 1902 utbruten ur Vendes trängkår (Landskrona garnisonsförsamling, se Skånska trängkåren), 1908 upplöst. Arkiv: böcker 1902-1911 på landsarkivet i Vadstena. Övrigt: 1907 från Landskrona till Eksjö.  

Östhammar 038201 
Pastoratskod: 010301 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Indelning: 1368-03-25 utbruten ur Börstil. Pastorat: -1971 Börstil, 1972- Östhammar, Börstil, Harg, Valö och Forsmark. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1731-. Övrigt: födelser vid Östhammars lasarett 1911-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Östmark 173705 
Pastoratskod: 090504 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1765 utbruten ur Fryksände som kapellförsamling, 1785-04-04 annexförsamling, 1851 utbrutet Lekvattnet. Pastorat: -1821 Fryksdals pastorat (se Sunne), 1821-05-01(beslut 1814-04-20) - 1878 Fryksände, 1878-05-01 (beslut 1855-11-23) - 1984 eget, 1985- Östmark och Vitsand. Husförhörslängd: 1773, Födelsebok: 1765-.  

Östra Alstad 128700 
se Fru Alstad 

Östra Aros 038000 
se Helga Trefaldighet, Sankt Per och Vårfru 

Östra Bjällerup 123000 
se Bjällerup 

Östra Björke 158100 
se Norra Björke 

Östra Broby 112106 
Pastoratskod: 071602 Namn: -1885 Broby (i Östra Göinge), 1885-04-17- Östra Broby. Pastorat: förr eget, omkring 1500- Östra Broby och Emmislöv. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: (1647), 1690-. Övrigt: födelser vid Broby sanatorium 1931-1942 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Östraby 126610 
Pastoratskod: 070601 Län: har möjligen, och i så fall till omkring 1850, varit delad på Kristianstads och Malmöhus län, nu helt i Malmöhus län. Pastorat: Västerstad. Husförhörslängd: (1683), 1800-. Födelsebok: (1656), 1736-.  

Östra Ed 056306 
Pastoratskod: 021107 Namn: 1619-1884 Eds kapell, 1884- Östra Ed. Län: -1970 Kalmar län, 1971- Östergötlands län. Indelning: 1619 utbruten ur Västra Ed. Pastorat: -1971 Västra Ed, 1972- Tryserum. Husförhörslängd: (1701), 1801-. Födelsebok: 1687-.  

Östra Eneby 058100 
se Norrköpings Östra Eneby 

Östra Frölunda 156506  
Pastoratskod: 081208 Namn: -1885 Frölunda (i Kinds härad), 1885-04-17- Östra Frölunda. Pastorat: Kalv. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1728,  

Östra Fågelvik 178003 
Pastoratskod: 090109 Namn: -1885 Fågelvik (i Väse härad), 1885-04-17- Östra Fågelvik. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779-Värmlands län. Indelning: 1595 del till nybildade Nyed. Pastorat: -1961 Väse, 1962- eget. Husförhörslängd: (1728), 1789. Födelsebok:
1688 -. 
 

Östra Gerum 168514 
Pastoratskod: 030602 Namn: -1885 Gerum, 1885-04-17- Östra Gerum,. Pastorat: -1925 Hångsdala, 1925-0501(beslut 1916-06-09 och 1924-06-13)-1961 Dimbo, 1962- Valstad. Husförhörslängd: 1824-. Födelsebok: 1702-.  

Östra Grevie 123312 
Pastoratskod: 070301 Pastorat: Västra Ingelstad. Husförhörslängd: (1700), 1831-. Födelsebok: 1755- Arkiv: 1754 förstört av brand.  

Östra Harg 058023  
Pastoratskod: 020108 Namn: förr Harg (i Åkerbo härad), åtminstone från slutet av 1700-talet Östra Harg. Pastorat: - 1535 eget, 1535-1582 Harg och Rystad, 1582-1928 eget, 1928-05-01 - (beslut 1917-06-29 och 1927-05-27) Rystad. Husförhörslängd: 1763-. Födelsebok: 1635-.  

