Hablingbo 098083  
Pastoratskod: 120305 Pastorat: -1940 Hablingbo och Silte, 1941-1961 Hablingbo, Silte och Sproge, 1962- Havdhem. Husförhörslängd: 1785-. Födelsebok: (1697), 1755 

Habo 162301  
Pastoratskod: 030606 Län: -1889 huvuddelen i Skaraborgs län, del (Aplaskifte, Drottningstorp, Fexhult, Gigared, Karshult, Röshult, Älgafall och Lilla-Falla) i Jönköpings län, 1890 överfört delen i Jönköpings län utom Lilla-Falla till Skaraborgs län samt Lilla-Falla till Bottnaryd i Jönköpings län (dit återstoden av Falla hörde), 1890- helt i Skaraborgs län. Indelning: 1780 införlivat Fiskebäck och utbrutet Gustav Adolf. Pastorat: -1780 liabo och Fiskebäck, 1781-1988 Habo och Gustav Adolf, 1989- Habo, Gustav Adolf och Brandstorp. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1675  

Hacksta 038115 
Pastoratskod: 0 10702 Pastorat: medeltiden eget, sedan - 1927 Hacksta och Löt, 1927-05-01 - (beslut 1919-0619 och 1925-12-31) Villberga. Husförhörslängd: 1738-. Födelsebok: 1676 

Hackvad 188022  
Pastoratskod: 041201 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Edsberg. Husförhörslängd: 1746- Födelsebok: 1696-. 

Hackås 232602  
Pastoratskod: 101201 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1860-04-13 utbrutet och 1940 införlivat Gillhov (som kyrkobokföringsområde, 1926-02-12 enligt KBr ej längre kapellförsamling). Pastorat: -1532 Näs, 1532-07-29-1864 Oviken, 1864 (beslut 1856-06-27 och 1857-12-01)-1961 Näs, 1962- Sunne. Husförhörslängd: 1781-. Födelsebok: (1703), 1748-. Övrigt: förväxla ej med Hackvad (båda tidigt Flakvas). 

Haga 019104  
Pastoratskod: 010802 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1920 Vassunda, 19-90-05-01- Sigtuna. Husförhörslängd: 1754-. Födelsebok: 175 1 

Haga 148000  
se Göteborgs Haga. 

Hagby 038007  
Pastoratskod: 010501 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Hagby och Ramsta, 1923-05-01- Balingsta. Husförhörslängd: 1767- Födelsebok: 1682Övrigt: födelser vid Anna flyldentongs förlossnings- och spädbarnshem (Eka barnhern) 1924-1927 införda i församlingens födelsebok. 

Hagby 088009  
Pastoratskod: 061401 Pastorat: till omkring 1550 Mortorp, sedan Arby. Husförhörslängd: (1755), 1815-. Födelsebok: (1634), 1701-.  

Hagebyhöga 058411 
Pastoratskod: 020302 Pastorat: åtminstone -1540 eget, sedan -1872 Hagebyhöga och Fivelstad, 1872-0501-1941 Hagebyhöga, Fivelstad och Orlunda, 1942-1961 Fivelstad, 1962- Varv och Styra. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1700-. Övrigt: motsvarande jordebokssocken en tid omkring 1900 kallad Hageby. 

Hagelberg 168309  
Pastoratskod: 031102 Pastorat: -1961 Skövde, 1962- Norra Kyrketorp. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1690-. 

Hagfors 178301  
Pastoratskod: 090203 Indelning: 1907 utbruten ur Norra Råda som kapellförsamling, efter 1930 ändrad till annexförsamling. Pastorat: 1907-1950 Norra Råda, 1951- Hagfors och Gustav Adolf. Husförhörslängd: 1907- Födelsebok: 1907-. Övrigt: födelser vid Uddeholms sjukstuga 1940-talet införda i församlingens födelsebok.  

Hagrida 060400 
se Haurida 

Hagshult 066504 
Pastoratskod: 060804 Pastorat: -1961 Fryele, 1962-1972 Åker. 1973- Tofteryd. Husförhörslängd: 1738-. Födelsebok: 1688 

Hajom 156308  
Pastoratskod: 081106 Pastorat: -1961 Berghem, 1962- Surteby-Kattunga. Husförhörslängd: (1730), 1744-. Födelsebok: 1681 -. 

Hakarp 068006  
Pastoratskod: 060707 Indelning: 1556-11-30 införlivat del av Sanna, 1919-05-01 utbrutet Huskvarna. Pastorat: -1566 Skärstad, 1566-1919 eget, 1919-05-01-1961 Huskvarna, 1962- eget. Husförhörslängd: 1764- Födelsebok: 1680-. 

Hakkas 252304  
Pastoratskod: 111206 Indelning: 1962-01-01 utbruten ur Gällivare, motsvarande Hakkas kbfd. Pastorat: eget. 

Hakkas kbfd 252300  
Indelning: 1940-01-01 utbrutet ur Gällivare kbfd inom Gällivare församling, 1961-1231 upplöst vid församlingsdelning. Pastorat: Gällivare. 

Hall 098008  
Pastoratskod: 120105 Pastorat: -1961 Hangvar, 1962- Lärbro. Husförhörslängd: 1807-. Födelsebok: 1766- 

Halla 048011  
Pastoratskod: 040406 Pastorat: -1937 Halla och Vrena, 1937-08-01(beslut 1917-07-13 och 1937-03-19)-1961 Bettna, 1962- Stigtomta. Husförhörslängd: 1689-. Födelsebok: 1702 

Halla 098038  
Pastoratskod: 120206 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Dalhem, 1962- Vänge. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok: 1694-. 

Hallaryd 076507  
Pastoratskod: 060301 Pastorat: -1961 eget, 1962- Göteryd. Husförhörslängd: 1718-. Födelsebok: 1638-. Övrigt: se även Hallaröd. 

Hallaröd 126706  
Pastoratskod: 070605 Pastorat: -1961 Norra Rörum, 1962- Höör. Husförhörslängd: (1684), 1813- Födelsebok: (1676), 1711 

Hallby 158000  
Indelning: mellan 1528 och 1540 uppgått i Vänersnäs. 

Hallen 232106  
Pastoratskod: 101205 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: till omkring 1350 Hallen och Marby, sedan -1889 Sunne, 1889-05-01-(beslut 1851-01-17) Hallen och Marby. Husförhörslängd: (1693), 1731, Födelsebok: 1693, Övrigt: -1941 vissa kyrkobokförda i Undersåkers lappförsamling. 

Hallingeberg 088314  
Pastoratskod: 021204 Indelning: 1923-07-01 indelad i två kbfd: Hallingebergs norra kbfd och Hallingebergs södra kbfd, 1976-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1972 eget, 1973- Hallingeberg och Blackstad. Husförhörslängd: 1730-. Födelsebok: 1663- (lucka 1677-1680). 

Hallingebergs norra kbfd 088300  
Indelning: 1923-07-01 bildat inom Hallingebergs församling, 1976-12-31 upplöst. Pastorat: Hallingeberg.  

Hallingebergs södra kbfd 088300  
Indelning: 1923-07-01 bildat inom Hallingebergs församling, 1976-12-31 upplöst. Pastorat: Hallingeberg. 

Hallsberg 186101  
Pastoratskod: 041102 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1862 Kumla, 1862- eget. Husförhörslängd: 1702-. Födelsebok: 1700- 

Hallsjö 078100  
Indelning: 1630-talet uppgått i Dörarp. 

Hallstahammar 196101  
Pastoratskod: 050202 Namn: -1942 Svedvi, 1943- Hallstahammar. Pastorat: -1942 eget, 1943- Hallstahammar och Berg. Husförhörslängd: 1677- Födelsebok: 1676- 

Halltorp 088011  
Pastoratskod: 061401 Pastorat: en tid på 1500-talet förenad med Söderåkra, senare -1961 Halltorp och Voxtorp, 1962- Arby. Husförhörslängd: 1763- Födelsebok: 1714-. 

Halmstad 121406  
Pastoratskod: 070909 Pastorat: -1961 Halmstad och Sireköpinge, 1962- Kågeröd. Husförhörslängd: (1698), 1814- Födelsebok: 1646- (lucka 1752). 

Halmstad 138000  
se Sankt Nikolai samt Övraby. 

Halmstads mosaiska 138000  
Indelning: 1902-04-25 bildad, 1904-05-06 upplöst. Arkiv: några böcker i behåll har ej kunnat påträffas; alla anteckningar om mosaiska trosbekännare är dock införda i Halmstads församling. 

Halna 166312  
Pastoratskod: 030906 Pastorat: Undenäs. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: 1689-. 

Halvås 166000  
Indelning: uppgått i Ryda. Pastorat: Ryda. Övrigt: oklart när församlingen upphörde, flera uppgifter varierande mellan 1500-talet och 1800-talet, SCB 1880: Ryda och Halvås torde rättast böra anses som en kyrkosocken. 

Hammar 123308  
se Stora Hammar. 

Hammar 188205  
Pastoratskod: 041103 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län, 1937-01-01 införlivat Stora Rökneö, som dittills utgjort Örebro läns del av Västra Ny församling, 1954-01-01 införlivat Zinkgruveområdet och 1985-01-01 Kristinebergsområdet, båda från Godegård i Östergötlands län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: 1657, 

Hammarby 011402  
Pastoratskod: 130607 Pastorat: medeltiden Hammarby och Fresta, sedan -1961 Fresta, 1962-1981 Hammarby och Fresta, 1982- eget. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1677-. Övrigt: födelser vid Löwenströmska lasarettet 1904-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Hammarby 048407  
Pastoratskod: 040707 Pastorat: -1919 Vallby, 1919-05-01-1961 Kjula, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01 Kjula. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1696 

Hammarlunda 128515  
Pastoratskod: 070603 Pastorat: -1961 Harlösa, 1962- Högseröd. Husförhörslängd: (1683), 1814-. Födelsebok: 1815-. Arkiv: 1815-08-24 förstört vid brand. 

Hammarlöv 128705  
Pastoratskod: 070307 Pastorat: -1924 Hammarlöv och Västra Vemmerlöv, 1924-05-01-1961 Hammarlöv, Västra Vemmerlöv, Gylle och Kyrkoköpinge, 1962- Hammarlöv, Västra Verninerlöv, Fuglie, Maglarp, Bodarp, Västra Tommarp och Skegrie. Husförhörslängd: (1683), 1816-. Födelsebok: 1689 

Hammarö 176101  
Pastoratskod: 090108 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1924-01-01 indelad i två kbfd: Hammarö kbfd och Skoghalls kbfd, 1957-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1584 Tingvalla (Karlstads landsförsamling), 1584-0305-1595 Karlstads stadsförsamling, 1595- eget. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: 1734-. 

Hammarö kbfd 176100  
Indelning: 1924-01-01 bildat inom Hammarö församling, 1957-12-31 upplöst. Pastorat: Hammarö. 

Hammenhög 118115  
Pastoratskod: 071207 Pastorat: -1925 Hammenhög och Hannas, 1925-05-01-1961 Hammenhög, Hannas, Östra Herrestad och Östra Ingelstad, 1962(beslut 1931-08-08)-1982 Hammenhög, Hannas, Östra Herrestad, Östra Ingelstad och Vallby, 1983- Hammenhög, Hannas, Östra Herrestad och Vallby. Husförhörslängd: (1687), 1830-. Födelsebok: 1692- (lucka 1739-1740). 

Hammerdal 231304  
Pastoratskod: 100901 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1781 utbrutet Borgvattnet, 1787 överfört Laxsjö till Föllinge, 1893-01-01 (beslut 1881-06-17 och 1892-01-22) utbrutet Gåxsjö. Pastorat: -1781 Hammerdal och Ström, 1781-1808 Hammerdal, Ström och Borgvattnet, 1808-1872 Hammerdal, Ström, Borgvattnet och Alanäs, 1872-05-01(beslut 1857-03-31 och 1872-04-19)-1892 eget, 1893- Hammerdal och Gåxsjö. Husförhörslängd: (1694), 1755- (lucka 1788-1806). Födelsebok: 1687-. 

