Sabbatsbergs fattighus 018000 
Indelning: 1752-08-01 utbruten ur Sankt Olof (Adolf Fredrik), 1860-10-01 utbrutet Allmänna försörjningsinrättningen, 1872 juni införlivat Hedvig Eleonora fattighus, 1888-07-01 uppgått i Adolf Fredrik. Husförhörslängd: 1789-1869. Övrigt: födelser 1808-1843 antecknade i husförhörsboken; -1910 (beslut 1,910-09-30) särskild kyrkobokföring för Sabbatsbergs ålderdomshem (1906-05-01- i Gustav Vasa). 

Sal 160207 
Pastoratskod: 030305 Pastorat: -1671 Ås, 1671-1961 Flo, 1962- Särestad. Husförhörslängd: 1779- Födelsebok: 1771-. Arkiv: 1771 förstört vid brand. 

Sala 198101 
Pastoratskod: 051401 Namn: -1961 Sala stadsförsamling, 1962- Sala. Indelning: 1624-04-15 utbruten ur Sala landsförsamling, 1962-01-01 införlivat Sala landsförsamling. Pastorat: -1878 Sala stadsförsamling och Sala landsförsamling, 1879(beslut 1871-04-25)-1961 eget, 1962- Sala och Norrby. Husförhörslängd: 1680-. Födelsebok: 1747-. Övrigt: födelser vid Sala lasarett 1942-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Sala landsförsamling 198100 
Indelning: 1624-04-15 utbrutet Sala stadsförsamling, 1962-01-01 uppgått i Sala. Pastorat: -1878 Sala stadsförsamling, 1879(beslut 1871-04-25)-1961 eget. Husförhörslängd: 1665-1961. Födelsebok: 1631-1961. 

Sala stadsförsamling 198100 
Se Sala

Salavad 228400 
se Själevad

Saleby 168114  
Pastoratskod: 030706 Indelning: efter 1546 införlivat Lanna. Pastorat: till omkring 1550 Saleby, Trässberg, Härjevad, Lanna och Rycka, sedan -1988 Saleby, Trässberg och Härjevad, 1989- Sävare. Husförhörslängd: (1735), 1756-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: i Skånings härad; skall mycket tidigt ha haft Synnerby och Skallmeja som annex. 

Saleby 168600 
Namn: även Saleby övre. Indelning: omkring 1545 uppgått i Slöta. Övrigt: , Vartofta härad. 

Salem 012801 
Pastoratskod: 041303 Pastorat: -1938 Botkyrka, 1939- eget. Husförhörslängd: 1718-. Födelsebok: 1665-, 

Salem 166000 
Övrigt: namn på den för Sparlösa och Slädene 1848-1924 gemensamma kyrkan (sedan 1951 kallad Sparlösa). 

Sallerup 126600 
Sallerup i Frosta härad, se Östra Sallerup

Sallerup 128000 
Sallerup i Oxie härad, se Södra Sallerup

Sallerup 128500 
Sallerup i Harjagers härad, se Eslöv

Saltsjöbaden 018202 
Pastoratskod: 130904 Indelning: 1913-05-01 utbruten ur Nacka. Pastorat: 1913-05-01-1923 eget, 1923-05- 01-1943 Saltsjöbaden och Tyresö, 1944- eget. 

Sanda 068000 
se Sanna

Sanda 098057 
Pastoratskod: 120201 Pastorat: medeltiden Sanda och Västergarn, sedan -1961 Sanda, Västergarn och Mästerby, 1962- Sanda, Västergarn, Mästerby, Hejde och Väte. Husförhörslängd: 1787, Födelsebok: 1745, 

Sanda 143000 
se Sanne

Sandarne 218202  
Pastoratskod: 011304 Indelning: 1917-05-01 utbruten ur Söderhamn som kapellförsamling, men kapellag med särskild bokföring sedan 1868. Pastorat: Söderhamn. Husförhörslängd: 1866, Födelsebok: 1868-. 

Sandby 084018 
Pastoratskod: 061702 Pastorat: en tid på 1500-talet (Norra) Möckleby, annars -1926 Sandby och Gårdby, 1926-05-01(beslut 1916-06-17 och 1924-11-28)-1961 Sandby, Gårdby och Norra Möckleby, 1962- Glömminge. Husförhörslängd: 1821-. Födelsebok: 1640-. 

Sandby 118300  
Sandby i Västra Göinge, se Norra Sandby

Sandby 128100  
Sandby i Torna härad, se Södra Sandby

Sandbäck 160300 
se Kyrkås

Sandhem 162202 
Pastoratskod: 030605 Indelning: tidigt införlivat Ljunghem, 1548 införlivat Mosseberg, 1655 utbrutet Nykyrka. Pastorat: -1548 Sandhem, Mosseberg, Utvängstorp och Härja, 1548-1638 Sandhem, Utvängstorp och Härja, 1638-1655 Sandhem och Utvängstorp, 1655-1691 Sandhem, Utvängstorp och Nykyrka, 1691-03-19-1961 Sandhem, Härja, Utvängstorp och Nykyrka, 1962-Sandhem, Utvängstorp, Nykyrka och Bjurbäck. Husförhörslängd: 1759-. Födelsebok: 1674-. 

Sandhem 168600  
se Mussla

Sandhult 158316 
Pastoratskod: 031305 Indelning: 1800-talet införlivat Hedared. Pastorat: -1947 Bredared, 1948-1961 Sandhult, Bredared, Tämta och Vänga, 1962-Sandhult och Bredared. Husförhörslängd: (1736), 1766-. Födelsebok: 1642-(lucka 1684-1687). Övrigt: Hedared betraktas ännu i KMts löneregleringsresolution 1865 som församling. 

Sandseryd 068000 
se Norrahammar

Sandsjö 068200 
Sandsjö i Västra härad, se Norra Sandsjö

Sandsjö 076300  
Sandsjö i Konga härad, se Södra Sandsjö

Sandsjö kbfd 068200 
se Norra Sandsjö kbfd

Sandvik 066211 
Pastoratskod: 061003 Pastorat: Burseryd. Husförhörslängd: (1717), 1809-. Födelsebok: 1708- 

Sandvik 208000  
se Hosjö

Sandviken 218101 
Pastoratskod: 011207 Namn: -1935 Högbo, 1936- Sandviken. Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1622 utbruten ur Ovansjö som kapellförsamling. Pastorat: -1868 Ovansjö, 1869- eget. Husförhörslängd: 1780- Födelsebok: 1778-. Övrigt: födelser vid Sandvikens sjukstuga 1939-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Sankta Birgitta 088000 
Indelning: 1500-talet uppgått i Kalmar stadsförsamling. 

Sankta Birgitta 088017 
Pastoratskod: 061301 Indelning: 1989-01-01 utbruten ur Kalmar (ej = ovanstående). Pastorat: Kalmar domkyrkoförsamling. 

Sankta Clara bataljonsförsamling 018000 
se Norra bataljonsförsamlingen

Sankta Crux 128100 
se Heligkors

Sankta Eugenia 018000 
Namn: -1892 Romersk-katolska, 1892- Sankta Eugenia. Indelning: senast 1690-talet bildad, 1779 införlivat Fransk-katolska och Spanska, 1892 utbrutet Sankt Erik, 1939 utbrutet Marie Bebådelse (den sistnämnda utan rätt till egen kyrkobokföring). Arkiv: böcker 1784- i katolska församlingarnas riksarkiv, Kungsträdgårdsgatan 12, 11147 Stockholm; gemensam kyrkobokföring med Sankt Erik. 

Sankta Gertrud 018000 
se Tyska Sankta Gertrud

Sankta Gertrud 088000 
se Kalmar landsförsamling och förväxla ej med Västervik. 

Sankta Katarina 018000 
se Katarina

Sankta Klara 018000  
se Klara

Sankta Maria 098000 
se Visby domkyrkoförsamling

Sankta Maria 128600  
se Ystad

Sankta Maria 168200 
se Skara domkyrkoförsamling

Sankta Maria 198000 
se Västerås domkyrkoförsamling

Sankta Maria Magdalena 018000 
se Maria Magdalena

Sankta Maria magle 128100 
Indelning: 1100-talet utbruten ur Sankt Botulf, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankta Maria minor 128100 
Namn: även Lilla Vårfru. Indelning: först kapell, sedan församling och som sådan troligen utbruten ur Sankt Botulf, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Andreas 128100  
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Anna 058208 
Pastoratskod: 020904 Indelning: 1521 utbruten ur Skällvik. Pastorat: 1521-1912 Skällvik, 1912-05-01 (beslut 1868-10-23) -1919 eget, 1919-05-01-1943 Sankt Anna och Börrum, 1944-1961 eget, 1962- Sankt Anna, Mogata, Skällvik och Börrum. Husförhörslängd: 1795- Födelsebok: 1653- Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem, Stegeborg, 1932-1945 införda i församlingens födelsebok. 

Sankt Botulf 128100 
Namn: annan form Sankt Botils. Indelning: troligen äldsta församlingen i östra delen av Lund och utbruten ur Sankt Stefan, sedan utbrutet Sankta Maria minor, Sankta Maria magle, Sankt Mårten mm, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Clara bataljonsförsamling 018000 
se Norra bataljonsförsamlingen förväxla ej med Klara.  

Sankt Clemens 098000 
Indelning: möjligen slutet av 1000-talet utbruten ur Sankt Per, 1500-talet uppgått i Visby. 

Sankt Clemens 128100 
Indelning: en av de äldsta församlingarna i Lund, utbruten ur Sankt Stefan, 1200talets början utbrutet Sankt Peter vid Bredgatan, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Clemens 128300 
Indelning: 1500-talet uppgått i Helsingborg (se Helsingborgs Maria). 

Sankt Drotten 058200 
se Drothem

Sankt Drotten 098000 
Indelning: omkring 1230 utbruten ur (troligen) Sankt Per, 1240-talet utbrutet Sankt Lars, 1500-talet uppgått i Visby. 

Sankt Drotten 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. Övrigt: församlingen knuten till ett kloster. 

Sankt Egidii 038100 
se Enköping

Sankt Egidii 058200 
se Sankt Ilian

Sankt Egidii 198000 
se Sankt Ilian

Sankt Erik 018000  
Indelning: 1892 utbruten ur Sankta Eugenia. Arkiv: gemensamma böcker med Sankta Eugenia i katolska församlingarnas riksarkiv, Kungsträdgårdsgatan 12, 11147 Stockholm. 

Sankt Gertrud 018000 
se Tyska Sankta Gertrud

Sankt Godehard 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Göran 018019 
Pastoratskod: 130105 Indelning: 1925-01-01 utbruten ur Kungsholm. Pastorat: 1925-01-01-1925-04-30 Kungsholm, 1925-05-01 - eget. Övrigt: födelser vid Pro Patria BB 1930-1946 införda i särskild födelsebok i stadsarkivet. 

Sankt Hans 098000 
Indelning: utbruten ur Sankt Per, 1500-talet uppgått i Visby. 

Sankt Ibb 128100 
se Sankt Jakob

Sankt Ibb 128202 
Pastoratskod: 070901 Namn: förr även Ven. Pastorat: -1961 eget, 1962- Landskrona. Husförhörslängd: (1684), 1819-. Födelsebok: 1709- Arkiv: 1658-1660 krigsskadat. 

Sankt llian 038100  
se Enköping

Sankt llian 058200 
Indelning: omkring 1530 uppgått i Söderköping (Sankt Laurentii). Pastorat: eget. Övrigt: lär vara urförsamlingen i Söderköping. 

Sankt llian 198000 
Indelning: 1946-01-01 uppgått i Västerås (domkyrko). Pastorat: Västerås (domkyrko). Husförhörslängd: 1699-1945. Födelsebok: 1622-1945. 

Sankt Jakob 018000 
se Jakob

Sankt Jakob 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Jakob och Johannes 018000 
se Jakob

Sankt Johannes 050900 
se Trehörna

Sankt Johannes 058100 
se Norrköpings Sankt Johannes

Sankt Johannes 088000  
se Kalmar Sankt Johannes

Sankt Johannes 128005 
se Malmö Sankt Johannes

Sankt Johannes 128100 
se Lunds hospitalsförsamling

Sankt Johannes 128200 
Indelning: 1400-talet bildad, 1500-talet uppgått i Landskrona. 

Sankt Jörgens hospital 128100 
se Lunds hospitalsförsamling

Sankt Katarina 018000 
se Katarina

Sankt Katarinae kapell 168100 
Namn: även Synnerby. Indelning: kapellförsamling, 1668 enligt obekräftad uppgift uppgått i Otterstad. Pastorat: Otterstad. 

Sankt Klara 018000 
se Klara

Sankt Lars 019100 
se Sigtuna

Sankt Lars 058000 
se Linköpings Sankt Lars

Sankt Lars 098000 
Indelning: 1240-talet utbruten ur Sankt Drotten, 1500-talet uppgått i Visby. 

Sankt Lars 168200 
Indelning: omkring 1270 bildad, 1500-talet uppgått i Skara stadsförsamling. 

Sankt Laurentii 019100  
se Sigtuna

Sankt Laurentii 058000  
se Sankt Lars

Sankt Laurentii 058201 
Pastoratskod: 020903 Namn: -1953 Söderköping, 1953-01-30- Sankt Laurentii. Indelning: omkring 1530 införlivat Sankt Ilian. Pastorat: -1629 eget, 1629- Söderköping och Drothem, senast 1639-1652 Söderköping, Drothem och Skönberga, 1653-1961 Söderköping/Sankt Laurentii och Skönberga, 1962- Sankt Laurentii, Skönberga och Drothem. Husförhörslängd: 1784- Födelsebok: 1660-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1920-1937 samt vid Söderköpings lasarett införda i församlingens födelsebok. 

Sankt Laurentii 198400 
Indelning: tidigast 1545 uppgått i Arboga stadsförsamling. Pastorat: 1545-02-12 enligt KBr till Arboga. 

Sankt Laurentius 168200 
se Sankt Lars

Sankt Mariae 128600 
se Ystad

Sankt Mariae kapell 168100 
Namn: tidigare Torsö, senare som kapellag även Traneberg. Indelning: omkring 1520 uppgått i Otterstad (eller möjligen därefter att betrakta som kapellförsamling till 1800-talet). 

Sankt Martin 058600 
Indelning: tidigt utbruten ur Allhelgona, omkring 1300 uppgått i Skänninge. 

Sankt Mikael 012603 
Pastoratskod: 130911 Indelning: 1989-01-01 utbruten ur Huddinge. Pastorat: eget. 

Sankt Mikael 098000 
Indelning: 1500-talet uppgått i Visby. 

Sankt Mikael 128100  
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Måns 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Mårten 128100 
Indelning: 1100-talet utbruten ur Sankt Botulf, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Nicolai 019100 
Indelning: 1500-talet uppgått i Sankt Olof. 

Sankt Nicolai 048000 
se Nikolai och Nyköpings Sankt Nicolai

Sankt Nicolai 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Nicolai 128200 
Indelning: 1400-talet bildad, 1500-talet uppgått i Landskrona. 

Sankt Nikolai 018000 
se Stockholms domkyrkoförsamling

Sankt Nikolai 048000 
se Nikolai

Sankt Nikolai 138001 
Pastoratskod: 081604 Namn: -1961 Halmstad, 1962- Sankt Nikolai. Indelning: medeltiden utbruten ur Övraby, 1962 utbrutet Martin Luther. Pastorat: -1563 Övraby, 1563(beslut 1555)-1961 Halmstad, Övraby och Holm, 1962-1969 eget, 1970-1973 Sankt Nikolai och Övraby, 1974- Sankt Nikolai, Övraby och Holm. Husförhörslängd: 1812- (lucka 1820-1821). Födelsebok: 1711-. Övrigt: födelser vid Halmstads privata förlossningshem 1920-1932 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Halmstads lasarett 1929-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1845-1905 särskilda kyrkoböcker jämte register för fängelset, på landsarkivet. 

Sankt Nikolai 168200 
Indelning: omkring 1220 bildad, före 1540 upplöst. 

Sankt Nikolai 198000 
Indelning: 1500-talet upplöst. Övrigt: ingår nu till stor del i Västerås Lundby. 

Sankt Nikolai 198400 
se Arboga landsförsamling

Sankt Olai 018000 
se Adolf Fredrik

Sankt Olai 058100  
se Norrköpings Sankt Olai. 

Sankt Olai 128100 
se Sankt Olof

Sankt Olai 128200 
Indelning: 1400-talet bildad, 1500-talet uppgått i Landskrona. 

Sankt Olof 018000 
se Adolf Fredrik

Sankt Olof 019102 
Pastoratskod: 010802 Namn: 1913-10-31 stavningen fastställd. Indelning: 1500-talet införlivat Sankt Nicolai. Pastorat: medeltiden eget, sedan Sigtuna. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1668-. 

Sankt Olof 038100 
Indelning: 1548 uppgått i Enköping. Pastorat: eget. 

Sankt Olof 058100 
se Norrköpings Sankt Olai

Sankt Olof 098000 
Indelning: slutet av 1100-talet troligen utbruten ur Sankt Per, förmodas på tveksamma grunder ha varit ursprungligen norsk församling, 1500-talet uppgått i Visby. 

Sankt Olof 118117 
Pastoratskod: 071203 Namn: förr Lunkende. Pastorat: -1814 eget, 1814-07-27-1930 egentligen eget, men i praktiken (tills vidare) Stiby, 1930-05-01- Sankt Olof och Rörum. Husförhörslängd: (1697), 1813-. Födelsebok: 1801- 

Sankt Olof 128100 
Indelning: först kapell, sedan församling, 1536 uppgått i Lunds domkyrkoförsamling. Övrigt: kyrka på platsen för nuvarande Lunds Allhelgona. 

Sankt Olof 156200 
Indelning: 1473-08-17 uppgått i Sankt Peder. 

Sankt Olof 198400 
Indelning: urförsamling i Arboga, upphörde på 1300-talet. 

Sankt Olov 248200  
se Skellefteå Sankt Olov

Sankt Paul 128100  
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Pauli 128000 
se Malmö Sankt Pauli. 

Sankt Pauli 148000 
se Göteborgs Sankt Pauli

Sankt Pauli katolska 218000 
se Gävle romersk-katolska

Sankt Peder 156204 
Pastoratskod: 081006 Namn: förr Sankt Peter, 1940 SCB: av ortnamnskommissionen fastställt Sankt Peder; har även kallats Gamla Lödöse. Indelning: 1473-08-17 införlivat Sankt Olof. Pastorat: till omkring 1545 Sankt Peder, (Ale-) Skövde och Tunge, omkring 1545- Skepplanda, omkring 1575- Sankt Peder och Tunge, omkring 1660- Skepplanda. Husförhörslängd: 1822-. Födelsebok: 1688, 

Sankt Per 019103 
Pastoratskod: 010802 Pastorat: medeltiden eget, sedan Sigtuna. Husförhörslängd: 1772, Födelsebok: 1688-. 

Sankt Per 038000 
Indelning: senast 1534 införlivat Vår Fru, 1544 uppgått i Helga Trefaldighet. Pastorat: eget. 

Sankt Per 058400 
Namn: medeltiden Vadstena landssocken. Indelning: omkring 1390 utbruten ur Vadstena, omkring 1550 införlivat Klåstad, 1967-01-01 uppgått i Vadstena. Pastorat: Vadstena. Husförhörslängd: 1790-1966. Födelsebok: 1751-1966. 

Sankt Per 098000 
Indelning: urförsamling i Visby, härur möjligen utbrutna i följande ordning: slutet av 1000-talet Sankt Clemens, 1100-talets mitt Sankta Maria, 1100-talets slut Sankt Olof, omkring 1230 Sankt Drotten, sist Sankt Hans, 1500-talet uppgått i Visby sammanslagna församling. 

Sankt Per 156200 
se Sankt Peder

Sankt Per 168200 
Indelning: 1545 uppgått i Skara stadsförsamling. Pastorat: Sankt Per, Synnerby och Skallmeja. 

Sankt Pers kapell 058100 
se Simonstorp

Sankt Pers kapell 058200 
se Börrum

Sankt Peter 019100 
se Sankt Per

Sankt Peter 128300 
Indelning: 1500-talet uppgått i Helsingborg (se Helsingborgs Maria) eller möjligen identisk med Helsingborgs landsförsamling. 

Sankt Peter 128600 
se Ystads Sankt Petri

Sankt Peter 156200 
se Sankt Peder. 

