Kadettkåren (på Karlberg) 018400 
Indelning: 1792 bildad, 1875 upplöst. Husförhörslängd: 1803-1833, (1875). Födelsebok: 1803-1875. Arkiv: ministerialböcker gemensamt med Solna. 

Kaga 058006 
Pastoratskod: 020105 Pastorat: -1867 eget, 1867-05-01- Kärna. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1694-. Arkiv: 1855 husförhörslängderna 1831-1854 stulna och förstörda. 

Kalix 251400 
se Nederkalix. 

Kall 232104 
Pastoratskod: 101304 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: utbrutet och införlivat Huså bruks kapellförsamling. Pastorat: tidigare möjligen Åre, 1316 eget, troligen mitten av 1300-talet-1928 Undersåker, 1928-05-01-eget. Husförhörslängd: (1695), 1805- Födelsebok: 1688- Övrigt: vissa personer till 1941 kyrkobokförda i Undersåkers lappförsamling. 

Kallinge kbfd 108102 
Pastoratskod: 072001 Namn: 1921-07-09-1941 Bredåkra kyrkoområde, 1942- Kallinge kbfd. Indelning: 1921-07-09 bildat inom Ronneby församling. Pastorat: Ronneby. Husförhörslängd: 1921-. Födelsebok: 1921 

Kalmar 030501 
Pastoratskod: 010504 Pastorat: -1923 eget, 1923-05-01 Övergran. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1713-. 

Kalmar 088000 
se Kalmar domkyrkoförsamling 

Kalmar domkyrkoförsamling 088001 
Pastoratskod: 061301 Namn: -1884 Kalmar domkyrkoförsamling eller Kalmar stadsförsamling, 1884-02-01-1924 Kalmar stadsförsamling, 1925-1988 Kalmar, från 1989-01-01 Kalmar domkyrkoförsamling. Indelning: 1500-talet införlivat Sankta Birgitta, omkring 1580 utbrutet Kalmar slottsförsamling, 1884-02-01 införlivat Kalmar slottsförsamling, 1925-01-01 införlivat Kalmar landsförsamling, 1989-01-01 utbrutet Kalmar Sankt Johannes, Heliga korset, Sankta Birgitta och Två systrar. Pastorat: medeltiden tidvis eget, annars -1628 Kalmar stadsförsamling och Kalmar landsförsamling, 1628-1652 Kalmar stadsförsamling, Kalmar landsförsamling och Kalmar tyska, 1652-03-19-1838 Kalmar domkyrkoförsamling och Kalmar landsförsamling, 1838-07-13-1884 Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar slottsförsamling och Kalmar landsförsamling, 1884-02-011924 Kalmar stadsförsamling och Kalmar landsförsamling, 1925-1988 eget, 1989Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar Sankt Johannes, Heliga korset, Sankta Birgitta och Två systrar. Husförhörslängd: 1773-. Födelsebok: 1701-. Övrigt: födelser vid Kalmar lasarett -1946 och D:r Befritz förlossningsklinik 1936-1943 införda i församlingens födelsebok. 

Kalmar landsförsamling 088000 
Namn: medeltiden Sankta Gertrud. Indelning: 1925-01-01 uppgått i Kalmar. Pastorat: medeltiden tidvis eget, annars -1924 Kalmar (stadsförsamling). Husförhörslängd: 1821-1924. Födelsebok: 1813-1924. Arkiv: -1812 1 Kalmar stadsförsamlings böcker. 

Kalmar mosaiska 088000 
Indelning: 1888 bildad, 1898 utbrutet Växjö mosaiska. Arkiv: förvaras i Judiska församlingens synagoga, Storgatan 70. 

Kalmar Sankt Johannes 088015 
Pastoratskod: 061301 Indelning: 1989-01-01 utbruten ur Kalmar. Pastorat: Kalmar domkyrkoförsamling. 

Kalmar slottsförsamling 088000 
Indelning: omkring 1580 utbruten ur Kalmar (stadsförsamling), 1884-02-01 uppgått i Kalmar (stadsförsamling). Pastorat: -1838 eget, 1838-07-13-1884 Kalmar domkyrkoförsamling. Husförhörslängd: 1804-1884. Födelsebok: 1753-1884. Övrigt: från 1989-0101 inom Kalmar Sankt Johannes. 

Kalmar stadsförsamling 088000 
se Kalmar. 

Kalmar tyska 088000 
Indelning: 1628 bildad, 1652-03-19 upplöst. Pastorat: Kalmar. 

Kalv 156505 
Pastoratskod: 081208 Pastorat: Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda. Husförhörslängd: 1809-Födelsebok: 1702-. Arkiv: 1742 har vissa arkivalier förstörts vid vådeld. 

Kalvsvik 078012 
Pastoratskod: 060105 Pastorat: -1961 Kalvsvik och Jät, 1962- Vederslöv. Husförhörslängd: (1718), 1775- Födelsebok: 1690-. 

Kalvträsk 248212 
Pastoratskod: 110304 Indelning: 1919-05-01 utbruten ur Burträsk. Pastorat: Burträsk.

Kammarduksfabriken i Vadstena 058400
Indelning: 1754 bildad, 1759 upplöst. Pastorat: eget. Övrigt: fransk-reformert.
 

Karaby 126100 
Karaby i Harjagers härad, se Västra Karaby. 

Karaby 128500 
Karaby i Onsjö härad, se Östra Karaby. 

Karaby 168117 
Pastoratskod: 030705 Pastorat: Tun. Husförhörslängd: (1744), 1815-. Födelsebok: (1672), 1716- Övrigt: förväxla ej med Kareby. 

Karbenning 196202 
Pastoratskod: 051404 Namn: före 1686 Färnebo fjärding. Indelning: 1686 utbruten ur Västerfärnebo. Pastorat: 1686-1815 Västerfärnebo, 1816-1850 Västervåla, 1850-1961 eget, 1962- Västerfärnebo. Husförhörslängd: 1731-. Födelsebok: 1690-. Arkiv: typarkiv. 

Kareby 148209 
Pastoratskod: 080502 Namn: före 1860 Karreby. Pastorat: -1941 Kareby och Romelanda, 1942- Romelanda. Husförhörslängd: 1815-. Födelsebok: 1815-. Arkiv: 1815 förstört genom brand. Övrigt: förväxla ej med Karaby eller Karleby. 

Karesuando 258403 
Pastoratskod: 111203 Namn: 1813-1907 växlande Enontekis eller Karesuando, 1907-10-25 - Karesuando. Indelning: 1813 utbruten ur Enontekis (i Finland). Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1780-. Födelsebok: 1720 

Karlanda 176503 
Pastoratskod: 090701 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1938 Holmedal, 1939-1961 eget, 1962- Holmedal. Husförhörslängd: (1774), 1810-. Födelsebok: 1695- (lucka 1747-1766). 

Karlberg 018400 
se Kadettkåren. 

Karleby 168620  
Pastoratskod: 030601 Indelning: 1540 införlivat Lovene, omkring 1545 införlivat Leaby. Pastorat: till omkring 1430 Karleby, Lovene och Leaby, därefter Slöta. Husförhörslängd: (1756), 1790-. Födelsebok: (1712), 1739-. Övrigt: förväxla ej med Kareby, Västra Karaby och Östra Karaby, vilka tidigare benämnts Karleby. 

Karl Gustafs stad 048400 
se Eskilstuna Fors. 

Karl Gustav 138323 
Pastoratskod: 081406 Namn: -1828 Skedeskamma, 1828-09-24- Karl Gustav. Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län. Pastorat: Kungsäter. Husförhörslängd: (1798), 1806. Födelsebok: 1689-. 

Karl Gustav 258304 
Pastoratskod: 110810 Namn: 1745-1783 Karungi kapellag, 1783- Karl Gustav. Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21 - Norrbottens län. Indelning: 1745 utbruten ur Nedertorneå som kapellag, 1809 utbrutet Karungi (i Finland). Pastorat: 1745-1783 Nedertorneå, 1783- eget. Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: 1793-. 

Karl Johan 148000 
se Göteborgs Karl Johan. 

Karlsborg 163701 
Pastoratskod: 030808 Indelning: 1885 utbruten ur Mölltorp (och Undenäs), 1960-01-01 införlivat Karlsborgs garnisonsförsamling. Pastorat: 1885-1959 Karlsborgs garnisonsförsamling, 1960- eget. Husförhörslängd: 1827-. Födelsebok: 1831-. Arkiv: I Mölltorp har tidigt förts särskilda böcker för Karlsborg. Övrigt: födelser vid Karlsborgs garnisonssjukhus 1939-1946 införda i församlingens födelsebok; förhållandet till garnisonsförsamlingen har uppfattats olika av myndigheterna. 

Karlsborgs garnisonsförsamling 163700 
Namn: 1831-1832 Vanäs, 1832-1959 Karlsborgs garnisonsförsamling. Indelning: 1831-08-06 utbruten ur Mölltorp och Ransberg, 1894 utbrutet Vendes trängbataljon (se Skånska trängkåren), 1960-01-01 uppgått i Karlsborg. Pastorat: -1885 eget, 1885-1959-12-31 Karlsborgs garnisonsförsamling och Karlsborg. Husförhörslängd: 1827-1959. Födelsebok: 1831-1959. Övrigt: delvis icke-territoriell. 