Östra Herrestad 118113 
Pastoratskod: 071207 Indelning: tidigt införlivat Gärsnäs. Pastorat: -1925 Östra Herrestad och Östra Ingelstad, 1925-05-01- Hammenhög. Husförhörslängd: (1687), 1823- (luckor 1846-1847 och 1859). Födelsebok: 1806-. Arkiv: 1806 brand.  

Östra Hoby 118106  
Pastoratskod: 071206 Namn: förr även Hofby, -1885 Hoby (i Ingelstads härad), 1885-04-17- Östra Hoby. Pastorat: -1929 eget, 1929-05-01-1961 Östra Hoby, Vallby och Bolshög, 1962- Borrby. Husförhörslängd: (1687), 1808-. Födelsebok: 1777-. Arkiv: 1777 förstört av brand.  

Östra Husby 058125 
Pastoratskod: 020901 Indelning: 1615 utbrutet Kvarsebo. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö. Husförhörslängd: (1716), 1752-. Födelsebok: 1639-.  

Östra Ingelstad 116015 
Pastoratskod: 071208 Namn: -1885 Ingelstad, 1885-04-17- Östra Ingelstad. Pastorat: -1925 Östra Herrestad, 1925-05-01-1982 Hammenhög, 1983- Smedstorp. Husförhörslängd: (1687), 1823 Födelsebok: 1806- Arkiv: 1806 brandskadat.  

Östra Karaby 128512 
Pastoratskod: 070803 Namn: äldre form Östra Karleby, 1927-10-22 enligt KMt Östra Karaby. Pastorat: Reslöv. Husförhörslängd: (1690), 1813- (lucka 1898-1908). Födelsebok: 1680- (luckor 1699 och 1721-1727). Arkiv: församlingsboken 1898-1908 förlorad genom eldsvåda.  

Östra Karup 116807 
Pastoratskod: 071405 Namn: förut Karup (i Höks härad), mellan 1845 och 1860 ändrat till Östra Karup. Län: -1970 Hallands län, 1971- Kristianstads län. Pastorat: -1971 Östra Karup och Skummeslöv, 1972- Båstad. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1716-.  

Östra Klagstorp 128723 
Pastoratskod: 070308 Namn: -1885 Klagstorp, 1885-04-17- Östra Klagstorp. Pastorat: -1929 Äspö, 1929-05- 01- (beslut 1924-02-07 och 1927-10-13) Källstorp. Husförhörslängd: (1683), 1818Födelsebok: 1776-. Arkiv: 1808 brand.  

Östra Kärrstorp 126515 
Pastoratskod: 070704 Namn: -1885 Kärrstorp (i Färs härad), 1885-04-17- Östra Kärrstorp. Pastorat: -1929 eget, 1929-05-01-1961 Östra Kärrstorp och Brandstad, 1962-1973 Västerstad, 1974- Fränninge. Husförhörslängd: (1683), 1828-. Födelsebok: 1774.  

Östra Ljungby 116607 
Pastoratskod: 071304 Namn: förr även Lyngby. Indelning: 1977-01-01 införlivat Källna. Pastorat: -1961 Östra Ljungby och Källna, 1962-1973 Östra Ljungby, Källna och Össjö, 1974-1976 Östra Ljungby och Källna, 1977- eget. Husförhörslängd: (1683), 1814-. Födelsebok: 1689-.  

Östra Ny 058124 
Pastoratskod: 020901 Namn: förr Ny (i Björkekinds härad), åtminstone från 1756 Östra Ny eller Nykyrka. Indelning: före 1593 utbrutet Rönö. Pastorat: -1961 Östra Ny och Rönö, 1962- Östra Husby. Husförhörslängd: 1798-. Födelsebok: (1634), 1650  

Östra Nöbbelöv 118103 
Pastoratskod: 071205 Namn: -1885 Nöbbelöv (i Järrestads härad), 1885-04-17- Östra Nöbbelöv. Pastorat: -1961 Simris, 1962- Simrishamn. Husförhörslängd: (1697), 1811 -. Födelsebok: 1689.  

