Carl Johan 148000  
se Göteborgs Karl Johan. 

Carlskyrka 196000  
se Kung Karl. 

Caroli 128000  
se Malmö Karoll. 

Caroli 158300  
se Borås Caroli. 

Cathrinae kapell 058100  
se Rönö. 

Christinae 148000  
se Göteborgs Kristine. 

Christinae kapell 058100  
se Kvarsebo. 

Christinae Tyska 148000  
se Göteborgs Tyska. 

Cimbris 118100  
se Simris. 

Cimbrishamn 118100  
se Simrishamn. 

Clemens 098000  
se Sankt Clemens. 

Clemens 128100  
se Sankt Clemens. 

Clemens 128300  
se Sankt Clemens 

Correctionsinrättningen 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm samt Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män.  

Correctionsinrättningen 148000 
ingick i G÷teborgs fattighusf÷rs. 

Crux 128100  
se Heligkors