Aavig 232600  
se Oviken. 

Abbotstuna 058600  
se Appuna. 

Abild 138203  
Pastoratskod: 081507 Pastorat: -1961 eget, 1962-1971 Årstad, 1972- Slöinge. Husförhörslängd: 1777- (lucka 1833-1834). Födelsebok: 1716-. 

Acklinga 168517  
Pastoratskod: 030806 Pastorat: 1400-talet-1900 Acklinga, Agnetorp och Baltak, 1900-1921 Acklinga, Agnetorp, Baltak och Tidaholm, 1921-05-01 - Tidaholm. Husförhörslängd: 1806-. Födelsebok: (1648), 1747-. 

Adelsö 012502  
Pastoratskod: 130602 Län: -1786 Stockholms län, 1786-1810 Svartsjö län, 1810- Stockholms län. Pastorat: -1940 eget, 1941(beslut 1919-06-19 och 1940-09-13)-1961 Adelsö och Munsö, 1962- Ekerö. Husförhörslängd: 1727-. Födelsebok: 1688-. Övrigt: inom församlingen ligger Björkö, allmänt antaget vara det forna Birka. 

Adelöv 068702  
Pastoratskod: 021503 Pastorat: -1961 eget, 1962- Linderås. Husförhörslängd: 1789- Födelsebok: 1689-. 

Adolf Fredrik 018005  
Pastoratskod: 130106 Namn: 1675-1775 Sankt Olof, 1775-05-01- Adolf Fredrik. Indelning: 1675 utbruten ur Klara och därvid införlivat Kungsbacksförsamlingen, 1752-08-01 utbrutet Sabbatsbergs fattighus, 1786-03-03 införlivat Barnhusförsamlingen, 1888-07-01 införlivat Sabbatsbergs fattighus, 1888 eller 1889 införlivat Borgerskapets änkhus samt Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm, 1906-05-01 utbrutet Gustav Vasa och Matteus. Pastorat: 1675-1775 Klara, 1775-05-01- eget. Husförhörslängd: (1693), 1781-1875. Födelsebok: 1741-. Arkiv:: böckerna för Borgerskapets änkhus 1889-1906 förvaras hos pastorsämbetet i Matteus, böckerna för Sabbatsberg på stadsArkiv:et. Övrigt: förväxla ej med Fredrik = Finska; 1889-1906-04-30 särskild kyrkobokföring för Borgerskapets änkhus och Sabbatsbergs ålderdomshem (och därefter i Matteus respektive Gustav Vasa); födelser vid Pro Patrias BB 1774-1865 införda i församlingens födelsebok, 1865-1929 i särskild födelsebok i stadsArkiv:et, födelser vid Sabbatsbergs sjukhus 1879-1906 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten, födelser vid Dr Carl Heijls sjuk- och förlossningshem 1932-1943 införda i församlingens födelsebok. 

Aflodal 230900  
se Offerdal.

af Palénska regementet 018000
se Göta livgarde. 

Aggaholm 038000  
se Holm. 

Aggarp 126300  
Indelning: tidigt uppgått i Svedala. 

Agnestad 168600  
se Falköpings landsförsamling. 

Agnetorp 168506  
Pastoratskod: 030806 Namn: förr även Ångarp. Indelning: 1900 utbrutet Tidaholm. Pastorat: till 1400-talet moderförsamling, sedan -1921 Acklinga, 1921-05-01- Tidaholm. Husförhörslängd: 1774-. Födelsebok: 1648-. 

Agunnaryd 078102  
Pastoratskod: 060305 Pastorat: -1961 eget, 1962- Ryssby. Husförhörslängd: 1785-. Födelsebok: 1612-. 

Ai- 098000  
se E 

Akebäck 098034  
Pastoratskod: 120204 Pastorat: -1920 Follingbo, 1920-05-01- Roma. Husförhörslängd: 1737Födelsebok: 1738-. 

Ala 098043  
Pastoratskod: 120205 Pastorat: -1658 Ardre, 1659-1961 Kräklingbo, 1962- Ostergarn. Husförhörslängd: 1760- (lucka 1805-1830). Födelsebok: 1688-. 

Alanäs 231302  
Pastoratskod: 100903 Namn: förr även Alanäset, ej sedan 1932-09-02. Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Indelning: 1808 utbruten ur Ström som kapellförsamling, 1873-05-01 annexförsamling. Pastorat: 1808-1872 Hammerdal, 1872-05-01-1922 Ström, 1922-05-01- eget. Husförhörslängd: (1809), 1838-. Födelsebok: 1810-. 

Alboga 156620  
Pastoratskod: 031504 Pastorat: -1988 Od, 1989- Skölvene. Husförhörslängd: 1808-. Födelsebok: 1688- 

Alböke 088503  
Pastoratskod: 061603 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Löt, 1962- Köping. Husförhörslängd: 1790Födelsebok: 1689 

Ale-Skövde 156205  
Pastoratskod: 081006 Namn: -1885 Skövde (i Ale härad), 1885-04-17- Ale-Skövde (ej bindestreck i beslutet). Pastorat: förr Sankt Peder, omkring 1545-1863 Skepplanda, 1864-1961 Ale Skövde och Hålanda, 1962- Skepplanda. Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1688-. 