Sankt Peter 168200 
se Sankt Per

Sankt Peters kloster 128102 
Pastoratskod: 070103 Namn: medeltiden Nunnesogn. Pastorat: Sankt Peters kloster och Norra Nöbbelöv. Husförhörslängd: (1683), 1807-. Födelsebok: 1689-. 

Sankt Peter vid Bredgatan 128100 
Indelning: 1200-talets början utbruten ur Sankt Clemens, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. Övrigt: förväxla ej med Sankt Peters Kloster eller med Sankt Petri lille. 

Sankt Petri 128000 
se Malmö Sankt Petri

Sankt Petri 128600 
se Ystads Sankt Petri

Sankt Petri lille 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. Övrigt: förväxla ej med Sankt Peters Kloster eller med Sankt Peter vid Bredgatan. 

Sankt Petri och Pauli 198400 
se Arboga stadsförsamling

Sankt Sigfrid 088107  
Pastoratskod: 061409 Namn: tidigare Kumlamads kapellag, sedan Ljungby kapell, 1856-09-25- Sankt Sigfrid. Indelning: senast 1856 utbruten ur Ljungby som kapellförsamling, 1856-09-25 annexförsamling. Pastorat: -1976 Ljungby, 1977- Nybro. Husförhörslängd: 1857-. Födelsebok: 1857-. 

Sankt Stefan 128100 
Indelning: urförsamling i Lund, utbrutet Sankt Botulf, Sankt Clemens med flera, 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Tome 128100 
Indelning: 1536 uppgått i Lunds stadsförsamling. 

Sankt Trinitatis 128100 
se Sankt Drotten

Sankt Örjan 248200 
se Skellefteå Sankt Örjan

Sanna 068000 
Indelning: 1556-11-30 uppgått i Ljungarum (samt Hakarp och Rogberga). Pastorat: -1555 Visingsö, 1555-04-06-1556-11-30 Jönköping (se Jönköpings Kristina). 

Sanne 143007  
Pastoratskod: 080807 Namn: förr Sanda. Pastorat: Krokstad. Husförhörslängd: (1789), 1803- Födelsebok: 1688-. 

Sappörkompaniet 018000  
se Svea ingenjörkår

Sappörkåren 018000 
se Svea ingenjörkår

Saritslöv 126400 
Indelning: 1542 utbrutet Svenstorp, 1543-02-17 uppgått i Skurup. Pastorat: eget. 

Saxnäs kbfd 246200 
Indelning: 1962 utbrutet ur Vilhelmina kbfd inom Vilhelmina församling, 1988-12-31 upplöst. Pastorat: Vilhelmina. 

Saxtorp 128204 
Pastoratskod: 070906 Pastorat: -1977 Västra Karaby, 1977-03-10- Saxtorp, Västra Karaby, Annelöv och Dagstorp. Husförhörslängd: 1795- Födelsebok: 1691-. 

Segersta 218305 
Pastoratskod: 011303 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1916 Segersta och Hanebo, 1916-03-24- Hanebo. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1678, Övrigt: 1794-06-06 enligt KRes skulle Segersta anses som moderförsamling, ehuru pastor bor i Hanebo. 

Segerstad 084009 
Pastoratskod: 061704 Pastorat: medeltiden Gräsgård, därefter -1575 Hulterstad, 1575-1652 Kastlösa, 16531923 eget, 1923-05-01(beslut 1915-07-09)-1961 Gräsgård, 1962- Södra Möckleby. Husförhörslängd: (1,739), 1774-. Födelsebok: (1628), 1690-. 

Segerstad 168636  
Pastoratskod: 030504 Pastorat: åtminstone omkring 1500-1920 Segerstad, Valtorp och Håkantorp, 1920-0501- Stenstorp. Husförhörslängd: (1740), 1783-. Födelsebok: 1688 

Segerstad 178010 
Pastoratskod: 090901 Pastorat: Nor. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1746-. 

Seglora 158319 
Pastoratskod: 081103 Pastorat: -1939 Seglora, Fritsla, Kinnarumma och Skephult, 1940-1961 Fritsla, 1962- Kinnarumma. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok: 1681-. Övrigt: födelser vid Röda Korsets förlossningshem 1924-1942 införda i församlingens födelsebok. 

Selavad 228400 
se Själevad

Selånger 228106  
Pastoratskod: 100708 Indelning: 1624 utbrutet Sundsvall. Pastorat: -1624 Selånger och Sättna, 1624-1822 Selånger, Sundsvall och Sättna, 1822-1873 Selånger och Sättna, 1873- eget. Husförhörslängd: (1707), 1757-. Födelsebok: 1688, 

Selö 048600  
se Ytterselö och Överselö

Senäte 168100 
Indelning: anses ha uppgått i Otterstad 1855 genom att den för Otterstad och Senäte gemensamma kyrkan tagits i bruk. Pastorat: Kållandsö (Otterstads) pastorat. Husförhörslängd: 1778-1857. Födelsebok: 1684-1855. 

Sepps 208500 
se Säfsnäs

Serafimerlasarettet 018000 
Indelning: 1861 utbruten ur Kungsholm, 1889 uppgått i Kungsholm. Arkiv: död- och begravningsböcker 1861-1980 jämte övriga arkivalier på Riksarkivet. 

Seskarö kbfd 258300 
Indelning: 1923-05-01 bildat inom Nedertorneå (-Haparanda) församling, 1976-12-31 upplöst. 

Sevalla 198019  
Pastoratskod: 050108 Pastorat: 1643-1922 eget, 1922-05-01-1961 Tortuna, 1962- Hubbo. Husförhörslängd: 1693-. Födelsebok: 1673-. 

Sexdrega 156512  
Pastoratskod: 081203 Namn: -1909 Sexdräga, 1910- Sexdrega. Indelning: efter 1546 införlivat Ringestena. Pastorat: till omkring 1550 Sexdrega, Ringestena, Roasjö, Ljushult och Hillared, sedan Sexdrega, Roasjö, Ljushult och Hillared. Husförhörslängd: 1809- Födelsebok: 1684, Arkiv: 1921 har bland annat flyttningsboken 1895-1921 förstörts vid brand. 

Sibbarp 138310  
Pastoratskod: 081405 Pastorat: -1830 Sibbarp och Dagsås, 1830-1847 Ljungby, 1847-1961 Sibbarp och Dagsås, 1962- Tvååker. Husförhörslängd: (1676), 1840- Födelsebok: 1687-1761, 1862, Arkiv: 1765 och 1875 skadat vid bränder. 

Sicklaö 018200 
se Danviks hospital och Sicklaö

Sidensjö 228406 
Pastoratskod: 100502 Indelning: 1300-talet utbruten ur Nätra som kapellförsamling, 1779 utbrutet Skorped. Pastorat: medeltiden Nätra, 1500-talet-1779 eget, 1779-1868 Sidensjö och Skorped, 1869- (beslut 1863-02-06) eget. Husförhörslängd: (1730), 1775-. Födelsebok: 1689 

Siene 152704 
Pastoratskod: 031402 Pastorat: -1961 Hol, 1962- Lena. Husförhörslängd: 1774- Födelsebok: 1700-. 

Sigfrid 088100  
se Sankt Sigfrid

Sigtuna 019101 
Pastoratskod: 010802 Namn: medeltiden Sankt Lars, sedan Sigtuna (och byte till Sankta Maria klosterkyrka). Pastorat: medeltiden eget, därefter Sigtuna, Sankt Per och Sankt Olof, 1920-0501-1961 Sigtuna, Sankt Per, Sankt Olof, Vassunda och Haga, 1962- Sigtuna, Sankt Per, Sankt Olof och Haga. Husförhörslängd: 1743-. Födelsebok: 1688-. 

Sigtuna ryska 019100 
Indelning: medeltida församling. 

Sil 166101 
Pastoratskod: 030405 Pastorat: -1929 Kinne-Kleva, 1929-06-01- (beslut 1918-04-19 och 1928-01-27) Husaby. Husförhörslängd: 1747Födelsebok: 1688-. 

Silbodal 176501 
Pastoratskod: 090705 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1640 Blomskog, 1640-1680 Silbodal och Vårvik, 1680- eget. Husförhörslängd: 1753- Födelsebok: 1709-. Övrigt: födelser vid ÅrJängs lasarett 1925-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Silbojokk 250600 
Län: hörde på sin tid till Västerbottens län, numera i Norrbottens län. Indelning: 1635 utbruten ur Arvidsjaur, 1640-09-29 utbrutet Nasafjäll, 1659 införlivat Nasafjäll, 1776 uppgått i Arjeplog. Pastorat: 1635-1640 Piteå landsförsamling, 1640-1735 eget, 17351776 Arjeplog. Födelsebok: 1717-1735. 

Siljansnäs 202904 
Pastoratskod: 050802 Indelning: 1875-05-01 (beslut 1866-05-18) utbruten ur Leksand. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1867-. Födelsebok: 1875- Arkiv: dispensarkiv. 

Sillerud 176502 
Pastoratskod: 090704 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län, 1815 införlivat del av Dalboredden (Svanskogs sockendel i Älvsborgs län = före detta Ämmeskogs församling), vilken del samtidigt överfördes till Värmlands län. Pastorat: -1609 Gillberga, 1609- eget eget. Husförhörslängd: 1757-. Födelsebok: 1683-. 

Sillhövda 108016 
Pastoratskod: 0719 10 Indelning: 1846-05-01 utbruten ur Fridlevstad. Pastorat: Fridlevstad. Husförhörslängd: 1846-. Födelsebok: 1846-. 

Silte 098082 
Pastoratskod: 120305 Pastorat: -1961 Hablingbo, 1962- Havdhem. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: (1689), 1755, Övrigt: förväxla ej med Slite tätort i Othem. 

Silvberg 208204  
Pastoratskod: 051103 Namn: åtminstone -1861 även Nikolal eller Silvbergs kapellförsamling. Indelning: 1400-talets slut utbruten ur (Stora) Tuna, 1627-1868 kapellförsamling. Pastorat: -1627 eget, 1627-1868 Stora Tuna, 1868(beslut 1861-04-19)-1961 eget, 1962- Gustafs. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1748-. 

Silvåkra 128123 
Pastoratskod: 070109 Pastorat: -1939 Silvåkra och Revinge, 1940(beslut 1924-07-18 och 1938-02-18)-1961 Harlösa, 1962- Veberöd. Husförhörslängd: (1683), 1805-. Födelsebok: 1680- (lucka 1789-1791). 

Simlinge 128717 
Pastoratskod: 070306 Pastorat: förr eget, omkring 1570-1924 Bösarp, 1924-05-01 - Dalköpinge. Husförhörslängd: (1683), 1832-. Födelsebok: 1734-. Övrigt: 1724 eldhärjat. 

Simojärvi 258400 
se Jukkasjärvi

Simonstorp 058113  
Pastoratskod: 020808 Namn: förr även Sankt Pers kapell. Län: 1942-06-19 fastställdes gränsen, varvid delar av Porten och Västeråsen överfördes från Simonstorp i Östergötlands län till Stora Malm i Södermanlands län. Indelning: 1.655 (beslut 1640-02-17 och 1649) utbruten ur Kvillinge. Pastorat: Kvillinge. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1662-. 

Simris 118102 
Pastoratskod: 071205 Namn: -1868 Cimbrits. Pastorat: -1885 Simris och Nöbbelöv, 1886-1961 Simris och Östra Nöbbelöv, 1962- Simrishamn. Husförhörslängd: (1697), 1811--- Födelsebok: 1689- 

Simrishamn 118101 
Pastoratskod: 071205 Namn: -1868 Cimbritshamn. Pastorat: -1578 eget, 1578-05-02-1961 Simrishamn och Järrestad, 1962- Simrishamn, Järrestad, Simris, Östra Nöbbelöv och Gladsax. Husförhörslängd: (1696), 1815- Födelsebok: 1724- (lucka 1760). Övrigt: födelser vid Simrishamns lasarett 1906 och 1911-1946 införda i särskild födelsebok som förvaras pa Simrishamns Sjukhus. 

Simtuna 038131 
Pastoratskod: 0 10601 Län: -1970 Västmanlands län, 1-971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1933 Simtuna och Altuna, 1933-05-01(beslut 1922-03-17 och 1933-01-13)-1961 Simtuna, Altuna och Frösthult, 1962- Simtuna, Altuna, Frösthult, Torstuna, Österunda och Härnevi. Husförhörslängd: 1769- Födelsebok: 1687-. 

Singö 018804 
Pastoratskod: 0 10204 Indelning: slutet av 1500-talet utbruten ur Häverö, stundom betraktad som kapellförsamling, 1922-02-24 enligt KMt annexförsamling. Pastorat: Häverö. Husförhörslängd: 1734- Födelsebok: 1734-. 

Sireköpinge 121407 
Pastoratskod: 070904 Namn: -1868 Zireköpinge. Pastorat: -1961 Halmstad, 1962- Billeberga. Husförhörslängd: (1787), 1814-. Födelsebok: 1646- (lucka 1723-1724). 

Sjogerstad 168307 
Pastoratskod: 031102 Indelning: 1552 införlivat Regumatorp. Pastorat: förr troligen Sjogerstad och Regumatorp, omkring 1500-1552 Sjogerstad, Rådene, Häggum och Regumatorp, 1552-1594 Sjogerstad, Rådene och Häggum, 1594-1922 Sjogerstad och Rådene, 1922-0501 - 1961 Sjogerstad i Rådene och Häggum, 1962- Norra Kyrketorp. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: (1648), 1687  

Sjonhem 098039 
Pastoratskod: 120206 Pastorat: 1500-talet-1942 Sjonhem och Viklau, 1943- (beslut 1932-09-16 och 1942-0313) Vänge. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1790-. 

Själevad 228408 
Pastoratskod: 100601 Indelning: 1300-talet utbrutet Arnäs, slutet av 1400-talet utbrutet Anundsjö, 1795-0311 utbrutet Björna, 1824 utbrutet Mo, 1907-07-01 utbrutet Örnsköldsvik. Pastorat: -1795 eget, 1795-03-11-1824 Själevad och Björna, 1824(beslut 1811-01-17)-1961 eget, 1962- Själevad och Mo. Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: 1681-. Arkiv: 1896vissa böcker särskilt för Örnsköldsvik, i Örnsköldsviks kyrkoarkiv. Övrigt: födelser vid Örnsköldsviks lasarett 1904-1907 införda i särskild födelsebok i Örnsköldsviks kyrkoarkiv. 

Sjögerås 168600  
Indelning: medeltiden uppgått i (Vilske-) Kleva. 

Sjögestad 058014 
Pastoratskod: 020505 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1931 Rappestad, 1931-05-01- Vikingstad. Husförhörslängd: 1796-Födelsebok: 1656-. 

Sjörup 128603 
Pastoratskod: 070504 Pastorat: -1961 Sjörup och Katslösa, 1962- Balkåkra. Husförhörslängd: (1683), 1827- Födelsebok: 1698-. 

Sjösås 078003 
Pastoratskod: 060508 Pastorat: -1961 Sjösås, Drev och Hornaryd, 1962- Sjösås, Drev, Hornaryd och Dädesjö. Husförhörslängd: 1732- Födelsebok: 1705-. 

Sjötofta 155203 
Pastoratskod: 081207 Pastorat: Tranemo. Husförhörslängd: (1797), 1818-. Födelsebok: (1663), 1731- Övrigt: födelser vid Sjötofta förlossningshem 1940-1946 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten (journaler ej bevarade). 

Skabersjö 126306 
Pastoratskod: 070403 Indelning: medeltiden införlivat Tjustorp. Pastorat: -1598 Törringe, 1598-07-29-1961 Skabersjö och Törringe, 1962-Hyby. Husförhörslängd: (1683), 1767- (lucka 1785). Födelsebok: 1688-. 

Skaftö 148403 
Pastoratskod: 080704 Indelning: 1888-05-01 (beslut 1883) utbruten ur Morlanda och därvid införlivat Fiskebäckskil och Grundsund. Pastorat: -1924 Morlanda, 1924-05-01-1961 eget, 1962- Skaftö, Bokenäs och Dragsmark. Husförhörslängd: 1882-. Födelsebok: 1888- Övrigt: församlingen motsvarades från början av tre kommuner: Skaftö, Fiskebäckskil och Grundsund. 

Skagen 163700 
Indelning: medeltiden uppgått i Undenäs, senare dock kapellförsamling, mellan 1815 och 1826 åter uppgått i Undenäs. Pastorat: Undenäs. 

Skagershult 186004 
Pastoratskod: 041204 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: före 1647 utbruten ur Tångeråsa som kapellförsamling. Pastorat: -1647 Viby, 1647-04-10-1862 eget, 1862-1961 Viby, 1962-1968 Kvistbro, 1969- Ramundeboda. Husförhörslängd: 1893-. Födelsebok: 1862-1875, 1893-. Arkiv: 1893-01-01 förstört vid brand. 

Skallmeja 168217 
Pastoratskod: 030102 Pastorat: -1545 Sankt Per, 1545- Synnerby. Husförhörslängd: 1746- (lucka 1778-1796). Födelsebok: 1686-. Övrigt: skall mycket tidigt ha varit annex till Saleby. 

Skallsjö 152402 
Pastoratskod: 081002 Pastorat: -1961 Stora Lundby, 1962- eget. Husförhörslängd: 1813- Födelsebok: 1689-. 

Skalunda 168108 
Pastoratskod: 030702 Pastorat: -1933 Rackeby, 1933-05-01- (beslut 1923-02-16 och 1931-09-24) Sunnersberg. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1771-. 

Skanör 123305 
Pastoratskod: 070304 Pastorat: -1555 eget, 1555-05-09- början av 1600-talet Falsterbo, sedan -1961 Skanör och Falsterbo, 1962- Räng. Husförhörslängd: (1684), 1811- (lucka 1830-1831). Födelsebok: (1664), 1685-. Arkiv: 1885 skadat vid brand. 

Skara 168200 
se Skara domkyrkoförsamling

Skara domkyrkoförsamling 168201 
Pastoratskod: 030101 Namn: medeltiden Sankta Maria, från 1500-talet (efter sammanslagning)-1933 Skara stadsförsamling, 1934-1974 Skara, 1974-10-18- Skara domkyrkoförsamling. Indelning: 1500-talet införlivat Sankt Nikolai, Sankt Per och Sankt Lars samt utbrutet Skara landsförsamling, 1934-01-01 införlivat Skara landsförsamling. Pastorat: -1548 eget, 1548-1551 Skara, Härlunda och Bjärka, 1551- Skara, Härlunda, Bjärka, Händene och Marum, omkring 1580-1791 Skara stadsförsamling, Skara landsförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene, 1791-1832 Skara stadsförsamling, Skara landsförsamling, Skara hospitalsförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene, 1832-1933 Skara stadsförsamling, Skara landsförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene, 1934-1988 Skara domkyrkoförsamling, Härlunda, Bjärka och Händene, 1989- Skara dom kyrkoförsamling, Härlunda och Händene. Husförhörslängd: 1746- Födelsebok: (1692), 1737-. Övrigt: domkyrkan tycks ha varit församlingskyrka redan på medeltiden; födelser vid Skara sjukhus 1938-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Skara hospitalsförsamling 168200 
Indelning: 1832 uppgått i Skara landsförsamling. Pastorat: -1791 eget, 1791- Skara stadsförsamling. Husförhörslängd: 1779-1833. Födelsebok: 1736-1831. 

Skara landsförsamling 168200 
Indelning: 1832 införlivat Skara hospitalsförsamling, 1934-01-01 uppgått i Skara (domkyrkoförsamling). Pastorat: Skara stadsförsamling. Husförhörslängd: (1746), 1812Födelsebok: (1692), 1737-. 

Skara stadsförsamling 168200 
se Skara domkyrkoförsamling

Skarhult 128520 
Pastoratskod: 070607 Pastorat: förr Skarhult och Östra Strö, omkring 1600-1961 Östra Strö, 1962- Gårdstånga. Husförhörslängd: (1683), 1794- (lucka 1798). Födelsebok: 1686-. 

Skarke 168200 
se Varnhem

Skarpalövsta 191700 
se Västerlövsta

Skarpnäck 018036 
Pastoratskod: 130406 Indelning: 1957-01-01 utbruten ur Enskede. Pastorat: eget. 

Skarstad 166007  
Pastoratskod: 030205 Pastorat: -1920 Skarstad, Hällum, Vara och Önum, 1920-05-01- Vara. Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: (1667), 1724-. 

Skartofta 126500 
Indelning: 1806-08-16 uppgått i Öved. Pastorat: Skartofta och Öved. Husförhörslängd: (1683), 1799-1809. Födelsebok: 1707-1807. 