Hamneda 078106  
Pastoratskod: 063606 Pastorat: medeltiden eget, sedan Södra Ljunga. Husförhörslängd: 1757- Födelsebok: 1671 

Hamra 098090  
Pastoratskod: 120306 Pastorat: medeltiden eget, sedan Öja. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1714-.

Hamra 216102
Pastoratskod:
011503 Län: -1863 Kopparbergs län, 1864- Gävleborgs län, har införlivat Fågelsjö (förut Svegs del i Kopparbergs län), 1936-11-06 överfört ett litet område från Hamra kronopark i Hamra och Gävleborgs län till Orrmo i Lillhärdal och Jäntlands län. Indelning: 1855-04-03 bildat som kapellag ur Los, 1931-08-08 annexförsamling. Pastorat: -1846 Orsa, 1846-11-01 - Los. Husförhörslängd: 1925-. Födelsebok: 1925-Arkiv: 1847-1924 gemensamma kyrkoböcker med Los.
 

Hamrånge 218003  
Pastoratskod: 011106 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1837-. Födelsebok: 1721-. Övrigt: förväxla ej med Harmånger. 

Hanebo 218306  
Pastoratskod: 011303 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1-324 utbrutet Skog. Pastorat: -1916 Segersta, 1916-03-24- Hanebo och Segersta. Husförhörslängd: 1743- Födelsebok: (1678), 1696 

Hangelösa 166107  
Pastoratskod: 030404 Pastorat: Källby. Husförhörslängd: (1689), 1791-. Födelsebok: 1694-. 

Hangvar 098009  
Pastoratskod: 120105 Indelning: troligen första hälften av 1500-talet införlivat Elinghem. Pastorat: -1961 Hangvar och Hall, 1962-Lärbro. Husförhörslängd: 1807-. Födelsebok: 1765 

Hanhals 138413  
Pastoratskod: 081305 Pastorat: Kungsbacka. Husförhörslängd: (1772), 1789-. Födelsebok: 1688-. 

Hannas 118114  
Pastoratskod: 071207 Pastorat: Hammenhög. Husförhörslängd: (1687), 1830-. Födelsebok: (1692), 1721-. 

Hannäs 056106  
Pastoratskod: 021106 Län: -1970 Kalmar län, 1971- Östergötlands län. Pastorat: -1971 Tryserum, 1972- Gärdserum. Husförhörslängd: 1814 Födelsebok: 1695 

Hans 098000  
se Sankt Hans. 

Haparanda kbfd 258300  
Indelning: 1928-04-13 bildat inom Nedertorneå-Haparanda församling, 1975-01-01 införlivat Nedertorneå kbfd, 1976-12-31 upplöst. Pastorat: Nedertorneå-Haparanda. Husförhörslängd: 1836-1976. Födelsebok: 1851-1976. Övrigt: födelser vid Haparanda lasarett 1920-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1865-1923 särskilda kyrkoböcker (jämte register 1924-1925) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet. 

Hara 191700  
se Harbo. 

Hara 198000  
se Kungsåra. 

Haraker 198005  
Pastoratskod: 050107 Pastorat: -1961 eget, 1962- Skultuna. Husförhörslängd: 1689-. Födelsebok: 1667-  

Harbo 191707 
Pastoratskod: 010604 Län: -1827 huvuddelen i Västmanlands län, del (Vissbo, flocksbo och Nolmyra) i Uppsala län, 1827-12-12 överfört Näverbo från Björklinge i Uppsala län till Harbo utan länsländring, 1895 överfört Gråmyren, Hocksbo, Nolmyra och Näverbo från Harbo och Uppsala län till Björklinge i samma län, 1923-01-01 överfört Vissbo till Blålinge i Uppsala län, Harbo alltså -1922 delad mellan Västmanlands och Uppsala län, 1923- helt i Västmanlands län. Pastorat: -1961 eget, 1962- Östervåla. Husförhörslängd: 1687- Födelsebok: 1680 

Hardeberga 128112  
Pastoratskod: 070105 Pastorat: förr Hardeberga och Södra Sandby, omkring 1570- Södra Sandby, 1670-talet-1942 Hardeberga och Södra Sandby, 1943- Södra Sandby. Husförhörslängd: (1683), 1797- Födelsebok: 1745-. 

Hardemo 188102  
Pastoratskod: 041104 Pastorat: -1941 eget, 1942-1961 Hardemo och Kräcklinge, 1962- Kumla. Husförhörslängd: 1707- Födelsebok: 1688  

Harestad 148204 
Pastoratskod: 080503 Pastorat: Torsby. Husförhörslängd: 1809- Födelsebok: 1760-. Arkiv: 1760-04-05 större delen förstörd vid brand. 

Harg 038206  
Pastoratskod: 010301 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: -1961 eget, 1962-1971 Börstil, 1972- Östhammar. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1719 

Harg 058000  
Harg i Åkerbo härad, se Östra Harg. 

Harg 058600  
Harg i Vifolka härad, se Västra Harg. 

Harlösa 128514  
Pastoratskod: 070603 Pastorat: -1939 Harlösa och Hammarlunda, 1940 (beslut 1924-07-18 och 1938-02-18)1961 Harlösa, Hammarlunda, Silvåkra och Revinge, 1962- Högseröd. Husförhörslängd: (1683), 1814-. Födelsebok: 1722-. Arkiv: 1815-08-24 delar förstörda vid brand. 

Harmånger 213202  
Pastoratskod: 011701 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1961 Harmånger och Jättendal, 1962-1976 Harmånger, Jättendal och Ilsbo, 1977- Harmånger och Jättendal. Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1688- Övrigt: förväxla ej med Hamrånge. 

Harplinge 138011  
Pastoratskod: 081602 Pastorat: Harplinge och Steninge. Husförhörslängd: 1814- Födelsebok: 1685- 

Harrie 126100  
se Lilla Harrie och Stora Harrie. 

Harstad 058600  
Indelning: 1892 uppgått i Väderstad. Pastorat: Väderstad. Husförhörslängd: 17891895. Födelsebok: (1646), 1745-1884. Övrigt: redan före 1892 ofta betraktad som upphörd. 

Hassela 213206  
Pastoratskod: 011703 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1864 Bergsjö, 1864- (beslut 1851-12-22) eget. Husförhörslängd: (1689), 1779-. Födelsebok: 1688 

Hassle 168015  
Pastoratskod: 031002 Indelning: 1500-talet utbrutet Enåsa. Pastorat: tidigare Hassle, Berga och Färed, sedan -1961 Hassle, Berga, Färed och Enåsa, 1962- Hassle, Berga, Färed, Enåsa och Torsö. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1690-. 

Hassle-Bösarp 126402  
Pastoratskod: 070501 Pastorat: - 1932 Solberga, 1932-05-01 - Skurup. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1771-. Övrigt: förväxla ej med Bösarp. 

Hasslö 108019  
Pastoratskod: 071909 Indelning: 1888-05-01 utbruten ur Förkärla. Pastorat: Nättraby. Husförhörslängd: 1881-. Födelsebok: 1888-. 

Hasslösa 168123  
Pastoratskod: 030706 Pastorat: del av medeltiden möjligen Sävare, sedan -1553 Lindärva, 1553-1677 Lidköping, 1677- Sävare. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1648 

Hasslöv 138104  
Pastoratskod: 081706 Pastorat: Hasslöv och Våxtorp. Husförhörslängd: (1766), 1798-. Födelsebok: 1693(lucka 1695) 

Haurida 060407  
Pastoratskod: 021501 Namn: förr även Hagrida, enligt SCB ändrat 1-91,0 till Haurida. Pastorat: -1961 Vireda, 1962- Lommaryd. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1689-. 

Havdhem 098084  
Pastoratskod: 120305 Pastorat: -1939 Havdhem och Näs, 1940 (beslut 1932-09-16 och 1938-05-13)-1961 Havdhem, Näs, Grötlingbo och Fide, 1962- Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1675 

Haverö 226003  
Pastoratskod: 100806 Län: 1891 överfört Turingen, Hede, Kroknäs och Lönstensjön från Rätan i Jämtlands län till Haverö i Västernorrlands län. Pastorat: medeltiden först Borgsjö, sedan -1562 Torp, 1562-02-28-1818 Ytterhogdal, 1818-09-30- (beslut 1812-12-09) eget. Husförhörslängd: 1731- Födelsebok: 1669- Övrigt: förväxla ej med Häverö. 

Hed 190401  
Pastoratskod: 051504 Indelning: 1593 utbruten ur Malma. Pastorat: 1648(1620 på försök)-1961 eget, 1962- Hed och Gunnilbo. Husförhörslängd: 1715-. Födelsebok: 1689-. 

Heda 050905  
Pastoratskod: 020406 Pastorat: medeltiden eget, 1500-talet- Rök. Husförhörslängd: 1812- Födelsebok: 1688-. 

Hedane 178500  
se Ämmeskog. 

Hedared 158300  
Indelning: tillfälligt på 1500-talet och definitivt på 1800-talet uppgått i Sandhult. Pastorat: Bredared. Husförhörslängd: 1736, 1766-1835. Födelsebok: 1688-1849. Övrigt: oklart när församlingen upphörde, betraktas ännu i löneregleringsresolutionen 1865 som församling. 

Heddinge 123000  
se Kyrkheddinge. 

Hede 143006  
Pastoratskod: 080807 Pastorat: Krokstad. Husförhörslängd: 1803, Födelsebok: 1719- 

Hede 236105  
Pastoratskod: 101402 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: omkring 1400 utbruten ur Sveg, senast omkring 1550 utbrutet Tännäs och Verndalen, 1751 utbrutet Storsjö. Pastorat: förr Sveg, åtminstone omkring 1550-1751 Hede, Vemdalen och Tännäs, 1751-1757 Hede, Verndalen, Tännäs och Storsjö, 1757-1925 Hede, Verndalen, Tännäs, Storsjö och Ljusnedal (jämte Hede/ Tännäs lappförsamling), 1925-05-01 - Hede, Vemdalen och Storsjö. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1777-. Övrigt: -1941 vissa kyrkobokförda i Tännäs lappförsamling. 

Hede lappförsamling 236100  
se Tännäs lappförsamling. 

Hedemora 208301  
Pastoratskod: 051301 Namn: -1960 Hedemora stadsförsamling, 1961- Hedemora. Indelning: senast 1579 (möjligen 1400-talet) utbrutet Garpenberg, omkring 1640 utbrutet Norns bruksförsamling, omkring 1700 utbrutet Hedemora landsförsamling, 1961 införlivat Hedemora landsförsamling. Pastorat: -1911 Hedemora stadsförsamling, Hedemora landsförsamling och Norns bruksförsamling, 1912-1960 Hedemora stadsförsamling och Hedemora landsförsamling, 1961- eget. Husförhörslängd: 1660-. Födelsebok: 1660-. 

Hedemora landsförsamling 208300  
Indelning: omkring 1700 utbruten ur Hedemora, 1912 införlivat Norns bruksförsamling, 1961 uppgått i Hedemora. Pastorat: fledemora (stadsförsamling). Husförhörslängd: 1660-1960. Födelsebok: 1660-1960. Arkiv: från omkring 1820 åtskild bokföring, gemensam arkivförteckning med stadsförsamlingen. 

Hedemora stadsförsamling 208300  
se Hedemora. 

Heden 258200  
se Överluleå. 

Hedeskoga 128607  
Pastoratskod: 070506 Pastorat: -1676 Öja, 1677-1868 Ystads Sankta Maria, 1869-1927 Bjäresjö, 1927-05-01 Sövestad. Husförhörslängd: (1683), 1823- (lucka 1840). Födelsebok: 1680 

Hedesunda 218004  
Pastoratskod: 011105 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län, 1825-09-29 överfört Jörtsön (med Söderfors kyrkplats) till Söderfors (dock utan länsändring, fastän huvuddelen av Söderfors i Uppsala län), 1936-01-01 införlivat Sidländet från Söderfors sockendel i Gävleborgs län, 1958 del till Uppsala län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1688-. Födelsebok: 1688-. 