Alfshög 138212  
Pastoratskod: 081506 Namn: 1913-10-31 fastställt, ej Alvshög. Pastorat: -1961 Ljungby, 1962- Vessige. Husförhörslängd: 1784- (lucka 1826-1828). Födelsebok: 1691-. 

Alfta 212103  
Pastoratskod: 011402 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Indelning: 1639-01-24 utbrutet Ovanåker. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1678- Födelsebok: 1678- Övrigt 1844-1969 särskild kyrkobokföring för Svabensverk. 

Algutsboda 086203  
Pastoratskod: 060502 Namn: 1927-10-22 enligt KBr ej Allgutsboda. Län: 1937-01-01 överfört Grimmansmåla 1:6 till Vissefjärda i Kalmar län, 1947-01-01 överfört delar av Krysseboda och Rasslebygd samt 1954-01-01 delar av dessa jämte del av Grimmansmåla till Emmaboda i Kalmar län, -1968 Kronobergs län, 1969- Kalmar län. Pastorat: eget. Husförhörslängd: 1757-. Födelsebok: 1722-. Övrigt: födelser vid Hvita korsets förlossningshem 1914-1918 införda i församlingens födelsebok. 

Algutsrum 084014  
Pastoratskod: 061702 Namn: 1927-10-22 enligt KBr ej Allgutsrum. Pastorat: åtminstone tidvis under medeltiden och 1500-talet eget, annars Glömminge. Husförhörslängd: 1767-. Födelsebok: 1705 

Algutstorp 152713  
Pastoratskod: 031404 Namn: 1927-10-22 enligt KBr ej Allgutstorp. Pastorat: -1961 Algutstorp, Kullings- Skövde, Tumberg, Södra Härene, Bråttensby och Landa, 1962-1988 Algutstorp, Kullings-Skövde, Tumberg, Södra Härene och Landa, 1989- Algutstorp, KullingsSkövde, Södra Härene och Landa. Husförhörslängd: (1767), 1793-. Födelsebok: 1748-. 

Alingsås 158201  
Pastoratskod: 031401 Namn: -1966 Alingsås stadsförsamling, 1967- Alingsås. Indelning: tidigast 1619 utbruten ur Alingsås (landsförsamling) 1967-01-01 införlivat Alingsås landsförsamling, Rödene och Bälinge. Pastorat: till 1700-talet Alingsås landsförsamling, därefter -1966 Alingsås stadsförsamling, Alingsås landsförsamling, Rödene, Bälinge, Ödenäs och Hemsjö, 1967- Alingsås, Ödenäs och Hemsjö. Husförhörslängd: 1742-. Födelsebok: 1688-. Övrigt födelser vid Alingsås privata förlossningshem 1927-1934 införda i församlingens födelsebok, födelser vid Alingsås lasarett 1910-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoArkiv:et, oklart hur födelser vid fru Sääf-Anderssons förlossningshem 1932 är införda; Alingsås -1619, se Alingsås landsförsamling. 

Alingsås landsförsamling 158200  
Namn: åtminstone -1619 Alingsås. Indelning: tidigast 1619 utbrutet Alingsås stadsförsamling, 1967-01-01 uppgått i Alingsås. Pastorat: -1619 Alingsås, Bälinge, Rödene, Ödenäs och Hemsjö, efter 1619 Alingsås landsförsamling, Alingsås stadsförsamling, Rödene, Bälinge, Ödenäs och Hemsjö, 1700-talet-1966 Alingsås stadsförsamling (se Alingsås). Husförhörslängd: (1732), 1767-1966. Födelsebok: 1688-1966. 

Alingsås reformerta 158200  
Indelning: 1724-06-22 bildad (privilegiedatum, ej 1724-12-22 vilket ofta uppgivits), senare upplöst. 

Alingsås stadsförsamling 158200  
se Alingsås.  

Alla Helgona 048000  
se Nyköpings Alla Helgona.  

Allerum 128306  
Pastoratskod: 071001 Pastorat: Allerum och Fleninge. Husförhörslängd: (1698), 1813- Födelsebok: 1690-. Arkiv:: typArkiv:. 

Allesnuole 242200  
se Sorsele. 

Allhelgona 048000  
se Helgona. 

Allhelgona 058605  
Pastoratskod: 020401 Namn: 1892-11-11 enligt KBr ej Helgona, tidigt utbrutet Sankt Martin, omkring 1300 utbrutet Skänninge. Pastorat: medeltiden eget, 1500-talet- Skänninge. Husförhörslängd: 1760-. Födelsebok: 1842- Arkiv:: födelser före 1842 har antecknats i Skänninges böcker. 

Allhelgona 128100  
se Lunds Allhelgonaförsamling. 

Allmänna arbetsinrättningen (å Södermalm) 018000  
Indelning: 1859 utbruten ur Katarina, 1889 uppgått i Katarina. Husförhörslängd: 1859-1905. Övrigt institutionen inrättad 1844 och 1905 flyttad till Maria Magdalena. 

Allmänna arbetskompanierna 108000  
se Kronoarbetskåren. 

Allmänna arbets- och correctionsinrättningen 148000  
ingick i Göteborgs fattighusförsamling, se denna. 

Allmänna försörjningsinrättningen 018000  
Indelning: 1860-10-01 utbruten ur Sabbatsbergs fattighus, 1878 införlivat Stockholms stads militärförsörjningsinrättning, 1889 uppgått i Kungsholm. Arkiv:: endast dödböcker 1860-1961. Övrigt institutionens senaste namn Sankt Eriks sjukhus. 