Karlsdal 188300 
Indelning: 1753 utbruten ur Karlskoga, 1922-03-17 uppgått i Karlskoga. Pastorat: Karlskoga. Husförhörslängd: 1757-1922. Födelsebok: 1784-1922. 

Karlshamn 108201 
Pastoratskod: 072101 Indelning: 1664 utbruten ur Asarum, 1865 införlivat Frisholmens kastellförsarnling. Pastorat: 1664-1701 eget, 1701-05-21-1753 Karlshamn och Asarum, 1753-1864 Karlshamn, Asarum och Frisholmen, 1865- eget. Husförhörslängd: (1680), 1794-(lucka 1819). Födelsebok: 1687- Övrigt: födelser vid Karlshamns lasarett 1903-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet,- 1854-1932 särskilda kyrkoböcker för kronohäktet, i landsarkivet. 

Karlshamns kastellförsamling 108200 
se Frisholmens kastellförsamling. 

Karlskoga 188301 
Pastoratskod: 090301 Namn: först Möckelsbodar (Myklesboda), senast 1589 Karlskoga. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1583 utbruten ur Knista, 1630 utbrutet Bjurtjärn, 1753 utbrutet Karlsdal, 1883 utbrutet Degerfors, 1922-03-17 införlivat Karlsdal. Pastorat: 1583-1586 Knista, 1586-07-01-1594 Ölme, 1594-1630 eget, 1630-1752 Karlskoga och Bjurtjärn, 1753-1868 Karlskoga, Bjurtjärn och Karisdal, 1869-1882 Karlskoga och Karlsdal, 1883-1922 Karlskoga, Karlsdal och Degerfors, 1922-03-17-1926 Karlskoga och Degerfors, 1926-05-01- eget. Husförhörslängd: 1757-. Födelsebok: 1679-. Övrigt: födelser vid Karlskoga lasarett 1942-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Karlskrona Amiralitetsförsamling 108002 
Pastoratskod: 071901 Namn: officiellt: Kungliga Karlskrona Amiralitetsförsamling. Indelning: 1681 bildad. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1811Födelsebok: 1693-. 

Karlskrona Fredrika Dorotea Vilhelmina 108000 
se Karlskrona tyska. 

Karlskrona fångförsamling 108000 
Indelning: 1808 bildad, 1866-07-04 upplöst. Husförhörslängd: 1843-1847. Övrigt: 18281920 särskilda kyrkoböcker för centralfängelset, på landsarkivet. 

Karlskrona mosaiska 108000 
Indelning: fanns 1855. Husförhörslängd: 1896-1910. Arkiv: böckerna förvaras i bankfack i SE-banken i Karlskrona och nås genom Sten Ruben, Lyckeby. Övrigt: till 1910-12-31 egen folkbokföring. 

Karlskrona stadsförsamling 108001 
Pastoratskod: 071902 Namn: -1846 Karlskrona Storkyrkoförsamling, 1846-11-01- Karlskrona stadsförsamling. Indelning: 1680-08-10 utbruten ur Augerum, 1846-11-01 (beslut 1838-07-13 och 1839-06-21) införlivat Karlskrona tyska, 1964-01-01 införlivat Tjurkö. Pastorat: -1961 eget, 1962-1963 Karlskrona stadsförsamling, Tjurkö och Aspö, 1964- Karlskrona stadsförsamling och Aspö. Husförhörslängd: (1718), 1827- Födelsebok: 1769- Övrigt: födelser vid Karlskrona lasarett 1902-1946 införda i särskild födelsebok i PÄ:s arkiv, födelser vid Karlskrona barnbördshus (Möllebacken) 1903-1946 införda i församlingens födelsebok; 1843-1928 särskilda kyrkoböcker (jämte födelsebok 1850-1887) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet. 

Karlskrona Storkyrkoförsamling 108000 
se Karlskrona stadsförsamling. 

Karlskrona tyska 108000 
Namn: även Fredrika Dorotea Vilhelmina. Indelning: 1680-08-10 utbruten ur Augerum, 1846-11-01 (beslut 1838-07-13 och 1839-06-21) uppgått i Karlskrona stadsförsamling. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1806-1847. Födelsebok: 1690-1847. 

Karlskyrka 018800 
Indelning: 1796-12-20 uppgått Söderby-Karl. Pastorat: Söderby. Husförhörslängd: 1745-1796. Födelsebok: 1693-1796. 

Karlskyrka 196000 
se Kung Karl. 

Karlslunda 088014 
Pastoratskod: 061402 Namn: -1873 Arby kapell, 1873-10-24- Karlslunda. Indelning: 1650-talet utbruten ur Arby som kapellförsamling, 1873-05-01 (beslut 1868-11-06) annexförsamling. Pastorat: 1961 Arby, 1962-1976 Karlslunda, Mortorp och Oskar, 1977- Karlslunda och Mortorp Mortorp. Husförhörslängd: 1816- Födelsebok: 1855-. 

Karlstad 178000 
se Karlstads domkyrkoförsamling. 

Karlstads domkyrkoförsamling 178001 
Pastoratskod: 090101 Namn: 1584-1933 Karlstads stadsförsamling, 1934-1961 Karlstad, 1962- Karlstads domkyrkoförsamling. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1584-03-05 utbruten ur Tingvalla (Karlstads landsförsamling), 1934-01-01 införlivat Karlstads landsförsamling, 1962-01-01 utbrutet Norrstrand. Pastorat: 158403-05-1591 Karlstads stadsförsamling, Karlstads landsförsamling och Hammarö, 1591-1649 Karlstads stadsförsamling, Karlstads landsförsamling och Grava, 1649-1207-1933 Karlstads stadsförsamling och Karlstads landsförsamling, 1934- eget. Husförhörslängd: (1721), 1790-. Födelsebok: (1701), 1730-. Övrigt: födelser vid Karlstads lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok hos pastorsämbetet, födelser vid Karlstads privata förlossningshem (Herrhagen) 1916-1925, Karlstads privata förlossningshem (Clara Gustafsson) 1930-talet och Karin Sjölins privata förlossningshem 1932-1945 införda i församlingens födelsebok; 1847-1952 särskilda kyrkoböcker för länsfängelset, på landsarkivet. 

Karlstads landsförsamling 178000 
Namn: -1584 Tingvalla, 1584-1933 Karlstads landsförsamling. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1584 utbrutet Karlstads stadsförsamling, 1934-01-01 uppgått i Karlstad (domkyrkoförsamlingen). Pastorat: -1584 Tingvalla, Grava och Hammarö, 1584-03-05-1933 Karlstads stadsförsamling. Husförhörslängd: 1721-1933. Födelsebok: 1701-1933. 

Karlstads stadsförsamling 178000 
se Karlstads domkyrkoförsamling. 

Karlstens slottsförsamling 148200 
Indelning: 1682 utbruten ur Marstrand, 1883-01-01 uppgått i Marstrand. Pastorat: Marstrand. Husförhörslängd: (1778), 1809-1882. Födelsebok: 1685-1882. Arkiv: arkivalier dels i fästningens arkiv, dels i landsarkivet, dels i Marstrands arkiv (Kungälvs kommuns arkiv); genom att kyrkoherden i Marstrand även var slottspredikant, finns anteckningar också i Marstrands kyrkoarkiv; 1847-1858 särskilda kyrkoböcker för Karlstens fästning, på landsarkivet. 

Karlstorp 068517 
Pastoratskod: 061201 Län: -1886 huvuddelen i Jönköpings län och del (Karlstorps skate) i Kalmar län, 1887 överfört Karlstorps skate till Jönköpings län, 1887- helt i Jönköpings län. Pastorat: -1961 Karlstorp och Kråkshult, 1962- Alseda. Husförhörslängd: (1728), 1763-. Födelsebok: 1679-. Övrigt: Kråkshult hade egen kyrkoherde 1627-1713, men tillhörde egentligen Karlstorps pastorat. 

Karoli 128000 
Husförhörslängd: 1813- Födelsebok: 1813, se Malmö Karoli och förväxla ej med Borås Caroli. 

Karreby 148200  
se Kareby. 

Karungi 258300 
se Karl Gustav. 

Karup 116800 
Karup i Bjäre, se Västra Karup, Karup i Halland se Östra Karup. 

Kastlösa 084006 
Pastoratskod: 061703 Pastorat: medeltiden eget, därefter Kastlösa, Smedby och Möckleby, 1575-1652 Kastlösa och Segerstad, 1653-1938 eget, 1939(beslut 1916-05-26 och 1937-12-17)-1961 Kastlösa, Smedby och Södra Möckleby, 1962- Mörbylånga. Husförhörslängd: 1776Födelsebok: (1628), 1700-. Övrigt: se även Katslösa och Risekatslösa 

Katarina 018015 
Pastoratskod: 130303 Namn: 1654-1907 Sankt Katarina, 1907- Katarina. Indelning: 1654 utbruten ur Maria Magdalena, 1859 utbrutet Allmänna arbetsinrättningen, 1887-05-01 införlivat Danviks hospital, 1889 införlivat Allmänna arbetsinrättningen, 1917-05-01 utbrutet Sofia. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1707-1876. Födelsebok: 1654-. Arkiv: 1887-1910 särskild kyrkobokföring för Danviks hospital, böckerna på landsarkivet i Uppsala. Övrigt: 1786-1793 var Bromma prebende (ej annex). 