Östra Ryd 011701 
Pastoratskod: 130704 Indelning: 1652 utbrutet Vaxholm. Pastorat: -1961 eget, 1962- Österåker. Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: 1671 -.  

Östra Ryd 058206 
Pastoratskod: 020604 Namn: förr Ryd (i Skärkinds härad), åtminstone från 1760-talet Östra Ryd. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok:
1688 -. 
 

Östra Sallerup 126603 
Pastoratskod: 070601 Namn: -1885 Sallerup (i Frosta härad), 1885-04-17- Östra Sallerup (Östra använt även tidigare). Pastorat: -1973 Östra Sallerup och Långaröd, 1974- Västerstad. Husförhörslängd: (1683), 1826-. Födelsebok: 1690- (lucka 1763-1791). Arkiv: 1792-09-01 delar förstörda vid brand.  

Östra Skrukeby 058026 
Pastoratskod: 020108 Namn: före 1750 Skrukeby (i Åkerby härad), sedan Östra Skrukeby. Pastorat: -1821 eget, 1821-05-17-1924 Östra Skrukeby och Lillkyrka, 1924-05-01(beslut 1918-05-16 och 1923-05-17)-1961 Törnevalla, 1962- Rystad. Husförhörslängd: (1745), 1806-. Födelsebok: (1630), 1694-.  

Östra Stenby 058117 
Pastoratskod: 020902 Namn: före omkring 1750 Stenby (i Östkinds härad), sedan Östra Stenby. Pastorat: -1918 eget, 1918-05-01-1961 Östra Stenby och Konungsund, 1962- Kuddby. Husförhörslängd: (1694), 1742-. Födelsebok: 1671-.  

Östra Strö 128521 
Pastoratskod: 070607 Namn: -1885 Strö (i Frosta härad), 1885-04-17- Östra Strö. Pastorat: förr Skarhult, omkring 1600-1929 Östra Strö och Skarhult, 1929-05-01-1961 Östra Strö, Skarhult, Borlunda och Skeglinge, 1962- Gårdstånga. Husförhörslängd: (1683), 1799 -. Födelsebok:
1688 -. 
 

Östra Sund 176600  
se Sunne 

Östra Sönnarslöv 118016
Pastoratskod: 071803 Namn: -1885 Sönnarslöv (i Frosta härad), 1885-04-17- Östra Sönnarslöv. Pastorat: Everöd. Husförhörslängd: (1697), 1791-. Födelsebok: 1692-. 
 

Östra Tollstad 058616 
Pastoratskod: 020501 Namn: förr Tollstad (i Vifolka härad), åtminstone från omkring 1750 Östra Tolistad. Pastorat: -1961 Östra Tollstad och Sya, 1962- Västra Harg. Husförhörslängd: (1796), 1806-. Födelsebok: (1634), 1677  

Östra Tommarp 118109 
Pastoratskod: 071204 Namn: -1885 Tommarp (i Järrestads härad), 1885-04-17- Östra Tommarp. Pastorat: -1578 eget, 1578-05-02-1961 Gladsax, 1962- Stiby. Husförhörslängd: (1697), 1814-. Födelsebok: (1653), 1768-.  

Östra Torp 128721 
Pastoratskod: 070308 Namn: -1932 Östra Torp och Lilla Isie, 1932-05-01(beslut 1926-11-26 och 1931-01-23) -1973 Hemmesdynge, 1974- Källstorp. Husförhörslängd: (1683), 1823-. Födelsebok: 1765-. Arkiv: 1764-09-05 brand.  

Östra Torsås 078008 
Pastoratskod: 060407 Namn: -1854 Torsås (i Konga härad), 1854-09-19- Östra Torsås (namnet använt även tidigare). Pastorat: -1961 Nöbbele, 1962- Östra Torsås och Hemmesjö med Tegnaby. Husförhörslängd: (1751), 1782-. Födelsebok: (1689), 1712-.  