Skatelöv 076410 
Pastoratskod: 060201 Pastorat: medeltiden Skatelöv och Blädinge, sedan Skatelöv och Västra Torsås, omkring 1595-1893 Skatelöv, Västra Torsås och Härlunda, 1893-05-01 - (beslut 1886-0723) eget. Husförhörslängd: 1785-. Födelsebok: 1680-.

Skattunge 203400 
Pastoratskod: 050903 Indelning: 1533 bildat som kapellag i Orsa, 1893-05-19 kapellförsamling, 1925-07-03 uppgått i Orsa, men -1986 särskild kyrkobokföring. Pastorat: Orsa. Husförhörslängd: 1870-1986. Födelsebok: 1872-1986. 

Skeby 166106 
Pastoratskod: 030404 Pastorat: Källby. Husförhörslängd: (1689), 1791-. Födelsebok: 1694-. 

Skeda 058010 
Pastoratskod: 020106 Pastorat: -1922 eget, 1922-05-01- Skeda och Slaka. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1640-. 

Skede 068518 
Pastoratskod: 061201 Pastorat: till omkring 1560 eget, sedan Alseda. Husförhörslängd: 1786- Födelsebok: 1763-. 

Skede 148600 
se Skee

Skederid 018812 
Pastoratskod: 0 10401 Pastorat: -1961 Husby-Sjuhundra, 1962- Rimbo. Husförhörslängd: 1722-. Födelsebok: 1691-. 

Skedeskamma 138300 
se Karl Gustav

Skedevi 056204 
Pastoratskod: 021003 Indelning: 1927-1978 indelad i två kyrkobokföringsområden: Skedevi norra och Skedevi södra. Pastorat: -1961 eget, 1962- Skedevi och Regna. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1616, Övrigt: födelser vid Rejmyre sjukstuga 1941-1946 av barn från andra församlingar införda i församlingens födelsebok.

Skedevi norra kyrkobokföringsområde 056200 
Indelning: 1927-1978 kyrkobokföringsområde i Skedevi församling. Husförhörslängd: 1927-1978. 

Skedevi södra kyrkobokföringsområde 056200 
Indelning: 1927-1978 kyrkobokföringsområde i Skedevi församling. Husförhörslängd: 1927-1978. Övrigt: födelser vid Rejmyre sjukstuga 1941-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Skedvi 198300 
Skedvi i Åkerbo härad, se Västra Skedvi. 

Skedvi 208200 
Skedvi i Dalarna, se Stora Skedvi

Skee 148602 
Pastoratskod: 080903 Namn: förr Skede (SCB 1880). Indelning: tidigt införlivat Rällen, omkring 1670 utbrutet Strömstad, 1952 indelad i två kbfd: Skee kbfd och Krokstrands kbfd, 1966-09-30 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1810 Skee och Tjärnö, 1811-1922 Skee, Tjärnö och Strömstad, 1922-05-01- Skee och Tjärnö. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1693-. 

Skee kbfd 148600 
Indelning: 1952 bildat inom Skee församling, 1966-09-30 upplöst. 

Skeglinge 128518  
Pastoratskod: 070607 Pastorat: -1929 Borlunda, 1929-05-01(beslut 1924-02-15 och 1927-11-25)-1961 Östra Strö, 1962- Gårdstånga. Husförhörslängd: (1683), 1820-. Födelsebok: 1688 

Skegrie 128706 
Pastoratskod: 070307 Pastorat: -1924 Västra Tommarp, 1924-05-01-1961 Håslöv, 1962- Hammarlöv. Husförhörslängd: (1684), 1813-. Födelsebok: 1688-. 

Skelleftehamns kbfd 248200 
Indelning: 1937-01-01 bildat inom Skellefteå stadsförsamling, 1961 uppgått i Skellefteå Sankt Örjan. Husförhörslängd: 1932-1960. Födelsebok: 1937-1960. Arkiv: i Skellefteå Sankt Örjan. 

Skellefteå 248200 
se Skellefteå landsförsamling

Skellefteå kbfd 248200 
Indelning: 1937-01-01 bildat inom Skellefteå stadsförsamling (se Skellefteå Sankt Olov), 1960-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Övrigt: födelser vid Skellefteå lasarett införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Skellefteå landsförsamling 248204 
Pastoratskod: 110401 Namn: -1913 Skellefteå, 1913-05-01- Skellefteå landsförsamling. Indelning: omkring 1320 utbruten ur Bygdeå, 1320-talet utbrutet Piteå landsförsamling, mitten av 1300-talet utbrutet Lövånger, 1606 utbrutet Burträsk, 1811 inrättat Norsjö kapellag, 1834 (beslut 1823-10-08) utbrutet Norsjö, 1838 utbrutet Ytterstfors (se Byske), 1913-05-01 utbrutet Skellefteå stadsförsamling (se Skellefteå Sankt Olov), 1922-01-01 (beslut 1912-11-22 och 1920-12-17) utbrutet Bureå, 1933-01-01 (beslut 1916-12-01 och 193208-30) utbrutet Kågedalen, 1957-11-01 indelad i två kbfd: Skellefteå landsförsamlings kbfd och Bolidens kbfd, 1962-01-01 utbrutet Boliden, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: först eget, mitten av 1300-talet-början av 1400-talet Skellefteå och Lövånger, sedan eget, 1811-1834 Skellefteå med Norsjö kapell, 1834(beslut 1823-10-08)-1838 eget, 1838-1874 Skellefteå och Ytterstförs (se Byske), 1875(beslut 1867-12-20)-1921 eget, 1922-01-01(beslut 1912-11-22 och 1920-12-17)-1922-04-30 Skellefteå landsförsamling och Bureå, 1922-05-01(beslut 1912-11-22 och 1920-12-17) -1932 eget, 1933-01-01(beslut 1916-12-01 och 1932-08-30)-1933-04-30 Skellefteå landsförsamling och Kågedalen, 1933-05-01- (beslut 1916-12-01 och 1933-04-21) eget. Husförhörslängd: 1724- Födelsebok: 1699- (lucka 1843-1852). Arkiv: 1846- vissa böcker särskilt för Skellefteå stad, se Skellefteå Sankt Olov, 1901-10-09 brand, samtliga böcker mer eller mindre skadade, alla äldre böcker i fotokopia och på mikrokort hos pastorsämbetet. Övrigt: födelser vid Skellefteå lasarett -1913 och Clemensnäs förlossningshem 1931-1933 införda i församlingens födelsebok. 

Skellefteå landsförsamlings kbfd 248200 
Indelning: 1957-11-01 bildat inom Skellefteå landsförsamling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning. 

Skellefteå Sankt Olov 248201 
Pastoratskod: 110405 Namn: 1913-05-01-1960 Skellefteå stadsförsamling, 1961- Skellefteå Sankt Olov. Indelning: 1913-05-01 utbruten ur Skellefteå (landsförsamling), 1937-01-01 indelad i två kbfd: Skellefteå kbfd och Skelleftehamns kbfd, 1961 utbrutet Skellefteå Sankt Örjan, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: 1913-05-01-1960 eget, 1961 Skellefteå Sankt Olov och Skellefteå Sankt Örjan, 1962- Skellefteå Sankt Olov. Husförhörslängd: 1913- Födelsebok: 1913, Övrigt: födelser vid Skellefteå lasarett 1913-1929 införda i församlingens födelsebok, 1929-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Skellefteå Sankt Örjan 248202 
Pastoratskod: 110406 Indelning: 1961-01-01 utbruten ur Skellefteå stadsförsamling (Skellefteå Sankt Olov), motsvarande Skelleftehamns kbfd mm. Pastorat: 1961 Skellefteå Sankt Olov, 1962- eget. Husförhörslängd: 1932-. Födelsebok: 1937 

Skellefteå stadsförsamling 248200 
se Skellefteå Sankt Olov

Skene kbfd 156302 
Pastoratskod: 081104 Indelning: 1962 bildat inom Örby församling. 

Skeninge 058600 
se Skänninge

Skephult 156306 
Pastoratskod: 081102 Namn: -1940 Skepphult, 1940-1945 Skephult, 1945-1959 Skepphult, 1959-10-22- Skephult. Pastorat: -1939 Seglora, 1940- Fritsla. Husförhörslängd: (1758), 1815, Födelsebok: 1681, Övrigt: förväxla ej med tätorten Skeppshult i Villstad. 

Skepparslöv 118006 
Pastoratskod: 071805 Pastorat: 1536-1869 Norra Åsum, 1869-01-19-1944 eget, 1945- Vä. Husförhörslängd: (1697), 1810- (lucka 1832-1833). Födelsebok: 1734- (lucka 1810-1814). 

Skepperstad 068405  
Pastoratskod: 061107 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Hultsjö, 1962- Fröderyd. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1703-. 

Skepphult 156300 
se Skephult

Skepplanda 152103  
Pastoratskod: 081006 Pastorat: förr Skepplanda och Hålanda, omkring 1545- Skepplanda, Sankt Peder, Tunge, (Ale-)Skövde och Hålanda, omkring 1575- Skepplanda, Skövde och Hålanda, omkring 1660-1863 Skepplanda, Sankt Peder, Tunge, (Ale-) Skövde och Hålanda, 1864-1961 Skepplanda, Sankt Peder och Tunge, 1962- Skepplanda, Sankt Peder, Tunge, Ale-Skövde och Hålanda. Husförhörslängd: (1763), 1810-. Födelsebok: 1688-. 

Skeppsholm 018000 
Namn: även Amiralitetsförsamlingen eller 1629-1822 Holmkyrkans församling, inofficiellt Flottans församling. Indelning: 1600 bildad, 1672-04-17 utbrutet Hedvig Eleonora, 1969-12-31 upplöst, varvid befolkningen förts till respektive territoriell församling. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1788-1969. Födelsebok: 1714-1969. Arkiv: allt på Stockholms stadsarkiv. Övrigt: -1863 både territoriell och icke-territoriell, 1863- icke-territoriell. 

Skeppsholm 138000 
se Holm

Skeppsås 058609 
Pastoratskod: 020401 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1928 Skeppsås och Älvestad, 1928-05-01(beslut 1918-04-05 och 1927-06-03)-1961 Fornåsa, 1962-1973 Normlösa, 1974- Skänninge. Husförhörslängd: 1806-. Födelsebok: 1695-. 

Skepptuna 019109 
Pastoratskod: 010801 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Skepptuna och Lunda, 1962-1971 Skepptuna, Lunda, Närtuna, Gottröra, Vidbo och Husby-Långhundra, 1972- Odensala. Husförhörslängd: 1646-. Födelsebok: 1698 

Skerike 198000 
se Västerås Skerike

Skillingmark 173004 
Pastoratskod: 090604 Namn: förr Skillingemark, skall vara Skillingmark enligt KBr 1914-04-24. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: Köla. Husförhörslängd: (1757), 1841-. Födelsebok: 1688 

Skinberga 058200 
se Skönberga

Skinnskatteberg 190402 
Pastoratskod: 051503 Län: 1900 överfört Gäddtjärn från Ramsbergs del i Västmanlands län till Skinnskatteberg i samma län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1663- Födelsebok: 1623-. 

Skipsen 208500 
se Säfsnäs

Skirö 068513 
Pastoratskod: 061204 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Skirö och Nye, 1962- Nye. Husförhörslängd: (1717), 1752, Födelsebok: 1695- 

Skivarp 126406 
Pastoratskod: 070503 Pastorat: -1932 Västra Nöbbelöv, 1932-05-01-1961 Skivarp och Västra Nöbbelöv, 1962- Skivarp, Västra Nöbbelöv, Östra Vemmenhög, Västra Vemmenhög och Svenstorp. Husförhörslängd: 1810, Födelsebok: 1779-. 

Sko 030500 
se Skokloster

Skofteby 168100 
Indelning: 1776 uppgått i (Norra) Härene. Pastorat: -1677 (Norra) Härene, 1677-1776 Lidköping. Födelsebok: 1704-1775. 

Skog 218203 
Pastoratskod: 011306 Namn: först Bervik. Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1324 utbruten ur Hanebo, 1915-05-01 inrättat Lingbo kapellag, 1917-01-01 utbrutet Lingbo. Pastorat: 1324-1915 eget, 1915-05-01-1973 Skog och Lingbo, 1974- eget. Husförhörslängd: (1737), 1760, Födelsebok: 1693-. 

Skog 228203 
Pastoratskod: 100203 Indelning: 1400-talet utbruten ur Nora. Pastorat: Nora. Husförhörslängd: (1701), 1780, Födelsebok: 1688-. 

Skog 030500 
se Skokloster

Skogbygds pastorat 140100 
se Landvetter

Skoghalls kbfd 176100 
Indelning: 1924-01-01 bildat inom Hammarö församling, 1957-12-31 upplöst. 

Skogsbygden 152707 
Pastoratskod: 031403 Namn: -1910 Nårska (förr Norska) Skogsbygden, 1910-10-21- Skogsbygden. Pastorat: Nårunga. Husförhörslängd: (1763), 1823-. Födelsebok: 1713-. 

Skogslyckan 078028 
Pastoratskod: 060107 Indelning: 1977-01-01 utbruten ur Växjö domkyrkoförsamling. Pastorat: eget. 

Skogs-Tibble 038016 
Pastoratskod: 010902 Namn: -1885 Tibble (i Hagunda), 1885-04-17- Skogs-Tibble (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: medeltiden eget, sedan -1927 Skogs-Tibble och Åland, 1927-05- 01-1961 Järlåsa, 1962- Vänge. Husförhörslängd: (1740), 1765-. Födelsebok: 1758-. 

Skokloster 030505 
Pastoratskod: 010504 Namn: först Flasta. Pastorat: -1923 eget, 1923-05-01-1961 Skokloster och Häggeby, 1962- Övergran. Husförhörslängd: 1787- Födelsebok: 1661-. 

Skorped 228405 
Pastoratskod: 100503 Indelning: 1779 utbruten ur Sidensjö som kapellförsamling, 1823-05-07 annexförsamling. Pastorat: 1779-1868 Sidensjö, 1869- (beslut 1863-02-06) eget. Husförhörslängd: 1804- Födelsebok: 1779-. 

Skrea 138202 
Pastoratskod: 081502 Pastorat: Falkenberg. Husförhörslängd: 1756- (lucka 1813-1825). Födelsebok: 1689-. 

Skredsvik 148509 
Pastoratskod: 080605 Pastorat: förr Herrestad, -1980 Skredsvik, Herrestad och Högås, 1980-09-01- Herrestad. Husförhörslängd: (1756), 1813-. Födelsebok: 1689-. 

Skrukeby 058000 
Skrukeby i Åkerbo härad, se Östra Skrukeby

Skrukeby 058600 
Skrukeby i Göstrings härad, se Västra Skrukeby

Skrävlinge 121400 
Skrävlinge i Onsjö härad, se Norra Skrävlinge

Skrävlinge 128000 
Skrävlinge i Oxie härad, se Västra Skrävlinge

Skultuna 198007 
Pastoratskod: 050107 Pastorat: -1934 eget, 1934-05-01-1961 Skultuna, Lillhärad och (Västerås) Skerike, 1962- Skultuna, Romfartuna och Haraker. Husförhörslängd: 1681-. Födelsebok: 1622- 

Skummeslöv 138105 
Pastoratskod: 081702 Pastorat: -1971 Östra Karup, 1972- Laholm. Husförhörslängd: 1788- Födelsebok: 1716-. 

Skurup 126401 
Pastoratskod: 070501 Indelning: 1543-02-17 införlivat Saritslöv. Pastorat: -1932 eget, 1932-05-01-1961 Skurup, Solberga och Hassle-Bösarp, 1962- Skurup och Hassle-Bösarp. Husförhörslängd: (1683), 1785- (luckor 1791 och 1821-1824). Födelsebok: (1650), 1711-. 

Skutskär 031902 
Pastoratskod: 011003 Län: 1940-01-01 överfört delar av Fleräng från Valbo i Gävleborgs län till Skutskär i Uppsala län. Indelning: 1909-05-01 utbruten ur Älvkarleby som (oegentlig) kapellförsamling. Pastorat: 1909-05-01-1961 Älvkarleby, 1962- Skutskär och Älvkarleby. 

Skuttunge 038022 
Pastoratskod: 010904 Pastorat: -1961 eget, 1962- Björklinge. Husförhörslängd: 1690-. Födelsebok: 1684-. 

Skyllersta 186100  
se Sköllersta

Skyllinge 048300 
se Sköldinge

Skå 012506 
Pastoratskod: 130601 Län: -1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län. Pastorat: medeltiden eget, sedan Sånga. Husförhörslängd: 1799-. Födelsebok: 1791- 

Skållerud 156109 
Pastoratskod: 091103 Pastorat: -1927 Ör, 1927-05-01-1961 Holm, 1962- eget. Husförhörslängd: (1739), 1809- Födelsebok: 1718-. 

Skånela 019107 
Pastoratskod: 010804 Pastorat: medeltiden eget, sedan - 1972 Skånela och Norrsunda, 1972- 10-01 - Norrsunda. Husförhörslängd: 1724-. Födelsebok: 1672-. 

Skånes-Fagerhult 113703 
Pastoratskod: 071309 Namn: -1949 Fagerhult, 1949-06-10- Skånes-Fagerhult. Län: 1949-01-01 överfört Långalt från Hishults del i Kristianstads län till Fagerhult i samma län. Pastorat: -1948 Hishult, 1949- eget. Husförhörslängd (1692), 1826- (luckor 1831-1832 och 1841-1842). Födelsebok: 1732- (lucka 1744). 

Skånings-Åsaka 168210 
Pastoratskod: 030103 Namn: -1885 Åsaka (i Skånings härad), 1885-04-17- Skånings-Åsaka (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: åtminstone -1553 eget, senare Synnerby, omkring 1575-1922 eget, 1922-05-01- Norra Ving. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: (1686), 1754 

Skånska trängkåren 118300 
Namn: 1894-1901 Vendes trängbataljon, 1901-1904 Vendes trängkår, 1904-1927-0430 Skånska trängkåren. Län: 1894-1895 Skaraborgs län, 1895-1907 Malmöhus län, 1907-1927-04-30 Kristianstads län. Indelning: 1894 utbruten ur Karlsborgs garnisonsförsamling, 1897-1907 identisk med Landskrona garnisonsförsamling, 1902 utbrutet Östgöta trängkår, 1927-05-01 upplöst. Husförhörslängd: 1895-1927. Födelsebok: 18951927. Arkiv: hos pastorsämbetet i Hässleholm. Övrigt: 1894-1895 i Karlsborg, 18951907 i Landskrona, 1907-1927 i Vankiva, Stoby och Hässleholms kommuner. 

Skårby 128602 
Pastoratskod: 070504 Pastorat: -1787 eget, 1787-05-02- Balkåkra. Husförhörslängd: (1683), 1804-. Födelsebok: 1689 

Skäfthammar 038211 
Pastoratskod: 010304 Namn: äldre form Skäpthammar, 1927-10-22 enligt KMt Skäfthammar. Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Hökhuvud, 1962-1971 Ekeby, 1972- Hökhuvud. Husförhörslängd: 1749- Födelsebok: 1679 

Skäggetorp 058000 
se Linköpings Skäggetorp

Skäggetorpa 155200 
se Sjötofta

Skällinge 138304 
Pastoratskod: 081404 Pastorat: -1961 Valinge, 1962- Grimeton. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1713-. 

Skällvik 058207 
Pastoratskod: 020904 Indelning: 1521 utbrutet Sankt Anna. Pastorat: -1521 eget, 1521-1912 Skällvik och Sankt Anna, 1912-05-01(beslut 1868-10-23)-1919 eget, 1919-05-01-1961 Mogata, 1962- Sankt Anna. Husförhörslängd: 1788- Födelsebok: 1666-.  

Skälvum 166110  
Pastoratskod: 030405 Pastorat: Husaby. Husförhörslängd: 1815-. Födelsebok: 1781-. Övrigt: förväxla ej med Skärvum. 

Skänninge 058603 
Pastoratskod: 020401 Namn: -1910 Skeninge, 1910 av SCB ändrat till Skänninge. Indelning: omkring 1300 utbruten ur Allhelgona och införlivat Sankt Martin. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Skänninge, Allhelgona och Bjälbo, 1962-1973 Skänninge, Allhelgona, Bjälbo och Järstad, 1974- Skänninge, Allhelgona, Bjälbo, Järstad, Normlösa, Vallerstad och Skeppsås. Husförhörslängd: 1747- Födelsebok: 1634-. Övrigt: födelser vid Gabriella Moréns förlossningshem 1921-1928 införda i församlingens födelsebok. 