Katrineberg 218300 
Indelning: 1867 ansedd som kapellförsamling, utbruten ur Bollnäs (och Hanebo), 1922-04-21 enligt KBr ej kapellförsamling, - 1971-12-31 särskild kyrkobokföring inom Bollnäs församling. Pastorat: Bollnäs. Husförhörslängd: 1812-1971. Födelsebok: 18621971. 

Katrineholm 048301 
Pastoratskod: 040303 Indelning: 1961-01-01 utbruten ur Stora Malm. Pastorat: 1961 Stora Malm, 1962- eget. Husförhörslängd: 1911-. Födelsebok: 1911-. Arkiv: 1911-1960 särskild kyrkobokföring inom Stora Malms församling, men ej officiellt kbfd. Övrigt: födelser vid Kullbergska sjukhemmet 1929-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet. 

Katrinenäs 048000 
se Kattnäs. 

Katslösa 126408 
Pastoratskod: 070502 Pastorat: -1961 Sjörup, 1962- Villie. Husförhörslängd: (1683), 1786- (lucka 1823-1826). Födelsebok: (1702), 1705- Övrigt: se även Risekatslösa och förväxla ej med Kastlösa. 

Kattarp 128305 
Pastoratskod: 071006 Pastorat: Välinge. Husförhörslängd: (1684), 1813- Födelsebok: 1687- 

Kattnäs 048000 
Namn: förr även Katrinenäs. Indelning: 1959 uppgått i Frustuna-Kattnäs. Pastorat: Frustuna. Husförhörslängd: 1800-1958. Födelsebok: 1723-1958. 

Kattunga 156300 
Indelning: 1926-01-01 uppgått i Surteby-Kattunga. Pastorat: Surteby. Husförhörslängd: 1855-1925. Födelsebok: 1859-1925. Arkiv: kyrkoböckerna förtecknade gemensamt med Surteby, 1858-03-05 brand. 

Kaunisvaara kbfd 252100 
Indelning: 1948-01-01 bildat inom Pajala församling, 1970-12-31 upplöst. 

Kedum 166000 
Kedum i Barne härad, se Södra Kedum. 

Kedum 168100 
Kedurn i Kållands härad, se Norra Kedum. 

Kengis bruksförsamling 252100 
Län: - 1810 Västerbottens län, 18 10-05-21 - Norrbottens län. Indelning: 1655 utbruten ur Övertorneå, 1837-01-01 uppgått i Pajala. Pastorat: Övertorneå. Husförhörslängd: 1731-1837. Födelsebok: 1718-1830. Arkiv: kyrkoarkivet förtecknat i Pajala. 

Kestad 166115 
Pastoratskod: 030402 Pastorat: -1961 Österplana, 1962- Forshem. Husförhörslängd: (1740), 1829- Födelsebok: 1732 

Kiaby 118023 
Pastoratskod: 071704 Indelning: omkring 1635 införlivat Bäckaskog. Pastorat: förr Bäckaskog, omkring 1635-1961 Ivö, 1962- Trolle-I-jungby. Husförhörslängd: (1783), 1799- (lucka 18131814). Födelsebok: 1697- (lucka 1730). 

Kil 038000 
Kil i Rasbo härad, se Rasbokil. 

Kil 171500 
Kil i Kils härad, se Stora Kil. 

Kil 178100 
Kil i Visnums hlärad, se Visnums-Kil. 

Kil 188010 
Pastoratskod: 041001 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1659 Kil, Eker och Gräve, 1659-1961 Kil och Gräve, 1962- Axberg. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1708-. Arkiv: dispensarkiv, kopior i landsarkivet. 

Kila 048009 
Pastoratskod: 040402 Pastorat: -1866 Lunda, 1867(beslut 1860-06-07)-1961 eget, 1962-1976 Lunda, 1976-10- 01- Tuna. Husförhörslängd: 1768- Födelsebok: 1669-. 

Kila 178510 
Pastoratskod: 090801 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1935 Kila, Tveta och Svanskog, 1936-1961 Kila och Tveta, 1962- Gillberga. Husförhörslängd: 1761- . Födelsebok: 1640.

Kila 198107 
Pastoratskod: 051403 Pastorat: -1961 eget, 1962- Kumla. Husförhörslängd: 1663- . Födelsebok: 1678- .

Kilanda 152104
Pastoratskod: 081004 Pastorat: Starrkärr. Husförhörslängd: 1790-. Födelsebok: 1697-.
 

Kimstad 058112 
Pastoratskod: 020605 Pastorat: -1562 eget, 1562-1580 Kimstad och Kullerstad, 1580-1961 eget, 1962- Kimstad och Skärkind. Husförhörslängd: 1806-. Födelsebok: (1674), 1679-. 

Kinna 156301 
Pastoratskod: 081105 Pastorat: -1961 Örby, 1962- eget. Husförhörslängd: 1798-. Födelsebok: 1762-. Övrigt: födelser vid Kinna förlossningshem 1941-1946 införda i särskild födelsebok, upprättad 1955, i kyrkoarkivet. 

Kinnared 131502 
Pastoratskod: 081508 Pastorat: Torup. Husförhörslängd: 1840- Födelsebok: (1668), 1744- 

Kinnared 158400 
Indelning: 1554 uppgått i Hössna. Pastorat: Hössna. 

Kinnarumma 158320 
Pastoratskod: 081103 Namn: -1910 Kinnaromma, 1910-03-04- Kinnarumma. Pastorat: -1939 Seglora, 1940- 1961 Fritsla, 1962- Kinnarumma och Seglora. Husförhörslängd: (1758), 1815- Födelse- bok: 1681- Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem i Rydboholm 1930-talet införda i församlingens födelsebok. 

Kinne-Kleva 166114  
Pastoratskod: 030405 Namn: -1889 Kleva (i Kinne härad), 1889-04-12- Kinne-Kleva (redan 1860 förekommer Kinne Kleva). Pastorat: -1929 Kinne-Kleva och Sil, 1929-06-01- (beslut 1918-04-19 och 1928-01-27) Husaby. Husförhörslängd: 1747-. Födelsebok: 1688-. 

Kinneved 168616 
Pastoratskod: 030502 Pastorat: -1961 Kinneved och Vårkumla, 1962- Kinneved, Vårkumla, Börstig och Brismene. Husförhörslängd: 1792. Födelsebok: 1713

Kinne-Vedum 166103 
Pastoratskod: 030401 Namn: -1885 Vedum (i Kinne härad), 1885-04-17- Kinne-Vedum (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: -1961 Forshem, 1962- Götene. Husförhörslängd: 1772-. Födelsebok: 1710

Kirseberg 128003  
Pastoratskod: 070204 Indelning: 1949-01-01 utbruten ur Malmö Sankt Pauli (samt Malmö Karoli och Västra Skrävlinge). Pastorat: eget. 

Kiruna 258400 
se Jukkasjärvi. 

Kisa 051302 
Pastoratskod: 020704 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1937 Västra Eneby, 1938-1961 Kisa och Västra Eneby, 1962- Kisa, Västra Eneby och Tidersrum. Husförhörslängd: 1798- Födelsebok: (1636), 1688-. Övrigt: födelser vid Kisa lasarett 1925-1946 införda i särskild födelsebok, i kyrkoarkivet. 

Kista 018042 
Pastoratskod: 130507 Indelning: 1980-01-01 utbruten ur Spånga, motsvarande Kista kbfd. Pastorat: eget. 

Kista kbfd 018000 
Indelning: 1976-01-01 bildat inom Spånga församling, 1979-12-31 upplöst vid församlingsdelning. Födelsebok: 1974-. 

Kjermbo 048600 
se Kärnbo. 

Kjula 048406 
Pastoratskod: 040707 Pastorat: -1919 Kjula och Sundby, 1919-05-01-1961 Kjula, Sundby, Vallby och Hammarby, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01-Kjula, Jäder, Barva, Sundby, Vallby och Hammarby. Husförhörslängd: 1764-. Födelsebok: 1695-. 

Kladhammar 088300  
se Gladhammar. 

Klagstorp 128000 
Klagstorp i Oxie härad, se Västra Klagstorp. 

Klagstorp 128700 
Klagstorp i Vemmenhögs härad, se Östra Klagstorp. 

Klara 018000 
Namn: 1587-1643 Norrmalm, 1643-11-25-1988-12-31 Klara (även Sankta Klara, dock ej efter 1907). Indelning: 1587 utbruten ur Storkyrkoförsamlingen, 1643-11-25 utbrutet Jakob, 1671-03-22 utbrutet Kungsholm, 1671-11-03 del till Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen, 1675 utbrutet Sankt Olof (Adolf Fredrik), 1867 utbrutet Frimurarebarnhuset, 1.989-01-01 uppgått i Stockholms domkyrkoförsamling. Pastorat: 1587-1638 eget, 1638-1675 Klara och Barnhusförsamlingen, 1675-1691 Klara, Barnhusförsamlingen och Sankt Olof (Adolf Fredrik), 1691-1775 Klara och Sankt Olof, 1775-05-01-1988-12-31 eget. Husförhörslängd: 1787-1876. Födelsebok: 1744-1988. Övrigt: födelser vid Allmänna BB 1776-1846 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten, 1847-1857 Införda i särskild födelsebok i stadsarkivet; Bromma var prebende (ej annex) 1622-1647, 1649-1663 och 1669-1683. 

Klara bataljonsförsamling 018000 
se Norra bataljonsförsamlingen. 