Allmänna institutet å Manilla för dövstumma och blinda 018000  
Indelning: 1864 utbruten ur Djurgårdens landsförsamling, 1879 uppgått i Hedvig Eleonora. Övrigt nu inom Oscars församling. 

Allmänna straff- och arbetsfängelset å Långholmen 018000 
Övrigt se Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män. 

Allmänna straffängelset 148000  
Namn: -1857 Länshäktet, 1857- Allmänna straffängelset (Länsfängelset). Indelning: omkring 1880 upplöst. Husförhörslängd: 1847-1907. Arkiv:: på landsArkiv:et. Övrigt 1858-1907 förrättningsdagbok för Länsfängelset. 

Almby 188004  
Pastoratskod: 040801 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Pastorat: -1878 Örebro (se Örebro Nikolai), 1878- eget. Husförhörslängd: 1765-. Födelsebok: 1652-. 

Almesåkra 068210 
Pastoratskod: 061101 Pastorat: Malmbäck. Husförhörslängd: 1714-. Födelsebok: 1686-. 

Almundsryd 076302 
Pastoratskod: 060104 Namn: tidigast Nykyrko kapellförsamling, 1927-10-22 enligt KBr ej Allmundsryd. Indelning: troligen början av 1400-talet utbruten ur Urshult. Pastorat: -1878 Urshult, 1878-05-01 (beslut 1870-03-31)-1961 eget, 1962- Almundsryd och Härlunda. Husförhörslängd: 1728-. Födelsebok: 1721-. 

Almunge 038031  
Pastoratskod: 010201 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: -1973 eget, 1974- Almunge, Knutby, Faringe och Bladåker. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1700-. 

Alnö 228104  
Pastoratskod: 100702 Pastorat: -1892 Skön, 1892-05-01- eget. Husförhörslängd: (1770), 1803-. Födelsebok: 1721-. 

Alseda 068515  
Pastoratskod: 061201 Namn: 1927-10-22 enligt KBr ej Alsheda. Indelning: 1500-talet utbrutet Ökna. Pastorat: medeltiden eget, omkring 1560-1961 Alseda, Skede och Ökna, 1962-Alseda, Skede, Ökna och Karlstorp. Husförhörslängd: (1727), 1754-. Födelsebok: 1681-. 

Alsen 230910  
Pastoratskod: 101305 Län: -1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län. Pastorat: medeltiden Alsen och Mattmar, 1500-talet- 1856 Offerdal, 1856-02-02 - 1961 Alsen och Mattmar, 1962- eget. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1689-. Arkiv:: 1919 brandskadat. 

Alsike 038033  
Pastoratskod: 010803 Län: -1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan -1936 Alsike och Knivsta, 1937- Knivsta. Husförhörslängd: 1792-. Födelsebok: 1635-1642, 1681-. 

Alskog 098066  
Pastoratskod: 120302 Pastorat: - 1920 Alskog och Lye, 1920-05-01 - Garde. Husförhörslängd: 1745-. Födelsebok: 1744-. 

Alstad 128710  
Pastoratskod: 070305 Namn: -1979 Västra Alstad, 1980- Alstad. Indelning: 1980-01-01 införlivat Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp. Pastorat: -1924 Västra Alstad och Fru Alstad, 192405-01-1979 Västra Alstad, Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp, 1980- eget. Husförhörslängd: (1683), 1816-1887, 1894-. Födelsebok: 1688-. Arkiv:: 1895-05-04 brandskadat. Övrigt Alstad på medeltiden, se Fru Alstad. 

Alster 178007  
Pastoratskod: 090405 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1595 del till nybildade Nyed. Pastorat: -1869 Väse, 1869-05-01(beslut 1844-10-31)-1961 eget, 1962- Nyed. Husförhörslängd: 1721-. Födelsebok: 1688- 

Altuna 038136 
Pastoratskod: 010601 Län: -1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län. Pastorat: medeltiden eget, sedan Simtuna. Husförhörslängd: 1714-. Födelsebok: 1714-.

Alunda 038209
Pastoratskod:
010302 Pastorat: medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Alunda och Morkarla, 19621971 Alunda, Tuna och Stavby, 1972- eget.
 

Alva 098078  
Pastoratskod: 120304 Pastorat: -1933 Alva och Hemse, 1933-05-01 (beslut 1919-08-29 och 1932-09-16)-1961 Rone, 1962- Alva, Rone och Hemse. Husförhörslängd: 1744-. Födelsebok: 1684-. 

Alvesta 076401 
Pastoratskod: 060205 Namn: -1944 Aringsås, 1945- Alvesta. Pastorat: -1924 Lekaryd, 1924-05-01-1961 Alvesta (Aringsås), Lekaryd och Härlöv, 1962- Alvesta, Lekaryd, Härlöv och Hjortsberga med Kvenneberga. Husförhörslängd: (1718), 1782-. Födelsebok: 1726-. Övrigt födelser vid Claessons privata förlossningshem 1936-1946 införda i församlingens födelsebok. 

Ambjörnarp 155202  
Pastoratskod: 081207 Pastorat: Tranemo. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: (1663), 1731-. 

Amiralitetsförsamlingen 018000  
se Skeppsholm. 