Skärbäck 068500 
Indelning: efter 1565 uppgått i Ramkvilla. 

Skärholmen 018040 
Pastoratskod: 130402 Indelning: 1969-01-01 utbruten ur Hägerstens västra kbfd. Pastorat: eget. 

Skärkind 058111 
Pastoratskod: 020605 Pastorat: åtminstone -1540 eget, sedan -1587 Skärkind och Gårdeby, 1587-1961 eget, 1962- Kimstad. Husförhörslängd: 1739-. Födelsebok: 1635-. 

Skärstad 068010  
Pastoratskod: 060702 Pastorat: -1566 Skärstad och Hakarp, 1566-1961 eget, 1962- Skärstad och Ölmstad. Husförhörslängd: 1727?-. Födelsebok: 1679-. 

Skärv 168207 
Pastoratskod: 030103 Pastorat: -1436 (Norra) Lundby, 1436-1566 Eggby, 1566- Stenum, omkring 1570- Skärv, (Norra) Ving och Stenum, omkring 1600- Norra Ving. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1688, 

Skärvum 168600 
Indelning: 1757 uppgått i Grolanda. Pastorat: Grolanda. Husförhörslängd: 1721 (endast detta år). Födelsebok: 1695-1757. Övrigt: förväxla ej med Skälvum.  

Sköldinge 048304 
Pastoratskod: 040306 Namn: förr Skyllinge. Pastorat: -1961 eget, 1962- Sköldinge och Lerbo. Husförhörslängd: 1691-. Födelsebok: 1690-. 

Sköllersta 186104 
Pastoratskod: 040904 Namn: förr Skyllersta, 1923-06-29 beslut att namnet skall vara Sköllersta. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779Örebro län. Pastorat: -1982 eget, 1983- Sköllersta, Bo och Svennevad. Husförhörslängd: 1721-. Födelsebok: 1641, 

Skölvene 156611 
Pastoratskod: 031504 Namn: -1910 Skölfvened, 1910-09-23 Skölvene. Indelning: 1989-01-01 införlivat Norra Säm. Pastorat: -1961 Skölvene, Norra Säm, Hov och Källunga, 1962-1988 Skölvene, Norra Säm, Hov, Källunga, Eriksberg, Mjäldrunga och Broddarp, 1989- Skölvene, Hov, Källunga, Eriksberg, Mjäldrunga, Broddarp, Od, Molla, Alboga och Öra. Husförhörslängd 1820-. Födelsebok: 1706-. 

Skön 228103 
Pastoratskod: 100701 Indelning: medeltiden utbrutet Timrå, 1883-06-22 utbrutet Skönsmon, 1892-01-01 införlivat Skönsmon, 1905-04-26 åter utbrutet Skönsmon. Pastorat: 1300-talet Skön och Alnö, senare på medeltiden -1883 Skön, Alnö och Timrå, 1883-06-22-1891 Skön, Skönsmon, Alnö och Timrå, 1892-01-01-1892-05-01 Skön, Alnö och Timrå, 1892-0501-1892-05-31 Skön och Timrå, 1892-06-01-1905 eget, 1905-04-26-1947 Skön och Skönsmon, 1948- eget. Husförhörslängd: 1803-. Födelsebok: (1709), 1756-. 

Skönberga 058203 
Pastoratskod: 020903 Namn: förr även Skinberga, 1907 ändrat på SCB till Skönberga. Pastorat: förr eget, senast 1639- Söderköping/Sankt Laurentii. Husförhörslängd: 1767- Födelsebok: 1722-. 

Skönsmon 228102  
Pastoratskod: 100704 Indelning: 1883-06-22 utbruten ur Skön som kapellförsamling, 1891-12-11 upphävt, 1905-04-06 åter rätt att vara kapellförsarnling. Pastorat: -1947 Skön, 1948- Sundsvalls Gustav Adolf. Husförhörslängd: 1883-. Födelsebok: 1890-. 

Skörnäs 228200  
se Styrnäs

Skörstorp 168630  
Pastoratskod: 030602 Pastorat: -1925 Hångsdala, 1925-05-01(beslut 1916-06-09 och 1924-06-13)-1961 Dimbo, 1962- Valstad. Husförhörslängd: 1824-. Födelsebok: 1702 

Skövde 152700 
Skövde i Kullings härad, se Kullings-Skövde

Skövde 156200 
Skövde i Ale härad, se Ale-Skövde

Skövde 168301 
Pastoratskod: 031101 Namn: -1915 Skövde stadsförsamling, 1916- Skövde. Indelning: 1500-talet utbrutet Skövde landsförsamling, 1916-01-01 införlivat huvuddelen av Skövde landsförsamling (delen motsvarande Skövde landskommun), 1974-01-01 införlivat Öm. Pastorat: till 1500-talet Skövde, Ryd, Vårnb, Hagelberg, (Norra) Kyrketorp, Sventorp, Suntetorp och Forsby, sedan -1861 Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Ryd, Våmb, Hagelberg, Kyrketorp, Sventorp, Suntetorp och Forsby, 1862-1915 Skövde stadsförsamling, Skövde landsförsamling, Ryd, Våmb, Hagelberg och Norra Kyrketorp, 1916-1961 Skövde, Öm, Ryd, Hagelberg, Norra Kyrketorp och Våmb, 1962 1973 Skövde, Öm, Ryd och Våmb, 1974- Skövde, Ryd och Våmb. Husförhörslängd: (1701), 1769-. Födelsebok: 1690-. Övrigt: födelser vid Skövde privata förlossningshem 1924-1943, Augusta Olssons förlossningshem omkring 1930, Ingeborgs hem 1930-, Skövde nya förlossningshem 1929-1940 och Skövde garnisonssjukhus 1944-1946 införda i församlingens födelsebok 

Skövde landsförsamling 168300 
Indelning: 1500-talet utbruten ur Skövde, 1916-01-01 uppgått i Skövde (huvuddelen, motsvarande Skövde landskommun) samt utbrutet Om (delen motsvarande Öms kommun). Pastorat: Skövde stadsförsamling. Husförhörslängd: (1702), 1769-1915 (lucka 1796-1807). Födelsebok: 1690-1915. 

Skövde stadsförsamling 168300 
se Skövde

Slaka 058004 
Pastoratskod: 020106 Pastorat: -1922 eget, 1922-05-01- Skeda. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1683-. 

Slimminge 126411 
Pastoratskod: 070502 Pastorat: -1555 eget, 1555-1938 Everlöv, 1939-1961 eget, 1962- Villie. Husförhörslängd: (1684), 1795-. Födelsebok: 1736-. Övrigt: förväxla ej med Simlinge. 

Slottsförsamlingen 018000 
se Hovförsamlingen

Slottsstaden 128002  
Pastoratskod: 070202 Indelning: 1949-01-01 utbruten ur Malmö Sankt Petri. Pastorat: eget. 

Slågarp 128700 
se Lilla Slågarp och Stora Slågarp

Slädene 166003 
Pastoratskod: 030201 Pastorat: medeltiden Järpås, sedan Levene. Husförhörslängd: 1801-. Födelsebok: 1715-. 

Släm 012800  
se Salem

Släp 138405 
Pastoratskod: 081303 Pastorat: Vallda. Husförhörslängd: (1754), 1800-. Födelsebok: 1718-. 

Slätthög 076406 
Pastoratskod: 060204 Län: 1928-01-20 gränsreglering mellan Slätthög i Kronobergs län och Hjälmseryd i Jönköpings län. Pastorat: -1961 Slätthög och Mistelås, 1962- Moheda. Husförhörslängd: (1707), 1749-. Födelsebok: 1694 

Slättåkra 138017 
Pastoratskod: 081607 Indelning: 1957-01-01 del till nybildade Oskarström. Pastorat: -1961 Slättåkra och Kvibille, 1962-1973 Slättåkra, Kvibille och Holm, 1974- Slättåkra och Kvibille. Husförhörslängd: 1819- (lucka 1835-1836). Födelsebok: 1698-Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem, Oskarström, 1925-1934 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten, journaler ej kända. 

Slöinge 138206 
Pastoratskod: 081507 Pastorat: -1564 Eftra, 1564-1971 Slöinge och Eftra, 1972- Slöinge, Eftra, Årstad, Asige och Abild. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1690-. 

Slöta 168624 
Pastoratskod: 030601 Indelning: omkring 1545 införlivat Saleby övra, efter 1680 införlivat Smedby och Falekvarna. Pastorat: till omkring 1430 Slöta, Saleby, Smedby och Falekvarna, därefter till omkring 1545 Slöta, Karleby, Leaby, Saleby (övre), Smedby, Lovene och Falekvarna, därefter till 1680 Slöta, Falekvarna, Karleby och Smedby, sedan -1922 Slöta och Karleby, 1922-05-01 - Slöta, Karleby, Åsle, Mularp och Tiarp. Husförhörslängd: 1764-. Födelsebok: 1714-. 

Smedby 084007 
Pastoratskod: 061704 Pastorat: omkring 1550 Kastlösa, annars -1938 Smedby och Södra Möckleby, 1939(beslut 1916-05-26 och 1937-12-17)-1961 Kastlösa, 1962- Södra Möckleby. Husförhörslängd: (1732), 1782-. Födelsebok: (1652), 1688-. 

Smedby 168600 
Namn: även Smeby eller Smedjeby. Indelning: medeltiden införlivat del av Synnerål, efter 1680 uppgått i Slöta. Pastorat: Slöta. 

Smedstorp 116009 
Pastoratskod: 071208 Indelning: före 1569 införlivat Tunbyholm. Pastorat: -1942 Kverrestad, 1943-1971 Smedstorp och Kverrestad, 1972-1982 Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup och Övraby, 1983- Smedstorp, Kverrestad, Tosterup, Bollerup, Övraby och Östra Ingelstad. Husförhörslängd: (1687), 1813-. Födelsebok: 1690-. 

Smula 168652 
Pastoratskod: 031207 Län: -1890 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Bredene) i Skaraborgs län, 1891 överfört Bredene till Älvsborgs län, 1891-1973 helt i Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län. Pastorat: Norra Åsarp. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1692-. 

Smålands artilleriregemente 068000 
Namn: 1895-10-01-1904 Andra Göta artilleriregemente, 1905- Smålands artilleriregemente. Län: 1895-10-01-1898 Göteborgs och Bohus län, 1898-1927-04-30 Jönköpings län. Indelning: 1895 utbruten ur Göteborgs garnisonsförsamling, 1927-04-30 upplöst. Arkiv: i Jönköpings Kristina. Övrigt: 1898 från Göteborg till Jönköping. 

Smögen 142704 
Pastoratskod: 080806 Indelning: 1924-01-01 utbruten ur Kungshamn. Pastorat: Kungshamn. Husförhörslängd: 1906- Födelsebok: 1924-. 

Snavlunda 188204 
Pastoratskod: 041105 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1595 Snavlunda och Lerbäck 1595-04-06-1961 eget, 1962- Lerbäck. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: 1689-. Övrigt: redan 1594 särskild kyrkoherde för Lerbäck. 

Snårestad 128604 
Pastoratskod: 070504 Namn: förr Snorrestad. Pastorat: Balkåkra. Husförhörslängd: (1683), 1802-. Födelsebok: 1688 

Snöstorp 138003  
Pastoratskod: 081606 Pastorat: -1961 Snöstorp och Trönninge, 1962- eget. Husförhörslängd: (1785), 1811-. Födelsebok: 1697-. 

Sofia 068000  
se Jönköpings Sofia

Sofia 018017 
Pastoratskod: 130304 Indelning: 1917-05-01 utbruten ur Katarina. Pastorat: eget. 

Sofia Magdalena 083400 
se Söderåkra

Sofia Magdalena 131500 
se Drängsered

Sofia Magdalena 206200 
se Sollerön

Sofielund 128015 
Pastoratskod: 070209 Indelning: 1969-01-01 utbruten ur Västra Skrävlinge. Pastorat: eget. 

Solberga 068200 
Solberga i Södra Vedbo, se Norra Solberga

Solberga 068500 
Solberga i Västra härad, se Södra Solberga

Solberga 126409 
Pastoratskod: 070502 Pastorat: -1932 Solberga och Hassle-Bösarp, 1932-05-01-1961 Skurup, 1962- Villie. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1771-.

Solberga 148211
Pastoratskod: 080504 Pastorat: Solberga, Jörlanda och Hålta. Husförhörslängd: 1786- (lucka 1804-1807). Födelsebok: 1659- (lucka 1747-1750). 

Solberga 168650 
Pastoratskod: 031207 Län: -1973 Älvsborgs län, 1974- Skaraborgs län. Pastorat: Norra Åsarp. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1697 

Solbergs kbfd 228403 
Pastoratskod: 100504 Indelning: 1941-01-01 bildat inom Anundsjö församling. Husförhörslängd: 1922-. Födelsebok: 1941 -. 

Sollefteå 228301 
Pastoratskod: 100401 Indelning: 1927-05-01 införlivat Norrlands trängkår. Pastorat: tidigare Sollefteå och Ed, 1300-talet-1600-talet Sollefteå, Ed och Multrå, 1600-talet Sollefteå, Ed, Multrå och Långsele, 1673-1873 Sollefteå, Ed, Multrå, Långsele och Graninge, 1873(beslut 1867-11-29)-1918 Sollefteå, Ed och Multrå, 1918-05-01- (beslut 1898) Sollefteå och Multrå. Husförhörslängd: (1762), 1794-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: födelser vid Sollefteå lasarett 1916-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet. 

Sollentuna 016301 
Pastoratskod: 130603 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1917 Ed, 1917-05-01-1961 Sollentuna och Ed, 1962- eget. Husförhörslängd: 1714-. Födelsebok: 1719-. 

Sollerön 206203 
Pastoratskod: 051004 Namn: -1775 Sollerön, 1775-03-08-1888 Sofia Magdalena, 1888-10-26- Sollerön. Indelning: utbruten ur Mora som kapellförsamling. Pastorat: -1775 Mora, 1775-0308- eget. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1780-. Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Sollerön. 

Solna 018401 
Pastoratskod: 130705 Indelning: 1260 utbrutet Storkyrkoförsamlingen, 1558 överfört Sicklaö till Danviks hospital, 1849 införlivat Invalidkåren på Ulriksdal, 1963 utbrutet Råsunda. Pastorat: -1529 eget, 1529-1636 Storkyrkoförsamlingen, 1636-1668 eget, 1668-1671 Storkyrkoförsamlingen, 1671-10-13-1685 Kungsholm, 1685- eget. Husförhörslängd: 1735Födelsebok: 1768-. Övrigt: födelser vid Fru Jensens förlossningshem i Råsunda 1920talet - 1946 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Karolinska sjukhusets BB 1940-1946 införda i särskild födelsebok i sjukhuskyrkans arkiv, Box 60500, 104 01 Stockholm; 1910-12-09 medgivande för vissa att tillhöra Hovförsamlingen. 

Sorsele 242201 
Pastoratskod: 111001 Namn: 1673-1700 Illesnöhle (Gillesnuole), 1701- Sorsele. Län: -1810 helt i Västerbottens län, 1810-05-21 - 1867 huvuddelen i Västerbottens län, liten del i Norrbottens län, 1868 delen i Norrbottens län överförd till Västerbottens län, 1868- helt i samma län. Indelning: 1673 utbruten ur Lycksele som kapellförsamling, 1923-05-01 indelad i två kbfd: Sorsele kbfd och Gargnäs kbfd, 1962-01-01 utbrutet Gargnäs, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: 1673-1827 Lycksele, 1827(beslut 1821-05-17)1961 eget, 1962- Sorsele och Gargnäs. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1709-. 

Sorsele kbfd 242200 
Indelning: 1923-05-01 bildat inom Sorsele församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Övrigt: eventuella födelser vid Sorsele sjukstuga 1940-1946 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten.  

Sorunda 041304 
Pastoratskod: 040606 Pastorat: -1961 Sorunda och Torö, 1962- eget. Husförhörslängd: 1735- Födelsebok: 1704-. 

Spannarp 138312 
Pastoratskod: 081405 Pastorat: Tvååker. Husförhörslängd: (1769), 1797-. Födelsebok: 1766- Övrigt: förväxla ej med tätorten Spannarp i Ausås. 

Spanska 018000 
Indelning: 1779 uppgått i Romersk-katolska (se Sankta Eugenia). Pastorat: eget. 

Sparlösa 166002 
Pastoratskod: 030201 Pastorat: Levene. Husförhörslängd: (1770), 1811-. Födelsebok: 1687-. 

Sparrsätra 038107 
Pastoratskod: 0 10704 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Sparrsätra och Bred, 1962- Tillinge. Husförhörslängd: 1700-. Födelsebok: 1699-. 

Spekeröd 141501 
Pastoratskod: 080601 Pastorat: -1845 Spekeröd och Norum, 1845-05-01- Spekeröd och Ucklum. Husförhörslängd: 1787- Födelsebok: 1690-. 

Spelvik 048018  
Pastoratskod: 040408 Pastorat: -1595 Runtuna, 1596-1961 Ludgo, 1962- Runtuna. Husförhörslängd: 1773(lucka 1811-1814). Födelsebok: 1684- (lucka 1764-1771).  

Spetelöv 128100 
se Lunds hospitalsförsamling

Spinnhuset 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm

Spinnhusförsamlingen 148000 
se Göteborgs spinnhusförsamling

Spjutstorp 116006  
Pastoratskod: 071210 Pastorat: -1939 Tryde, 1940-1961 Tomelilla, 1962- Tranås. Husförhörslängd: (1687), 1791-. Födelsebok: (1688), 1701-. 

Sproge 098064 
Pastoratskod: 120207 Pastorat: -1940 Eksta, 1941-1961 Hablingbo, 1962- Klinte. Husförhörslängd: (1737), 1784- Födelsebok: 1723-.

Spånga 018030  
Pastoratskod: 130501 Indelning: 1949-05-01 indelad i två kbfd: Spånga kbfd och Hässelby kbfd 1962-01-01 utbrutet Hässelby, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts, 1966-01-01 indelad i två kbfd: Spånga kbfd och Vällingby kbfd, 1974-01-01 utbrutet Vällingby, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts, 1976-01-01 indelad i två kbfd: Spånga kbfd och Kista kbfd, 1980-01-01 utbrutet Kista, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1938 Spånga och Järfälla, 1939- eget. Husförhörslängd: 1710-1948. Födelsebok: 1702- Arkiv: 1926-1961 särskilda böcker för Hässelby, förvaras i Hässelby; 1974-1975 särskilda böcker för Norra Järva, förvaras i Kista. 

Spånga kbfd 018000 
Indelning: 1949-05-01 bildat inom Spånga församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning, 1966-01-01 åter bildat, 1973-12-31 upplöst vid församlingsdelning, 197601-01 åter bildat, 1979-12-31 upplöst vid församlingsdelning. 

Stacketorp 166000 
Indelning: medeltiden uppgått i (Norra) Vånga. 

Stadens fattighus 148000 
se Göteborgs fattighusförsamling

Stadens häkten 018000 
se Gäldstugan och stadens häkten

Staffan 218000 
se Gävle Staffan

Staffanstorp 123007  
Pastoratskod: 070406 Namn: -1963 Brågarp, 1964- Staffanstorp. Indelning: 1964 införlivat Nevishög. Pastorat: -1961 Brågarp och Nevishög, 1962-1963 Brågarp, Nevishög, Kyrkheddinge, Esarp och Bjällerup, 1964- Staffanstorp, Kyrkheddinge, Esarp och Bjällerup. Husförhörslängd: (1683), 1825-. Födelsebok: (1735), 1743- Arkiv: 1774 och 1826-04-28 brand, delar förstörda.  

Stafsinge 138208 
Pastoratskod: 081501 Namn: 1913-10-31 stavningen fastställd av KMt. Pastorat: -1961 Vinberg, 1962- Morup. Husförhörslängd: (1762), 1821- Födelsebok: 1689(lucka 1741-1769). 

Stala 142103 
Pastoratskod: 080705 Pastorat: Tegneby. Husförhörslängd: 1849-. Födelsebok: 1839- (lucka 1852-1859). Arkiv: 1870-06-05 större delen förstörd vid brand.  

Stamnared 138316 
Pastoratskod: 081402 Pastorat: -1961 Valinge, 1962- Lindberg. Husförhörslängd: (1693), 1789- Födelsebok: (1690), 1729 

Starby 118208 
Pastoratskod: 071408 Pastorat: -1961 Höja, 1962- Strövelstorp. Husförhörslängd: (1692), 1813- Födelsebok: 1692-. 