Hedvig 058100  
se Norrköpings Hedvig. 

Hedvig Eleonora 018010  
Pastoratskod: 130202 Namn: 1672-1737 Ladugårdsland eller Hedvig Eleonora, har även kallats Östermalm. Indelning: 1672-04-17 utbruten ur Holmkyrkan (Skeppsholm), 1724 utbrutet Borgerskapets änkhus, 1749 utbrutet Hedvig Eleonora fattighus, 1819 utbrutet Djurgårdens landsförsamling, 1868-01-01 införlivat Djurgårdens landsförsamling, 1879 införlivat Allmänna institutet å Manilla för dövstumma och blinda, 1906-05-01 utbrutet Engelbrekt och Oskar. Pastorat: 1672-04-17-1819 eget, 1819-1867 Hedvig Eleonora och Djurgårdens landsförsamling, 1868- eget. Husförhörslängd: 1730-1867. Födelsebok: 1668-. Övrigt: födelser vid Östermalms nya förlossningshem (Bystedts) 1932-1946, Alma Axelssons förlossningshem 1934-1940, Linnéhemmet Majken Jaensson 19381940 samt Östermalms sjuk- och förlossningshem införda i församlingens födelsebok. 

Hedvig Eleonora fattighus 018000  
Indelning: 1749 utbruten ur Hedvig Eleonora, 1872 juni uppgått i Sabbatsbergs fattighus. 

Hejde 098060  
Pastoratskod: 120201 Pastorat: -1961 Hejde och Väte, 1962- Sanda. Husförhörslängd: 1785-. Födelsebok: 1734- 

Hejdeby 098032  
Pastoratskod: 120204 Pastorat: -1928 Endre, 1928-05-01(beslut 1919-08-29 och 1927-06-09)-1961 Barlingbo, 1962- Roma. Husförhörslängd: 1720, Födelsebok: 1721, 

Hejnum 098013  
Pastoratskod: 120102 Pastorat: -1932 Hejnum och Bäl, 1932-05-01 (beslut 1919-08-29 och 1931-06-05)-1961 Källunge, 1962- Väskinde. Husförhörslängd: 1690-1894, 1923- Födelsebok: 1688-1894, 1940-. Arkiv: 1940 brand, böcker 1875-1939 skadade, avskrifter i landsarkivet. 

Helgarö 048612  
Pastoratskod: 040103 Pastorat: -1961 Fogdö, 1962- Vansö. Husförhörslängd: 1725-. Födelsebok: 1681-.  

Helga Trefaldighet 038002  
Pastoratskod: 010102 Namn: förr även Bondkyrka, -1961 Heliga Trefaldighet, 1962- Helga Trefaldighet. Indelning: 1544 införlivat Sankt Per, därefter utbrutet Uppsala (domkyrko), 1974-01-01 utbrutet Gottsunda. Pastorat: -1621 eget, 1621-1806 Uppsala, 1806-1923 eget, 1923-05-01-1961 Helga Trefaldighet och Börje, 1962- eget. Husförhörslängd: 1682-. Födelsebok: 1665-. 

Helgesta 048203  
Pastoratskod: 040202 Pastorat: Helgesta och Hyltinge. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: 1689- 

Helgona 048000  
Namn; förr även Allhelgona. Indelning: 1989-01-01 uppgått i Nyköpings Alla Helgona. Pastorat: -1559 även kallat Kråkelunds pastorat (Helgona, Nyköpings östra och Svärta), 1559-1561 Svärta, 1561-03-11- Helgona, Nyköpings östra och Svärta, senare under 1500-talet-1988 Nyköpings östra. Husförhörslängd: 1777-1988. Födelsebok: 1735-1988. 

Helgona 058600  
Helgona i Göstrings härad, se Allhelgona. 

Helgum 228307  
Pastoratskod: 100405 Indelning: senare delen av 1400-talet bildad. Pastorat: -1835 Ramsele, 1836- eget. Husförhöfslängd: 1786-. Födelsebok: 1684-. 

Heliga korset 088016  
Pastoratskod: 061301 Indelning: 1989-01-01 utbruten ur Kalmar. Pastorat: Kalmar domkyrkoförsamling. 

Heliga Trefaldighet 038000  
se Helga Trefaldighet. 

Heliga Trefaldighet 118000  
se Kristianstads Heliga Trefaldighet. 

Heliga Trefaldighet 218000  
se Gävle Heliga Trefaldighet. 

Heligestad 168500  
Indelning: läge okänt. Pastorat: Valstad. 

Heligkors 128100  
Indelning: 1000-talets slut bildad, 1536 uppgått i Lunds domkyrkoförsamling. 

Hellvi 098011  
Pastoratskod: 120105 Pastorat: medeltiden eget, sedan Lärbro. Husförhörslängd: (1737), 1796-. Födelsebok: 1737-. 

Helne 128100  
se Lunds hospitalsförsamling. 

Helsingborg 128300  
se Helsingborgs Maria. 

Helsingborgs garnisonsförsamling 128300  
Indelning: 1883-10-01 införlivat Ystads garnisonsförsamling och Ängelholms garnisonsförsamling, 1897 uppgått i Malmö garnisonsförsamling. Husförhörslängd: 18201896. Födelsebok: 1798-1897. Arkiv: allt på landsarkivet.  

Helsingborgs Gustav Adolf 128302 
Pastoratskod: 071102 Namo: 1927-01-01-1970 Hälsingborgs Gustav Adolf, 1971- Helsingborgs Gustav Adolf. Indelning: 1927-01-01 utbruten ur Helsingborg (se Helsingborgs Maria). Pastorat: 1927-01-01-1927-04-30 Helsingborgs Maria, 1927-05-01eget. 

Helsingborgs landsförsamling 128300  
Namn: -1901- Helsingborgs landsförsamling, 1902-1918 Hälsingborgs landsförsamling. Indelning: antingen identisk med Sankt Peter, eller senast 1873-09-26 utbruten ur Helsingborgs Maria, ännu 1890 av SCB endast betraktad som kyrkobokföringsområde, 1919-01-01 uppgått i Hälsingborgs stadsförsamling (se Helsingborgs Maria). Pastorat: Helsingborgs stadsförsamling (se Helsingborgs Maria). Husförhörslängd: (1709), 1787-1918. Födelsebok: 1688-1918. Övrigt: har fått en efterföljare i Filborna församling. 

Helsingborgs Maria 128301  
Pastoratskod: - 071101 Namn: medeltiden Vårfru eller Maria, -1901 Helsingborgs stadsförsamling, 1902-1918 Hälsingborgs stadsförsamling, 1919-1926 Hälsingborg, 1927-1970 Hälsingborgs Maria, 1971- Helsingborgs Maria. Indelning: 1500-talet införlivat Sankt Peter (se dock ovansstående) och Sankt Clemens, senast 1873-09-26 utbrutet Helsingborgs landsförsamling, 1919-01-01 införlivat Helsingborgs landsförsamling, 1927-01-01 utbrutet Helsingborgs Gustav Adolf, 1977-01-01 utbrutet Filborna. Pastorat: -1698 eget, 1698-0501-1858 Helsingborg, Välluv och Raus, 1858-05-01-1918 Helsingborgs stadsförsamling och Helsingborgs landsförsamling, 1919-1926 eget, 1927-01-01-1927-04-30 Helsingborgs Maria och Helsingborgs Gustav Adolf, 1927-05-01 - eget. Husförhörslängd: (1709), 1786-. Födelsebok: 1688, Övrigt: födelser vid Hälsingborgs BB 1926-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras i sjukhusets arkivcentral, 25187 Helsingborg; 1683-1698 var Kvistofta och Glumslöv prebende (ej egentligt annex). 

Helsingborgs stadsförsamling 128300  
se Helsingborgs Maria. 

Hemmesdynge 128722  
Pastoratskod: 070308 Namn: 1927-10-22 enligt KMt ej Hemmingsdynge. Pastorat: -1932 Hemmesdynge och Södra Åby, 1932-05-01 (beslut 1926-11-26 och 1931-01-23)-1961 Hemmesdynge, Södra Åby, Östra Torp och Lilla Isie, 1962-1973 Hemmesdynge, Södra Åby, östra Torp, Lilla Isie och Äspö, 1974- Källstorp. Husförhörslängd: (1683), 1822-. Födelsebok: 1688- (lucka 1720). 

Hemmesjö 078000  
se Hemmesjö med Tegnaby. 

Hemmesjö med Tegnaby 078007  
Pastoratskod: 060407 Namn: -1853 Hemmesjö, 1854- Hemmesjö med Tegnaby. Indelning: 1854 införlivat Tegnaby. Pastorat: -1853 Hemmesjö och Tegnaby, 1854-1961 eget, 1962- Östra Torsås. Husförhörslängd: 1718-. Födelsebok: 1693-. 

Hemse 098076  
Pastoratskod: 120304 Pastorat: -1933 Alva, 1933-05-01- (beslut 1919-08-29 och 1932-09-16)-1961 Rone, 1962- Alva. Husförhörslängd: 1744-. Födelsebok: 1684- (luckor 1742-1749 och 1826-1860). 

Hemsjö 158209  
Pastoratskod: 031401 Pastorat: till 1700-talet Alingsås landsförsamling, sedan Alingsås (stadsförsamling). Husförhörslängd: (1732), 1824- Födelsebok: 1688-. 

Hemsö 228007  
Pastoratskod: 1001-02 Indelning: 1845-11-12 utbruten ur Högsjö som kapellförsamling, 1871-03-17 annexförsamling. Pastorat: -1897 Gudmundrå, 1897-02-01-1961 Högsjö, 1962- Säbrå. Husförhörslängd: 1847-1861. Födelsebok: 1847-1862. 

Hene 168300  
Övrigt: se Norra Kyrketorp. 

Herkulsberga 038100  
se Härkeberga. 

Herrberga 058619  
Pastoratskod: 020502 Namn: förr även Härberga, 1927-10-22 fastställt Herrberga. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Normlösa, 1962Veta. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1677-. 

Herrestad 058406  
Pastoratskod: 020304 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1937 Herrestad och Källstad, 1962- Rogslösa. Husförhörslängd: (1726), 1776-. Födelsebok: 1633-. 

Herrestad 118100  
Herrestad i Ingelstads härad, se Östra Herrestad. 

Herrestad 128600  
Herrestad i Herrestads härad, se Stora Herrestad. 

Herrestad 148510  
Pastoratskod: 080605 Pastorat: förr Herrestad, Skredsvik och Högås, sedan efter hand och -1980 Skredsvik, 1980-09-01 Herrestad, Skredsvik och Högås. Husförhörslängd: (1756), 1813-. Födelsebok: 1689-. Övrigt: födelser vid flerrestads ålderdomshem 1925-1931 införda i församlingens födelsebok. 

Herrljunga 156606  
Pastoratskod: 031506 Indelning: 1964 införlivat Tarsled. Pastorat: -1961 Herrljunga, Tarsled, Remmene, Fölene och Eggvena, 1962-1963 Herrljunga, Tarsled, Remmene, Fölene, Eggvena och Bråttensby, 1964- Herrljunga, Remmene, Fölene, Eggvena och Bråttensby. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: (1718), 1758-. Övrigt: födelser vid Herrljunga privata förlossningshem 1929-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Herråkra 076002  
Pastoratskod: 060506 Indelning: omkring 1625 utbruten ur Dädesjö. Pastorat: -1961 Dädesjö, 1962- Lenhovda. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1720 

Hesselskog 158500  
se Edsleskog. 

Hestra 066200  
Hestra i Mo härad samt tätorten Hestra, se Norra Hestra; Hestra i Västbo, se Södra Hestra. 

Hidinge 188019  
Pastoratskod: 041202 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: Knista. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: 1725-. 