Amiralitetsförsamlingen 108000 
Husförhörslängd: 1811-. Födelsebok: 1693-. se Karlskrona amiralitetsförsamling. 

Amiralitetsförsamlingen på Ladugårdslandet 018000  
se Hedvig Eleonora.  

Amiralitetsvarvsförsamlingen 148000  
se Göteborgs Karl Johan.  

Amnehärad 164301  
Pastoratskod: 030901 Pastorat: -1961 Amnehärad och Södra Råda, 1962-1970 eget, 1971- Amnehärad och Södra Råda. Husförhörslängd: 1735-. Födelsebok: 1683 

Amsberg 208100  
Namn: före 1825 Amundsberg. Indelning: 1647 utbruten ur Stora Tuna som kapellförsamling, 1929 uppgått i Stora Tuna. Pastorat: Stora Tuna. Husförhörslängd: 1727-1959. Födelsebok: 1726-1928. Arkiv:: 1848-11-26 brand (luckor i materialet), vissa böcker förvaras i Borlänge kbfd. . 

Anderslöv 128731  
Pastoratskod: 070309 Indelning: tidigt införlivat Markie. Pastorat: -1921 Grönby, 1921-05-01-1961 Anderslöv och Grönby, 1962-1979 Anderslöv, Grönby, Gärdslöv, Önnarp och Börringe, 1980- Anderslöv, Grönby, Gärdslöv och Önnarp. Husförhörslängd: (1683), 1813-. Födelsebok: 1757-. 

Anderstorp 066204 
Pastoratskod: 060904 Indelning: 1943-01-01 indelad i två kbfd: Anderstorps kbfd och Gyllenfors kbfd, 1951-01-01 överfört Gyllenfors till Gislaved och kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1955 Reftele, 1956- eget. Husförhörslängd: 1789-. Födelsebok: 1688-. 

Anderstorps kbfd 066200  
Indelning: 1943-01-01 bildat inom Anderstorps församling, 1950-12-31 upplöst. Övrigt upphört då det utgjorde den kvarvarande delen av församlingen efter överförande av Gyllenfors till Gislaved. 

Andra gardesregementet 018000  
1790-1792, se Svenska gardesregementet. 

Andra gardesregementet 018000  
1809-1818, se Göta livgarde. 

Andra Göta artilleriregemente 068000  
se Smålands artilleriregemente. 

Andra Göta trängkår 128200  
se Östgöta trängkår. 

Andra livgardet (Konungens Andra livgarde) 018000  
se Göta livgarde. 

Andrarum 116013  
Pastoratskod: 071201 Pastorat: -1961 Andrarum och Eljaröd, 1962- Ravlunda. Husförhörslängd: (1697), 1867-. Födelsebok: (1706), 1860-. Arkiv:1875-07-05 brandskadat, större delen förstörd. 

Andra Svea artilleriregemente 038000 
se Upplands artilleriregemente. 

Andra Svea trängkår 018000  
se Västmanlands trängkår. 

Andreas 128100  
se Sankt Andreas. 

Aneboda 078024 
Pastoratskod: 060209 Län: -1924 huvuddelen i Kronobergs län, del av Lamhult i Jönköpings län, 1924-08-08 överfört delen i Jönköpings län till Kronobergs län, därefter helt i Kronobergs län, 1928-01-20 gränsreglering mellan Aneboda i Kronobergs län och Hjälmseryd i Jönköpings län, 1947-01-01 överfört Ljungsåsa och Boo jämte hela Jönköpings läns del av Lammhults stationssamhälle från Hjälmseryd i Jönköpings län till Aneboda och Kronobergs län. Indelning: före 1346 utbruten ur Berg. Pastorat: medeltiden eget, -1961 Moheda, 1962- Aneboda, Asa och Berg. Husförhörslängd: 1751-. Födelsebok: 1696-. 

Anga 098045  
Pastoratskod: 120205 Pastorat: -1961 Kräklingbo, 1962- Östergarn. Husförhörslängd: 1760- Födelsebok: 1664-. 

Angarn 011508  
Pastoratskod: 130608 Pastorat: -1923 Vada, 1923-05-01 - Össeby-Garn. Husförhörslängd: 1776-. Födelsebok: 1721-. 

Angelstad 078111  
Pastoratskod: 060307 Pastorat: -1524 Angelstad och Ljungby, därefter en tid eget, sedan åter Angelstad och Ljungby, därefter -1919 Angelstad, Ljungby och Känna, 1919-05-01-1961 Ljungby, 1962- Annerstad. Husförhörslängd: 1793-. Födelsebok: 1697-. 

Angerdshestra 068023  
Pastoratskod: 031201 Pastorat: Bottnaryd. Husförhörslängd: 1779-. Födelsebok: 1711- 

Angered 148026 
Pastoratskod: 080310 Län: 1930-01-01 överfört område från Angered i Älvsborgs län till Göteborgs Gamlestad (se Nylöse) i Göteborgs och Bohus län, -1966 Älvsborgs län, 1967Göteborgs och Bohus län. Indelning: 1971-01-01 utbrutet Gunnared. Pastorat: -1600-talet (Stora) Lundby, -1693 Angered och Bergum, 1693-1865 (Stora) Lundby, 1865-10-27(beslut 1856-06-27)-1961 Angered och Bergum, 1962-1966 eget, 1967- Angered och Bergum. Husförhörslängd: 1821-. Födelsebok: 1753-. 