Starrkärr 152105 
Pastoratskod: 081004 Namn: -1907 Sterrkärr, 1907-04-19- Starrkärr. Indelning: 1956 indelad i två kbfd: Starrkärrs kbfd och Nol-Alafors kbfd, 1983-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1663 Starrkärr, Kilanda, Nödinge och Östad, 1663-1937 Starrkärr, Kilanda och Nödinge, 1938- Starrkärr och Kilanda. Husförhörslängd: (1775), 1790-. Födelsebok: 1688, 

Starrkärrs kbfd 152100 
Indelning: 1956 bildat inom Starrkärrs församling, 1983-12-31 upplöst. 

Stavby 038039 
Pastoratskod: 0 10905 Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet- 1961 Tuna, 1962-1971 Alunda, 1972- Rasbo. Husförhörslängd: 1695, Födelsebok: 1661-. 

Stavnäs 178403 
Pastoratskod: 090803 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1646 utbrutet Högerud. Pastorat: -1616 Stavnäs, Värmskog, Brunskog och Glava, 1616-01-28-1621 Stavnäs, Värmskog, Brunskog, Glava och Boda, 1621-02-25-1646 Stavnäs, Värmskog och Glava, 1646-1875 Stavnäs, Värmskog, Glava och Högerud, 1875-05-01(beslut 1859-04-29) Stavnäs, Värmskog och Högerud. Husförhörslängd: (1734), 1768Födelsebok: 1687-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem 1930-talet åtminstone delvis införda i församlingens födelsebok; förväxla ej med tätorten Stavsnäs i Djurö församling. 

Stefan 128100 
se Sankt Stefan

Stehag 128502 
Pastoratskod: 070801 Namn: förr Stödhaf. Pastorat: -1961 eget, 1962- Stehag, Trollenäs, Bosarp och Västra Strö. Husförhörslängd: (1696), 1808-. Födelsebok: 1731-. Arkiv: 1730 brand. 

Sten 058300 
Namn: även Västra Sten. Indelning: 1813 uppgått i Västra Stenby. Pastorat: medeltiden eget, sedan Sten och Kälvesten (se Västra Stenby). Födelsebok: 1662-1812. 

Stenberga 068512  
Pastoratskod: 061204 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Näshult, 1962- Nye. Husförhörslängd: 1715, Födelsebok: 1665-. Övrigt: Stenberga hade egen kyrkoherde omkring 1630-1713, men tillhörde egentligen Näshults pastorat. 

Stenbrohult 076504  
Pastoratskod: 060207 Indelning: början av 1300-talet utbruten ur Virestad, 1905-01-01 utbrutet Älmhult. Pastorat: -1904 eget, 1905-1940 Stenbrohult och Älmhult, 1941- eget. Husförhörslängd: 1731-. Födelsebok: 1689-. 

Stenby 058100  
Stenby i Östkinds härad, se Östra Stenby

Stenby 058300 
Stenby i Aska härad, se Västra Stenby

Steneby 156006 
Pastoratskod: 09 1001 Indelning: strax efter 1531 införlivat Noreby, 1761-10-14 utbrutet Billingsfors bruksförsamling, 1872 införlivat Billingsfors. Pastorat: 1500-talet-1761 Steneby, Bäcke, Ärternark, Ödskölt och Tisselskog, 1761-10-14-1867 Steneby, Bäcke, Ärtemark, Ödskölt, Tisselskog och Billingsfors, 1867-05-01-1872 Steneby, Tisselskog, Bäcke, Ödskölt och Billingsfors, 1872-05-01- Steneby, Tisselskog, Bäcke och Ödskölt. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: födelser vid Billingsförs sjukstuga införda i Steneby församlings födelsebok. 

Stenestad 121404 
Pastoratskod: 070909 Län: -1951 Kristianstads län, 1952- Malmöhus län. Pastorat: Kågeröd. Husförhörslängd: (1698), 1792-. Födelsebok: 1689-. 

Stengårdshult 066205 
Pastoratskod: 031204 Pastorat: -1545 Stengårdshult, (Norra) Unnaryd, Öreryd, (Norra) Hestra, Valdshult och Vallgårda, 1545-1961 Stengårdshult, Norra Unnaryd, Öreryd, Norra Hestra och Valdshult, 1962- Norra Hestra. Husförhörslängd: 1749, Födelsebok: 1681  

Steninge 138012 
Pastoratskod: 081602 Pastorat: Harplinge. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1685-. 

Stenkumla 098053 
Pastoratskod: 120203 Pastorat: 1500-talet-1920 Stenkumla, Västerhejde och Träkumla, 1920-05-01-1961 Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Vall, Hogrän och Atlingbo, 1962- Stenkumla, Västerhejde och Träkumla. Husförhörslängd: (1749), 1785Födelsebok: 1677-. 

Stenkvista 048419 
Pastoratskod: 040708 Pastorat: Stenkvista och Ärla. Husförhörslängd: 1734-. Födelsebok: 1730- 

Stenkyrka 098015  
Pastoratskod: 120103 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1920 Stenkyrka och Tingstäde, 1920-05-01- Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda. Husförhörslängd: (1721), 1786-. Födelsebok: 1683-.

Stenkyrka 141902 
Pastoratskod: 080701 Pastorat: 1794 utbrutet Rönnäng och Klädesholmen. Pastorat: -1794 Stenkyrka, Klövedal och Valla, 1794-1920 Tjörns pastorat = Stenkyrka, Klövedal, Valla, Rönnäng och Klädesholmen, 1920-05-01- Stenkyrka, Klövedal och Valla. Husförhörslängd: 1807-. Födelsebok: 1779, Arkiv: 1730 brand. 

Stensele 242101 
Pastoratskod: 111002 Indelning: 1815-03-17 utbrutet ur Lycksele som kapellag, 1822 församling, 1938-01-01 indelad i två kbfd: Stensele kbfd och Umnäs kbfd, 1933-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1822 Lycksele, 1822-10-03-1903 Stensele och Tärna, 1903-0501- eget. Husförhörslängd: 1817- Födelsebok: 1816-. 

Stensele kbfd 242100 
Indelning: 1938-01-01 bildat inom Stensele församling, 1988-12-31 upplöst. Pastorat: Stensele. Övrigt: födelser vid Stensele Sjukstuga införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok. 

Stensjön 148104 
Pastoratskod: 081807 Indelning: 1977-01-01 utbruten ur Mölndal (se Fässberg). Pastorat: eget. 

Stenstorp 168634 
Pastoratskod: 030504 Pastorat: till 1400-talet troligen eget, sedan -1920 Stenstorp, Brunnhem och Södra Kyrketorp, 1920-05-01-1961 Stenstorp, Brunnhem, Södra Kyrketorp, Segerstad, Valtorp och Håkantorp, 1962- Stenstorp, Brunnhem, Södra Kyrketorp, Segerstad, Valtorp, Håkantorp, Dala, Borgunda och Högstena. Husförhörslängd: 1746- Födelsebok: 1674- Övrigt: födelser vid Sölvesborgs/Stenstorps privata förlossningshem 1904-1942 införda i församlingens födelsebok. 

Stenum 168209 
Pastoratskod: 030103 Pastorat: -1549 (Norra) Ving, 15'49- Stenum och Ving, omkring 1575- Skärv, omkring 1600- Norra Ving. Husförhörslängd: 1795- Födelsebok: 1688-. 

Stenåsa 084004 
Pastoratskod: 061703 Pastorat: -1961 Hulterstad, 1962- Mörbylånga. Husförhörslängd: (1749), 1791- Födelsebok: 1717-. 

Sterrkärr 052100 
se Starrkärr

Stiby 118111 
Pastoratskod: 071204 Indelning: 1667-03-16 införlivat Gärsnäs. Pastorat: -1667 Stiby och Gärsnäs, 1667-03- 16-1814 eget, 1814-07-27-1930 egentligen eget, men i praktiken ("tills vidare") Stiby och Sankt Olof, 1930-05-01-1961 Stiby och Östra Vemmerlöv, 1962- Stiby, Östra Vemmerlöv, Östra Tommarp och Bolshög. Husförhörslängd: (1697), 1790-. Födelsebok: 1742-. 

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne 018000 
Indelning: omkring 1888 räknad som församling och då belägen inom Maria Magdalena. Övrigt: anstalten inrättad 1876, nuvarande adress Fogdevägen 21-25, 12158 Johanneshov. 

Stigsjö 228004 
Pastoratskod: 100103 Indelning: 1751 utbrutet Västanå. Pastorat: -1808 Säbrå, 1808-02-26- Stigsjö och Viksjö. Husförhörslängd: (1708), 1776-. Födelsebok: 1670- (luckor 1679, 1695-1701 och 1759). 

Stigtomta 048010 
Pastoratskod: 040406 Pastorat: -1961 Stigtomta och Nykyrka, 1962-1976 Stigtomta, Nykyrka, Halla och Bärbo, 1977- Stigtomta, Nykyrka, Halla, Bärbo, Vrena och Husby-Oppunda. Husförhörslängd: (1726), 1783-. Födelsebok: 1723-. 

Stjärnorp 058022 
Pastoratskod: 020109 Indelning: 1810 utbruten ur Vreta kloster. Pastorat: Vreta kloster. Husförhörslängd: 1811- Födelsebok: 1760-. 

Stjärnsund 208300 
Indelning: 1909-05-01 utbruten ur Husby som (oegentlig) kapellförsarnling, 1940-0101 uppgått i Husby. 

Stjärnsunds kbfd 208300 
Indelning: 1940-01-01 bildat inom Husby församling, 1967-07-01 uppgått i Husby kbfd. 

Stoby 118303 
Pastoratskod: 071507 Indelning: 1910-05-01 utbrutet Hässleholm. Pastorat: -1910 Stoby och Norra Sandby, 1910-05-01-1941 Stoby, Norra Sandby och Hässleholm, 1942(beslut 1927-01-14 och 1941-11-07)-1961 Stoby och Norra Sandby, 1962- Stoby, Norra Sandby och Ignaberga. Husförhörslängd: (1683), 1827-. Födelsebok: 1778-. Övrigt: födelser vid Hässleholms lasarett 1937-1941 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet i Hässleholm; 1907-1927 vissa kyrkobokförda i Skånska trängkåren. 

Stockaryd 068407  
Pastoratskod: 061106 Pastorat: -1961 Hjälmseryd, 1962- Stockaryd och Hultsjö. Husförhörslängd: 1789Födelsebok: 1689 

Stockholms domkyrkoförsamling 018001 
Pastoratskod: 130101 Namn: -1907 Sankt Nikolai, 1907-1988 Storkyrkoförsamlingen eller Nikolai, 1989- Stockholms domkyrkoförsamling. Indelning: 1260 utbruten ur Solna, 1558 utbrutet Danviks hospital (församling tillsammans med Sicklaö från Solna), 1558-05-03 utbrutet Tyska Sankta Gertrud, 1577-11-06 utbrutet Finska, 1587 utbrutet Norrmalm (Klara), 1591-07-25 utbrutet Södermalm (Maria Magdalena), början av 1600-talet utbrutet Riddarholmen, 1807-12-01 införlivat Riddarholmen, 1989-01-01 införlivat Klara och Jakob. Pastorat: -1529 eget, 1529-1636 Storkyrkoförsamlingen och Solna samt i slutet av perioden Riddarholmen, 1636-1638 Storkyrkoförsamlingen och Riddarholmen, 1638-05-01-1668 eget, 1668-1671 Storkyrkoförsamlingen och Solna, 1671- eget. Husförhörslängd: 1667-. Födelsebok: 1611-. Arkiv: typarkiv. Övrigt: 1634-1668 var Lovö och 1785 Bromma personligt prebende åt kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen, ej annex vilket stundom uppges. 

Stockholms hospital (å Konradsberg) för sinnesjuka 018000 
Indelning: 1861 utbruten ur Danviks hospital och Sicklaö, 1889 uppgått i Kungsholm. Arkiv: kyrkobok (in- och utskrivningsbok) 1861-1927 på stadsarkivet. 

Stockholms katolska 018000 
se Sankta Eugenia

Stockholms mosaiska 018000 
se Mosaiska

Stockholms-Näs 013900 
se Kungsängen

Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning 018000  
se Allmänna försörjningsinrättningen. 

Stockholms stads kronohäkte å Långholmen 018000 
Indelning: stundom räknad som särskild församling, ingick annars i Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män. 

Stockholms stads militärförsörjningsinrättning 018000 
Indelning: 1852 bildad, 1878 uppgått i Allmänna försörjningsinrättningen. Arkiv: böcker (rullor) 1862-1878. 

Stockholms stads militärkår 018000 
Indelning: 1835 bildad, 1875 upplöst. Husförhörslängd: 1835-1875. 

Stockholms stads norra kronohäkte för kvinnor 018000  
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm

Stockholms stads och läns kurhus 018000 
Indelning: omkring 1850 utbruten ur Kungsholm, 1889 uppgått i Kungsholm. Arkiv: födelser 1870-talet antecknade i dödboken. 

Stockholms stads rannsakningsfängelse 018000  
Indelning: omkring 1865-1888 räknad som församling. Husförhörslängd: 1852-1947. 

Stockholms stads södra kronohäkte för män 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män. 

Stocksund 016200 
Husförhörslängd: 1914-1968. Födelsebok: 1914-1966. Övrigt: kommun (köping) inom Danderyds församling med särskild kyrkobokföring utan att vara kbfd, se Danderyd. 

Stora Essingen 018000 
se Lilla och Stora Essingens kbfd

Stora Hammar 123308 
Pastoratskod: 070304 Pastorat: Räng. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1678- (lucka 1706). 

Stora Harrie 126109  
Pastoratskod: 070806 Pastorat: -1961 Stora Harrie och Virke, 1962-1970 Stora Harrie, Virke, Remmarlöv, Örtofta och Lilla Harrie, 1971- Stora Harrie, Virke, Örtofta och Lilla Harrie. Husförhörslängd: (1696), 1809-. Födelsebok: 1730-. 

Stora Herrestad 128610 
Pastoratskod: 070507 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Stora Herrestad, ej Herrestad. Pastorat: -1919 (Stora) Herrestad och Borrie, 1919-05-01-1961 Stora Herrestad, Borrie och Öja, 1962- Stora Köpinge. Husförhörslängd: (1683), 1792-. Födelsebok: 1717-. 

Stora Kil 171501 
Pastoratskod: 090103 Namn: -1885 Kil (i Kils härad), 1885-04-17- Stora Kil. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: tidigare eget, senast 1500-talet- 1595 Kil, Nedre Ullerud, Övre Ullerud och Frykerud, 1595-1608 Kil, Nedre Ullerud, Övre Ullerud, Frykerud och Nyed, 1608-02-15-1672 Kil, Nedre Ullerud, Övre Ullerud och Frykerud, 1672-1882 Kil, Frykerud, Övre Ullerud, Nedre Ullerud och Ransäter, 1882-05-01- Stora Kil och Frykerud. Husförhörslängd: (1735), 1751- Födelsebok: 1672-. 

Stora Kopparberg 208071 
Pastoratskod: 051206 Namn: -1938 Kopparberg, 1939- (och ibland tidigare) Stora Kopparberg. Indelning: omkring 1357 utbruten ur Torsång, senast 1640 utbrutet Aspeboda (förr kapellag), omkring 1665 utbrutet (Falu) Kristine, 1932-07-01 indelad i två kbfd: (Stora) Kopparbergs kbfd och Grycksbo kbfd. Pastorat: först eget, 1604- senast 1684 Kopparberg och Aspeboda, sedan -1976 Falu Kristine, 1977- Stora Kopparberg och Aspeboda. Husförhörslängd: (1749), 1776-. Födelsebok: 1683-. Arkiv: dispensarkiv. Övrigt: förväxla ej med tätorten Kopparberg i Ljusnarsbergs församling. 

Stora Kopparbergs kbfd 208003 
Namn: 1932-07-01-1938 Kopparbergs kbfd, 1939- Stora Kopparbergs kbfd. Indelning: 1932-07-01 bildat inom (Stora) Kopparbergs församling. 

Stora Köpinge 128611 
Pastoratskod: 070507 Namn: förr Köpinge (i Ingelstads härad), 1700-talet stundom Västra Köpinge, omkring 1830- Stora Köpinge. Län: -1880 större delen (Stora Köpinge och Kabusa) Malmöhus län, mindre del (Lilla Köpinge, Svenstorp och del av Fårarp) Kristianstads län, 1880 sockendelen i Kristianstads län överförd till Malmöhus län, 1880- helt i Malmöhus län. Pastorat: förr Köpinge, Tosterup och Nedraby, omkring 1580-1632 Köpinge och Tosterup, 1632-12-23- 1961 eget, 1962 Stora Köpinge, Stora Herrestad, Borrie och Öja. Husförhörslängd: (1700), 1764-. Födelsebok: 1680-. 

Stora Lundby 152403 
Pastoratskod: 081001 Namn: -1907 Lundby (i Bjärke härad), 1907-06-04- Stora Lundby (stundom kallad så även tidigare). Pastorat: åtminstone till omkring 1550 Lundby, Skallsjö, Lerum, Angered och Bergum, sedan -1694 Lundby, Skallsjö och Lerum, 1694-1865 Lundby, Skallsjö, Lerum, Angered och Bergum, 1865-10-27(beslut 1856-06-27)-1924 Stora Lundby, Skallsjö och Lerum, 1924-05-01-1961 Stora Lundby och Skallsjö, 1962-1966 Stora Lundby, Östad och Bergum, 1967- Stora Lundby och Östad. Husförhörslängd: 1819-. Födelsebok: 1689-. 

Stora Malm 048306 
Pastoratskod: 040304 Län: 1942-06-19 fastställdes gränsen, varvid delar av Porten och Västeråsen överfördes från Simonstorp i Östergötlands län till Stora Malm i Södermanlands län. Indelning: 1961 utbrutet Katrineholm. Pastorat: -1960 eget, 1961 Stora Malm och Katrineholm, 1962- Stora Malm och Östra Vingåker. Husförhörslängd: 1711-. Födelsebok: 1691-. Övrigt: Katrineholm har sedan 1911 haft egen kyrkobokföring inom Stora Malm utan att vara officiellt kbfd; födelser vid Kullbergska sjukhuset 1929-1960 införda i särskild födelsebok i Katrineholms kyrkoarkiv. 

Stora Markie 128700 
se Markie.

Stora Mellby 158205 
Pastoratskod: 031405 Namn: -1885 Mellby (i Bjärke härad), 1885-04-17- Stora Mellby. Indelning: 1867-0718 införlivat Genneved. Pastorat: -1867 Mellby, Magra, Erska, Genneved och Lagmansered, 1867-07-18-1961 Stora Mellby, Magra, Erska och Lagmansered, 1962Stora Mellby, Erska, Lagmansered och Långared. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: 1688-. 

Stora Mellösa 188016  
Pastoratskod: 040905 Namn: -1920 även Mellösa, 1920-06-18 fastställt Stora Mellösa. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Stora Mellösa och Norrbyås. Husförhörslängd: 1749- Födelsebok: 1660-. 

Stora Rytterne 198000  
se Rytterne 

Stora Råby 128103 
Pastoratskod: 070101 Pastorat: -1598 Stora Råby och Kyrkheddinge, därefter eget, omkring 1647-1945 Bjällerup, 1946-1961 Kyrkheddinge, 1962- Lunds domkyrkoförsamling. Husförhörslängd: (1683), 1792-. Födelsebok: 1689-. Övrigt: Bjällerup var moderförsamling, oaktat Stora Råby ofta uppges som sådan. 

Stora Skedvi 208202 
Pastoratskod: 051104 Namn: förut Skedvi, från mitten av 1700-talet Stora Skedvi. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1668-. Födelsebok: 1650- Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Stora Skedvi. 

Stora Slågarp 128700 
Namn: förr Stora Slågerup. Indelning: 1980-01-01 uppgått i Alstad. Pastorat: -1924 Stora Slågarp och Lilla Slågarp, 1924-05-01-1979 (Västra) Alstad. Husförhörslängd: (1683), 1825-1979. Födelsebok: 1729-1979. 