Hietaniemi 251803  
Pastoratskod: 110807 Namn: även kallad Matarengi. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1617-10-28 utbruten ur Övertorneå som kapellförsamling, 1637 annexförsamling. Pastorat: 1617-1878 Övertorneå, 1878- (beslut 1869-06-25) eget. Husförhörslängd: (1741), 1783-. Födelsebok: 1721 

Hillared 156514  
Pastoratskod: 081203 Pastorat: Sexdrega. Husförhörslängd: 1809-. Födelsebok: 1721-. Arkiv: 1921 vid brand förstördes flyttningsboken 1895-1921. 

Hille 218005  
Pastoratskod: 011104 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1602 Valbo, 1602- eget. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1688-. 

Hilleshög 012505  
Pastoratskod: 130601 Län: -1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1942 Färentuna, 1943- (beslut 1921-2-03-10 och 1940-05-10) Sånga. Husförhörslängd: 1778-. Födelsebok: 1688-. 

Himmeta 198302  
Pastoratskod: 050302 Pastorat: -1921 eget, 1921-05-01-1970 Medåker, 1971- Kolsva. Husförhörslängd: 1671-. Födelsebok: 1718-. 

Hinneryd 076702  
Pastoratskod: 060302 Pastorat: tidigare Markaryd, 1200-talet - 1536 eget, 1536-02-16 - 1875 Markaryd, 187505-01-1961 eget, 1962- Traryd. Husförhörslängd: (1717), 1761-. Födelsebok: 1712-. Övrigt: Hinneryd hade egen kyrkoherde 1664-04-02-1709, men tillhörde egentligen Markaryds pastorat. 

Hishult 138106  
Pastoratskod: 08 1704 Län: -1948 huvuddelen i Hallands län, mindre del (Långalt, Boalt och Smedhult) i Kristianstads län, 1949-01-01 Långalt med Smedhult överfört till Skånes-Fagerhul t i Kristianstads län och Boalt till Örkelljunga i samma län, 1949- helt i Hallands län. Pastorat: -1948 Hishult och (Skånes-) Fagerhult, 1949-1961 eget, 1962- Knäred. Husförhörslängd: 1817-. Födelsebok: 1682- (lucka 1734-1744). 

Hjellby 156600  
se Jällby. 

Hjo 168401  
Pastoratskod: 030802 Namn: till omkring 1600 Hjo, sedan -1988 Hjo stadsförsamling, 1989- Hjo. Indelning: omkring 1600 utbrutet Hjo landsförsamling, 1989-01-01 införlivat Hjo landsförsamling. Pastorat: förr eget, omkring 1400-1550 Fågelås, omkring 1550-1568 möjligen eget, omkring 1568-1873 (Norra) Fågelås, 1873-05-01-1961 Hjo stadsförsamling och Hjo landsförsamling, 1962-1973 Hjo stadsförsarnling, Hjo landsförsamling och Grevbäck, 1974-1988 Hjo stadsförsamling, Hjo landsförsamling, Grevbäck och Mofalla, 1989- Hjo, Grevbäck, Mofalla, Norra Fågelås och Södra Fågelås. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-. 

Hjo landsförsamling 168400  
Indelning: tidigast 1500-talet utbruten ur Hjo (stadsförsamlingen), 1989-01-01 uppgått i Hjo. Pastorat: -1873 ( Norra) Fågelås, 1873-05-01-1988-12-31 Hjo stadsförsamling. Husförhörslängd: 1788-1988. Födelsebok: 1688-1988. 

Hjorted 088315  
Pastoratskod: 021202 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1774- Födelsebok: 1633-. 

Hjortsberga 076400  
se Hjortsberga med Kvenneberga. 

Hjortsberga med Kvenneberga 076404  
Pastoratskod: 060205 Namn: -1956 Hjortsberga, 1957-1961 Hjortsberga och Kvenneberga, 1962- Hjortsberga med Kvenneberga. Indelning: 1957 införlivat Kvenneberga. Pastorat: åtminstone -1800-talets början Kvenneberga, sedan -1956 Hjortsberga och Kvenneberga, 1957-1961 eget, 1962- Alvesta. Husförhörslängd: 1752-. Födelsebok: 1774-. 

Hjortsberga 108109  
Pastoratskod: 072003 Pastorat: -1961 Hjortsberga och Edestad, 1962- Listerby. Husförhörslängd: (1683), 1862-. Födelsebok: 1721 

Hjo stadsförsamling 168400  
se Hjo. 

Hjulsjö 186303  
Pastoratskod: 050505 Namn: före 1860 Julsjö. Indelning: omkring 1640 utbruten ur Nora bergsförsamling. Pastorat: -1823 Nora stadsförsamling, 1824-1961 eget, 1962-1982 Hjulsjö och Järnboås, 1983- Hällefors. Husförhörslängd: 1766Födelsebok: 1760-. 

Hjälmseryd 068406  
Pastoratskod: 061103 Län: -1924 huvuddelen i Jönköpings län, del av Ljungsåsa i Kronobergs län, 1924-0808 överfört delen i Kronobergs län till Jönköpings län och därefter helt i detta län, 1928-01-20 gränsreglering mellan å ena sidan Hjälmseryd och Jönköpings län, å andra sidan Aneboda och Slätthög i Kronobergs län, 1947-01-01 överfört Ljungsåsa och Boo jämte hela Jönköpings läns del av Lammhults stationssamhälle från Hjälmseryd i Jönköpings län till Aneboda i Kronobergs län. Pastorat: -1961 Hjälmseryd och Stockaryd, 1962- eget. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1689-. 

Hjälsjöås 238000  
se Kyrkås. 

Hjälsta 038124  
Pastoratskod: 010502 Namn: -1901 Hjelsta, 1902- Hjälsta. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1867 Fittja, 1867-05-01-1961 Hjälstaholms pastorat (Hjälsta, Fittja, Holm och Kulla), 1962- Gryta. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1749, Övrigt: Hjälsta ansågs som moderförsamling i Hjälstaholms pastorat, oaktat kyrkoherdebostället låg i Fittja. 

Hjälstad 166305  
Pastoratskod: 031004 Pastorat: -1961 Hjälstad, Mo, Sveneby och Vad, 1962- Fägre. Husförhörslängd: 1764-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: förväxla ej med Gällstad. 

Hjälstaholms pastorat 038100  
se Hjälsta. 

Hjärnarp 118211  
Pastoratskod: 071404 Pastorat: Hjärnarp och Tåstarp. Husförhörslängd: (1683), 1818-. Födelsebok: 1762-. 

Hjärnskog 173000  
se Järnskog. 

Hjärpås 168100  
se Järpås. 

Hjärsås 112104  
Pastoratskod: 071607 Pastorat: -1961 Hjärsås och Knislinge, 1962- eget. Husförhörslängd: (1683), 1861-. Födelsebok: 1869- Arkiv: 1895-04-30 största delen förstörd vid brand. 

Hjärtlanda 068402  
Pastoratskod: 061105 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Hultsjö, 1962- Sävsjö. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1703-. Arkiv: 1881-1917 födelserna införda i Skepperstad. 

Hjärtum 156207  
Pastoratskod: 080505 Län: -1970 Göteborgs och Bohus län, 1971- Älvsborgs län. Pastorat: Hjärtum och Västerlanda. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1688-. 

Hoby 108100  
Hoby i Bräkne härad, se Bräkne-Hoby. 

Hoby 118100  
Hoby i Ingelstads härad, se Östra Hoby. 

Hoby 128100  
Hoby i Torna härad, se Västra Hoby. 

Hofors 210401  
Pastoratskod: 011203 Indelning: 1911-01-01 utbruten ur Torsåker som (oegentlig) kapellförsamling, 1930- talet annexförsamling. Pastorat: -1943 Torsåker, 1944- eget. Övrigt: födelser vid Hofors förlossningshem/Hofors sjukstuga 1928-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Hofterup 126110  
Pastoratskod: 070908 Pastorat: -1961 Barsebäck, 1962- Löddeköpinge. Husförhörslängd: (1696), 1795- Födelsebok: 1716-. 

Hogdal 148606  
Pastoratskod: 080905 Pastorat: Näsinge (Hogdal har tidigare varit moderförsamling, men pastoratet benämnts Näsinge). Husförhörslängd: 1812- Födelsebok: 1708 

Hogdal 236100  
Hogdal i Hälsingland, se Ytterhogdal, Hogdal i Härjedalen, se Överhogdal. 

Hogrän 098052  
Pastoratskod: 120202 Pastorat: -1920 Vall, 1920-05-01-1961 Stenkumla, 1962- Eskelhem. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1782 

Hogstad 058611  
Pastoratskod: 020404 Pastorat: -1596 eget, 1596-1961 Högby, 1962- Väderstad. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1645-. 

Hol 152706  
Pastoratskod: 031402 Pastorat: -1961 Hol, Siene och Horla, 1962- Lena. Husförhörslängd: 1774- Födelsebok: 1700-. 

Holländsk-reformerta 018000  
Indelning: 1692 bildad, 1839 uppgått i Tyska Sankta Gertrud. Födelsebok: 1693-1834. 

Holm 038121  
Pastoratskod: 010502 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1867 Holm och Kulla, 1867-05-01-1961 Hjälstaholms pastorat (se Hjälsta), 1962Gryta. Husförhörslängd: 1680-. Födelsebok: 1672 

Holm 138016  
Pastoratskod: 081604 Pastorat: -1563 eget, 1563(beslut 1555)-1961 Halmstad (Sankt Nikolai), 1962-1973 Slättåkra, 1974- Sankt Nikolai. Husförhörslängd: (1753), 1802-. Födelsebok: (1687), 1814 

Holm 156101  
Pastoratskod: 091102 Indelning: omkring 1550 införlivat Östanå. Pastorat: -1927 Ör, 1927-05-01-1961 Holm, Skållerud och Järn, 1962Holm och Järn. Husförhörslängd: 1726- (luckor). Födelsebok: 1749-. 

Holm 228112  
Pastoratskod: 100706 Indelning: senast omkring 1300 utbruten ur Liden som annexförsamling, senare kapellförsamling, 1864-11-18 åter förklarad annexförsamling. Pastorat: 1300-talet Liden, sedermera -1889 Indal, 1889-03-15- Liden. Husförhörslängd: (1739), 1803-. Födelsebok: 1748-. 

Holma 168600  
Indelning: mycket tidigt uppgått i Lovene, nu i Karleby. 

Holmby 128516  
Pastoratskod: 070607 Pastorat: före 1590 eget, 1590- Gårdstånga. Husförhörslängd: (1703), 1813-. Födelsebok: 1689-(lucka 1708-1711). 

Holmedal 176504  
Pastoratskod: 090701 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1918 Holmedal, Karlanda, Töcksmark, Östervallskog och Västra Fågelvik, 1918-05-01-1938 Holmedal och Karlanda, 1939-1961 eget, 1962- Holmedal och Karlanda. Husförhörslängd: (1754), 1791-. Födelsebok: 1717-. 

Holmestad 166104  
Pastoratskod: 030401 Pastorat: Götene. Husförhörslängd: (1757), 1791-. Födelsebok: 1751-. Arkiv: 1807 brand. 

Holmkyrkan eller Holmförsamlingen 018000  
se Skeppsholm. 

Holmsund 248006  
Pastoratskod: 110207 Indelning: 1863-02-27 utbruten ur Umeå landsförsamling som kapellförsamling av vid Holmsunds lastageplats befintlig personal, territoriella gränser då ej fastställda. Pastorat: 1863-1918 Umeå landsförsamling, 1918-05-01 - eget. Husförhörslängd: 1863-. Födelsebok: 1863-. 

Holmön 248010  
Pastoratskod: 110203 Indelning: 1802 utbruten ur Umeå landsförsamling som kapellförsamling, 1923-08-24 annexförsamling. Pastorat: 1802-1834 Umeå landsförsamling, 1835- (beslut 1810-11-09 och 1834-08-14) Sävar. Husförhörslängd: 1820-. Födelsebok: 1820-. 

Holsljunga 156502  
Pastoratskod: 081201 Namn: -1908 Holtsljunga, 1908-12-11- Holsljunga. Pastorat: Mjöbäck. Husförhörslängd: 1812-. Födelsebok: (1712), 1796-. 