Anna 058200  
se Sankt Anna. 

Annedal 148000  
se Göteborgs Annedal. 

Annefors 218300  
Indelning: 1843 egen kyrkobokföring, 1867- ansedd som kapellförsamling, 1922-04-21 enligt KBr ej kapellförsamling, 1971-12-31 upphört som kyrkobokföringsenhet, ingår i Bollnäs. Pastorat: Bollnäs. Husförhörslängd: 1843-1971. Födelsebok: 1843-1971. 

Annelöv 128203  
Pastoratskod: 070906 Pastorat: -1961 Södervidinge, 1962-1977 Västra Karaby, 1977-03-10- Saxtorp. Husförhörslängd: (1696), 1805-. Födelsebok: 1682-. 

Annerstad 078112 
Pastoratskod: 060307 Pastorat: -1961 Annerstad, Nöttja och Torpa, 1962- Annerstad, Nöttja, Torpa och Angelstad. Husförhörslängd: (1718), 1750-. Födelsebok: 1708 

Anundsjö 228471  
Pastoratskod: 100504 Län: 1830 gränsen fastställd mellan Anundsjö i Västernorrlands län och Åsele i Västerbottens län, 1846-01-21 överfört Rödvattnet från Åsele till Anundsjö, som därmed till en del kom att ligga i Västerbottens län, 1860-talet överfört Rödvattnet till Västernorrlands län, 1868-11-28 överfört lappmarksförsamlingars områden inom Västernorrlands län till Anundsjö, nämligen från Åsele: Holmträsk, Lägsta, Mossaträsk, Solberg, Tjäl och Tjärn, samt från Fredrika: Svartsjö, Holmsjön, Stavberg och Trehörningsjö. Indelning: slutet av 1400-talet utbruten ur Själevad, 1941-01-01 indelad i två kbfd: Anundsjö kbfd och Solbergs kbfd. Pastorat: -1686 eget, 1686-10-21-1700 Anundsjö och Åsele, 1700- eget. Husförhörslängd: 1726-. Födelsebok: 1688-. Övrigt hit hörde det område, som sedermera blev Åsele församling, till dess att Lycksele församling bildades ur Umeå, då Anundsjö församlings lappmarksdel lades till denna; från 1652 i personalunion med Åsele. 

Anundsjö kbfd 228404  
Pastoratskod: 100504 Indelning: 1941-01-01 bildat inom Anundsjö församling. 

Appuna 058610  
Pastoratskod: 020404 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Hov, 1962- Väderstad. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1744-. 

Araslöv 118000 
Indelning: före 1707 (beslut 1632-06-18) uppgått i Färlöv. Pastorat: Färlöv. Övrigt förväxla ej med Åraslöv. 

Arbetsfängelset å Långholmen 018000  
se Straff- och arbetsfängelset å Långholmen och Stockholms stads södra kronohäkte för män.  

Arbetsfängelset å Norrmalm 018000  
se Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. 

Arbetsinrättningen 018000  
se Allmänna arbetsinrättningen. 

Arbets- och correctionsinrättningen 148000  
Övrigt ingick i Göteborgs fattighusförsamling, se denna.  

Arboga kbfd 198400 
Indelning: 1947-01-01 bildat av Arboga stadsförsamlings område -1946, 1961-12-31 upplöst. Övrigt bildat vid utvidgning av församlingen. 

Arboga landsförsamling 198402  
Pastoratskod: 050303 Namn: förr Sankt Nicolai eller Uppkyrka. Pastorat: Arboga stadsförsamling. Husförhörslängd: 1664-. Födelsebok: 1659-. Övrigt kyrkan ligger inom Arboga stadsförsamlings gränser. 

Arboga stadsförsamling 198401  
Pastoratskod: 050303 Namn: tidigare Sankt Petri och Pauli, omkring 1550- Arboga stadsförsamling (och överflyttning till Trefaldighetskyrkan). Indelning: 1300-talet införlivat Sankt Olof, omkring 1550 införlivat Sankt Laurentli, 1947-01-01 införlivat Säterbo och indelad i två kbfd: Arboga kbfd och Säterbo kbfd, 1961-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta. Pastorat: -1545 Arboga och Uppkyrka (Arboga landsförsamling), 1545-02-12omkring 1550 Arboga, Uppkyrka, Sankt Laurentii och Säterbo, omkring 1550-1946 Arboga stadsförsamling, Arboga landsförsamling och Säterbo, 1947-1970 Arboga stadsförsamling och Arboga landsförsamling, 1971-1974 Arboga stadsförsamling, Arboga landsförsamling och Medåker, 1975- Arboga stadsförsamling, Arboga landsförsamling, Medåker och Götlunda. Husförhörslängd: 1692-. Födelsebok: 1670-. Övrigt födelser vid Arboga Sjukhus 1934-1946 införda i församlingens födelsebok; förväxla ej med Alboga, som även skrivits Arboga. 

Arbrå 218309  
Pastoratskod: 011403 Län: -1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län. Pastorat: -1868 Arbrå och Undersvik, 1868-03-17-1961 eget, 1962- Arbrå och Undersvik. Husförhörslängd: 1752-. Födelsebok: 1688- Övrigt då Nianfors församling bildades, togs en avsevärd del från Arbrå. 