Östra Tunhem 168642 
Pastoratskod: 030503 Namn: -1885 Tunhem (i Gudhems härad), 1885-04-17- Östra Tunhem. Pastorat: -1360 eget, 1360- Gudhem. Husförhörslängd: 1762-. Födelsebok: 1738-.  

Östra Vemmenhög 126405  
Pastoratskod: 070503 Pastorat: -1929 Östra Vemmenhög och Västra Vemmenhög, 1929-05-01-1961 Östra Vemmenhög, Västra Vemmenhög, Tullstorp och Svenstorp, 1962- Skivarp. Husförhörslängd: (1683), 1812- (lucka 1819). Födelsebok: 1714 -.  

ÖstraVemmerlöv 118110 
Pastoratskod: 071204 Namn: -1885 Vemmerlöv (i Järrestads härad), 1885-04-17- Östra Vemmerlöv. Pastorat: -1930 Östra Vemmerlöv och Rörum, 1930-05-01 - Stiby. Husförhörslängd: (1694), 1813-. Födelsebok: (1733), 1737-. Arkiv: 1808 skadat vid brand.  

Östra Vingåker 048307 
Pastoratskod: 040304 Indelning: 1642 utbruten ur (Västra) Vingåker som kapellförsamling. Pastorat: 16421754 Västra Vingåker, 1754-1961 eget, 1962- Stora Malm. Husförhörslängd: 1756-. Födelsebok: 1670-.  

Östra Vram 118031 
Pastoratskod: 071802 Pastorat: förr Östra Vram och Västra Vram, omkring 1500- Västra Vram. Husförhörslängd: (1697), 1805-. Födelsebok: 1688-.  

Östra Ämtervik 176603 
Pastoratskod: 090501 Namn: -1674 Emtervik, 1674-1940 Östra Emtervik, 1940- Östra Ämtervik (fastställt av Ortnamnskommissionen). Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1674 utbrutet Västra Ärntervik. Pastorat: -1882 Sunne, 1882-05-01(beslut 1854-07-21) - 1961 eget, 1962- Sunne. Husförhörslängd: (1774), 1800, Födelsebok: 1706-.  

Östra Äspinge 126600 
se Äspinge 

Östuna 038036 
Pastoratskod: 010803 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Lagga, 1962- Knivsta. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: (1698), 1741- Övrigt: förväxla ej med Estuna.  

Öttum 166030 
Pastoratskod: 030104 Pastorat: -1549 Vinköl, 1549-1961 Jung, 1962- Kvänum. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1688-.  

Öved 126514 
Pastoratskod: 070704 Indelning: 1806-08-16 införlivat Skartofta. Pastorat: -1806 Skartofta, 1806-08-16-1929 eget, 1929-05-01-1961 Öved och Björka, 1962-1973 Västerstad, 1974- Fränninge. Husförhörslängd: (1683), 1799-. Födelsebok: 1708-. Arkiv: 1705 förstört av brand.  

Överenhörna 018100 
Indelning: 1948-01-01 uppgått i Enhörna. Pastorat: -1405 eget, 1405- Ytterenhörna, senare -1920 Överenhörna och Ytterenhörna, 1920-05-01-1947-12-31 Ytterenhörna (se Enhörna). Husförhörslängd: 1765-1947. Födelsebok: 1703-1947.  

Övergran 030503 
Pastoratskod: 010504 Namn: -1901 Över-Gran, 1902- Övergran. Pastorat: -1923 Övergran och Yttergran, 1923-05-01-1961 Övergran, Yttergran och Kalmar, 1962- Övergran, Yttergran, Kalmar, Skokloster och Häggeby. Husförhörslängd: 1718-. Födelsebok: 1703-.  