Horla 152705  
Pastoratskod: 031402 Pastorat: -1961 Hol, 1962- Lena. Hus rhörslängd: 1775-. Födelsebok: 1700-.  

Horn 051304  
Pastoratskod: 020703 Län: före 1874 överfört Ödemåla/Sandbäckshults utjord/Prästens mosse från Djursdala i Kalmar län till Horn i Östergötlands län. Pastorat: Horn och Hycklinge. Husförhörslängd: (1805), 1851Födelsebok: (1786), 1836-. Arkiv: 1851-01-10 stora delar förstörda vid brand. 

Horn 168318  
Pastoratskod: 031106 Pastorat: -1961 Horn, Frösve och Säter, 1962- Väring. Husförhörslängd: (1788), 1860-. Födelsebok: 1688-1788, 1849, 1857-. Arkiv: 1860 delar förstörda vid brand. 

Hornaryd 078004  
Pastoratskod: 060508 Pastorat: Sjösås. Husförhörslängd: 1718-. Födelsebok: 1707-. 

Hornborga 168600  
Indelning: 1989-01-01 uppgått i Broddetorp. Pastorat: -1961 Broddetorp, 1962-1988- 12-31 Gudhem. Husförhörslängd: 1800-1988. Födelsebok: 1703-1988. 

Horndals kbfd 208402  
Pastoratskod: 051304 Indelning: 1940-01-01 bildat inom By församling. 

Horred 156314  
Pastoratskod: 081107 Pastorat: Istorp. Husförhörslängd: (1756), 1788-. Födelsebok: 1683-. 

Hortlax 258102  
Pastoratskod: 110505 Indelning: 1918-01-01 (beslut 1905-03-31 och 1917-09-28) utbruten ur Piteå landsförsamling. Pastorat: 1918-01-01 - 1918-04-30 Piteå landsförsamling, 1918-05-01 - (beslut 1905-03-31) eget. 

Hosjö 208006  
Pastoratskod: 051205 Namn: -1920 även Sandviks kapell. Indelning: bildat som kapellag under Vika, 1930 kapellförsamling, 1940 annexförsamling. Pastorat: Vika. Husförhörslängd: 1683- Födelsebok: 1725- Övrigt: förväxla ej med Håsjö. 

Hospitalsförsamlingen 148000  
se Nylöse. 

Hossmo 088004  
Pastoratskod: 061302 Pastorat: -1961 Ljungby, 1962- Dörby. Husförhörslängd: 1771- Födelsebok: 1697-. 

Hotagen 230907  
Pastoratskod: 100904 Pastorat: 1846 utbruten ur Föllinge, stundom betraktad som kapellförsamling, 192204-24 förklarad annexförsamling. Pastorat: Föllinge. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1846-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem omkring 1930-1946 införda i församlingens födelsebok; -1941 vissa kyrkobokförda i nedanstående. 

Hotagens lappförsamling 230900  
Namn: 1746-1851 Föllinge lappförsamling, 1852- Hotagens lappförsamling. Indelning: 1746 utbruten ur Åsele, 1750-talet utbrutet Undersåkers lappförsamling, 1842 utbrutet Frostvikens lappförsamling, 1941-12-31 upplöst. Husförhörslängd: 1746-1866, 1884-1941. Födelsebok: 1747-1853, 1855-1941. Övrigt: inom Hotagens och Offerdals kommuner samt tidigare även Hammerdal, Lit och Ström. 

Hov 058410  
Pastoratskod: 020404 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Hov och Appuna, 1962- Väderstad. Husförhörslängd: 1788- Födelsebok: (1634), 1667-. Arkiv: typarkiv. 

Hov 116805  
Pastoratskod: 071401 Namn: förr Houf. Pastorat: -1860 Västra Karup, 1860-05-01-1923 Hov och Båstad, 1923-05-01-1961 Båstad, 1962- Västra Karup. Husförhörslängd: (1683), 1791-1816, 1870-. Födelsebok: 1811-1831, 1869-. Arkiv: 1870-06-09 förstört vid brand. 

Hov 156618  
Pastoratskod: 031504 Pastorat: Skölvene. Husförhörslängd: 1820-. Födelsebok: 1706-. 

Hova 164302  
Pastoratskod: 030903 Namn: 1889-04-12 enligt KBr endast Hova (ej Fagerlid). Indelning: 1587-08-20 överfört del (Finnerödja), till nybildade Tivedsbodarne (Ramundeboda), 1790-talet införlivat Fagerlid. Pastorat: förr Hova, Fagerlid och Algarås, omkring 1630-1790 Hova, Fagerlid, Älgarås och Finnerödja, 1791-1870 Hova, Älgarås och Finnerödja, 1870(beslut 1854-07-21) Hova och Älgarås. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1688-. 

Hovby 118100  
se Östra Hoby. 

Hovby 168120  
Pastoratskod: 030706 Indelning: efter1 1546 införlivat Östby. Pastorat: -1677 (Norra) Härene, 1677-1860 Lidköping, 1861-1961 Norra Härene, 1962- Sävare. Husförhörslängd: 1792- Födelsebok: 1699-. 

Hovförsamlingen 018090  
Pastoratskod: 131001 Indelning: 1602 bildad, 1694-01-01 utbrutet Livbataljonsförsamlingen, Södra bataljonsförsamlingen och Norra bataljonsförsamlingen. Husförhörslängd: 1692-1807. Födelsebok: 1648-. Övrigt: enligt beslut 1910-12-09 inom Stockholms, Solna och Ekerö (då Lovö) kommuner. 

Hovmantorp 076102  
Pastoratskod: 060408 Indelning: 1942-01-01 indelad i två kbfd: Hovmantorps kbfd och Lessebo kbfd, 1961-01-01 utbrutet Lessebo, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: medeltiden möjligen Furuby, sedan -1961 Hovmantorp och Furuby, 1962-Hovmantorp, Furuby och Lessebo. Husförhörslängd: 1733-. Födelsebok: 1688-. 

Hovmantorps kbfd 076100  
Indelning: 1942-01-01 bildat inom Hovmantorps församling, 1960-12-31 upplöst vid församlingsdelning. 

Hovsta 188013  
Pastoratskod: 041001 Namn: 1913-10-31 av KMt fastställt Hovsta, ej Hofsta. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: tidigt eget, sedan Axberg. Husförhörslängd: 1720-. Födelsebok: 1680 

Huaröd 118028  
Pastoratskod: 071804 Namn: 1919-02-07 enligt KMt Huaröd, ej Huvaröd. Pastorat: -1961 Huaröd och Svensköp, 1962- Degeberga. Husförhörslängd: (1697), 1813- Födelsebok: 1689 

Hubbo 198016  
Pastoratskod: 050108 Pastorat: -1874 eget, 1875(beslut 1867-03-08)-1961 Tillberga, 1962- Hubbo, Tillberga, Tortuna och Sevalla. Husförhörslängd: 1732- Födelsebok: 1697- 

Huddinge 012601  
Pastoratskod: 130902 Indelning: 1974-01-01 utbrutet Trångsänd, 1989-01-01 utbrutet Flemingsberg och Sankt Mikael. Pastorat: -1562 Huddinge och Brännkyrka, 1562-1588 eget, 1588- Huddinge och Brännkyrka, 1630-1887 Huddinge, Brännkyrka, Nacka och Erstavik, 1887-1898 Huddinge, Brännkyrka och Nacka, 1899-1914 Huddinge och Brännkyrka, 1914-05-01- eget. Husförhörslängd: 1689- Födelsebok: 1673-. 

Huddunge 191702  
Pastoratskod: 010603 Pastorat: -1961 eget, 1962- Västerlövsta. Husförhörslängd: 1770-. Födelsebok: 1688-. 

Hudene 156607  
Pastoratskod: 031505 Namn: -1910 Hudened, 1910-09-23- Hudene. Pastorat: åtminstone till 1300-talet eget, sedan Södra Björke. Husförhörslängd: (1758), 1776-. Födelsebok: 1647 

Hudiksvall 218401  
Pastoratskod: 011601 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1582-02-06 utbruten ur Tuna (Hälsingtuna). Pastorat: 1582-02-06-1584 Hälsingtuna, 1584-09-09-1651 eget, 1651-08-14- Hudiksvall och Idenor. Husförhörslängd: 1752- Födelsebok: 1716-. Övrigt: födelser vid Hudiksvalls lasarett 1908-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1869-1923 särskilda kyrkoböcker för fångvårdsanstalten, på landsarkivet - födelsebok och dödbok 1904-1919 dock hos kriminalvårdsanstalten. 

Huggenäs 178500  
Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1970-01-01 uppgått i Ny-Huggenäs. Pastorat: -1942 By, 1943-1961 Säffie, 1962-1969 Bro. Husförhörslängd: 1775-1969. Födelsebok: (1689), 1744-1969. 

Hulared 155212  
Pastoratskod: 081206 Pastorat: Dalstorp. Husförhörslängd: (1748), 1808- (lucka 1813). Födelsebok: 1699-. 

Hullsjö 158100  
Indelning: medeltiden uppgått i Gärdhem. 

Hult 068606  
Pastoratskod: 021404 Pastorat: -1961 Hult och Edshult, 1962- Höreda. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1669-. 

Hulterstad 084005  
Pastoratskod: 061703 Pastorat: medeltiden Hulterstad och Stenåsa, sedan -1575 Hulterstad och Segerstad, därefter -1961 Hulterstad och Stenåsa, 1962- Mörbylånga. Husförhörslängd: (1749), 1791-. Födelsebok: 1717 

Hultsfred 086001  
Pastoratskod: 021306 Indelning: 1955-01-01 utbruten ur Vena, motsvarande Hultsfreds kbfd. Pastorat: -1961 Vena, 1962- Hultsfred och Vena. Husflörhörslängd: 1919-. Födelsebok: 1919-. 

Hultsfreds kbfd 086000  
Indelning: 1919-04-16 kyrkobokföringsområde, 1937-01-01 kbfd inom Vena församling, 1954-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Husförhörslängd: 1919-1954. Födelsebok: 1919-1954. Övrigt: födelser vid Hultsfreds förlossningshem 1944-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Hultsjö 068408  
Pastoratskod: 061106 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Hultsjö, Skepperstad och Hjärtlanda, 1962- Stockaryd. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1703- 

Humla 158426  
Pastoratskod: 031205 Pastorat: Blidsberg. Husförhörslängd: 1801-. Födelsebok: 1708- 

Humlarp 118200  
Indelning: tidigt uppgått i Ausås. 

Hunnebostrand 142705  
Pastoratskod: 080805 Indelning: 1909-01-01 utbruten ur Tossene som kapellförsamling, 1917-05-01 annexförsamling. Pastorat: Tossene. Husförhörslängd: 1898-. Födelsebok: 1909- 

Hunnekulla 166300  
se Tiberg. 

Hunnestad 138307  
Pastoratskod: 081404 Namn: 1927-10-22 enligt KMt Hunnestad, ej Hunestad. Pastorat: -1961 Hunnestad och Gödestad, 1962- Grimeton. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1615- 

Hurud 178400  
se Högerud. 

Hurva 128509  
Pastoratskod: 070606 Pastorat: Gudmuntorp. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1796- Arkiv: 1796-02-02 förstört vid brand. 

Husaby 166113  
Pastoratskod: 030405 Pastorat: -1929 Husaby, Skälvum och Ova, 1929-06-01(beslut 1918-04-19 och 1928-01- 27)-1961 Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva och Sil, 1962- Husaby, Skälvum, Ova, Kinne-Kleva, Sil och Ledsjö. Husförhörslängd: 1770- Födelsebok: 1685-. Övrigt: se även Husby med sammansättningar. 

Husaby Aspö 048600  
se Aspö. 

Husaby Enhörna 018100  
se Överenhörna. 

Husaby Gismark 038100  
se Husby-Sjutolft. 

Husabytrögd 038100  
se Kungs-Husby. 

Husaby-Ärnavi 038000  
se Husby-Långhundra. 

Husby 018800  
se Husby-Sjuhundra. 

Husby 019100  
se Husby-Ärlinghundra. 

Husby 038000  
se Husby-Långhundra. 