Arby 088012  
Pastoratskod: 061401 Indelning: 1650-talet utbrutet Arby kapell (nu Karlslunda). Pastorat: till omkring 1550 eget, därefter Arby och Hagby, sedan -1961 Arby, Hagby och Karlslunda, 1962- Arby, Hagby, Halltorp och Voxtorp. Husförhörslängd: 1731-. Födelsebok: (1634), 1701-. 

Arby kapell 088000  
se Karlslunda.  

Ardre 098065  
Pastoratskod: 120302 Pastorat: -1658 Ardre och Ala, 1659-1961 Östergarn, 1962- Garde. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1701- 

Arholma 018800  
se Björkö-Arholma. 

Aringsås 076400  
se Alvesta.  

Arjeplog 250671  
Pastoratskod: 111104 Namn: har stavats Arjeploug. Län: -1837 Västerbottens län, 1837-02-10- Norrbottens län. Indelning: 1640-09-24 utbruten ur Arvidsjaur, 1776 (beslut 1734-06-26) införlivat Silbojokk, 1928-01-01 indelad i två kbfd: Arjeplogs kbfd och Södra Bergnäs kbfd. Pastorat: 1640-1700 eget, 1700-1743 Arjeplog och Arvidsjaur, 1743(beslut 1734-06- 26)-1776 Arjeplog och Silbojokk, 1776- eget. Husförhörslängd: 1740- (lucka 18271854). Födelsebok: 1719-1735, 1867- Arkiv:: 1867-07-15 brandskadat, delvis förstört. 

Arjeplogs kbfd 250602  
Pastoratskod: 111104 Indelning: 1928-01-01 bildat inom Arjeplogs församling. Övrigt födelser vid Arjeplogs Sjukstuga införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.  

Arnäs 228402 
Pastoratskod: 100603 Indelning: 1300-talet utbruten ur Själevad, 1807 utbrutet Gideå som kapellag (1811- 01-03 annexförsamling). Pastorat: 1807 eget, 1807-1,823 Arnäs och Gideå, 1823- eget. Husförhörslängd: 1749-. Födelsebok: 1668-. 

Arnö 038100  
Namn: förr även Bondarnö, 1930-11-28 enligt KMt endast Arnö. Län: 1943-01-01 vid församlingens upplösning överfört en avsevärd del (Oknö) från Uppsala län till Aspö församling och Södermanlands län. Indelning: möjligen införlivat Oknö (se detta ord), 1943-01-01 uppgått i Kungs-Husby (samt Aspö och Vallby). Pastorat: medeltiden Lillkyrka, därefter -1799 eget, 1799-1942-12-31 Vallby. Husförhörslängd: 1746-1942. Födelsebok: 1638-1942. 

Aros 038000  
se Helga Trefaldighet, Sankt Per och Vårfru. 

Aros 198000  
se Västerås domkyrkoförsamling. 

Arrie 123314  
Pastoratskod: 070301 Pastorat: förr eget, 1500-talet-1924 Arrie och Hököpinge, 1924-05-01-1961 Gässie, 1962- Västra Ingelstad. Husförhörslängd: (1700), 1813-. Födelsebok: 1688-. 

Artermark 156000 
se Ärtermark  

Artilleriförsamlingen 018000  
se Svea artilleriregemente. 

Arvalund 116000  
se Nedraby. 

Arvidsjaur 250571  
Pastoratskod: 111103 Län: -1837 Västerbottens län, 1837-02-10- Norrbottens län. Indelning: 1606 utbruten ur Piteå, 1635 utbrutet Silbojokk, 1640-09-24 utbrutet Arjeplog, 1862 utbrutet Malå, 1923-05-01 indelad i två kbfd: Arvidsjaurs kbfd och Glommersträsks kbfd. Pastorat: 1606-1614 eget, 1614-1640 Piteå, 1640-1700 eget, 1700-1735 Arjeplog, 1735-1862 eget, 1862-1884 Arvidsjaur och Malå, 1884- eget. Husförhörslängd: 1744-. Födelsebok: (1654), 1719-. 

Arvidsjaurs kbfd 250502  
Pastoratskod: 111103 Indelning: 1923-05-01 bildat inom Arvidsjaurs församling. Övrigt födelser vid Arvidsjaurs Sjukstuga införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok. 

Arvika 178400  
se Arvika västra. 

Arvika köping 178400  
se Arvika östra.  

Arvika landsförsamling 178400  
se Arvika västra. 

Arvika stadsförsamling 178400  
se Arvika östra. 

Arvika västra 178402  
Pastoratskod: 090601 Namn: -1906 Arvika, 1906-05-01-1943 Arvika landsförsamling, 1944- Arvika västra. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län. Indelning: 1906-05-01 utbrutet Arvika köping (nu Arvika östra). Pastorat: före 1850 Arvika, Älgå, Gunnarskog och Ny, 1850-1871 Arvika, Älgå, Gunnarskog, Bogen och Ny, 1871-05-01-1906 Arvika, Älgå och Ny, 1906-05-01-1909 Arvika landsförsamling, Arvika köping (Arvika östra), Älgå och Ny, 1909-05-01 - Arvika västra, Älgå och Ny. Husförhörslängd: 1826- Födelsebok: 1811- Övrigt 1812-1821 Oscarstad hörde hit. 