Stora Tuna 208171 
Pastoratskod: 051101 Namn: tidigare Tuna, åtminstone från mitten av 1700-talet Stora Tuna. Indelning: medeltiden utbrutet Aspeboda som kapellag, 1400-talets slut utbrutet Silvberg, 1604 överfört Aspeboda kapellag till (Stora) Kopparberg, 1633 utbrutet Enbacka kapellag (nu Gustafs), 1636 utbrutet Dalsby fjärding (Säters landsförsamling, kapellag från 1500-talet), 1647 utbrutet Amsbergs kapellag (senare församling), 1929 Amsberg betraktad som införlivad, 1929-01-01 indelad i två kbfd: Stora Tuna kbfd samt Borlänge och Domnarbets kbfd (nu Borlänge kbfd). Pastorat: -1604 Tuna med Aspeboda, 1604-1627 eget, 1627-1633 Tuna och Silvberg, 1633-1647 Tuna, Silvberg och Enbacka (Gustafs), 1647-1777 Stora Tuna, Silvberg, Enbacka och Amsberg, 1777-1868 Stora Tuna, Silvberg och Amsberg, 1868(beslut 1861-04-19)-1929 Stora Tuna och Amsberg, 1929-1961 eget, 1962- Stora Tuna och Torsång. Husförhörslängd: 1663- (luckor 17121720, 1724-1726, 1762-1767 och 1785-1787). Födelsebok: 1641-. Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Stora Tuna, vissa kopior på landsarkivet; 1848-11-26 brand. Övrigt: födelser vid BB i Borlänge 1920-1925 införda i församlingens födelsebok. 

Stora Tuna kbfd 208102 
Indelning: 1929-01-01 bildat inom Stora Tuna församling. 

Stora Uppåkra 123000 
se Uppåkra

Stora Väring 168300 
se Väring

Stora Åby 050901 
Pastoratskod: 020405 Namn: tidigare Åby (i Lysings härad), 1940-08-23 enligt KBr Stora Åby, församlingen dock kallad så sedan tidigare. Indelning: 1652 utbrutet Trehörna. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Stora Aby och Odeshög, 1962- Ödeshög. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1693-.  

Storfors 176001 
Pastoratskod: 090407 Indelning: 1960-01-01 utbruten ur Kroppa, motsvarande Storförs kbfd. Pastorat: 1960-1961 Kroppa, 1962- eget. Husförhörslängd: 1944-. Födelsebok: 1944-. 

Storfors kbfd 176000 
Indelning: 1944-01-01 bildat inom Kroppa församling, 1959-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Husförhörslängd: 1944-1959. Födelsebok: 1944-1959. 

Storkyrkoförsamlingen 018000 
se Stockholms domkyrkoförsamling

Storkyrkoförsamlingen 108000 
se Karlskrona stadsförsamling

Storsjö 232605  
Pastoratskod: 10 1402 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1751 utbruten ur Hede som kapellförsamling, 1922-05-05 slutgiltigt förklarad annexförsamling. Pastorat: Hede. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: (1750), 1834-. Övrigt: -1941 vissa kyrkobokförda i Tännäs (Hede) och Undersåkers lappförsamlingar; angående Mässlinge, se under Ljusnedal

Straff- och arbetsfängelset 058100 
Indelning: troligen 1863 uppgått i Norrköpings Sankt Olai. Husförhörslängd: 18451863. Födelsebok: 1815-1901 (lucka 1841-1843). Övrigt: 1792-1934 särskilda kyrkoböcker för fängelset, i fångvårdsanstaltens arkiv på landsarkivet; nu beläget i Norrköpings Matteus. 

Långholmen fängelse och Stockholms stads södra kronohäkte för män 018000 
Namn: till 1860-talet Södra korrektionsinrättningen. Indelning: omkring 1830 bildad, 1889 uppgått i Maria Magdalena. Arkiv: kyrkoböcker och register 1853-1940 på landsarkivet i Uppsala. Övrigt: nu i Högalid. 

Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm 018000 
Namn: till 1830-talet Kronospinnhuset, därefter till 1860-talet Norra korrektionsinrättningen. Indelning: utbruten ur Maria Magdalena, 1889 uppgått i Adolf Fredrik. Husförhörslängd: 1815-1896. Födelsebok: 1827-1896. Övrigt: 1827 från Södermalm till Norrmalm. 

Straffängelset 148000  
se Allmänna straffängelset

Strå 058403 
Pastoratskod: 020304 Indelning: omkring 1700 införlivat Broby. Pastorat: medeltiden Strå och Broby, sedan -1961 Vadstena, 1962- Rogslösa. Husförhörslängd: (1687), 1789-. Födelsebok: 1687-. 

Stråvalla 138321 
Pastoratskod: 081308 Pastorat: Värö. Husförhörslängd: 1739-. Födelsebok: 1673-. Arkiv: typarkiv.  

Strängnäs domkyrkoförsamling 048601 
Pastoratskod: 040101 Namn: -1965 Strängnäs stadsförsamling, 1966- Strängnäs domkyrkoförsamling. Indelning: 1966-01-01 införlivat Strängnäs landsförsamling. Pastorat: -1961 Strängnäs stadsförsamling och Strängnäs landsförsamling, 1962-1965 Strängnäs stadsförsamling, Strängnäs landsförsamling och Aspö, 1966- Strängnäs domkyrkoförsamling och Aspö. Husförhörslängd: 1684- Födelsebok: 1667, 

Strängnäs landsförsamling 048600 
Indelning: 1966-01-01 uppgått i Strängnäs domkyrkoförsamling. Pastorat: Strängnäs stadsförsamling. Husförhörslängd: 1684-1965. Födelsebok: 1667-1965. Övrigt: födelser vid Malmgårdens förlossningshem 1928-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Strängnäs stadsförsamling 048600 
se Strängnäs domkyrkoförsamling

Strängsered 158418 
Pastoratskod: 031206 Indelning: 1548 uppgått i Gullered, 1887-07-29 åter utbruten ur Gullered. Pastorat: Hössna. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1692- (lucka 1713). Övrigt: har i praktiken fungerat som församling 1548-1887, oaktat beslut om annat, och betraktas som sådan i löneregleringsbeslutet 1866. 

Strö 068000 
se Visingsö

Strö 118000  
Strö i Östra Göinge, se Norra Strö

Strö 128500  
Strö i Onsjö härad, se Västra Strö

Strö 128500 
Strö i Frosta härad, se Östra Strö

Strö 168110 
Pastoratskod: 030702 Pastorat: Sunnersberg. Husförhörslängd: 1786- Födelsebok: 1688-. 

Ströja 068000  
se Visingsö

Ström 231301 
Pastoratskod: 100902 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län, genom beslut 1832-01-27 och 1839-10-25 utan länsändring överfört Stamsele och Täxan från Ramsele i Västernorrlands län till Ström, därefter -1890 delvis i Västernorrlands län, 1891 överfört Stamsele och Täxan till Jämtlands län, likaså Sporrsjönäs, Stamåsen, Storhöjden och en kronomark från Ramsele till Ström och Jämtlands län samt Trångåsen från Fjällsjö i Västernorrlands län till Ström i Jämtlands län, 1891- helt i detta län. Indelning: 1808 utbrutet Alanäs. Pastorat: -1872 Hammerdal, 1873-1922 Ström och Alanäs, 1922-0501- eget. Husförhörslängd: (1780), 1812- Födelsebok: 1695- Övrigt: födelser vid Strömsunds sjukhus (förlossningsrum) 1932-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Strömbäcks bruksförsamling 248000  
se Hörnefors-Strömbäck

Strömstad 148601 
Pastoratskod: 080904 Indelning: omkring 1670 utbruten ur Skee. Pastorat: -1810 eget, 1811-1922 Skee, 1922-05-01- eget. Husförhörslängd: (1770), 1811- Födelsebok: 1713- Övrigt: födelser vid Strömstads lasarett -1944 införda i församlingens födelsebok, 1945-1946 införda i särskild födelsebok för lasarettet, hos pastorsämbetet. 

Strövelstorp 118206 
Pastoratskod: 071408 Län: -1880 huvuddelen i Kristianstads län, del (Bosarp, Hasslarp, Pankarp, Pilabo, Vemmentorp och Brohus) i Malmöhus län, delen i Malmöhus län överförd till Kristianstads län, 1889- helt i Kristianstads län. Pastorat: -1858 Ausås, 1858-11-01-1961 eget, 1962- Strövelstorp, Ausås och Starby. Husförhörslängd: (1692), 1813-. Födelsebok: 1646 

Stugun 230304 
Pastoratskod: 101105 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1589 kapell- församling ur Ragunda, 1781 annexförsamling. Pastorat: -1873 Ragunda, 1873-05-01 - (beslut 1857-03-31) Stugun och Borgvattnet. Husförhörslängd: 1692- Födelsebok: 1689 

Sturkö 108011 
Pastoratskod: 071903 Indelning: 1564-06-12 utbruten ur Lyckeby. Pastorat: 1564-1650 Lyckeby, 1650-1653 eget, 1653-1692 Lyckeby, 1693(beslut 1632-06-18)-1923 Torhamn, 1923-05-01-1961 Sturkö och Tjurkö, 1962- Ramdala. Husförhörslängd: (1683), 1813- Födelsebok: 1701- (luckor 1704 och 1750-1754). 

Styra 058300 
Indelning: 1862 uppgått i Varv och Styra. Pastorat: Varv. Husförhörslängd: 1821-1861. Födelsebok: 1691-1861. 

Styrnäs 228208 
Pastoratskod: 100403 Namn: förr även Skjörnäs, 1883-11-30 av KMt fastställt Styrnäs. Pastorat: tidigare eget, åtminstone från 1500-talet Boteå. Husförhörslängd: 1808- Födelsebok: 1759-. 

Styrstad 058107 
Pastoratskod: 020804 Namn: förr Styrestad, 1940 enligt SCB ändrat efter jordeboken till Styrstad. Pastorat: -1927 eget, 1927-05-01(beslut 1919-05-23 och 1926-03-26)-1961 Styrstad och Tingstad, 1962- Norrköpings Sankt Johannes. Husförhörslängd: 1746- Födelsebok: 1662-. 

Styrsö 148037 
Pastoratskod: 080208 Indelning: 1603 utbruten ur (Västra) Frölunda som kapellförsamling. Pastorat: 1603-1731 Fässberg, 1732- eget. Husförhörslängd: (1799), 1819-. Födelsebok: 1686-. 

Stånga 098073 
Pastoratskod: 120303 Pastorat: medeltiden tidvis eget, annars Burs. Husförhörslängd: (1688), 1796-. Födelsebok: 1694-. 

Stångby 128107 
Pastoratskod: 070107 Pastorat: -1933 Stångby och Vallkärra, 1933-05-01- Vallkärra. Husförhörslängd: (1683), 1798-. Födelsebok: 1689- (lucka 1728). 

Stärkered 152100 
se Starrkärr

Stävie 126105 
Pastoratskod: 070910 Pastorat: förr eget, 1570-talet Lackalänga, därefter - 1950 Stävie och Lackalänga, 1951 - Lackalänga. Husförhörslängd: (1683), 1826- Födelsebok: 1682- (lucka 1751-1763). 

Stöde 228107 
Pastoratskod: 100803 Pastorat: 1300-talet eget, slutet av 1300-talet-1858 Tuna, 1858-03-01- (beslut 1852- 11-09) eget. Husförhörslängd: (1689), 1763- Födelsebok: 1688-. 

Stödhaf 128500 
se Stehag

Sund 051203 
Pastoratskod: 021402 Pastorat: -1961 eget, 1962- Sund, Västra Ryd och Svinhult. Husförhörslängd: 1788, Födelsebok: 1658-. Övrigt: födelser vid Österbymo förlossningshem 1933-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Sund 176600 
se Sunne

Sund 186200 
se Nysund

Sundals-Ryr 158005 
Pastoratskod: 091106 Namn: -1885 Ryr (i Sundals härad), 1885-04-17- Sundals-Ryr (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: -1961 Frändefors, 1962- Brålanda. Husförhörslängd: (1774), 1802-. Födelsebok: (1779), 1803 

Sundborn 208007  
Pastoratskod: 051204 Indelning: 1620 utbruten ur Svärdsjö. Pastorat: 1620-1636 Svärdsjö, 1636- eget. Husförhörslängd: 1680, Födelsebok: 1685-. 

Sundby 048408 
Pastoratskod: 040707 Pastorat: -1961 Kjula, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01- Kjula. Husförhörslängd: 1748, Födelsebok: 1695-. 

Sundbyberg 018301 
Pastoratskod: 130707 Indelning: 1909-05-01 utbruten ur Bromma. Pastorat: 1909-05-01-1916 Bromma, 1916-05-01 - eget. 

Sundre 098092 
Pastoratskod: 120306 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1936 Vamlingbo, 1937- Öja. Husförhörslängd: (1756), 1808, Födelsebok: 1775-. 

Sundsjö 230505 
Pastoratskod: 10 100 1 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: till omkring 1350 Sundsjö och Bräcke, sedan Revsund. Husförhörslängd: (1758), 1817- Födelsebok: 1688-. 

Sundsvall 228100 
se Sundsvalls Gustav Adolf. 

Sundsvalls Gustav Adolf 228101 
Pastoratskod: 100704 Namn: -1955 Sundsvall, 1955-02-04- Sundsvalls Gustav Adolf. Indelning: 1624 utbruten ur Selånger. Pastorat: 1624-1822 Selånger, 1822-1947 eget, 1948- Sundsvalls Gustav Adolf och Skönsmon. Husförhörslängd: (1714), 1803- Födelsebok: 1860-. Arkiv: 1888-06-25 stora delar förstörda vid brand. Övrigt: födelser vid Sundsvalls lasarett 1928-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet, födelser vid anstalten Vårdhem 1913-1936 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten (journaler ej kända). 

Sundsvalls mosaiska 228100 
Indelning: 1892 bildad. Husförhörslängd: 1904-1911. Födelsebok: 1905-1913. Arkiv: böckerna på landsarkivet. 

Sunne 176601  
Pastoratskod: 090501 Namn: -1891 Sund, 1891-10-23- Sunne. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1751 utbrutet Gräsmark. Pastorat: -1673 Sunne, (Östra) Ämtervik, Fryksände och Lysvik, 1673-1751 Sunne, Östra Ämtervik, Västra Ämtervik, Fryksände och Lysvik, 1751-1764 Sunne, Gräsmark, Östra Ämtervik, Västra Ämtervik, Fryksände och Lysvik, 1765-1821 Fryksdals pastorat = Sunne, Gräsmark, östra och Västra Ämtervik, Fryksände, Lysvik och Östmark, 1821-05-01(beslut 181404-20)-1882 Sunne, Östra Ämtervik, Västra Ämtervik och Gräsmark, 1882-0501(beslut 1851-06-25 och 1854-07-21)-1961 eget, 1962- Sunne, Östra Ämtervik och Västra Ämtervik. Husförhörslängd: 1708-. Födelsebok: (1680), 1707- Övrigt: enligt beslut 1877-03-16 och 1882-10-13 skulle Sunne delas i Östra Sunds församling och Västra Sunds församling, vardera eget pastorat, delningen kom ej till stånd, 1895-0308 beslutet återkallat. Födelser vid Holmbergs förlossningshem av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten (journaler ej bevarade). 

Sunne 238003 
Pastoratskod: 101201 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: till 1300-talet Sunne och Norderö, sedan -1889 Sunne, Norderö, Frösö, Hallen och Marby, 1889-05-01(beslut 1851-01-17)-1906 Sunne, Norderö och Frösö, 1906-05-01-1961 Sunne och Norderö, 1962- Sunne, Norderö, Näs och Hackås. Husförhörslängd: (1754), 1776-. Födelsebok: 1691-. 

Sunnemo 178305 
Pastoratskod: 090202 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1653 utbruten ur (Norra) Råda. Pastorat: -1901 Ekshärad, 1901-05-01(beslut 1883-04-13 och 190102-08)-Norra Råda. Husförhörslängd: (1783), 1817-. Födelsebok: 1793 

Sunnersberg 168112 
Pastoratskod: 030702 Pastorat: -1933 Sunnersberg, Gösslunda och Strö, 1933-05-01(beslut 1923-02-16 och 1931-09-24)-1961 Sunnersberg, Gösslunda, Strö, Rackeby och Skalunda, 1962- Sunnersberg, Gösslunda, Strö, Rackeby, Skalunda och Otterstad. Husförhörslängd: 1802-. Födelsebok: 1688-. 

Suntak 168509  
Pastoratskod: 030602 Pastorat: till 1300-talet eget, sedan -1637 Valstad, 1638-1691 Härja, 1692- Valstad. Husförhörslängd: (1695), 1775-. Födelsebok: 1691-. 

Suntetorp 168300 
Indelning: 1890 uppgått i Sventorp. Pastorat: -1856 Skövde stadsförsamling, 1856-1890 Sventorp. Arkiv: förtecknat i Sventorp. 

Sura 190701 
Pastoratskod: 050204 Pastorat: -1920 Ramnäs, 1920-05-01- eget. Husförhörslängd: 1688- (luckor 1707-1710 och 1742-1744). Födelsebok: 1656- Arkiv: böcker före 1925 delvis brandskadade. Övrigt: födelser vid Surahammars enskilda förlossningshem 1930-talet, Surahammars sjukstuga 1940-talet samt Röda Korsets förlossningshem införda i församlingens födelsebok. 

Surteby 156300 
se Surteby-Kattunga

Surteby-Kattunga 156312  
Pastoratskod: 081106 Namn: -1925 Surteby, 1926- Surteby-Kattunga. Indelning: 1926-01-01 införlivat Kattunga. Pastorat: -1693 Surteby, Fotskäl och Kattunga, 1693-1925 Surteby, Kattunga, Fotskäl och Tostared, 1926-1961 Surteby-Kattunga, Fotskäl och Tostared, 1962- Surteby-Kattunga, Fotskäl, Tostared, Berghem och Hajorn. Husförhörslängd: 1855Födelsebok: 1859-. Arkiv: 1858-03-05 förstört vid brand. 

Svabensverk 212100 
Indelning: 1844-1969 område med särskild kyrkobokföring inom Alfta församling. Pastorat: Alfta. Husförhörslängd: 1844-1969. Födelsebok: 1844-1969. 

Svalöv 121402 
Pastoratskod: 070905 Namn: förr Svaluf, -1915 stundom Norra Svalöv, 1915-02-19- Svalöv. Indelning: medeltiden införlivat Källstorp (i Rönnebergs härad). Pastorat: -1927 eget, 1927-0501 - 1961 Svalöv, Källs-Nöbbelöv och Felestad, 1962-1973 Svalöv, Felestad och Tirup, 1974- Svalöv, Felestad, Tirup och Torrlösa. Husförhörslängd: (1687), 1777- (lucka 1840). Födelsebok: 1690-. 

Svanshals 050903 
Pastoratskod: 020406 Namn: 1916-12-15 enligt KBr Svanshals, ej Svanhals. Pastorat: -1961 Svanshals och Kumla, 1962- Rök. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1680-. 

Svanskog 178511  
Pastoratskod: 090802 Län: -1779 huvuddelen Närkes och Värmlands län, del (Dalboredden, förut Ämmeskogs församling) Älvsborgs län, 1779-1890 huvuddelen Värmlands län, Dalboredden Älvsborgs län, 1815 överfört del av Dalboredden till Sillerud och Värmlands län, 1891 återstoden av Dalboredden till Värmlands län, 1891- helt i Värmlands län. Indelning: 1540 införlivat Ämmeskog. Pastorat: -1540 Svanskog och Ämmeskog, 1540- eget, därefter -1935 Kila, 1936-1961 eget, 1962- Svanskog och Långserud. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: (1684), 1691-. 

Svanstein 251802 
Pastoratskod: 110809 Indelning: 1962 utbruten ur Övertorneå, motsvarande Svansteins kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1919-. Födelsebok: 1926-. 

Svansteins kbfd 251800 
Indelning: 1926-01-01 bildat inom Övertorneå församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Husförhörslängd: 1919-1961. Födelsebok: 1926-1961. 

Svarteborg 143005  
Pastoratskod: 080802 Indelning: medeltiden införlivat Aspång, 1500-talet införlivat Tose. Pastorat: medeltiden Svarteborg och Tose, -1921 Foss, 1921-05-01-1961 eget, 1962- Svarteborg och Bärfendal. Husförhörslängd: (1756), 1803-. Födelsebok: 1688-. 

Svartnäs 208009 
Pastoratskod: 051202 Indelning: 1700-talet bildat som kapellag/bruksförsamling inom Svärdsjö, 1919-01-01 kapellförsamling, 1924-01-25 annexförsamling. Pastorat: Svärdsjö. Husförhörslängd: 1841-. Födelsebok: 1851-. Arkiv: dispensarkiv, allt i Svärdsjö. 