Husby 038100  
Husby i Trögds härad, se Kungs-Husby. 

Husby 048000  
se Husby-Oppunda. 

Husby 048400  
se Husby-Rekarne. 

Husby 058100  
Husby i Östkinds härad, se Östra Husby. 

Husby 058200  
Husby i Hammarkinds härad, se Västra Husby. 

Husby 208371  
Pastoratskod: 051302 Indelning: 1909-05-01 utbrutet Stjärnsund, 1940-01-01 införlivat Stjärnsund och indelad i två kbfd: Husby kbfd och Stjärnsunds kbfd, 1945 Långshyttans kbfd utbrutet ur Husby kbfd, 1967-07-01 Stjärnsunds kbfd uppgått i Husby kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1676- Födelsebok: 1653 

Husby-Aspvid 058200  
se Västra Husby. 

Husby Byringe 048400  
se Husby-Rekarne. 

Husby kbfd 208303  
Pastoratskod: 151302 Indelning: 1940-01-01 bildat inom Husby församling, 1945-01-01 utbrutet Långshyttans kbfd, 1967-07-01 införlivat Stjärnsunds kbfd. Pastorat: Husby. 

Husby-Lyhundra 018800  
se Husby-Sjuhundra. 

Husby-Långhundra 038037  
Pastoratskod: 010803 Namn: -1885 Husby, 1885-04-17- Husby-Långhundra (ej bindestreck i beslutet). Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Vidbo, 1962-1971 Skepptuna, 1972-Knivsta. Husförhörslängd: 1736- Födelsebok: 1717 

Husby-Oppunda 048026  
Pastoratskod: 040406 Namn: -1885 Husby, 1885-04-17- Husby-Oppunda (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: -1961 eget, 1962-1976 Bettna, 1977-Stigtomta. Husförhörslängd: 1733-. Födelsebok: 1671 

Husby-Rekarne 048418  
Pastoratskod: 040706 Namn: förr även Husby Byringe, -1885 Husby, 1885-04-17- Husby-Rekarne (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: -1961 eget, 1962- Husby-Rekarne och Näshulta. Husförhörslängd: 1689-. Födelsebok: 1670-. 

Husby-Sjuhundra 018813  
Pastoratskod: 010401 Namn: -1885 Husby, 1885-04-17-1951 Husby-Lyhundra, 1952- Husby-Sjuhundra. Pastorat: - 1961 Husby-Sjuhundra och Skederid, 1962- Rimbo. Husförhörslängd: 1755Födelsebok: 1700-. 

Husby-Sjutolft 038118  
Pastoratskod: 0 10702 Pastorat: -1921 eget, 1921-05-01-1961 Litslena, 1962- Villberga. Husförhörslängd: 1695- Födelsebok: 1688 

Husby-Ärlinghundra 019106  
Pastoratskod: 0 10801 Namn: -1885 Husby, 1885-04-17- Husby-Ärlinghundra (först stavat Husby Erlinghundra). Pastorat: medeltiden eget, sedan Odensala. Husförhörslängd: 1716- Födelsebok: 1696 

Husie 128010  
Pastoratskod: 070214 Pastorat: -1609 Västra Skrävlinge, 1609-1920 Husie och Västra Skrävlinge, 1920-05- 01-1924 eget, 1924-05-01-1948 Södra Sallerup, 1949-1961 eget, 1962- Husie och Södra Sallerup. Husförhörslängd: 1815- Födelsebok: 1688- 

Huskvarna 068005  
Pastoratskod: 060706 Indelning: 1919-05-01 utbruten ur Hakarp. Pastorat: 1919-05-01- 1961 Huskvarna och Hakarp, 1962- eget. 

Huså bruks kapellförsamling 232100  
Indelning: utbruten ur och uppgått i Kall. Arkiv: endast husförhörslängd några år. 

Hyby 126308  
Pastoratskod: 070403 Pastorat: -1937 eget, 1938(beslut 1923-12-31 och 1937-04-30)-1961 Hyby, Bara och Mölleberga, 1962- Hyby, Bara, Bjärshög och Skabersjö. Husförhörslängd: (1683), 1804-. Födelsebok: 1689-. 

Hycklinge 051305  
Pastoratskod: 020703 Län: genom beslut 1982-12-16 överfört Stuverum 1:1 i Tallsebo by samt Vårdslunda 2:8 från Hycklinge i Östergötlands län till Odensvi i Kalmar län. Pastorat: Horn. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1845- Arkiv: 1851-01-10 stora delar förstörda vid brand. 

Hylletofta 068404  
Pastoratskod: 061102 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Bringetofta, 1962- Vrigstad. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1705-. 

Hyllie 128016  
Pastoratskod: 070207 Indelning: 1902-04-25 utbrutet Limhamn, 1908-05-01 uppgått i Limhamn, 1969-01-01 åter utbruten ur Limhamn. Pastorat: -1545 Bunkeflo, 1545-1552 eget, 1552-1599 Bunkeflo, 1599-03-03-1605 eget, 1605-05-04-1832 Bunkeflo, 1832-05-01(beslut 1806-10-22)-1862 Malmö Sankt Petri, 1862-05-01(beslut 1852-12-07)-1908-04-30 Bunkeflo, 1969-01-01- eget. Husförhörslängd: (1789), 1801-1908, 1969-. Födelsebok: 1689-1908, 1969-. Arkiv: -1908 1 Limhamn. 

Hyltinge 048202  
Pastoratskod: 040202 Pastorat: Helgesta. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: 1692- 

Hyringa 160212  
Pastoratskod: 030304 Pastorat: Tengene. Husförhörslängd: (1725), 1812-. Födelsebok: 1717-. 

Hyssna 156305  
Pastoratskod: 081101 Pastorat: Sätila. Husförhörslängd: 1794-. Födelsebok: 1681-. 

Håbo-Tibble 013905  
Pastoratskod: 010506 Namn: -1885 Tibble (i Håbo härad), 1885-04-17- Håbo-Tibble (ej bindestreck i beslutet). Län: -1970 Uppsala län, 1971Stockholms län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Håtuna, 1962- Bro. Husförhörslängd: 1752-. Födelsebok: 1688  

Håbol 150401 
Pastoratskod: 091202 Pastorat: Dals-Ed. Husförhörslängd: 1786- Födelsebok: 1694-. 

Håby 143002  
Pastoratskod: 080801 Pastorat: Foss. Husförhörslängd: 1799- Födelsebok: 1688-. 

Håcksvik 156507  
Pastoratskod: 081208 Namn: -1909 Håksvik, 1910- Håcksvik. Pastorat: Kalv. Husförhörslängd: 1810-. Födelsebok: 1704-. 

Håkantorp 168639  
Pastoratskod: 030504 Pastorat: -1920 Segerstad, 1920-05-01- Stenstorp. Husförhörslängd: 1796-. Födelsebok: 1688-. 

Hålanda 152102  
Pastoratskod: 081006 Pastorat: -1863 Skepplanda, 1864-1961 Ale-Skövde, 1962- Skepplanda. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1687-. 

Håle 160202  
Pastoratskod: 030305 Pastorat: Särestad. Husförhörslängd: 1766-. Födelsebok: (1688), 1761- (lucka 1861- 1875). Arkiv: 1927 februari brand. 

Håle-Täng 160200  
Övrigt: namn på den för Håle och Tång sedan 1884 gemensamma kyrkan. 

Hållnäs 036009  
Pastoratskod: 0 11002 Pastorat: - 1988 eget, 1989- Österlövsta. Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1664-. 

Hålta 148210  
Pastoratskod: 080504 Pastorat: Solberga. Husförhörslängd: (1795), 1808- (lucka 1818). Födelsebok: (1659), 1744- 

Hånger 068305  
Pastoratskod: 060901 Pastorat: medeltiden eget, senast 1524-1961 Kärda, 1962- Forsheda. Husförhörslängd: 1717- Födelsebok: (1688), 1795-. 

Hånger 168600  
Indelning: 1768 uppgått i Bjurum. Pastorat: (Vilske-)Kleva. 

Hångsdala 168513  
Pastoratskod: 030602 Pastorat: - 1925 Hångsdala, Skörstorp och Östra Gerum, 1925-05-01 (beslut 1916-06-09 och 1924-06-13)-1961 Dimbo, 1962- Valstad. Husförhörslängd: 1824- Födelsebok: 1702- 

Håsjö 230504  
Pastoratskod: 10 1103 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: tidigare Hällesjö, omkring 1350-1903 Ragunda, 1903-05-01- Hällesjö. Husförhörslängd: 1815-. Födelsebok: 1869-. Övrigt: förväxla ej med Hosjö. 

Håslöv 123307  
Pastoratskod: 070304 Namn: -1920 Hårslöv, 1920-06-18- Håslöv. Pastorat: förr eget, omkring 1560-1924 Håslöv och Bodarp, 1924-05-01-1961 Håslöv, Bodarp, Västra Tommarp och Ske i grie, 1962- Räng. Husförhörslängd: (1683), 1772-. Födelsebok: (1688), 1703-  

Håstad 128109 
Pastoratskod: 070107 Pastorat: början av 1500-talet till synes moderförsamling, sedan -1933 Västra Hoby, 1933-05-01- Vallkärra. Husförhörslängd: (1684), 1819-. Födelsebok: 1724-. Arkiv: 1723-05-25 förstört vid brand. 

Håtuna 013906  
Pastoratskod: 010506 Län: -1970 Uppsala län, 1971- Stockholms län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Håtuna och Håbo-Tibble, 1962- Bro. Husförhörslängd: 1733-. Födelsebok: 1674-. 

Hägerstad 051307  
Pastoratskod: 020702 Pastorat: -1961 Hägerstad och Oppeby, 1962- Tjärstad. Husförhörslängd: 1781- Födelsebok: 1676-. 

Hägersten 018039  
Pastoratskod: 130401 Indelning: 1957-01-01 utbruten ur Brännkyrka, 1963 indelad i två kbfd: Hägerstens östra kbfd och Hägerstens västra kbfd, 1969-01-01 utbrutet Skärholmen, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: eget. 

Hägerstens västra kbfd 018000  
Indelning: 1963 bildat inom Hägerstens församling, 1968-12-31 utbrutet Skärholmen och upplöst. Pastorat: Hägersten. Arkiv: hos pastorsämbetet i Hägersten. 

Hägerstens östra kbfd 018000  
Indelning: 1963 bildat inom Hägerstens församling, 1968-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Pastorat: Hägersten. 

Häggdånger 228003  
Pastoratskod: 100102 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1816 Säbrå, 1817 (beslut 1808-02-26) -1947 eget, 1948- Säbrå. Husförhörslängd: (1750), 1805-. Födelsebok: (1684), 1750 

Häggeby 030504  
Pastoratskod: 01-0504 Pastorat: -1923 eget, 1923-05-01-1961 Skokloster, 1962- Övergran. Husförhörslängd: 1703- Födelsebok: 1728-. 

Häggenås 238010  
Pastoratskod: 101006 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: -1922 Lit, 1922-05-01- eget. Husförhörslängd: 1804- Födelsebok: 1693- 

Häggenäs 168300  
se Häggum. 

Häggesled 168104  
Pastoratskod: 030203 Pastorat: Järpås. Husförhörslängd: 1801- Födelsebok: (1648), 1688-. 

Häggum 168305  
Pastoratskod: 031102 Namn: förr även Häggenäs. Pastorat: till 1300-talet eget, sedan troligen Rådene, omkring 1500-1594 Sjogerstad, 1594-1922 eget, 1922-05-01-1961 Sjogerstad, 1962- Norra Kyrketorp. Husförhörslängd: (1763), 1792- Födelsebok: 1696-.  

Häglinge 118316 
Pastoratskod: 071502 Län: -1887 huvuddelen i Kristianstads län, del (Vessmanstorp) i Malmöhus län, 1888 överfört Vessmanstorp till Kristianstads län, 1888- helt i Kristianstads län. Pastorat: -1632 Häglinge och Södra Rörum, 1632-06-18-1961 Södra Rörum, 1962- Norra Mellby. Husförhörslängd: (1683), 1819-. Födelsebok: 1806- Arkiv: 1809-06-16 största delen förstörd vid brand. 