Kleva 168600 
Kleva i Vilske härad, se Vilske-Kleva. 

Kleva 166100 
Kleva i Kinne härad, se Kinne-Kleva. 

Klinta 126700  
se Bosjökloster. 

Klinte 098061 
Pastoratskod: 120207 Pastorat: 1.500-talet-1961 Klinte och Fröjel, 1962- Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge. Husförhörslängd: 1784-. Födelsebok: (1681), 1758-. 

Klippan 116601 
Pastoratskod: 071305 Namn: -1944 Gråmanstorp, 1945- Klippan. Pastorat: -1961 Klippan och Vedby, 1962Klippan, Vedby och Västra Sönnarslöv. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1782-. Arkiv: 1781-06-20 brand, äldre böcker förstörda. Övrigt: födelser vid Klippans förlossningshem 1925-1943 endast delvis införda i församlingens födelsebok (journaler ej bevarade). 

Klockrike 058307 
Pastoratskod: 020306 Pastorat: -1961 Klockrike och Brunneby, 1962-1974 Kristberg, 1974-06-01- Brunneby. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1688-. 

Kloster 048400  
Kloster i Österrekarne, se Eskilstuna Kloster. 

Kloster 128100  
Kloster i Torna härad, se Sankt Peters Kloster. 

Kloster 128600 
se Ystads Sankt Petri. 

Klostret 168200 
se Varnhem. 

Klåstad 058400 
Indelning: omkring 1550 uppgått i Sankt Per. Pastorat: Vadstena. 

Kläckeberga 088002 
Pastoratskod: 061304 Pastorat: -1570 eget, 1570- omkring 1581 Dörby, 1581-1607 eget, 1607-1976 Dörby, 1977- Förlösa. Husförhörslängd: 1812-. Födelsebok: 1713-. 

Klädesholmen 141904 
Pastoratskod: 080702 Indelning: 1794 utbruten ur Stenkyrka som kapellförsamling, 1920-05-01 annexförsamling. Pastorat: -1920 Tjörns pastorat (se Stenkyrka), 1920-05-01 Rönnäng. Husförhörslängd: 1801-. Födelsebok: 1795

Klövedal 141905 
Pastoratskod: 080701 Pastorat: Stenkyrka (-1920 Tjörn). Husförhörslängd: 1805-. Födelsebok: 1688-. 

Klövsjö 232607  
Pastoratskod: 101203 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1500-talet utbruten ur Berg. Pastorat: 1500-talet-1650 Oviken, 1650-1920 Berg, 1920-05-01 Rätan. Husförhörslängd: 1827-. Födelsebok: 1695

Knislinge 112101 
Pastoratskod: 071608 Namn: -1940 Knisslinge, 1940 av SCB ändrat efter jordeboken till Knislinge. Pastorat: -1961 Hjärsås, 1962-Knislinge, Kviinge och Gryt. Husförhörslängd: (1683), 1861-. Födelsebok: 1851-. Arkiv: 1895-04-30 förstördes största delen vid brand. 

Knista 188020 
Pastoratskod: 041202 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1583 utbrutet Möckelsbodar (Karlskoga). Pastorat: -1583 Knista, Hidinge och Kvistbro, 1583-1586 Knista, Hidinge, Kvistbro och Möckelsbodar, 1586-07-01-1651 Knista, Hidinge och Kvistbro, 1651-1985 Knista och Hidinge, 1986- Knista, Hidinge och Kvistbro. Husförhörslängd: 1769-. Födelsebok: 1725-. Övrigt: födelser vid Fjugesta förlossningshem 1945 införda i församlingens födelsebok. 

Knivsta 038035 
Pastoratskod: 010803 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1936 Alsike, 1937-1961 Knivsta och Alsike, 1962-1971 Knivsta, Alsike, Lagga, Östuna och Vassunda, 1972- Knivsta, Alsike, Lagga, Östuna, Vassunda och Husby-Långhundra. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: 1749-. 

Knutby 038028 
Pastoratskod: 010201 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet -1961 Knutby och Faringe, 1962-1973 Knutby, Faringe, Edsbro och Bladåker, 1974- Almunge. Husförhörslängd: 1731-. Födelsebok: 1674 -. 

Knäred 138109 
Pastoratskod: 081704 Pastorat: -1961 eget, 1962- Knäred och Hishult. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1688-. 

Knästorp 123004  
Pastoratskod: 070405 Pastorat: förr eget, omkring 1560-1961 Knästorp och Tottarp, 1962- Uppåkra. Husförhörslängd: (1683), 1791-. Födelsebok: 1661- (lucka 1707). 

Knätte 158423 
Pastoratskod: 031206 Indelning: efter 1546 införlivat del av Igelsred. Pastorat: -1961 Böne, 1962- Hössna. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1721-. 

Kolbäck 196103 
Pastoratskod: 050205 Pastorat: -1917 eget, 1917-05-01-1961 Kolbäck och Säby, 1962-1970 Kolbäck, Säby och Rytterne, 1971- Kolbäck och Säby. Husförhörslängd: 1724-. Födelsebok: 1688-. 

Kolmårdsroten 058100 
se Konungsunds Kolmårdsrote.

Kolsva 198304
Pastoratskod: 050302 Namn: -1942 Bro, 1943-1950 Bro-Malma, 1950-10-20- Kolsva. Indelning: 1943-01-01 införlivat Malma och indelad i två kbfd: Bro-Malma norra kbfd och Bro-Malma södra kbfd (ej lika med de tidigare församlingarna), 1961-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1970 eget, 1971- Kolsva, Himmeta och Västra Skedvi. Husförhörslängd: 1725-. Födelsebok: 1775-. Övrigt: Kolsva kyrka ligger inom förutvarande Malma församling.
 

Kolsva norra kbfd 198300 
Namn: 1943-1950 Bro-Malma norra kbfd, 1950-10-20-1961 Kolsva norra kbfd. Indelning: 1943-01-01 bildat inom Bro-Malma (Kolsva) församling, 1961-12-31 upplöst. Pastorat: Kolsva. Övrigt: bestod av större delen av förutvarande Bro församling samt hela förutvarande Malma församling. 

Kolsva södra kbfd 198300 
Namn: 1943-1950 Bro-Malma södra kbfd, 1950-10-20-1961 Kolsva södra kbfd. Indelning: 1943-01-01 bildat inom Bro-Malma (Kolsva) församling, 1961-1.2-31 upplöst. Pastorat: Kolsva. Övrigt: motsvarande den mindre, södra delen av Bro församling (inklusive Bro kyrka). 

Konga 121412 
Pastoratskod: 070804 Län: förr huvuddelen i Malmöhus län, del (Klåveröd) i Kristianstads län, Klåveröd nu med församlingen i övrigt i Malmöhus län. Pastorat: -1961 Konga och Ask, 1962- Billinge. Husförhörslängd: (1696), 1821-. Födelsebok: 1813- Arkiv: 1820-04-25 förstört av eld. Övrigt: förväxla ej med tätorten Konga i Södra Sandsjö församling.  

Konradsberg 018000 
se Stockholms hospital för sinnessjuka. 

Konungahälla 148200 
se Kungälv 

Konungens ...  
se följande ord i namnet. 

Konung Oscar I:s minne 018000  
se Stiftelsen Konung Oscar 1:s minne. 

Konungsund 058118 
Pastoratskod: 020902 Indelning: omkring 1220 bildad. Pastorat: -1918 eget, 1918-05-01-1961 Östra Stenby, 1962- Kuddby. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: (1657), 1719- Övrigt: se även Konungsunds Kolmårdsrote.

Konungsunds Kolmårdsrote 058100
Indelning: särskild kyrkobokföring inom Konungsunds församling, 1885-05-01 (beslut 1857-03-31) uppgått i Krokek. Pastorat: Konungsund. Övrigt: bokföringen sköttes av pastor i Krokek; Kolmårdsrotens kommun omfattade även Fjällmossen i Östra Stenby församling.
 

Kopparberg 208000 
se Stora Kopparberg. 

Kopparbergs kbfd 208000 
se Stora Kopparbergs kbfd och förväxla ej med tätorten Kopparberg i Ljusnarsberg. 

Korpilombolo 252104  
Pastoratskod: 110808 Indelning: 1856-06-20 utbruten ur Övertorneå som kapellförsamling. Pastorat: 18561920 Övertorneå, 1920-05-01(beslut 1903-12-04) eget. Husförhörslängd: 1856-. Födelsebok: 1860-. Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem omkring 19301946 införda i församlingens födelsebok. 

Korrektionsinrättningen 018000 
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm samt Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män. 

Korsberga 068509 
Pastoratskod: 061202 Pastorat: Korsberga, Lemnhult och Södra Solberga. Husförhörslängd: 1717- (lucka 1735-1755). Födelsebok: 1750-. 

Korsberga 168408 
Pastoratskod: 030803 Pastorat: Fröjered. Husförhörslängd: (1740), 1790- Födelsebok: 1727-.  

Korset 088000 
se Heliga korset. 

Kortedala 148005 
Pastoratskod: 080304 Indelning: 1960 utbruten ur Göteborgs Gamlestad (se Nylöse), motsvarande Kortedala kbfd. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1955-. Födelsebok: 1955-. 

Kortedala kbfd 148000 
Indelning: 1955 utbrutet ur Nylöse kbfd inom Göteborgs Gamlestads församling (se Nylöse), 1959-12-31 upplöst vid församlingsdelning. 