Svartrå 138216 
Pastoratskod: 081506 Pastorat: -1961 Okome, 1962- Vessige. Husförhörslängd: 1795- Födelsebok: (1688), 1695- Övrigt: förväxla ej med tätorterna Svartå (i Kvistbro) eller Svartlå (i Edefors). 

Svarttorp 068012 
Pastoratskod: 060703 Pastorat: förr eget, omkring 1500-1961 Svarttorp och Lekeryd, 1962- Lekeryd. Husförhörslängd: 1743-. Födelsebok: 1720-. 

Svartvik 228100 
Indelning: 1854-04-01 utbruten ur Njurunda som kapellförsamling, 1906-01-01 uppgått i Njurunda. Husförhörslängd: 1900-1912. Födelsebok: 1896-1905. Arkiv: 1907 större delen förstörd vid brand, SCB-utdrag finns. 

Svea artilleriregemente 018000 
Namn: 1687-1794 Artilleriförsamlingen, 1794-1894 Svea artilleriregemente (någon gång Första artilleriregementet), 1894-1904 Första Svea artilleriregemente, 1904-1927 el Svea artilleriregemente. Indelning: 1687 bildad, 1894 utbrutet Andra Svea (Upplands) artilleriregemente, 1927-04-30 upplöst. Husförhörslängd: 1713-1927. Födelsebok: 1714-1927. Arkiv: i Stockholms stadsarkiv. 

Svea ingenjörbataljon 018000 
se Svea ingenjörkår

Svea ingenjörkår 018400 
Namn: 1855-1864 Sappörkompaniet, 1864-1867 Sappörkåren, 1867-1893 Pontonierbataljonen, 1893-1902 Svea ingenjörbataljon, 1902-1927-04-30 Svea ingenjörkår. Indelning: 1855 bildad, 1902 utbrutet Fälttelegrafkåren, 1927-04-30 upplöst. Husförhörslängd: 1855-1927. Födelsebok: 1855-1927. Arkiv: på landsarkivet i Uppsala. Övrigt: 1855-1922 i Stockholm, 1922-11-30-1927 i Solna (och Stockholm). 

Svea livgarde 018000 
Namn: 1791 KMts Livgarde, 1791-1792 Första livgardet, 1792-1808 Svea livgarde, 1808-1809 Fleetwoodska regementet, 1809-1927-04-30 Svea livgarde. Indelning: 1791 bildad genom sammanslagning av Livbataljonsförsamlingen och Norra bataljonsförsamlingen, 1927-04-30 upplöst. Husförhörslängd: 1791-1927. Födelsebok: 1791-1927. Arkiv: allt i Stockholms stadsarkiv. 

Svea trängbataljon 018000  
se Svea trängkår

Svea trängkår 188000 
Namn: 1885-1891 Trängbataljonen, 1891-1902 Svea trängbataljon, 1902-1904 Första Svea trängkår, 1905 - 1927-04-30 Svea trängkår. Län: 1885-1907 Stockholm, 1907-1927 Örebro län. Indelning: 1885 bildad, 1893 utbrutet Norrlands trängbataljon, 1902 utbrutet Andra Svea trängkår (se Västmanlands trängkår), 1927-04-30 upplöst. Husförhörslängd: 1885-1927. Födelsebok: 1885-1927. Arkiv: på landsarkivet i Uppsala. Övrigt: 1907 oktober från Stockholm till Örebro. 

Svedala 126301 
Pastoratskod: 070402 Indelning: tidigt införlivat Aggarp. Pastorat: -1924 eget, 1924-05-01-1979 Svedala och Västra Kärrstorp, 1980- Svedala, Västra Kärrstorp, Börringe och Törringe. Husförhörslängd: 1806-. Födelsebok: 1688-. 

Svedvi 196100  
se Hallstahammar

Sveg 236101 
Pastoratskod: 10 1401 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län, har även haft en del (Fågelsjö) i Kopparbergs län, delen nu i Hamra och Gävleborgs län. Indelning: omkring 1400 utbrutet Hede, 1407 utbrutet Lillhärdal, 1466 utbrutet Överhogdal, mellan 1566 och 1588 utbrutet Älvros, 1798, utbrutet Linsell. Pastorat: före 1400 eget, sedan Sveg och Hede, 1407-1466 Sveg, Hede och Lillhärdal, 1466-slutet av 1400-talet Sveg, Hede, Lillhärdal och Överhogdal (allt kallat Härjedals pastorat), sedan -1564 Sveg, Lillhärdal och Överhogdal, 1564-0408-1570 Sveg och Lillhärdal, 1570- omkring 1580 Sveg, Lillhärdal och Överhogdal, omkring 1580-1798 Sveg, Lillhärdal, Överhogdal och Älvros, 1798-1814 Sveg, Lillhärdal, Överhogdal, Älvros och Linsell, 1814-05-01-1867 Sveg, Lillhärdal, Älvros och Linsell, 1867-Sveg, Älvros och Linsell. Husförhörslängd: (1791), 1870- Födelsebok: (1636), 1860, Arkiv: 1870-03-08 stor del förstörd vid eldsvåda. Övrigt: födelser vid Svegs lasarett 1926-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Svenarum 066506 
Pastoratskod: 060805 Namn: förr även Svennarum, 1927-10-22 av KMt fastställt Svenarum. Pastorat: tidigt eget, sedan Svenarum och Ödestugu, omkring 1525-1570 eget, 1570-01-06-1980 Vrigstad, 1981- Byarum. Husförhörslängd: 1789, Födelsebok: 1689-. 

Sveneby 166304 
Pastoratskod: 031004 Namn: tidigare Svenneby, enligt SCB 1940 ändrat efter jordeboken till Sveneby. Pastorat: -1961 Hjälstad, 1962- Fägre. Husförhörslängd: 1764, Födelsebok: 1688-. 

Svenljunga 156501 
Pastoratskod.- 081202 Pastorat: Svenljunga, Örsås, Revesjö, Redslared och Ullasjö. Husförhörslängd: 1801(luckor 1804-1805, 1807 och 1809). Födelsebok: (1721), 1733- Arkiv: 1714 brand. Övrigt: födelser vid Svenljunga sjukstuga 1935-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Svenneby 143509 
Pastoratskod: 080901 Pastorat: Kville. Husförhörslängd: 1904- Födelsebok: 1904, Arkiv: 1904-02-20 förstört vid brand; SCB-avskrifter finns på landsarkivet och i Svenneby (av husförhörslängd 1860-1900). 

Svenneby 166300 
se Sveneby

Svennevad 186105 
Pastoratskod: 040904 Namn: förr Svinevad. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1735 utbrutet Bo. Pastorat: -1735 eget, 1735-1881 Svennevad och Bo, 1882(beslut 1869-03-16)-1961 eget, 1962-1982 Bo, 1983- Sköllersta. Husförhörslängd: 1763-. Födelsebok: 1663-. 

Svennevads övra 186100  
se Bo. 

Svenska gardesregementet 018000 
Namn: 1790-1792 Andra gardesregementet, 1792-1806 Göta gardesregemente, 1806-1808 Svenska gardesregementet. Indelning: 1790 bildad, 1808 uppgått i af Palénska regementet (Göta livgarde). Arkiv: böcker 1791-1808 i stadsarkivet. 

Svensköp 126605 
Pastoratskod: 070602 Län: området Svensköps sockens torp har tillhört Kristianstads län, församlingen i övrigt (och numera helt) i Malmöhus län. Pastorat: -1961 Huaröd, 1962-1973 Fulltofta, 1974- Hörby. Husförhörslängd: (1697), 1799- Födelsebok: 1690-. 

Svenstorp 126403 
Pastoratskod: 070503 Indelning: 1542 utbruten ur Saritslöv. Pastorat: 1542-1929 Tullstorp, 1929-05-01-1961 Östra Vemmenhög, 1962- Skivarp. Husförhörslängd: (1683), 1799- Födelsebok: 1688-. 

Sventorp 168314 
Pastoratskod: 031105 Indelning: 1890 införlivat Suntetorp. Pastorat: -1861 Skövde, 1862-1890 Sventorp, Forsby och Suntetorp, 1890-1961 Sventorp och Forsby, 1962- Värsås. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1701-. 

Svinevad 186100  
se Svennevad

Svinhult 051205 
Pastoratskod: 021402 Namn: -1961 Västra Ryd, 1962- Sund. Husförhörslängd: 1789- Födelsebok: (1633), 1661-. Övrigt: ansökan om ändring av sockennamnet till Skogstuna avslagen av KMt 1928-12-14. 

Svinnegarn 038104  
Pastoratskod: 010704 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1936 Tillinge, 1937(beslut 1917-07-13 och 1936-0430)-1961 Svinnegarn, Enköpings-Näs och Teda, 1962- Tillinge. Husförhörslängd: 1687-. Födelsebok: (1613), 1695-. 

Svinnevad 186100  
Se Svennevad

Svinstad 058000 
se Bankekind

Sväm 050900 
Indelning: omkring 1330 uppgått i Ödeshög. 

Svänasjö 156300 
Indelning: omkring 1570 uppgått i Örby. Pastorat: Örby. 

Svärdsjö 208008 
Pastoratskod: 051202 Indelning: 1620 utbrutet Sundborn, 1671 utbrutet Enviken, 1700-talet utbrutet Svartnäs. Pastorat: -1620 eget, 1620-1636 Svärdsjö och Sundborn, 1636-1671 eget, 1671-1700-talet Svärdsjö och Enviken, 1700-talet-1864 Svärdsjö, Enviken och Svartnäs, 1864- (beslut 1857-111-06) Svärdsjö och Svartnäs. Husförhörslängd: 1676-. Födelsebok: 1677-. Arkiv: dispensarkiv, hela arkivet i Svärdsjö. 

Svärta 048004 
Pastoratskod: 040404 Namn: före 1872 även Svärtuna. Pastorat: -1559 Helgona, 1559-1561 Svärta, Helgona och Nyköpings östra, 1561-03-11- Helgona, senare under 1500-talet- Nyköpings östra (1989-01-01 Nyköpings Alla Helgona). Husförhörslängd: 1758- Födelsebok: 1681-. 

Sya 058615 
Pastoratskod: 020501 Pastorat: åtminstone -1540 Veta, sedan -1961 Östra Tollstad, 1962- Västra Harg. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1688-. 

Synnerby 168100 
Synnerby i Kållands härad, se Sankt Katarinae kapell

Synnerby 168212 
Pastoratskod: 030102 Pastorat: -1545 Sankt Per, 1545-1551 Synnerby och Skallmeja, åtminstone 1551-1555 Synnerby, Skallmeja och Västra Gerum, sedan Synnerby, Skallmeja, Västra Gerum och Skånings-Åsaka, omkring 1575-1961 Synnerby, Skallmeja och Västra Gerum, 1962- Synnerby, Skallmeja, Västra Gerum, Vinköl och Marum. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1690-. Övrigt: i Skånings härad; skall mycket tidigt ha varit annex till Saleby. 

Synnerål 168600 
Indelning: medeltiden uppgått i Smedby (och Luttra). 

Sånga 012507 
Pastoratskod: 130601 Län: -1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län. Pastorat: -1942 Sånga och Skå, 1943- (beslut 1922-03-10 och 1940-05-10) Sånga, Skå, Färentuna och Hilleshög. Husförhörslängd: 1771-. Födelsebok: 1687-. Övrigt: födelser vid Sånga förlossningshem 1932-1946 införda i församlingens födelsebok; 1892-1923 särskilda kyrkoböcker (kyrkostamrullor) för Svartsjö tvångsarbetsanstalt, på landsarkivet. 

Sånga 228313 
Pastoratskod: 100403 Indelning: 1400-talet utbruten ur Överlännäs. Pastorat: -1915 Boteå, 1916-1961 Överlännäs, 1962- Boteå. Husförhörslängd 1819-. Födelsebok: 1756-. 

Säbohärad 018800 
se Fasta

Säbrå 228006  
Pastoratskod: 100102 Indelning: tidigt utbrutet Härnö. Pastorat: 1300-talet eget, sedan troligen Säbrå, Stigsjö och Härnö, åtminstone 1531-1586 Säbrå, Häggdånger, Stigsjö och Härnö, 1586-1751 Säbrå, Stigsjö och Häggdånger, 1751-1771 Säbrå, Stigsjö, Häggdånger och Västanå, 1771-1808 Säbrå, Stigjö, Häggdånger, Västanå och Viksjö kapell, 1808-1816 Säbrå och Häggdånger, 1817-1845 eget, 1845-1891 Säbrå och Härnösands hospitalsförsamling, 1892-1947 eget, 1948-1961 Säbrå och Häggdånger, 1962- Säbrå, Häggdånger och Hemsö. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1722-. 

Säby 068701 
Pastoratskod: 021504 Län: 1862-09-04 och 1865-07-14 överfört Bråmålen, Bärtilstugan, Jägersholm, Lärkemålen, Skärpan, Sävsjön, Boshem, Rödje, Lillfall och Ödebjörnarp från Säby till Trehörnas del i Jönköpings län (Trehörnas huvuddel i Ostergötlands län). Indelning: 1652 del till Trehörna vid dess bildande. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: (1633), 1649-. Övrigt: födelser vid Tranås stads förlossningshem 1932-, senare Tranås sjukstuga införda i församlingens födelsebok. 

Säby 128209 
Pastoratskod: 070903 Pastorat: förr eget, omkring 1536- Härslöv. Husförhörslängd: (1696), 1820-. Födelsebok: 1721- (lucka 1723). Arkiv: 1720 brandskadat. 

Säby 196104 
Pastoratskod: 050205 Pastorat: -1917 eget, 1917-05-01- Kolbäck. Husförhörslängd: 1690-. Födelsebok: (1631),1664 

Säckestad 166300 
Indelning: omkring 1545 uppgått i Trästena. Pastorat: Fägre. 

Säffle 178501  
Pastoratskod: 090904 Indelning: 1911-05-01 utbruten ur By som (oegentlig) kapellförsamling, 1943-01-01 införlivat By. Pastorat: 1911-05-01-1942 By, 1943-1961 Säffle, Bro, Södra Ny och Huggenäs, 1962- Säffle och Tveta. Övrigt: födelser vid Säffle sjukstuga -1943 införda i församlingens födelsebok, 1944-1946 i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Alfhild Hanssons förlossningshem 1922-1937 oklart om registrering, 1938-1940 införda i församlingens födelsebok. 

Säfsnäs 208504  
Pastoratskod: 050605 Namn: 1913-10-31 av KMt fastställd stavning. Indelning: 1748 utbruten ur Nås. Pastorat: 1748-1798 Nås, 1798-03-30- eget. Husförhörslängd: 1748-. Födelsebok: 1748-. 

Sällstorp 138317 
Pastoratskod: 081309 Pastorat: Veddige. Husförhörslängd: (1785), 1810-. Födelsebok: 1689-. 

Säm 156600 
Säm i Gäsene härad, se Norra Säm

Säm 158400 
Säm i Kinds härad, se Södra Säm

Särestad 160203 
Pastoratskod: 030305 Pastorat: -1961 Särestad, Bjärby, Håle, Tång och Flakeberg, 1962- Särestad, Bjärby, Håle, Tång, Flakeberg, Flo, Ås och Sal. Husförhörslängd: (1764), 1811-. Födelsebok: (1688), 1761-. Arkiv: 1927 februari brand, vissa handlingar förstörda. 

Särkilax 251800 
se Övertorneå

Särna 203904  
Pastoratskod: 051006 Indelning: medeltiden utbrutet Idre, 1645-12-24 uppgått i Älvdalen, 1651-12-12 åter utbruten ur Älvdalen, därefter åter utbrutet Idre. Pastorat: -1645 Elverum (i Norge), 1651-1918 Särna och Idre, 1918-05-01- eget. Husförhörslängd: 1743- Födelsebok: 1682- Övrigt: födelser vid Särna sjukstuga 1937-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Särslöv 123010 
Pastoratskod: 070405 Pastorat: -1961 Görslöv, 1962- Uppåkra. Husförhörslängd: (1705), 1813- Födelsebok: 1692- (lucka 1717-1718). 

Säter 168321 
Pastoratskod: 031106 Pastorat: -1961 Horn, 1962- Väring. Husförhörslängd: 1788- (lucka 1820-1859). Födelsebok: 1688-1788, 1849, 1857-. Arkiv: 1860 del förstörd vid brand. 

Säter 208200 
Säter -1642, se Säters landsförsamling

Säter 208201 
Pastoratskod: 051102 Namn: 1642-1951 Säters stadsförsamling, 1952- Säter. Indelning: 1642-05-08 (beslut 1626-06-09) utbruten ur Säters landsförsamling, 1952-01-01 införlivat Säters landsförsamling. Pastorat: -1951 Säters stadsförsamling och Säters landsförsamling, 1952- eget. Husförhörslängd: 1769- Födelsebok: 1664-. 

Säterbo 198400 
Indelning: 1947-01-01 uppgått i Arboga stadsförsamling (Säterbo kbfd). Pastorat: 1545-02-12-1946 Arboga stadsförsamling. Husförhörslängd: 1725-1946. Födelsebok: 1678-1946. 

Säterbo kbfd 198400 
Indelning: 1947-01-01 bildat inom Arboga stadsförsamling, 1961-12-31 upplöst. 

Säters landsförsamling 208200 
Namn: ursprungligen Dalsby fjärding, senast 1638 Säter, 1642-05-08-1951 Säters landsförsamling. Indelning: 1636 utbruten ur (Stora) Tuna, 1642-05-08 (beslut 162606-09) utbrutet Säters stadsförsamling, 1952-01-01 uppgått i Säter. Pastorat: Säters stadsförsamling. Husförhörslängd: 1768-1951. Födelsebok: 1664-1951. 

Säters stadsförsamling 208200 
se Säter

Sätila 156304 
Pastoratskod: 081101 Pastorat: -1693 Sätila, Hyssna och Tostared, 1693- Sätila och Hyssna. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1681-. 

Sättersta 048000 
Namn: 1927-10-22 enligt KBr ej Sätersta. Indelning: 1980-01-01 uppgått i Lästringe. Pastorat: -1549 eget, 1550-1593 Sättersta, Torsåker och Lästringe, 1593-06-15-1595 eget, 1596-1945 Sättersta och Bogsta, 1946-1975 Lästringe, 1976-1979 Frustuna-Kattnäs. Husförhörslängd: 1687-1979. Födelsebok: 1673-1979. 

Sättna 228105 
Pastoratskod: 100709 Pastorat: -1872 Selånger, 1873- eget. Husförhörslängd: (1713), 1775-. Födelsebok: 1688-. 

Sätuna 168600 
Indelning: 1989-01-01 uppgått i Broddetorp. Pastorat: -1961 Broddetorp, 1962-1988 Gudhem. Husförhörslängd: (1800), 1845-1988. Födelsebok: 1703-1988. 

Sävar 248071 
Pastoratskod: 110203 Indelning: 1823 utbruten ur Umeå landsförsamling, 1929-01-01 indelad i två kbfd: Sävars nedre kbfd och Sävars övre kbfd. Pastorat: 1823-1834 Umeå landsförsamling, 1835- (beslut 1810-11-09 och 1834-08-14) Sävar och Holmön. Husförhörslängd: 1823-. Födelsebok: 1823, Arkiv: i Sävars nedre kbfd. 

Sävare 168124  
Pastoratskod: 030706 Pastorat: tidigare möjligen Sävare, Lindärva och Hasslösa, sedan -1550 eget, 1550-1677 Lidköping, 1677-1961 Sävare, Hasslösa och Lindärva, 1962-1988 Sävare, Lindärva, Hasslösa, Norra Härene och Hovby, 1989- Sävare, Lindärva, Hasslösa, Norra Härene, Hovby, Saleby, Trässberg och Härjevad. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: 1648-. 

Sävars nedre kbfd 248009 
Pastoratskod: 110203 Indelning: 1929-01-01 bildat inom Sävars församling. 

Sävars övre kbfd 248008 
Pastoratskod: 110203 Indelning: 1929-01-01 bildat inom Sävars församling. 

Säve 148031 
Pastoratskod: 080406 Pastorat: -1664 Björlanda, 1664-1928 Säve, Backa och Björlanda, 1928-05-01(beslut 1922-11-03 och 1927-07-08)-1973 Säve, Björlanda och Torslanda, 1974-1978 Säve, Björlanda, Torslanda och Rödbo, 1979- Säve och Rödbo. Husförhörslängd: (1795), 1840- Födelsebok: 1821-. Arkiv: 1874-12-04 stora delar förstörda vid brand. 