Arvika östra 178401  
Pastoratskod: 090602 Namn: 1906-05-01-1910 Arvika köping, 1911-1943 Arvika stadsförsamling, 1944Arvika östra. Indelning: 1906-05-01 utbruten ur Arvika (västra). Pastorat: 1906-0501-1909 Arvika landsförsamling (Arvika västra), 1909-05-01- eget. Arkiv:: 1827 vissa böcker separat för köpingen. Pastorat: födelser vid Arvika privata förlossningshem (Karolina Gustafssons) 1927-1930 samt Maria Flodéns förlossningshem 19221926 av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten, födelser vid Arvika Sjukstuga/lasarett -1925 införda i församlingens födelsebok, 1926-1946 i särskild födelsebok i kyrkoArkiv:et. 

Asa 078023  
Pastoratskod: 060209 Pastorat: medeltiden eget, sedan -1961 Tolg, 1962- Aneboda. Husförhörslängd: 1755-. Födelsebok: 1718- Övrigt förväxla ej med tätorten Åsa i Ölmevalla församling. 

Asarum 108205 
Pastoratskod: 072102 Indelning: 1664 utbrutet Karlshamn, 1883-01-01 (beslut 1872-03-27) utbrutet Ringamåla. Pastorat: -1701 eget, 1701-05-21-1865 Karlshamn, 1866-1882 eget, 1883Asarum och Ringamåla. Husförhörslängd: (1683), 1794- Födelsebok: 1706 

Asbo 208000  
se Aspeboda (och förväxla ej med Åsbo). 

Asby 051202  
Pastoratskod: 021401 Pastorat: -1938 eget, 1939(beslut 1917-11-09 och 1937-07-30)-1961 Asby och Torpa, 1962- Asby, Torpa och Norra VI. Husförhörslängd: 1783-. Födelsebok: 1661 

Asige 138204  
Pastoratskod: 08 1507 Pastorat: -1971 Årstad, 1972- Siölnge. Husförhörslängd: (1785), 1796-. Födelsebok: 1813-. Arkiv:: 1765 brand. 

Ask 058312  
Pastoratskod: 020305 Pastorat: -1558 Ekebyborna, 1558-1578 Vinnerstad, 1578-1601 Ekebyborna, 16011699 Vinnerstad, 1699-1922 Ekebyborna, 1922-05-01-1961 Varv och Styra, 1962Fornåsa. Husförhörslängd: 1790- Födelsebok: 1699 

Ask 121414  
Pastoratskod: 070804 Pastorat: -1961 Konga, 1962- Billinge. Husförhörslängd: (1696), 1821-. Födelsebok: 1813-. Arkiv:: 1820-04-25 brand. 

Askanäs 012500  
se Ekerö. 

Askeby 058030  
Pastoratskod: 020602 Pastorat: -1534 eget, 1534-1541 Askeby och Gistad, 1541-1555 eget, 1555-1581 Vårdsberg, 1581-1917 eget, 1917-05-01- Bankekind. Husförhörslängd: 1796-. Födelsebok: 1700-.

Asker 188015
Pastoratskod: 040901 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779Örebro län, 1865-11-14 överfört Forsbro från Västra Vingåker i Södermanlands län till Asker i Örebro län (förut stundom räknad som Askers länsdel i Södermanlands län). Pastorat: -1593 Asker och Lännäs, 1593-06-14-1961 eget, 1962- Asker och Lännäs. Husförhörslängd: 1689- (lucka 17321741). Födelsebok: 1666-. Övrigt 1890 SCB: Asker (med Brefvens bruk) - 1833-1928 hade Brevens bruk egen brukspredikant. 

Askersund 188200 
före 1643, se Askersunds landsförsamling. 

Askersund 188201 
Pastoratskod: 041101 Namn: 1643-1964 Askersunds stadsförsamling, 1965- Askersund. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1643 utbruten ur Askersund (landsförsamlingen), 1965-01-01 införlivat Askersunds landsförsamling. Pastorat: 1643-1961 eget, 1962-1964 Askersunds stadsförsamling och Askersunds landsförsamling, 1965eget. Husförhörslängd: 1752-. Födelsebok: 1684-. Övrigt födelser vid Askersunds Sjukstuga 1945-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoArkiv:et. 

Askersunds landsförsamling 188200  
Namn: -1643 Askersund, 1643-1964 Askersunds landsförsamling. Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1643 utbrutet Askersunds stadsförsamling, 1965-01-01 uppgått i Askersund. Pastorat: 1643-1961 eget, 1962-1964 Askersunds stadsförsamling. Husförhörslängd: 1789-1964. Födelsebok: 1653-1964.

Askersunds stadsförsamling 188200
se Askersund. 

Askeryd 060403  
Pastoratskod: 021502 Län: -1877 delad mellan Jönköpings län och Östergötlands län (Lägerbobygden), 1877-05-01 (beslut 1863-01-09) överfört Lägerbobygden till Västra Ryds församling, 1877-05-01- Askeryds församling helt i Jönköpings län. Pastorat: -1940 Askeryd och Bredestad, 1941- Bredestad. Husförhörslängd: (1713), 1779-. Födelsebok: 1671-. 

Askim 148036  
Pastoratskod: 080207 Pastorat: medeltiden troligen (Västra) Frölunda, sedan -1879 Fässberg, 1879-05-01 (beslut 1872-07-05)-1952 Västra Frölunda, 1953- eget. Husförhörslängd: 1577-1650, 1814- Födelsebok: 1737- Övrigt förväxla ej med Askum. 