Kraftskyrkan 128100 
se Lunds domkyrkoförsamling. 

Kramfors 228200 
se Gudmundrå. 

Krigsberg 058300 
se Kristberg. 

Krigsmanshuset 058400  
se Vadstena krigsmanshusförsamling. 

Kristberg 058305 
Pastoratskod: 020306 Namn: 1940-08-23 enligt KBr ej Krigsberg. Pastorat: -1961 eget, 1962-1974 Kristberg, Klockrike och Brunneby, 1974-06-01- Brunneby. Husförhörslängd: 1762-. Födelsebok: 1656-. 

Kristdala 088204 
Pastoratskod: 021208 Namn: förr även Krigsdala. Pastorat: tidigt Kristdala och Tuna, sedan eget. Husförhörslängd: 1785-. Födelsebok: 1681-. 

Kristi Förklaring 018000  
se Rysk-grekiska. 

Kristianopel 108008 
Pastoratskod: 071906 Namn: -1600 Avaskär, 1600- Kristianopel. Pastorat: eget. Husförhörslängd: (1687), 1802- Födelsebok: 1713-. Övrigt: Avaskär och Kristianopel är inte riktigt samma plats, men samma församling. 

Kristianstad i 18000  
se Kristianstads Heliga Trefaldighet. 

Kristianstads garnisonsförsamling 118000 
Indelning: 1794 bildad, 1927-05-01 uppgått i Kristianstad (Heliga Trefaldighet). Husförhörslängd: 1811-1927 (lucka 1822). Födelsebok: 1797-1927. Övrigt: se även Kristianstads slottsförsamling.  

Kristianstads Heliga Trefaldighet 118001 
Pastoratskod: 071701 Namn: -1947 Kristianstad, 1948- Kristianstads Heliga Trefaldighet. Indelning: 1614 utbruten ur Råbelöv (och Nosaby), 1927-05-01 införlivat Kristianstads garnisonsförsamling. Pastorat: omkring 1617-1639 Kristianstad och Vä, 1639-03-15- eget, omkring 1675-1927 Kristianstad och Vä, 1927-05-01- eget. Husförhörslängd: 1809Födelsebok: (1646), 1668- (lucka 1694). Övrigt: födelser vid Kristianstads lasarett 1904-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet; 1849-1930 särskilda kyrkoböcker jämte register (samt 1904-1946 födelsebok) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet. 

Kristianstads slottsförsamling 118000 
Namn: även Fästningsfängelset. Indelning: inom Garnisonsförsamlingen utgjorde Slottsförsamlingen egen enhet (enligt SCB 1930). Pastorat: Kristianstads garnisonsförsamling. Husförhörslängd: 1811-1843. Födelsebok: 1811-1846. Arkiv: luckor i materialet, 1843-1862 ersätts husförhörslängden av flyttningslängder. Övrigt: slottspredikantbefattning inrättad 1800; osäkert om Slottsförsamlingen varit egentlig församling. 

Kristina 068000 
se Jönköpings Kristina. 

Kristine 148000  
se Göteborgs Kristine. 

Kristine 208000 
se Falu Kristine. 

Kristineberg 018000  
se Frimurarebarnhuset. 

Kristinehamn 178101 
Pastoratskod: 090304 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1642-10-29 utbruten ur Varnum, 1960 införlivat Varnum. Pastorat: 1642-1644 Varnum, 1645-1959 Kristinehamn och Varnum, 1960-1973 eget, 1974-Kristinehamn och Ölme. Husförhörslängd: (1730), 1756-. Födelsebok: (1645), 1701-. Övrigt: födelser vid Emma Perssons förlossningshem 1930-1937 samt Kristinehamns Sjukstuga 1924-1940 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Kristinehamns Sjukstuga/lasarett 1941-1946 införda i särskild födelsebok som förvaras på jukhuset; tidvis gemensam kyrkoherde med Ölme. 

Kristine kapell 058100 
se Kvarsebo. 

Kristine tyska 148000  
se Göteborgs tyska. 

Kristus Konungens katolska 148000 
se Göteborgs katolska. 

Kristvalla 088104 
Pastoratskod: 061408 Indelning: 1656-10-14 utbruten ur Förlösa (och Dörby). Pastorat: -1961 eget, 1962- Madesjö. Husförhörslängd: 1787-. Födelsebok: 1697-. 

Krogsered 138219 
Pastoratskod: 081505 Pastorat: -1961 Drängsered, 1962- Gunnarp. Husförhörslängd: (1775), 1801---Födelsebok: 1694-. 

Krokek 058115 
Pastoratskod: 020807 Indelning: 1500-talet utbruten ur Dagsberg, 1885-05-01 (beslut 1857-03-31) införlivat Konungsunds Kolmårdsrote. Pastorat: -1639 Dagsberg, 1639-1693 eget, 1693-1885 Dagsberg, 1885-05-01(beslut 1857-03-31)-1961 eget, 1962- Krokek och Kvarsebo. Husförhörslängd: 1791-. Födelsebok: 1778-. Arkiv: 1889 delvis förstört av brand. 

Krokstad 143008 
Pastoratskod: 080807 Pastorat: Krokstad, Hede och Sanne. Husförhörslängd: 1803- Födelsebok: 1688-. 

Krokstrands kbfd 148600 
Indelning: 1952 bildat inom Skee församling, 1966-09-30 upplöst. Husförhörslängd: 1922-1966. Födelsebok: 1952-1966. 

Kronhusförsamlingen 148000  
se Göteborgs garnisonsförsamling.  

Kronoarbetskåren 
Indelning: föregicks av allmänna arbetskompanierna 1804-1843, kåren upplöst 1894; varken kåren eller dess kompanier och stationer har utgjort egna församlingar (dock ingick ett par kompanier i Karlskrona fångförsamling), men kyrkoböcker har förts åtminstone 1822-1894. Arkiv: återfinns på landsarkiven i Uppsala (Vaxholm och Nya Varvet), Lund (huvuddelen av kåren) och Göteborg (vissa stationer; Första eller Disciplinkompanlet i Karlsborgs garnisonsförsamlings arkiv). 

Kronohospitalsförsamlingen 148000 
se Nylöse. 

Kronospinnhuset 018000  
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. 

Kronprinsens husarregemente 128000  
se Malmö garnisonsförsamling. 

Kropp 128308 
Pastoratskod: 071007 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Kropp och Mörarp, 1962- Kropp, Mörarp, Hässlunda, Frillestad och Välluv. Husförhörslängd: (1698), 1810-. Födelsebok: 1689- (lucka 1716). 

Kroppa 178206 
Pastoratskod: 090406 Indelning: 1624 utbruten ur Färnebo, 1643 utbrutet Lungsund, 1944-01-01 indelad två kbfd: Kroppa kbfd och Storförs kbfd, 1960-01-01 utbrutet Storfors, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösts. Pastorat: 1624-1642 eget, 1643-1936 Kroppa och Lungsund, 1937(beslut 1922-06-30 och 1935-09-13)-1959 eget, 1960-1961 Kroppa och Storfors, 1962- eget. Husförhörslängd: (1738), 1751-. Födelsebok: 1687-. 

Kroppa kbfd 178200 
Indelning: 1944-01-01 bildat inom Kroppa församling, 1959-12-31 upplöst vid församlingsdelning. 

Krylbo kbfd 208405  
Pastoratskod: 051303 Indelning: 1945-01-01 bildat inom Folkärna församling. Pastorat: Folkärna. Arkiv: sedan 1931 särskilda böcker för Krylbo köping. 

Kråkelunds pastorat 048000 
se Helgona. 

Kråkshult 068603 
Pastoratskod: 021303 Pastorat: -1961 Karlstorp, 1962- Hässleby. Husförhörslängd: 1763-. Födelsebok: 1714-. Övrigt: Kråkshult hade egen kyrkoherde 1627-1713, men tillhörde egentligen Karlstorps pastorat. 

Kråksmåla 088102 
Indelning: förr kapellförsamling, 1612 förklarad annexförsamling. Pastorat: -1863 Fagerhult, 1863-05-01(beslut 1857-10-27)-1961 eget, 1962- Bäckebo. Husförhörslängd: (1796), 1813-. Födelsebok: 1760-. 

Kräcklinge 188021 
Pastoratskod: 041201 Namn: förr Kräklinge, 1940 av SCB ändrat efter jordeboken till Kräcklinge. Pastorat: -1941 eget, 1942-1961 Hardemo, 1962- Edsberg. Husförhörslängd: 1726-. Födelsebok: 1714-. 

Kräklingbo 098044 
Pastoratskod: 120205 Pastorat: -1658 Kräklingbo och Anga, 1659-1961 Kräklingbo, Anga och Ala, 1962- Östergarn. Husförhörslängd: 1759-. Födelsebok: 1673-. 

Kuddby 058122 
Pastoratskod: 020902 Pastorat: -1917 eget, 1917-05-01-1961 Kuddby, Å och Täby, 1962- Kuddby, Å, Täby, Östra Stenby, Konungsund, Furingstad och Dagsberg. Husförhörslängd: 1805- Födelsebok: 1639-. 

Kulla 011700  
Kulla i Åkers skeppslag, se Roslags-Kulla. 