Överhogdal 236108 
Pastoratskod: 101405 Namn: -1909 Över-Hogdal, 1910- Överhogdal. Län: -1762 Västernorrlands län, 1762- 06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1466 utbruten ur Sveg som kapellförsamling, senast 1814 annexförsamling. Pastorat: 1466-1564 Sveg, 1564-04-08-1570 Ytterhogdal, 1570-1814 Sveg, 1814-05-01- Ytterhogdal. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1691.  

Överhölö 018100 
Indelning: 1500-talet uppgått i Hölö.  

Överjärna 018107 
Pastoratskod: 0406 10 Namn: -1909 Över-Järna, 1910- Överjärna. Pastorat: -1974 Överjärna och Ytterjärna, 1975- Överjärna, Ytterjärna och Vårdinge. Husförhörslängd: 1780-. Födelsebok: 1688 -.  

Överkalix 251301 
Pastoratskod: 110702 Namn: -1909 Över-Kalix, 1910- Överkalix. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21 - Norrbottens län. Indelning: 1637 utbruten ur Kalix (Nederkalix) som kapellförsamling, 1939-01-01 indelad i två kbfd: Överkalix nedre (Överkalix) kbfd och Överkalix övre (Lansjärvs) kbfd, 1978-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: 1637-1644 Kalix, 1644-04-18- eget. Husförhörslängd: (1693), 1730-. Födelsebok: (1691), 1709 -.  

Överkalix kbfd 251300 
Namn: 1939-01-01-1965 Överkalix nedre kbfd, 1966-1978-12-31 Överkalix kbfd. Indelning: 1939-01-01 bildat inom Överkalix församling, 1978-12-31 upplöst.  

Överkalix nedre kbfd 251300 
se Överkalix kbfd 

Överkalix övre kbfd 251300  
se Lansjärvs kbfd 

Överklintens kbfd 240902 
Pastoratskod: 110301 Indelning: 1930-01-01 bildat inom Bygdeå församling. Husförhörslängd: 1910- Födelsebok: 1930-.  

Överluleå 258201 
Pastoratskod: 110602 Indelning: 1831 (beslut 1816-06-12, 1823-09-17 och 1826-06-08) utbruten ur Luleå (Nederluleå), 1884-03-21 utbrutet Edefors, 1919-1966 kyrkobokföringen uppdelad på kommunerna Överluleå och Boden, dock utan officiellt beslut. Pastorat: 1831(beslut 1823-09-17)-1883 eget, 1884-1890 Överluleå och Edefors, 1890- (beslut 1881-04-13) eget. Husförhörslängd: 1831-. Födelsebok: 1831-. Övrigt: födelser vid Bodens garnisonssjukhus/lasarett 1926-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.  

Överluleå kbfd 258200 
Övrigt: 1919-1966 inofficiellt kbfd inom Överluleå församling.  

Överlännäs 228312 
Pastoratskod: 100403 Namn: -1909 Öfver-Lännäs, 1910- Överlännäs. Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1915 Boteå, 1916-1961 Överlännäs och Sånga, 1962- Boteå. Husförhörslängd: 1818- Födelsebok: 1756-.  

Övermalung 202300 
se Malung 

Överselö 048609 
Pastoratskod: 040104 Namn: -1909 Öfver-Selö, 1910- Överselö. Pastorat: -1934 eget, 1934-05-01(beslut 1919-08-27 och 1933-09-01)-1944 Överselö och Ytterselö, 1945- Ytterselö. Husförhörslängd: 1757- Födelsebok: 1670 -.  