Sävedalen 140203 
Pastoratskod: 081805 Indelning: 1971-01-01 utbruten ur Partille, motsvarande Sävedalens kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1928-. Födelsebok: 1942-. 

Sävedalens kbfd 140200 
Indelning: 1942-01-01 bildat inom Partille församling, 1970-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Husförhörslängd: 1928-1970. Födelsebok: 1942-1970. 

Sävsjö 068401 
Pastoratskod: 061105 Namn: -1885 Ljunga, 1885-04-17-1946 Norra Ljunga, 1947- Sävsjö. Indelning: 194701-01 införlivat Vallsjö. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1939 Bringetofta, 1940-1946 Vallsjö, 1947-1961 eget, 1962- Sävsjö och Hjärtlanda. Husförhörslängd: 1730-. Födelsebok: 1705-. Övrigt: förväxla ej med Kävsjö. 

Söderala 218205  
Pastoratskod: 011302 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1620 utbrutet Söderhamn, 1828 utbrutet Maråker, 1896 införlivat Maråker som kapellag med namnet Ljusne, 1914-01-01 utbrutet Bergvik, 1917-05-01 utbrutet Ljusne. Pastorat: -1620 eget, 1620-1635 Söderala och Söderhamn, 1635-1828 eget, 1828-1896 Söderala och Maråker (se Ljusne), 1896-1913 eget, 1914-1917 Söderala och Bergvik, 1917-0501-1961 Söderala, Ljusne och Bergvik, 1962- Söderala, Ljusne, Bergvik och Mo. Husförhörslängd: (1708), 1761-. Födelsebok: 1695- Övrigt: SCB 1890: Söderala (med Ljusne och Maråkers kapell). 

Söderby 018800 
se Söderby-Karl

Söderby 058600 
se Sörby

Söderby-Karl 018819 
Pastoratskod: 010208 Namn: -1796 Söderby, 1796- Söderby-Karl. Indelning: 1796-12-20 införlivat Karlskyrka. Pastorat: -1796 Söderby och Karlskyrka, 1796-1961 eget, 1962-1973 Söderby-Karl, Estuna, Lohärad och Malsta, 1974- Söderby-Karl, Estuna, Lohärad och Edsbro. Husförhörslängd: 1720-. Födelsebok: 1680-. 

Söderbärke 206102 
Pastoratskod: 050602 Län: 1940-01-01 överfört Årnebodelen av Kottarstäkten från Norberg i Västmanlands län till Söderbärke i Kopparbergs län, 1941-01-01 överfört Ulvsbo från Söderbärke i Kopparbergs län till Västanfors i Västmanlands län. Indelning: 1708 utbrutet Malings bo, 1970-01-01 införlivat Malingsbo. Pastorat: -1646 Bärke pastorat (Söderbärke och Norrbärke), 1646-1708 eget, 1708-1863 Söderbärke och Malingsbo, 1863-05-01-1961 eget, 1962-1969 Söderbärke och Malingsbo, 1970- eget. Husförhörslängd: omkring 1690-. Födelsebok: 1675-. 

Söderfors 036006 
Pastoratskod: 011009 Namn: 1825-09-29 överfört Jörtsön från Hedesunda, -1935 huvuddelen i Uppsala län, del (Jörtsön och möjligen Sidländet) i Gävleborgs län, 1936-01-01 överfört Jörtsön till Uppsala län och Sidländet till Hedesunda, 1936- helt i Uppsala län. Indelning: 1699-11-02 utbruten ur Tierp. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1743-. Födelsebok: 1689-. Övrigt: 1805-1860 i statistiken helt fört på Uppsala län; kyrkan är belägen på Jörtsön. 

Söderhamn 218201 
Pastoratskod: 011304 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1620 utbruten ur Söderala, 1917-05-01 utbrutet Sandarne. Pastorat: 1620-1635 Söderala, 1635-1917 eget, 1917-05-01- Söderhamn och Sandarne. Husförhörslängd: (1710), 1749-. Födelsebok: 1721-. Arkiv: sedan 1869 särskilda böcker för Sandarne. Övrigt: födelser vid Söderhamns lasarett införda i församlingens födelsebok. 

Söderköping 058200 
se Sankt Laurentii

Södermalm 018000 
se Maria Magdalena

Södertälje 018101 
Pastoratskod: 040607 Namn: tidigare Tälje, från 1600-talets början Södertälje, -1945 Södertälje stadsförsamling, 1946- Södertälje. Indelning: 1946 införlivat Västertäljedelen av Södertälje landsförsamling (Östertälje), 1973-01-01 utbrutet Västertälje. Pastorat: -1972 Södertälje, Östertälje och Tveta, 1973- Södertälje och Tveta. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1723(lucka 1873-1884-11-02; SCB-utdrag finns). Arkiv: 1881-01-26 brand. Övrigt: födelser vid Södertälje lasarett före 1936 införda i församlingens födelsebok, 19361946 i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Södertälje landsförsamling 018100 
se Östertälje

Södertälje stadsförsamling 018100 
se Södertälje

Södervidinge 126106 
Pastoratskod: 070802 Namn: 1927-10-22 av KMt fastställd stavning. Pastorat: -1929 Södervidinge och Annelöv, 1929-05-01-1961 Södervidinge, Annelöv, Norrvidinge och Dagstorp, 1962- Norra Skrävlinge. Husförhörslängd: 1805-. Födelsebok: 1682-. 

Söderåkra 083471 
Pastoratskod: 061403 Indelning: 1882-03-31 beslut om utbrytning av en ny församling, Fridhem, ej verkställt och 1940-12-20 återkallat, 1941-01-01 indelad i två kbfd: Söderåkra norra kbfd och Söderåkra södra kbfd. Pastorat: en tid på 1500-talet förenat med Halltorp, annars eget. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: 1708-. Arkiv: i Söderåkra norra kbfd. 

Söderåkra norra kbfd 083403 
Pastoratskod: 061403 Indelning: 1941-01-01 bildat inom Söderåkra församling. Pastorat: Söderåkra. 

Söderåkra södra kbfd 083404 
Pastoratskod: 061403 Indelning: 1941-01-01 bildat inom Söderåkra församling. Pastorat: Söderåkra. 

Södra bataljonsförsamlingen 018000 
Namn: även Överstelöjtnantens bataljon. Indelning: 1694-01-01 utbruten ur Hovförsamlingen, 1790-08-22 uppgått i Livbataljonsförsamlingen. Husförhörslängd: 1735-1790. Födelsebok: 1694-1790. 

Södra Bergnäs kbfd 250601 
Pastoratskod: 111104 Indelning: 1928-01-01 bildat inom Arjeplogs församling. Övrigt: födelser vid Bergnäsuddens förlossningshem införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok. 

Södra Björke 156612  
Pastoratskod: 031505 Namn: -1885 Björke (i Gäsene härad), 1885-04-17- Södra Björke. Pastorat: åtminstone från omkring 1500 Södra Björke, Vesene, Grude, Jällby och Hudene. Husförhörslängd: 1780-. Födelsebok: 1786-. 

Södra Finnskoga 173707 
Pastoratskod: 090206 Indelning: 1831 (beslut 1826-02-24) utbruten ur Dalby som kapellförsamling, 1849-0809 faktisk annexförsamling. Pastorat: 1831-1873 (Norra) Ny, 1873-05-01-1923 Södra Finnskoga och Norra Finnskoga, 1923-05-01- eget. Husförhörslängd: 1829, Födelsebok: 183 1 -. 

Södra Fågelås 168405 
Pastoratskod: 030802 Indelning: 1902-03-14 utbruten ur (Norra) Fågelås. Pastorat: -1988 Norra Fågelås, 1989- Hjo. Husförhörslängd: 1802, Födelsebok: 1688-. Arkiv: bokföringen i Fågelås församling tidigt uppdelad på norra och södra delen (med Fågelås kapell samt till 1700-talet även Nykyrke kapell). 

Södra Hestra 066213 
Pastoratskod: 061003 Namn: -1885 Hestra (i Västbo), 1885-04-17- Södra Hestra. Pastorat: -1961 Södra Hestra och Gryteryd, 1962- Burseryd. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1684, Övrigt: födelser vid Frida Elofssons förlossningshem 1932-1942 införda i församlingens födelsebok. 

Södra Härene 152715 
Pastoratskod: 031404 Namn: -1885 Härene (i Kullings härad), 1885-04-17- Södra Härene. Pastorat: Algutstorp. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: 1748-. 

Södra Kedum 166010 
Pastoratskod: 030204 Namn: medeltiden även Barknakidhem, -1885 Kedum (i Barne härad), 1885-04-17- Södra Kedum. Pastorat: Ryda. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1686 

Södra Korrektionsinrättningen 018000 
se Långholmen fängelse och Stockholms stads södra kronohäkte för män. 

Södra Kyrketorp 168637  
Pastoratskod: 030504 Namn: -1885 Kyrketorp (i Gudhems härad), 1885-04-17- Södra Kyrketorp. Pastorat: till 1400-talet troligen Brunnhem, sedan Stenstorp. Husförhörslängd: (1746), 1772Födelsebok: 1674-. 

Södra Ljunga 078105  
Pastoratskod: 060306 Namn: -1885 Ljunga (i Sunnerbo), 1885-04-17- Södra Ljunga. Pastorat: medeltiden eget, 1500-talet Ljunga, Hamneda och Känna, sedan -1961 Södra Ljunga och Hamneda, 1962- Södra Ljunga, Hamneda och Känna. Husförhörslängd: 1757-. Födelsebok: 1671-. 

Södra Ljusterö 011700 
Indelning: 1600-talet utbruten ur Värmdö som kapellförsamling, 1869 (beslut 1860-0525) uppgått i Ljusterö. Pastorat: Värmdö. Arkiv: förtecknat i Ljusterö. 

Södra Lundby 166015  
Pastoratskod: 030207 Namn: -1885 Lundby (i Laske härad), 1885-04-17- Södra Lundby. Pastorat: -1961 Larv, 1962- Bitterna. Husförhörslängd: 1805-. Födelsebok: 1688-.  

Södra Mellby 118119  
Pastoratskod: 071202 Namn: -1885 Mellby (i Albo härad), 1885-04-17- Södra Mellby. Pastorat: Södra Mellby och Vitaby. Husförhörslängd: (1697), 1828-. Födelsebok: 1703-. 

Södra Möckleby 084008 
Pastoratskod: 061704 Pastorat: omkring 1550 Kastlösa, annars -1938 Smedby, 1939(beslut 1916-05-26 och 1937-12-17)-1961 Kastlösa, 1962- Södra Möckleby, Smedby, Gräsgård, Segerstad, Ventlinge och Ås. Husförhörslängd: (1732), 1782-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: födelser vid Degerhamns förlossningsrum 1944-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Södra Ny 178500 
se Ny-Huggenäs

Södra Rottne 078000  
se Söraby

Södra Ryr 158000  
se Väne-Ryr. 

Södra Råda 164303  
Pastoratskod: 030901 Namn: -1885 Råda (i Visnums härad), 1885-04-17- Södra Råda. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779-1970 Värmlands län, 1971- Skaraborgs län. Pastorat: -1961 Amnehärad, 1962-1970 Visnum, 1971- Amnehärad. Husförhörslängd: (1736), 1767-. Födelsebok: 1685-. 

Södra Rörum 126607 
Pastoratskod: 070602 Pastorat: -1632 Häglinge, 1632-06-18-1961 Södra Rörum och Häglinge, 1962-1973 Fulltofta, 1974- Hörby. Husförhörslängd: (1683), 1820-. Födelsebok: 1795-. Arkiv: 1809 brandskadat. 

Södra Sallerup 128011  
Pastoratskod: 070214 Namn: -1885 Sallerup (i Oxie härad), 1885-04-17- Södra Sallerup. Pastorat: -1924 eget, 1924-05-01-1948 Södra Sallerup, Husie, Bjärshög och Oxie, 1949-1961 Södra Sallerup, Bjärshög och Oxie, 1962- Husie. Husförhörslängd: 1816- Födelsebok: (1740), 1763-. Arkiv: 1882 brandskadat. Övrigt: 1564-02-22-1832-04-30 prebende (ej annex) till Malmö Sankt Petri. 

Södra Sandby 128113  
Pastoratskod: 070105 Namn: -1885 Sandby (i Torna härad), 1885-04-17- Södra Sandby. Indelning: tidigt införlivat Flyinge. Pastorat: förr Hardeberga, omkring 1570- Södra Sandby och Hardeberga, 1670-talet-1942 Hardeberga, 1943-1961 Södra Sandby och Hardeberga, 1962- Södra Sandby, Hardeberga och Revinge. Husförhörslängd: (1683), 1797-. Födelsebok: 1745-. 

Södra Sandsjö 076305 
Pastoratskod: 060404 Namn: -1885 Sandsjö (i Konga härad), 1885-04-17- Södra Sandsjö. Indelning: början av 1590-talet utbruten ur Linneryd. Pastorat: -1696 eget, 1696-10-22-1888 Linneryd, 1888-05-01- (beslut 1870-03-31) eget. Husförhörslängd: 1770- Födelsebok: 1732-. 

Södra Solberga 068508 
Pastoratskod: 061202 Namn: -1885 Solberga, (i Västra härad), 1885-04-17- Södra Solberga. Pastorat: Korsberga. Husförhörslängd: 1792, Födelsebok: 1690-. 

Södra Säm 158412 
Pastoratskod: 081205 Namn: -1885 Säm (i Kinds härad), 1885-04-17- Södra Säm. Pastorat: Gällstad. Husförhörslängd: 1813-. Födelsebok: 1744-. 

Södra Unnaryd 131507 
Pastoratskod: 061001 Namn: -1885 Unnaryd (i Västbo), 1885-04-17- Södra Unnaryd. Län: -1973 Jönköpings län, 1974- Hallands län. Pastorat: medeltiden Unnaryd, Jälluntofta och Femsjö, 1500-talet-1961 Södra Unnaryd och Jälluntofta, 1962-1973 Södra Unnaryd, Jälluntofta och Bolmsö, 1974- Södra Unnaryd och Jälluntofta. Husförhörslängd: (1703), 1730-. Födelsebok: 1679-. 

Södra Vi 088408 
Pastoratskod: 021304 Pastorat: Södra Vi och Djursdala. Husförhörslängd: (1788), 1807-. Födelsebok: (1697), 1716-. 

Södra Villie 126400 
se Villie

Södra Ving 158410 
Pastoratskod: 031501 Namn: -1885 Ving (i Ås härad), 1885-04-17- Södra Ving. Indelning: efter 1548 införlivat Töve. Pastorat: åtminstone till 1548 Ving, Töve, Härna, Fänneslunda och Grovare, därefter -1961 Södra Ving, Härna, Fänneslunda och Grovare, 1962-1988 Södra Ving, Härna, Fänneslunda, Grovare och Varnum, 1989- Södra Ving, Härna, Fänneslunda, Varnum, Hällstad, Murum, Möne och Kärråkra. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1704, 

Södra Vram 126000  
ej församling, se Norra Vram

Södra Vånga 158400 
Namn: -1885 Vånga (i Ås härad), 1885-04-17-1988-12-31 Södra Vånga. Indelning: 1989-01-01 uppgått i Möne. Pastorat: Hällstad. Husförhörslängd: (1805), 1825-1988. Födelsebok: (1688), 1766-1988. 

Södra Åby 128719 
Pastoratskod: 070308 Pastorat: -1973 Hemmesdynge, 1974- Källstorp. Husförhörslängd: (1683), 1822-. Födelsebok: 1688- (lucka 1724-1728). 

Södra Åkarp 123310 
Pastoratskod: 070301 Namn: -1885 Åkarp (i Oxie härad), 1885-04-17- Södra Åkarp. Pastorat: -1924 Mellan-Grevie, 1924-05-01- Västra Ingelstad. Husförhörslängd: (1700), 1814, Födelsebok: 1690- Arkiv: 1804 brandskadat. 

Södra Åsarp 155205  
Pastoratskod: 081204 Namn: -1885 Åsarp, 1885-04-17- Södra Åsarp. Pastorat: Länghem. Husförhörslängd: 1807- (luckor 1811 och 1829-1834). Födelsebok: 1720- (luckor). Övrigt: födelser vid Förlossningshemmet i Limmared 1944-1946 införda i församlingens födelsebok; motsvarande jordregistersocken från 1953 Limmared, förväxla ej med Limmared före detta församling, som ligger inom nuvarande Tranemo. 

Södra Åsum 126503 
Pastoratskod: 070703 Namn: -1885 Åsum (i Färs härad), 1885-04-17- Södra Åsum. Pastorat: -1929 Brandstad, 1929-05-01-1961 Södra Åsum och Ilstorp, 1962- Södra Asum, Ilstorp och Björka. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1689-. 

Sölvesborg 108301 
Pastoratskod: 072109 Namn: -1950 Sölvesborgs stadsförsamling, 1951- Sölvesborg. Indelning: 1868-03-17 utbrutet Sölvesborgs landsförsamling, 1951-01-01 införlivat Sölvesborgs landsförsamling. Pastorat: -1950 Sölvesborgs stadsförsamling och Sölvesborgs landsförsamling, 1951- eget. Husförhörslängd: (1687), 1768-. Födelsebok: 1752-. Övrigt: födelser vid Sölvesborgs sjukstuga 1932-1943 samt Sölvesborgs förlossningshem 1944-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Sölvesborgs landsförsamling 108300 
Län: före 1880 överfört Ynde och Valjö från Blekinge län till Kristianstads län, därefter -1889 huvuddelen i Blekinge län och del (Ynde och Valjö) i Kristianstads län, 1890-01-01 återfört Ynde och Valjö till Blekinge län, 1890-1950 helt i detta län. Indelning: 1868-03-17 utbruten ur Sölvesborg, 1951-01-01 uppgått i Sölvesborg. Pastorat: Sölvesborgs stadsförsamling. Husförhörslängd: 1768-1950. Födelsebok: 1852-1950. 

Sölvesborgs stadsförsamling 108300 
se Sölvesborg

Söndrum 138009 
Pastoratskod: 081603 
Pastorat: Söndrum och Vapnö. Husförhörslängd: 1806- (lucka 1829). Födelsebok: 1688-. Arkiv: 1715 brandskadat.  

Söne 168132 
Pastoratskod: 030703 Pastorat: åtminstone till omkring 1300 eget, sedan Örslösa. Husförhörslängd: (1752), 1796, Födelsebok: 1710-. 

Sönnarslöv 116600 
Sönnarslöv i Södra Åsbo härad, se Västra Sönnarslöv

Sönnarslöv 118000  
Sönnarslöv i Gärds härad, se Östra Sönnarslöv

Söraby 078021 
Pastoratskod: 060106 Namn: först Rottne, omkring 1400-1779 Södra Rottne, 1779-09-21-1825 Rottne, 1825-11-17- Söraby. Indelning: omkring 1400 utbrutet Norra Rottne, 1779-09-21 införlivat Norra Rottne. Pastorat: -1961 Gårdsby, 1962- Söraby, Gårdsby, Tolg och Tjureda. Husförhörslängd: (1749), 1766Födelsebok: 1693-. 

Sörby 058600 
Indelning: 1791 uppgått i Mjölby (med Sörby). Pastorat: Mjölby. Födelsebok: 1771- 1791. Arkiv: 1771-05-28 brand, allt förstört. 

Sörby 118307 
Pastoratskod: 071501 Pastorat: åtminstone -1660 Gumlösa, sedan -1961 Sörby och Gumlösa, 1962- Vinslöv. Husförhörslängd: (1683), 1824-. Födelsebok: 1649-. 

Sörby 168606 
Pastoratskod: 030505 Pastorat: Gökhem. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1695-. 

Söromsjöns kbfd 206200 
Indelning: 1885-10-07 kyrkobokföringsområde inom Venjans församling genom beslut i domkapitlet, 1923-04-06 av KMt stadfäst kbfd, 1975-12-31 upplöst. Pastorat: Venjan. 

Sövde 126504 
Pastoratskod: 070701 Pastorat: -1555 eget, 1555-1938 Sövde och Blentarp, 1939- Sövde, Blentarp och Everlöv. Husförhörslängd: (1683), 1812- Födelsebok: 1693-. 

Sövestad 128614 
Pastoratskod: 070506 Pastorat: -1927 Sövestad och Bromma, 1927-05-01-1961 Sövestad, Bromma, Bjäresjö och Hedeskoga, 1962- Sövestad, Bromma, Hedeskoga, Högestad och Baldringe. Husförhörslängd: (1683), 1810- Födelsebok: (1690), 1717-.