Kulla 038123 
Pastoratskod: 010502 Namn: förr även Bondkulla. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1867 Holm, 1867-0501-1961 Hjälstaholms pastorat (se Hjälsta), 1962- Gryta. Husförhörslängd: 1695-. Födelsebok: 1671Övrigt: se även Biskopskulla. 

Kulladal 128018 
Pastoratskod: 070213 Indelning: 1969-01-01 utbruten ur Fosie. Pastorat: eget. 

Kullerstad 058109 
Pastoratskod: 020809 Pastorat: -1562 eget, 1562-1580 Kimstad, 1580-1961 eget, 1962 Kullerstad och Vånga. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: (1652), 1685-. 

Kullings-Skövde 152714 
Pastoratskod: 031404 Namn: -1885 Skövde (i Kullings härad), 1885-04-17- Kullings-Skövde (ej bindestreck i beslutet). Indelning: 1989-01-01 införlivat Tumberg. Pastorat: Algutstorp. Husförhörslängd: 1768-. Födelsebok: (1688), 1748-. 

Kulltorp 061704 (huvuddelen), 068303 (Lanna) 
Pastoratskod: 060907 Pastorat: -1550 Kulltorp, Gnosjö, Åsenhöga och Källeryd, 1551-1961 Kulltorp och Gnosjö, 1962- Bredaryd. Husförhörslängd: 1758-. Födelsebok: 1717-. Övrigt: 1952-01-01 delad mellan två kommuner, särskilda flyttningsböcker för kommundelarna. 

Kumla 058613 
Pastoratskod: 020404 Pastorat: -1961 Svanshals, 1962- Väderstad. Husförhörslängd: (1696), 1798-. Födelsebok: 1680-. 

Kumla 188101 
Pastoratskod: 041104 Pastorat: -1862 Kumla och Hallsberg, 1862-1961 eget, 1962- Kumla och Hardemo. Husförhörslängd: 1723- Födelsebok: 1697-. 

Kumla 198106 
Pastoratskod: 051403 Pastorat: - 1930 eget, 1930-05-01(beslut 1920-11-19 och 1929-03-22)-1961 Kumla och Tärna, 1962- Kumla, Tärna och Kila. Husförhörslängd: 1661-. Födelsebok: 1654-.  

Kumlaby 068000 
Indelning: 1500-talet uppgått i Visingsö. Pastorat: till 1300-talet eget, sedan Visingsö.  

Kumlamad 088100  
se Sankt Sigfrid. 

Kung Karl 196001 
Pastoratskod: 050304 Namn: -1905 även Karlskyrka. Indelning: 1700-09-09 utbruten ur Torpa. Pastorat: 1700-09-09-1700-11-10 Torpa, 1700-11-10-1961 Kung Karl och Torpa, 1962- Kung Karl, Torpa, Björskog och Kungs-Barkarö. Husförhörslängd: (1774), 1816-Födelsebok: 1689-. Övrigt: förut Kungsörs kapell.

Kungliga
se nästföljande ord i namnet.
 

Kunglig majestäts livgarde 018000 
se Svea livgarde. 

Kungsbacka 138401 
Pastoratskod: 08 1305 Pastorat: Kungsbacka och Hanhals. Husförhörslängd: (1771), 1798- (lucka 1814-1816). Födelsebok: 1688- Övrigt: födelser vid Kungsbacka sjukstuga 1940-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet; 1854-1906 särskilda kyrkoböcker för kronohäktet, i landsarkivet. 

Kungsbacksförsamlingen 018000 
Namn: först Brunkebergs- och Kungsbacksförsamlingen. Indelning: 1671-11-03 utbruten ur Jakob (och Kungsbacksdelen ur Klara), 1674-03-12 Brunkebergsdelen (Johannes) återgått till Jakob, 1675 uppgått i nybildade Sankt Olof (Adolf Fredrik). Pastorat: eget. 

Kungs-Barkarö 196004 
Pastoratskod: 050304 Pastorat: -1866 Köpings stadsförsamling, 1867-1922 eget, 1922-05-01-1961 Björskog, 1962- Kung Karl. Husförhörslängd: 1741-. Födelsebok: 1684

Kungshamn 142701 
Pastoratskod: 080806 Namn: förr även kallad Gustav Adolf, 1772-02-20 utbruten ur Askum som kapellförsamling, 1924-01-01 utbrutet Smögen. Pastorat: 1772-02-20-1917 Tossene, 1917-0501 - 1923 Kungshamn, Askum och Malmön, 1924- Kungshamn, Smögen, Askum och Malmön. Husförhörslängd: 1787- . Födelsebok: 1785.  

Kungsholm eller Ulrika Eleonora 018018 
Pastoratskod: 130104 Namn: 1671-03-22-1672 Munklägret, 1672-09-09-1688 Kungsholm, 1688-1925 Ulrika Eleonora eller Kungsholm, 1925- Kungsholm eller Ulrika Eleonora. Indelning: 1671-03-22 utbruten ur Klara, omkring 1850 utbrutet Stockholms stads och läns kurhus, omkring 1860 utbrutet Serafimerlasarettet, omkring 1865 utbrutet Frimurarebarnhuset, 1889 införlivat Allmänna försörjningsinrättningen, Frimurarebarnhuset, Serafimerlasarettet, Stockholms hospital samt Stockholms stads och läns kurhus, 1925-01-01 utbrutet Sankt Göran. Pastorat: 1671-10-13-1685 Kungsholm och Solna, 1685-1924 eget, 1925-01-01-1925-04-30 Kungsholm och Sankt Göran, 1925-05-01eget. Husförhörslängd: 1689-1870. Födelsebok: 1672-Övrigt: Bromma var prebende 1818-1846, ej annex vilket stundom uppges; oklart var födelser vid Serafimerlasarettet 1752-är införda, födelser vid Allmänna BB 1858-1912 samt vid Sankt Eriks BB 1938-1946 införda i särskilda födelseböcker i stadsarkivet. 

Kungs-Husby 038112 
Pastoratskod: 010701 Indelning: 1943-01-01 införlivat Arnö. Pastorat: medeltiden eget, sedan Veckholm. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1715-. 

Kungslena 168519 
Pastoratskod: 030603 Namn: förr även Lena. Pastorat: förr Kungslena, Varv och Hömb, åtminstone 1540- Varv. Husförhörslängd: (1688), 1797-Födelsebok: (1681), 1747-. 

Kungsåra 198013  
Pastoratskod: 050106 Pastorat: -1801 eget, 1802-1869 Kungsåra och Kärrbo, 1870(beslut 1853-05-19)-1930 eget, 1930-12-01(beslut 1917-07-06 och 1929-10-25)-1961 Kärrbo, 1962- Irsta. Husförhörslängd: 1693-. Födelsebok: 1628-. 

Kungsängen 013903 
Pastoratskod: 010505 Namn: -1885 Näs (i Bro härad), 1885-04-17-1967 Stockholms-Näs (ej bindestreck i beslutet), 1967-02-03- Kungsängen. Län: -1970 Uppsala län, 1971- Stockholms län. Pastorat: tidigt eget, från medeltiden -1917 Västra Ryd, 1917-05-01-1937 StockholmsNäs och Västra Ryd, 1938-1964 Västra Ryd, 1964-11-13- Kungsängen och Västra Ryd. Husförhörslängd: 1767-Födelsebok: 1703-. 

Kungsäter 138324 
Pastoratskod: 081406 Namn: -1908 Kongsäter, 1908-02-02- Kungsäter. Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län. Pastorat: Kungsäter, Gunnarsjö, Grimmared och Karl Gustav. Husförhörslängd: 1798-. Födelsebok: (1689), 1798-. Övrigt: födelser vid Kungsäters förlossningshem 1938-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Kungsörs kapell 196000 
se Kung Karl. 

Kungälv 148201 
Pastoratskod: 080501 Namn: -1612 Kongahälla, 1613- Kongelf. Indelning: 1127 utbruten ur Ytterby, troligen 1300-talet utbrutet Nicolai, 1500-talet åter sammanslagen, 1613 flyttad, det gamla området fört till och det nya erhållet från Ytterby. Pastorat: omkring 1640-1973 Kungälv, Rödbo och Ytterby, 1974- Kungälv och Ytterby. Husförhörslängd: 1803-. Födelsebok: 1696-. Arkiv: större delen av arkivet förstört vid brand 1796. Övrigt: Rödbo har inofficiellt benämnts Kungälvs landsförsamling. 

Kurhuset 018000 
se Stockholms stads och läns kurhus. 

Kustförsamlingen 148000 
se Göteborgs Karl Johan. 

Kvarsebo 058116 
Pastoratskod: 020807 Namn: tidigare kallad Kristine kapell. Län: 1860-12-11 överfört Ingevallshytta och 1887-12-22 Häradstorp från Kvarsebo i Östergötlands län till Tunaberg i Södermanlands län. Indelning: 1615 utbruten ur Östra Husby. Pastorat: 1615-1620 Lunda, 1620-1961 eget, 1962- Krokek. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1698

Kvenneberga 076400 
Indelning: 1957 uppgått i Hjortsberga och Kvenneberga. Pastorat: till början av 1800-talet Kvenneberga och Hjortsberga, sedan Hjortsberga. Husförhörslängd: 17521956. Födelsebok: 1775-1956. 

Kverrestad 116010  
Pastoratskod: 071208 Pastorat: -1942 Kverrestad och Smedstorp, 1943- Smedstorp. Husförhörslängd: (1687), 1813-. Födelsebok: 1694- (lucka 1726-1729). 