Överstelöjtnantens bataljon 018000 
se Södra bataljonsförsamlingen 

Övertorneå 251801 
Pastoratskod: 110802 Namn: ursprungligen Särkilax, -1909 Öfver-Torneå, 1910- Övertorneå. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1482-08-20 utbruten ur Nedertorneå, 1602-10-25 utbrutet Tenoteki (Enontekis), 1.617 utbrutet Hietaniemi kapell, 1655 utbrutet Kengis bruksförsamling, 1725-08-09 utbrutet Pajala, 1810 utbrutet Alkkula (nu Övertorneå i Finland), 1856-06-20 utbrutet Korpilombolo, 192601-01 indelad i två kbfd: Övertorneå kbfd och Svansteins kbfd, 1962-01-01 utbrutet Svanstein, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: 1482-08-20-1530 Torneå (Nedertorneå), 1530-11-20- omkring 1538 eget, omkring 1538-1606 Nedertorneå, 1606-10-20-1617 eget, 1617-1655 Övertorneå och Hietaniemi, 1655-1725 Övertorneå, Hietanlemi och Kengis, 1725-1788 Övertorneå, Hietaniemi, Kengis och Pajala, 1788-1812 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala, Kengis, Muonioniska och (mot slutet) Kolari, 1812-1836 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala och Kengis, 1837-1842 Övertorneå, Hietaniemi och Pajala, 1842-1856 Övertorneå och Hietanlemi, 1856-06-20-1878 Övertorneå, Hietaniemi och Korpilombolo, 1878(beslut 1869-06-25)-1920 Övertorneå och Korpilombolo, 1920-05-01- (beslut 1903-12-04) eget. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: 1718-.  

Övertorneå kbfd 251800 
Indelning: 1926-01-01 bildat inom Övertorneå församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Övrigt: födelser vid Övertorneå förlossningshem 1943-1946 införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.  

Överum 088307 
Pastoratskod: 021103 Indelning: 1931-01-01 utbruten ur Lofta (samt Dalhem, Ukna, Västra Ed och Gamleby). Pastorat: 1931-01-01-1931-04-30 Lofta, 1931-05-01-1961 eget, 1962- Överum och Dalhem. Husförhörslängd: 1864-. Födelsebok: 1864-. Arkiv: före 1931 avser böckerna Öfverums Bruksförsamling, en till synes oegentlig benämning.  

Övraby 116018 
Pastoratskod: 071208 Namn: 1940 av SCB ändrat efter jordeboken från Övraby till Öraby, 1962 åter Övraby. Län: har haft en sockendel (del av Fårarp) i Malmöhus län, 1890 ändring. Indelning: 1635 införlivat Nedraby. Pastorat: -1946 Övraby och Benestad, 1947(beslut 1926-11-26 och 1946-06-21)-1961 Övraby, Benestad, Högestad och Baldringe, 19621971 Glemminge, 1972- Smedstorp. Husförhörslängd: (1687), 1813- (lucka 1821). Födelsebok: (1684), 1691- (luckor 1701, 1712, 1744 och 1754).  

Övraby 138018  
Pastoratskod: 081604 Namn: 1200-talet Halmstad, sedan Övraby. Indelning: medeltiden utbrutet Halmstad (se Sankt Nikolai). Pastorat: -1563 Övraby och Halmstad, 1563-1961 Halmstad (Sankt Nikolai), 1962-1969 Martin Luther, 1970- Sankt Nikolai. Husförhörslängd: 1814-. Födelsebok: 1711 -.  

Övre Malmö 128000 
se Malmö övra 

Övre Svennevad 186100 
se Bo 

Övre Ullerud 176303 
Pastoratskod: 090104 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1670 utbrutet Ransäter. Pastorat: -1882 (Stora) Kil, 1882-05-01-1917 Övre Ullerud, Nedre Ullerud och Ransäter, 1918-1926 Övre Ullerud, Nedre Ullerud, Ransäter och Munkförs, 1926-05-01-1961 eget, 1962- Nedre Ullerud. Husförhörslängd: 1769- (lucka 18351839). Födelsebok: 1670 (luckor 1766-1785 och 1822-1830).  

Övre Älvdals pastorat 173700 
se Norra Ny 

Öxabäck 156318 
Pastoratskod: 081109 Pastorat: Torestorp. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1688 -.  

Öxnevalla 156313 
Pastoratskod: 081107 Pastorat: Istorp. Husförhörslängd: (1762), 1788 -. Födelsebok: 1763 -.