Hällaryd 108203  
Pastoratskod: 072103 Pastorat: -1937 Hällaryd och Åryd, 1938-1961 eget, 1962- Hällaryd och Åryd. Husförhörslängd: (1683), 1813- Födelsebok: (1647), 1680- 

Hällby 048410  
Pastoratskod: 040704 Namn: -1970 Torshälla landsförsamling, 1970-01-23- Hällby. Pastorat: -1961 Torshälla stadsförsamling, 1962-1983 Tumbo., 1983-07-01- Hällby, Tumbo och Råby-Rekarne. Husförhörslängd: 1716- Födelsebok: 1674- Arkiv: från 1766 delad kyrkobokföring. 

Hälleberga 088109  
Pastoratskod: 060504 Län: -1968 Kronobergs län, 1969- Kalmar län. Pastorat: -1921 Älghult, 1921-05-01 eget. Husförhörslängd: 1747- Födelsebok: 1751- 

Hällefors 186301  
Pastoratskod: 050505 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län, del från Värmlands län till Örebro län och tvärtom 1940. Indelning: 1644 utbruten ur Grythyttan som kapellförsamling, 1675 annexförsamling. Pastorat: 1644-1801 Grythyttan, 1802-1982 eget, 1983- Hällefors och Hjulsjö. Husförhörslängd: 1737-. Födelsebok: 1676-. Övrigt: födelser vid Hälleförs sjukstuga 1930-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Hällesjö 230503  
Pastoratskod: 101103 Namn: till 1300-talet Rotakäl (Kälarne), sedan Hällesjö. Län: 1930-11-28 gränsreglering mellan Torp i Västernorrlands län och Hällesjö i Jämtlands län. Pastorat: förr Rotakäl och Håsjö, omkring 1350-1903 Ragunda, 1903-05-01- Hällesjö och Håsjö. Husförhörslängd: 1815-. Födelsebok: 1689-. 

Hällestad 056202  
Pastoratskod: 021002 Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1750-. Födelsebok: (1636), 1659- 

Hällestad 128115  
Pastoratskod: 070104 Pastorat: -1645 Dalby, 1645-1680 Hällestad och Dalby, 1680(beslut 1673-01-13)-1925 Hällestad, Dalby och Bonderup, 1925-05-01- Dalby. Husförhörslängd: 1799-1806, 1812-1845, 1882-. Födelsebok: 1747-1791, 1830-1834, 1862-. Arkiv: 1748-05-07 förstört av brand, 1883-03-25 delar förstörda vid brand. 

Hällestad 168604  
Pastoratskod: 030506 Län: -1951 Älvsborgs län, 1952- Skaraborgs län. Pastorat: Floby. Husförhörslängd: 1816-. Födelsebok: 1690-. 

Hällstad 158405  
Pastoratskod: 031501 Pastorat: förr troligen Hällstad och Murum, omkring 1400-1961 Hällstad, Murum, Södra Vånga och Möne, 1962-1988 Hällstad, Murum, Södra Vånga, Möne och Kärråkra, 1989- Södra Ving. Husförhörslängd: (1766), 1826-. Födelsebok: 1701- 

Hällum 166006  
Pastoratskod: 030205 Pastorat: -1920 Skarstad, 1920-05-01- Vara. Husförhörslängd: (1791), 1825-. Födelsebok: (1667), 1724- (lucka 1859-1864). 

Hälsingborg 128300  
se Helsingborgs Maria. 

Hälsingborgs garnisonsförsamling 128300  
se Helsingborgs garnisonsförsamling. 

Hälsingborgs Gustav Adolf 128300  
se Helsingborgs Gustav Adolf. 

Hälsingborgs landsförsamling 128300  
se Helsingborgs landsförsamling. 

Hälsingborgs Maria 128300  
se Helsingborgs Maria. 

Hälsingborgs stadsförsamling 128300  
se Helsingborgs Maria. 

Hälsingtuna 218403  
Pastoratskod: 011606 Namn: -1885 Tuna, 1885-04-17-1909 Helsing Tuna, 1910- Hälsingtuna. Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29Gävleborgs län. Indelning: 1582-02-06 utbrutet Hudiksvall. Pastorat: -1582 Tuna och Idenor, 1582-02-06-1584 Tuna, Hudiksvall och Idenor, 1584-09-09-1651 Tuna och Idenor, 1651-08-14-1918 eget, 1918-05-01-1961 Hälsingtuna, Hög och Ilsbo, 1962- eget. Husförhörslängd: 1765- Födelsebok: 1688-. 

Händene 168211  
Pastoratskod: 030101 Pastorat: - 1551 eget, 1551 - Skara domkyrkoförsamling. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: (1688), 1719-. 

Härad 048613  
Pastoratskod: 040103 Pastorat: -1584 Vansö, 1584-1587 eget, 1587- Vansö. Husförhörslängd: 1706-. Födelsebok: 1687- 

Häradshammar 058126  
Pastoratskod: 020901 Indelning: 1500-talet utbrutet Jonsberg. Pastorat: -1867 Häradshammar och Jonsberg, 1867-05-01(beslut 1861-07-10)-1961 eget, 1962- Östra Husby. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: (1668), 1704 

Härberga 058600  
se Herrberga. 

Härene 168100  
Härene i Kinnefjärdings härad, se Norra Härene. 

Härene 152700  
Härene i Kullings härad, se Södra Härene. 

Härja 168502  
Pastoratskod: 030805 Pastorat: -1638 Sandhem, 1638-1691 Härja, Ettak och Suntak, 1691-03-19- 1961 Sandhem, 1962- Daretorp. Husförhörslängd: (11774), 1813-. Födelsebok: 1690 

Härjevad 168116  
Pastoratskod: 030706 Pastorat: -1988 Saleby, 1989- Sävare. Husförhörslängd: 1735-. Födelsebok: 1741-. 

Härkeberga 038120  
Pastoratskod: 010702 Namn: förr Herkulsberga. Pastorat: -1961 Långtora, 1962- Villberga. Husförhörslängd: 1720-. Födelsebok: 1690-. 

Härlanda 148006  
Pastoratskod: 080305 Indelning: 1528 uppgått i Nylöse, 1951-01-01 åter utbruten ur Göteborgs Gamlestad (se Nylöse) och Örgryte. Pastorat: eget. 

Härlunda 076502  
Pastoratskod: 0601.04 Indelning: omkring 1595 utbruten ur Västra Torsås. Pastorat: -1893 Skatelöv, 1893-0501(beslut 1886-07-23)-1961 Västra Torsås, 1962- Almundsryd. Husförhörslängd: 1717-. Födelsebok: 1689-. 

Härlunda 168214  
Pastoratskod: 030101 Indelning: 1989-01-01 införlivat Bjärka. Pastorat: -1548 Härlunda och Bjärka, 1548- Skara domkyrkoförsamling. Husförhörslängd: (1709), 1773-. Födelsebok: (1657), 1706-. Övrigt: födelser vid Stora Herrtorps förlossningsoch spädbarnshem 1923-1925, sedan Ekenäs förlossningshem 1925-1932, samt Fridhems förlossningshem 1923-1925 införda i församlingens födelsebok. 

Härlöv 076403  
Pastoratskod: 060205 Pastorat: -1924 Ojaby, 1924-05-01 - Aringsås/Alvesta. Husförhörslängd: (1688), 1752- Födelsebok: 1688-. 

Härna 158409  
Pastoratskod: 031501 Pastorat: Södra Ving. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: 1709- (luckor 1724-1728, 1737). 

Härnevi 038133  
Pastoratskod: 0 10601 Län: -1887 huvuddelen i Västmanlands län, del (Ås) i Uppsala län, 1888 överfört Ås till Västmanlands län, 1888-1970 helt i Västmanlands län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1923 Frösthult, 1923-05-01-1961 Torstuna, 1962- Simtuna. Husförhörslängd: 1691-. Födelsebok: 1690-. 

Härnö 228000  
Namn: även Härnösands landsförsamling. Indelning: utbruten ur Säbrå som kapellförsamling, 1586 utbrutet Härnösand, 1873-01-01 uppgått i Härnösand. Pastorat: -1586 Säbrå, 1586-1873 Härnösand. Husförhörslängd: 1821-1880. Födelsebok: 1811-1872. Arkiv: gemensamt med Härnösand. 

Härnösand 228000  
Pastoratskod: 100101 se Härnösands domkyrkoförsamling. 

Härnösands domkyrkoförsamling 228001  
Pastoratskod: 100101 Namn: 1586-1978 Härnösand, 1978-08-10- Härnösands domkyrkoförsamling. Indelning: 1586 utbruten ur Härnö, 1845 utbrutet Härnösands hospitalsförsamling, 1873-01-01 införlivat Härnö, 1892-01-01 införlivat Härnösands hospitalsförsamling. Pastorat: 1586-1872 Härnösand och Härnö, 1873- eget. Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: 1721-. Arkiv: typarkiv. Övrigt: födelser vid Härnösands lasarett 1905-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet, födelser vid Härnösands privata förlossningshem 1920-1923 av barn från andra församlingar synes ej införda i födelseorten; 1847-1951 särskilda kyrkoböcker mm för fångvårdsanstalten (häri ingår 1904-1948 födelseböcker), allt på landsarkivet. 

Härnösands hospitalsförsamling 228000  
Indelning: 1845 utbruten ur Härnösand (territoriellt dock inom Säbrå), 1892-01-01 uppgått i Härnösand. Pastorat: Säbrå. Husförhörslängd: 1846-1891. Födelsebok: 18651891. Övrigt: födelser vid Härnösands hospital av barn från annan församling 18771887 införda i särskild födelsebok med luckor 1882-1886. 

Härryda 140101  
Pastoratskod: 081803 Län: 1952-01-01 överfört drygt 8 kvadratkilometer från Härryda i Göteborgs och Bohus län till Björketorp i Älvsborgs län. Pastorat: Landvetter. Husförhörslängd: (1763), 1816-. Födelsebok: 1687 

Härslöv 128208  
Pastoratskod: 070903 Pastorat: förr Härslöv och Ottarp, omkring 1536-1941 Härslöv och Säby, 1942 (beslut 1926-12-03 och 1941-01-31)-1961 Härslöv, Säby, Vadensjö och Örja, 1962- Härslöv, Säby, Vadensjö, Örja och Ottarp. Husförhörslängd: (1687), 1820- Födelsebok: 1721(lucka 1723). Arkiv: 1720 brandskadat, förväxla ej med Hårslöv = Håslöv. 

Hässelby 018038  
Pastoratskod: 130502 Indelning: 1962-01-01 utbruten ur Spånga, motsvarande Hässelby kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1926-1948. Födelsebok: 1926-. Övrigt: förväxla ej med Hässleby. 

Hässelby kbfd 018000  
Indelning: 1949-05-01 bildat inom Spånga församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Arkiv: sedan köpingsbildningen 1926 egna kyrkoböcker. 

Hässelskog 158500  
se Edsleskog. 

Hässjö 226203  
Pastoratskod: 100 106 Indelning: 1687 utbrutet Lögdö bruksförsamling, 1932-01-01 införlivat Lögdö bruksförsamling. Pastorat: 1316 Hässjö och Tynderö, därefter -1920 Ljustorp, 1920-0501(beslut 1907-05-31 och 1919-12-19)-1931 Hässjö, Tynderö och Lögdö, 1932- Hässjö och Tynderö. Husförhörslängd: 1814-. Födelsebok: (1724), 1747 

Hässleby 068602  
Pastoratskod: 021303 Pastorat: till början av 1300-talet eget, därefter åtminstone till 1561 Lönneberga, sedan -1961 Rumskulla, 1962- Hässleby och Kråkshult. Husförhörslängd: (1798), 1815- Födelsebok: 1724- (lucka 1770-1799). Arkiv: 1740 brandförstört. Övrigt: förväxla ej med Hässelby. 