Kvibille 138015 
Pastoratskod: 081607 Pastorat: Slättåkra. Husförhörslängd: 1753-. Födelsebok: 1698-.  

Kvidinge 116703 
Pastoratskod: 071302 Indelning: tidigt införlivat Kärraberga. Pastorat: -1885 Kvidinge och Sönnarslöv, 1886-1961 Kvidinge och Västra Sönnarslöv, 1962- eget. Husförhörslängd: (1692), 1803- Födelsebok: 1720-. Arkiv: katekismilängder spridda år ingår i Lunds domkapitels arkiv.  

Kviinge 112103 
Pastoratskod: 071608 Pastorat: -1961 Kviinge och Gryt, 1962- Knislinge. Husförhörslängd: (1683), 1815-. Födelsebok: (1647),
1688- .
 

Kvikkjokk 251000 
Pastoratskod: 111101 Län: -1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län. Indelning: 1696-01-05 utbruten ur Jokkmokk, senare betraktad som kapellförsamling, 1923-05-01 uppgått i Jokkmokk (Kvikkjokks kbfd). Pastorat: 1696-01-05-1796 Kvikkjokk och Jokkmokk, 1796-11-23-1923-04-30 Jokkmokk. Husförhörslängd: 1758-1923. Födelsebok: 17841923. Arkiv: äldre arkivalier gemensamma med Jokkmokk. 

Kvikkjokks kbfd 251000 
Indelning: 1923-05-01 bildat inom Jokkmokks församling, 1975-12-31 upplöst. 

Kville 143571 
Pastoratskod: 080901 Indelning: tidigt införlivat Vrem, 1882 kyrkobokföringen uppdelad på Kville och Fjällbacka, 1942-01-01 indelad i två kbfd: Kville kbfd och Fjällbacka kbfd. Pastorat: Kville, Bottna och Svenneby. Husförhörslängd: 1904-. Födelsebok: 1904-. Arkiv: 190402-20 förstört genom brand, SCB-avskrifter finns på landsarkivet och hos pastorsämbetet. 

Kville kbfd 143506 
Pastoratskod: 080901 Indelning: från 1882 särskild kyrkobokföring, 1942-01-01 kbfd inom Kville församling. Arkiv: 1904-02-20 förstört genom brand. 

Kvillinge 058114 
Pastoratskod: 020808 Indelning: 1655 (beslut 1640-02-17 och 1649) utbrutet Simonstorp. Pastorat: Kvillinge och Simonstorp. Husförhörslängd: 1764- Födelsebok: 1667, Övrigt: födelser vid Röda korsets förlossningshem, Åby, 1933-1940 införda i församlingens födelsebok.  

Kvinnestad 152712 
Pastoratskod: 031403 Pastorat: Nårunga. Husförhörslängd: (1784), 1823-. Födelsebok: 1722 -. 

Kvistbro 188025  
Pastoratskod: 041202 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1638 del till nybildade Nysund. Pastorat: -1651 Knista, 1651-1961 eget, 1962-1968 Kvistbro och Skagershult, 1969-1985 eget, 1986- Knista. Husförhörslängd: 1800-. Födelsebok: 1683

Kvistofta 128316 
Pastoratskod: 071106 Pastorat: förr eget, omkring 1600-1899 Kvistofta och Glumslöv, 1899-1927 eget, 1927-05-01-1961 Kvistofta och Glumslöv, 1962- Kvistofta, Glumslöv, Bårslöv och Fjärestad. Husförhörslängd: (1687), 1792- (lucka 1815). Födelsebok: 1691-. Övrigt: 1683-1698 prebende (ej egentligt annex) till Helsingborg. 

Kvänum 166029 
Pastoratskod.- 030104 Indelning: efter 1546 införlivat Badene. Pastorat: -1961 Norra Vånga, 1962- Kvänum, Norra Vånga, Edsvära, Jung, Öttum och Fyrunga. Husförhörslängd: 1782-. Födelsebok: (1688), 1694- (lucka 1822-1830). Övrigt: födelser vid Kvänums enskilda förlossningshem (Kvänums förlossningsrum) 1927-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Kylingared 158400 
se Kölingared 

Kymbo 168511 
Pastoratskod: 030602 Namn: tidigt Tiumbo. Pastorat: Valstad. Husförhörslängd: (1695), 1806-. Födelsebok: 1691-. 

Kyrkebol 156100 
se Mustasäter 

Kyrkefalla 166200 
se Tibro. 

Kyrketorp 166300 
Indelning: efter 1571 uppgått i Fredsberg. Pastorat: Fredsberg. Övrigt: i Vadsbo härad.  

Kyrketorp 168300 
Kyrketorp i Kåkinds härad, se Norra Kyrketorp 

Kyrketorp 168600 
Kyrketorp i Gudhems härad, se Södra Kyrketorp 

Kyrkheddinge 123002 
Pastoratskod: 070406 Pastorat: -1598 Stora Råby, 1598-1680 Kyrkheddinge och Lunds hospitalsförsamling, 1680(beslut 1673-01-13)-1945 Kyrkheddinge och Esarp, 1946-1961 Kyrkheddinge, Esarp, Bjällerup och Stora Råby, 1962- Staffanstorp. Husförhörslängd: (1683), 1835-. Födelsebok: (1736), 1794- Arkiv: 1781-05-18 stora delar förstörda vid brand.  

Kyrkhult 106003 
Pastoratskod: 072108 Indelning: 1865-05-01 utbruten ur Jämshög. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1865-. Födelsebok: 1865 -.  

Kyrkoby 123000 
se Görslöv 

Kyrkoköpinge 128714 
Pastoratskod: 070306 Pastorat: -1924 Gylle, 1924-05-01-1961 Hammarlöv, 1962- Dalköpinge. Husförhörslängd: (1701), 1802- (lucka 1832-1837). Födelsebok: -1689 -.  

Kyrkvällinge 128300 
se Välinge.  

Kyrkås 160305 
Pastoratskod: 030208 Namn: -1883 Sandbäck, 1883- Kyrkås. Pastorat: -1922 Lekåsa, 1922-05-01- Essunga. Husförhörslängd: 1799-. Födelsebok: 1689 -.  

Kyrkås 238008 
Pastoratskod: 101005 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: omkring 1400 utbruten ur Lit. Pastorat: Lit. Husförhörslängd: 1805-. Födelsebok: 1693 -.  

Kågedalen 248206 
Pastoratskod: 110407 Indelning: 1933-01-01 (beslut 1916-12-01 och 1932-08-30) utbruten ur Skellefteå landsförsamling. Pastorat: 1933-01-01 - 1933-04-30 Skellefteå landsförsamling, 1933-05-01 - (beslut 1916-12-01 och 1933-04-21) eget.  

Kågeröd 121405 
Pastoratskod: 070909 Pastorat: -1961 Kågeröd och Stenestad, 1962- Kågeröd, Stenestad och Halmstad. Husförhörslängd: (1698), 1793- Födelsebok: 1689-.  

Kållands Vedum 168100 
se Vedum (i Kållands härad).  

Kållands-Åsaka 168107 
Pastoratskod: 030704 Namn: -1885 Åsaka (i Kållands härad), 1885-04-17- Kållands-Åsaka (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: Råda. Husförhörslängd: (1695), 1768-. Födelsebok: 1686 -.  

Kållandsö pastorat 168100 
se Otterstad. 

Kållered 148102 
Pastoratskod: 081806 Pastorat: -1976 Fässberg/Mölndal, 1977- eget. Husförhörslängd: (1792), 1820 -. Födelsebok: 1737 -. Övrigt: motsvarande jordebokssocken -1932-07-08 Kålleröd.  

Kållerstad 066215 
Pastoratskod: 060903 Pastorat: -1961 Ås, 1962- Reftele. Husförhörslängd: 1751 -. Födelsebok: 1666 -. 

Kånna 078107 
Pastoratskod: 060306 Pastorat: tidigare (Södra) Ljunga, slutet av 1500-talet-1649 Angelstad, 1649-1683 eget, 1683-1919 Angelstad, 1919-05-01-1961 Ljungby, 1962- Södra Ljunga. Husförhörslängd:
1794 -. Födelsebok: 1716 -.
 

Kårböle 216105 
Pastoratskod: 011504 Indelning: 1923-01-01 utbruten ur Färila som församling, förut kapellag i Färila. Pastorat: Färila. Husförhörslängd: 1812-. Födelsebok: 1923-. Arkiv: äldre böcker ge- mensamma med Färila.  

Kårsta 011505 
Pastoratskod: 130608 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Fröslunda, 1962- Össeby-Garn. Husförhörslängd: 1766-. Födelsebok: 1711-. 

Kälkesta 188000 
se Edsberg 

Källa 088515 
Pastoratskod: 061602 Pastorat: medeltiden eget, 1500-talet- omkring 1600 Högby, sedan -1917 eget, 1917- 05-01- Högby. Husförhörslängd: 1734-. Födelsebok: 1695-.  

Källby 166112 
Pastoratskod: 030404 Pastorat: Källby, Broby, Skeby och Hangelösa. Husförhörslängd: (1689), 1787-. Födelsebok: 1694-. 

Källeryd 061701 
Pastoratskod: 060905 Pastorat: inemot 1500-talets mitt Kulltorp, sedan Åsenhöga. Husförhörslängd: (1726), 1751-. Födelsebok: 1659-. 