Hässleholm 118301  
Pastoratskod: 071508 Indelning: 1910-05-01 utbruten ur Stoby (och Vankiva). Pastorat: 1910-05-01-1941 Stoby, 1942- (beslut 1927-01-14 och 1941-11-07) eget. Husförhörslängd: 1910-. Födelsebok: 1910-. Övrigt: födelser vid Hässleholms lasarett 1942-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1910-1927 vissa kyrkobokförda i Skånska trängkåren. 

Hässlunda 128311  
Pastoratskod: 071007 Pastorat: -1929 Hässlunda och Risekatslösa, 1929-05-01-1961 Ekeby, 1962- Kropp. Husförhörslängd: (1698), 1813-. Födelsebok: (1743), 1747- Arkiv: 1746-10-24 förstört av brand. 

Hästholmen 050900  
Indelning: medeltiden uppgått i Västra Tollstad. 

Hästveda 118309  
Pastoratskod: 071509 Pastorat: Hästveda och Farstorp. Husförhörslängd: (1683), 1811- Födelsebok: 1690-. 

Häverö 018805  
Pastoratskod: 0 10204 Indelning: slutet av 1500-talet utbrutet Singö. Pastorat: till 1500-talet eget, sedan Häverö och Singö. Husförhörslängd: 1766- Födelsebok: 1688-. Övrigt: födelser vid Hallstaviks förlossningshem (Hallstaviks BB) av barn från andra församlingar 1946 ej införda i födelseorten, journaler ej heller bevarade. 

Hög 126113  
Pastoratskod: 070908 Pastorat: -1924 Hög och Kävlinge, 1924-05-23-1961 Kävlinge, 1962- Löddeköpinge. Husförhörslängd: (1687), 1824- Födelsebok: 1685 

Hög 218412  
Pastoratskod: 011603 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1918 Forsa. 1918-05-01-1961 Hälsingtuna, 1962- Forsa. Husförhörslängd: (1740), 1768-. Födelsebok: 1729-. 

Högalid 018014  
Pastoratskod: 130302 Indelning: 1925-01-01 utbruten ur Maria Magdalena. Pastorat: 1925-01-01-1925-04-30 Maria Magdalena, 1925-05-01- eget. Övrigt: födelser vid Södersjukhuset 1943-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras på stadsarkivet. 

Höganäs 128401  
Pastoratskod: 071003 Indelning: 1852-11-23 utbruten ur Väsby som bruksförsamling, 1919-01-01 ej längre bruksförsamling. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1854-. Födelsebok: 1854-. 

Högbo 218100  
se Sandviken. 

Högby 058602  
Pastoratskod: 020503 Indelning: 1890-01-01 införlivat Västra Skrukeby. Pastorat: -1596 Högby och Skrukeby, 1596-1889 Högby, Hogstad och Västra Skrukeby, 1890-1961 Högby och Hogstad, 1962- Mjölby. Husförhörslängd: 1788- Födelsebok: 1676-. Övrigt: även före 1890 ofta betraktad som sammanslagen med Västra Skrukeby. 

Högby 088514  
Pastoratskod: 061602 Pastorat: medeltiden eget, därefter -omkring 1600 Högby och Källa, sedan -1917 eget, 1917-05-01-1961 Högby och Källa, 1962- Högby, Källa och Persnäs. Husförhörslängd: 1807Födelsebok: (1653), 1688-. Arkiv: kommunionlängder från 1777 supplerar husförhörslängd. Övrigt: förväxla ej med Högsby. 

Högerud 178404  
Pastoratskod: 090803 Namn: förr Hurud. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1646 utbruten ur Stavnäs (och Arvika) som kapellförsamling, 1830-09-19 annexförsamling. Pastorat: Stavnäs. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1689-. 

Högestad 128612  
Pastoratskod: 070506 Pastorat: -1946 Högestad och Baldringe, 1947 (beslut 1926-11-26 och 1946-06-21)-1961 Övraby, 1962- Sövestad. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1758-. Arkiv: 1764-01-14 vid brand är den äldre kyrkoboken förstörd. 

Högsbo 148021  
Pastoratskod: 080203 Indelning: 1963 utbruten ur Västra Frölunda (och Annedal). Pastorat: eget. 

Högsby 082102  
Pastoratskod: 061505 Indelning: 1732-07-18 utbrutet Långemåla, 1880-11-05 utbrutet Fågelfors. Pastorat: -1732 eget, 1732-188( Högsby och Långemåla, 1880-11-05-1885 Högsby, Långemåla och Fågelfors, 1885-05-01(beslut 1869-11-19)-1961 Högsby och Fågelfors, 1962- Högsby, Fågelfors och Långemåla. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1635-. Övrigt: födelser vid Högsby förlossningshem 1931-1944 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorteil, 1945-1946 införda i Högsby församlings födelsebok, förväxla ej med Högby. 

Högseröd 128513  
Pastoratskod: 070603 Pastorat: medeltiden möjligen förenat med Hörby, sedan -1961 eget, 1962- Högseröd, Harlösa och Hammarlunda. Husförhörslängd: (1683), 1889-. Födelsebok: 1805- (lucka 1846-1861). Arkiv: 1889-06-02 vid brand har största delen förstörts. 

Högsjö 228002  
Pastoratskod: 100104 Indelning: 1845-11-12 utbrutet Hemsö. Pastorat: -1897 Gudmundrå, 1897-02-01-1961 Högsjö och Hemsö, 1962- eget. Husförhörslängd: 1764- Födelsebok: (1689), 1723-. Övrigt: förväxla ej med tätorten Högsjö i Västra Vingåker. 

Högsrum 088509  
Pastoratskod: 061605 Namn: förr även Högserum. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Räpplinge, 1962- Gärdslösa. Husförhörslängd: 1786-. Födelsebok: 1742-. 

Högstena 168631  
Pastoratskod: 030504 Pastorat: -1961 Dala, 1962- Stenstorp. Husförhörslängd: 1776- Födelsebok: 1724-. 

Högsäter 150708  
Pastoratskod: 091201 Pastorat: Högsäter, Järbo, Rännelanda, Lerdal och Råggärd. Husförhörslängd: 1747 Födelsebok: 1688-. 

Högås 1485013  
Pastoratskod: 080605 Pastorat: förr Herretstad, sedan -1980 Skredsvik, 1980-09-01- Herrestad. Husförhörslängd: (1756), 1814- Födelsebok: 1690-. 

Höj 126100  
se Hög. 

Höja 118203  
Pastoratskod: 071407 Pastorat: -1961 Höja och Starby, 1962- Ängelholm. Husförhörslängd: (1685), 1813-. Födelsebok: 1693-. 

Hökeshara 178300  
se Ekshärad. 

Hökhuvud 038205  
Pastoratskod: 010304 Län: -1889 större delen i Stockholms län, del (Sandby åtting) i Uppsala län, 1889-0524 (beslut) överfört Sandby åtting till Stockholms län, 1890-1970 helt i Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Hökhuvud och Skäfthammar, 1962-1971 Valö, 1972- Hökhuvud, Ekeby och Skäftharnmar. Husförhörslängd: 1745-. Födelsebok: 1740-. 

Hököpinge 123303  
Pastoratskod: 070302 Pastorat: förr eget, 1500-talet-1924 Arrie, 1924-05-01-1961 Gessie, 1962- Vellinge. Husförhörslängd: (1700), 1813-. Födelsebok: 1688 

Hölö 018110  
Pastoratskod: 040603 Namn: till 1500-talet Ytterhölö. Län: -1970 Södermanlands län, 1971- Stockholms län. Indelning: 1500-talet införlivat Överhölö. Pastorat: -1961 eget, 1962- Hölö och Mörkö. Husförhörslängd: 1762-. Födelsebok: 1685-. 

Hömb 168518  
Pastoratskod: 030603 Pastorat: förr Kungslena, åtminstone 1540- Varv. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: (1681), 1747-. 

Hör 126700  
se Höör. 

Höra 168100  
Namn: även Hörene. Indelning: 1803 uppgått i Järpås. Pastorat: Järpås. Husförhörslängd: 1781-1836. Födelsebok: 1711-1803. 

Hörby 126602  
Pastoratskod: 070602 Pastorat: medeltiden möjligen förenat med Högseröd (och Lyby), sedan -1973 Hörby och Lyby, 1974- Hörby, Lyby, Fulltofta, Aspinge, Södra Rörum och Svensköp. Husförhörslängd: (1683), 1807-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: födelser vid Hörby lasarett 1940-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Höreda 068609  
Pastoratskod: 021404 Pastorat: tidigt eget, senare Höreda och Eksjö, 1500-talet-1961 Höreda och Mellby, 1962- Höreda, Mellby, Hult och Edshult. Husförhörslängd: 1762-. Födelsebok: (1654), 1682 

Hörene 168100  
se Höra. 

Hörja 118320  
Pastoratskod: 071503 Namn: förr Hörgh. Pastorat: Finja. Husförhörslängd: (1683), 1794- (luckor 1797-1798, 1804-1806, 1821-1832). Födelsebok: 1690-. 

Hörken 186400  
Indelning: 1904 utbruten ur Ljusnarsberg som kapellförsamling (sedan 1892 del av Grängesberg-Hörkens kapellag), 1927-01-01 uppgått i Ljusnarsberg. Pastorat: Ljusnarsberg. Husförhörslängd: 1892-1926. Födelsebok: 1893-1926. 

Hörkens kbfd 186402  
Pastoratskod: 050503 Indelning: 1927 inofficiellt, 1951-01-01 officiellt kbfd inom Ljusnarsbergs församling. Pastorat: Ljusnarsberg. Husförhörslängd: 1927- Födelsebok: 1927 

Hörnefors 248007  
Pastoratskod: 110103 Indelning: 1913-05-01 utbruten ur Umeå landsförsamling (och Nordmaling). Pastorat: eget. Övrigt: har haft en föregångare i nedanstående. 

Hörnefors-Strömbäcks bruksförsamling 248000  
Indelning: 1792 utbruten ur och 1861 uppgått i Umeå landsförsamling. Husförhörslängd: 1842-1861. Födelsebok: 1816-1861. Övrigt: se även Hörnefors, Strömbäck nu i Teg. 

Hörröd 118027  
Pastoratskod: 071804 Pastorat: -1926 Hörröd och Maglehem, 1926-05-01-1961 Maglehem, 1962- Degeberga. Husförhörslängd: (1683), 1810Födelsebok: (1687), 1724 

Hörsne 098000  
se Hörsne med Bara. 

Hörsne med Bara 098026  
Pastoratskod: 120107 Namn: -1884 Hörsne, 1884- Hörsne med Bara. Indelning: 1884 införlivat Bara. Pastorat: -1884 Hörsne och Bara, 1884-1921 eget, 1921-05-01- Dalhem. Husförhörslängd: (1743), 1784-. Födelsebok: 1684 

Hörtofta 128500  
se Örtofta. 

Hörup 128616  
Pastoratskod: 070508 Län: -1970 Kristianstads län, 1971- Malmöhus län. Pastorat: Löderup. Husförhörslängd: (1687), 1692- (luckor 1737-1749 och 1773-1812). Födelsebok: 1684-. 

Hössna 158420  
Pastoratskod: 031206 Indelning: 1554 införlivat Kinnared. Pastorat: -1554 Hössna, Gullered, Kinnared, Tissered och Strängsered, 1554-1961 Hössna, Gullered och Strängsered, 1962-1982 Hössna, Gullered, Strängsered, Böne, Knätte och Liared, 1983- Hössna, Gullered, Strängsered, Böne, Knätte, Liared och Kölingared. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1692-. Övrigt: angående Strängsereds ställning, se Strängsered. 

Höör 126702  
Pastoratskod: 070605 Namn: -1917 Hör, 1917-01-26- Höör. Pastorat: -1961 Höör och Munkarp, 1962-1972 Höör, Munkarp, Norra Rörum och Hallaröd, 1973- Höör, Munkarp, Norra Rörum, Hallaröd och Tjörnarp. Husförhörslängd: (1683), 1819-. Födelsebok: 1795-. Arkiv: 1783-12-23 och 1792-03-14 brand.