Källna 116600 
Namn: -1901 Kellna, 1902- Källna. Indelning: 1977-01-01 uppgått i Östra Ljungby. Pastorat: Östra Ljungby. Husförhörslängd: (1683), 1814-1976. Födelsebok: 1689-1976. Övrigt: förväxla ej med Källa.  

Källsjö 138222 
Pastoratskod: 081504 Pastorat: Fagered. Husförhörslängd: (1803), 1812-. Födelsebok: 1688-. 

Källs-Nöbbelöv 121409 
Pastoratskod: 070802 Namn: -1922 Kells-Nöbbelöv, 1923- Källs-Nöbbelöv. Pastorat: -1927 Källs-Nöbbelöv och Felestad, 1927-05-01-1961 Svalöv, 1962- Norra Skrävlinge. Husförhörslängd: (1696), 1828-. Födelsebok: 1749-. Övrigt: motsvarande jordebokssocken förr Nöbbelöv (i Onsjö härad), 1902-09-26 enligt KBr även där Källs-Nöbbelöv. 

Källstad 058407 
Pastoratskod: 020304 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1937 Herrestad, 1938-1961 Örberga, 1962- Rogslösa. Husförhörslängd: (1714), 1804-. Födelsebok: 1688-. 

Källstorp 121400 
Indelning: medeltiden uppgått i Svalöv. 

Källstorp 128727 
Pastoratskod: 070308 Namn: -1909 Kellstorp, 1910- Källstorp. Pastorat: -1929 Källstorp och Lilla Beddinge, 1929-05-01(beslut 1924-02-07 och 1927-10-13)-1961 Källstorp, Lilla Beddinge, Äspö och Östra Klagstorp, 1962-1973 Källstorp, Lilla Beddinge, Östra Klagstorp och Ttillstorp, 1974- Källstorp, Lilla Beddinge, Östra Klagstorp, Tullstorp, Hemmesdynge, Södra Åby, Östra Torp, Lilla Isie och Äspö. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: (1680), 1686. 

Källunga 156608 
Pastoratskod: 031504 Pastorat: Skölvene. Husförhörslängd: 1820-. Födelsebok: 1706-. Övrigt: förväxla ej med Källunge. 

Källunge 098023 
Pastoratskod: 120108 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1932 Källunge och Vallstena, 1932-05-01(beslut 191908-29 och 1931-06-05)-1961 Källunge, Vallstena, Hejnum och Bäl, 1962- Gothem. Husförhörslängd: 1766-1832, 1908-. Födelsebok: 1711(lucka 1881-1894). Arkiv: 1940 brand, böcker före 1940 på landsarkivet, SCB-utdrag hos pastorsämbetet. 

Kälvene 168625 
Pastoratskod: 030604 Pastorat: -1927 Vartofta-Åsaka, 1927-05-01- (beslut 1919-07-16 och 1926-06-04) Yllestad. Husförhörslängd: 1775-. Födelsebok: (1687), 1706-. 

Kälvesten 058300 
se Västra Stenby. 

Kämpestad 058100 
se Kimstad. 

Kämpinge 123300 
Indelning: 1632 eller strax därefter uppgått i Räng. Pastorat: 1556-1632 Maglarp, 1632-11-05 - Räng. 

Kärda 068304 
Pastoratskod: 060901 Pastorat: medeltiden eget, -1961 Kärda och Hänger, 1962- Forsheda. Husförhörslängd: 1754 -. Födelsebok:
1689 -.
 

Käringön 142108  
Pastoratskod: 080703 Indelning: 1795-11-19 utbruten ur Morlanda som kapellförsamling, 1923-01-26 annexförsamling. Pastorat: Morlanda. Husförhörslängd: 1787 -. Födelsebok: 1795 -. 

Kärna 058005 
Pastoratskod: 020105 Pastorat: -1867 eget, 1867-05-01-1940 Kärna och Kaga, 1941- Kärna, Kaga och Ledberg. Husförhörslängd: 1807-. Födelsebok: 1695 -. 

Kärnbo 048600 
Namn: förr även Kjermbo, 1924-02-24 enligt KMt Kärnbo. Indelning: 1605 utbrutet Mariefred, 1967-01-01 uppgått i Mariefred. Pastorat: -1529 Kärnbo och Taxinge, 1529-1532 eget, 1532-1605 Kärnbo och Taxinge, 1605- Mariefred. Husförhörslängd: 1772-1966. Födelsebok: 1667-1966. 

Kärnö 148600 
se Tjärnö. 

Kärreberga 116700  
Indelning: tidigt uppgått i Kvidinge. 

Kärrbo 198012 
Pastoratskod: 050106 Pastorat: -1801 eget, 1802-1869 Kungsåra, 1870(beslut 1853-05-19)-1930 eget, 1930-1201(beslut 1917-07-06 och 1929-10-25)-1961 Kärrbo, Kungsåra och Ängsö, 1962- Irsta. Husförhörslängd: 1727 -. Födelsebok: 1634 -. 

Kärrstorp 126500 
Kärrstorp i Färs härad, se Östra Kärrstorp. 

Kärrstorp 126300 
Kärrstorp i Oxie härad, se Västra Kärrstorp. 

Kärråkra 158402 
Pastoratskod: 031501 Indelning: före 1540 införlivat del av Döve (delen 1883 överförd till Börstig). Pastorat: -1961 Börstig, 1962-1988 Hällstad, 1989- Södra Ving. Husförhörslängd: 1777-. Födelsebok: 1706 -. 

Kättilstad 051308 
Pastoratskod: 020702 Pastorat: 1300-talet eget, sedan -1961 Kättilstad och Tjärstad, 1962- Tjärstad. Husförhörslängd: 1719-. Födelsebok: 1695 -. 

Kävlinge 126101 
Pastoratskod: 070907 Pastorat: -1924 Hög, 1924-05-23-1961 Kävlinge och Hög, 1962- eget. Husförhörslängd: (1696), 1811- (lucka 1823). Födelsebok: 1685 -. 

Kävsjö 061703 
Pastoratskod: 060905 Pastorat: -1961 Åker, 1962- Åsenhöga. Husförhörslängd: (1688), 1734- Födelsebok: 1688-. Övrigt: förväxla ej med Sävsjö. 

Köinge 138215 
Pastoratskod: 081506 Pastorat: -1961 Okome, 1962- Vessige. Husförhörslängd: 1795-. Födelsebok: 1688 -. 

Köla 173005 
Pastoratskod: 090604 Namn: förr även Kölen eller Köln. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Pastorat: -1879 Köla, Järnskog, Skillingmark och Eda, 1879- (beslut 1873-11-28) Köla, Järnskog och Skillingmark. Husförhörslängd: 1694 -. Födelsebok: 1669 -. 

Kölaby 158425 
Pastoratskod: 031205 Pastorat: -1982 Norra Asarp, 1983- Blidsberg. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1706 -. 

Kölingared 158422 
Pastoratskod: 031206 Namn: före 1860 skrivet Kylingared eller Kyllingared. Län: 1888-11-02 överfört Haghemmet från Kölingared i Älvsborgs län till Bjurbäck i Skaraborgs län, -1931 huvuddelen i Älvsborgs län, del (Österbo rote) i Skaraborgs län, 1932-01-01 överfört Österbo rote till Älvsborgs län, 1932- helt i Älvsborgs län. Indelning: efter 1546 införlivat Ingared. Pastorat: -1961 Böne, 1962-1982 Norra Åsarp, 1983- Hössna. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1721-. 

Köping 088507 
Pastoratskod: 061603 Pastorat: -1777 Köping och Egby, 1777-11-14-1879 Köping, Borgholm och Egby, 1879-05-01-1961 Köping och Egby, 1962- Köping, Egby, Löt, Alböke, Föra och Bredsätra. Husförhörslängd: 1777 -. Födelsebok: 1652

Köping 198301 
Pastoratskod: 050301 Namn: -1919 Köpings stadsförsamling, 1920- Köping. Indelning: 1920-01-01 införlivat Köpings landsförsamling. Pastorat: -1867 Köpings stadsförsamling, Köpings landsförsamling och Kungs-Barkarö, 1867-1919 Köpings stadsförsamling och Köpings landsförsamling, 1920- eget. Husförhörslängd: 1732-. Födelsebok: 1688-. Arkiv: en äldre husförhörslängd finns, men begynnelseår oklart. Övrigt: födelser vid Köpings lasarett 1936-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras hos pastorsämbetet. 

Köpinge 118008 
Pastoratskod: 071805 Pastorat: -1961 Köpinge och Lyngsjö, 1962- Vä. Husförhörslängd: (1687), 1811Födelsebok: 1752-. Arkiv: förstört genom brand 1752-06-22. Övrigt: i Gärds härad. 

Köpinge 128600  
Köpinge i Ingelstads härad, se Stora Köpinge. 

Köpinge 128700 
Köpinge i Skytts härad, se Kyrkoköpinge. 

Köpings landsförsamling 198300 
Indelning: 1920-01-01 uppgått i Köping. Pastorat: Köpings stadsförsamling. Husförhörslängd: 1732-1919. Födelsebok: 1688-1919. Arkiv: en äldre husförhörslängd finns, men begynnelseår oklart. 

Köpings stadsförsamling 198300 
se Köping