Asklanda 152711  
Pastoratskod: 031403 Pastorat: Nårunga. Husförhörslängd: 1823-. Födelsebok: 1722- 

Askome 138214 
Pastoratskod: 081506 Pastorat: Vessige. Husförhörslängd: (1768), 1811-. Födelsebok: 1690- 

Askum 142703 
Pastoratskod: 080806 Indelning: 1772-02-20 utbrutet Kungshamn, 1909-01-01 utbrutet Malmön. Pastorat: - 1917 Tossene, 1917-05-01 - Kungshamn. Husförhörslängd: 1898-. Födelsebok: 1897-. Arkiv:: större delen förstörd 1898, vissa böcker 1972-1982 förvaras i Kungshamn efter gränsändring. Övrigt förväxla ej med Askim. 

Asmundtorp 128206 
Pastoratskod: 070902 Pastorat: Asmundtorp och Tofta. Husförhörslängd: (1687), 1791-. Födelsebok: 1736(lucka 1813). Övrigt 1681-1873 prebende (ej egentligt annex) till Landskrona. 

Aspeboda 208004  
Pastoratskod: 051206 Indelning: medeltiden kapellag i (Stora) Tuna, senast 1640 kapellförsamling, 1746-1210 annexförsamling. Pastorat: -1604 (Stora) Tuna, 1604-1746 (Stora) Kopparberg/ Falun, 1746-12-10-1881 Torsång, 1882 (beslut 1870-11-18)-1961 eget, 1962-1976 Falu Kristine, 1977- Stora Kopparberg. Husförhörslängd: 1706- (lucka 1732-1734). Födelsebok: 1661- (lucka 1672-1679). 

Aspång 143000  
Indelning: medeltiden uppgått i Svarteborg. 

Aspås 230903  
Pastoratskod: 10 1007 Län: - 18 10 Västernorrlands län, 1810-05-07 - Jämtlands län. Pastorat: medeltiden Ås, sedan Rödön. Husförhörslängd: 1707-. Födelsebok: 1689- 

Aspö 048603  
Pastoratskod: 040 101 Län: 1943-01-01 överfört Oknö från samtidigt upplösta Arnö i Uppsala län till Aspö i Södermanlands län. Pastorat: -1961 eget, 1962- Strängnäs domkyrkoförsamling. Husförhörslängd: 1702- Födelsebok: 1693- Övrigt förväxla ej med Äspö eller nedanstående. 

Aspö 108004  
Pastoratskod: 071902 Indelning: 1888-05-01 utbruten ur Nättraby. Pastorat: 1888-05-01-1961 Nättraby, 1962- Karlskrona stadsförsamling. Husförhörslängd: 1881-. Födelsebok: 1888-. Övrigt förväxla ej med Äspö eller ovanstående. 

Atlingbo 098051  
Pastoratskod: 120202 Pastorat: tidigare eget, 1580-talet en kort tid Vall, sedan -1920 eget, 1920-05-01-1961 Stenkumla, 1962- Eskelhem. Husförhörslängd: 1729-, lucka 1780-1790. Födelsebok: 1714 

Attmar 228109  
Pastoratskod: 100805 Pastorat: -1892 Tuna, 1892- eget. Husförhörslängd: 1788-. Födelsebok: 1703-. Övrigt förväxla ej med Mattmar. 

Audsmal 141500  
se Ödsmål. 

Augerum 108006  
Pastoratskod: 071905 Indelning: 1680 utbrutet Karlskrona, 1888-05-01 utbrutet Tjurkö, 1908 (beslut 188601-22) inrättat Flymens kapellag, 1920-05-01 utbrutet Flymen. Pastorat: -1976 Lösen, 1976-05-01- Augerum, Lösen och Flymen. Husförhörslängd: (1687), 1808-. Födelsebok: 1695 

Auklanda 141500  
se Ucklum. 

Ausås 118207  
Pastoratskod: 071303 Indelning: tidigt införlivat Humlarp. Pastorat: - 1858 Ausås och Strövelstorp, 1858- 11 - 01-1961 eget, 1962- Strövelstorp. Husförhörslängd: (1692), 1813-. Födelsebok: 1646- (lucka 1682-1683). 

Avaskär 108000  
se Kristianopel. 

Avesta 208401  
Pastoratskod: 051307 Indelning: 1642 utbruten ur Grytnäs som kapellförsamling, 1871-06-09 annexförsamling. Pastorat: -1919 Grytnäs, 1919-05-01- (beslut 1891-05-01 och 1918-05-16) eget. Husförhörslängd: 1746-. Födelsebok: 1760-. Övrigt födelser vid Avesta lasarett 19351946 införda i särskild födelsebok i kyrkoArkiv:et; invånarna i Bjurfors, Fröbenbenning och Myrsjö i Norberg och Västmanlands län hade till 1907-08-30 kyrkorätt I Avesta, där de också av ålder kyrkoskrivits (1907-08-30 enligt KMt av misstag). 

Axberg 188012 
Pastoratskod: 04 1001 Län: -1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län. Indelning: 1575 utbrutet Dylta bruksförsamling, 1819 införlivat Dylta. Pastorat: tidigare eget, 1575-1687 Ax berg, Hovsta och Dylta bruk, 1688-1808 Axberg och Hovsta, 1808-02-12-1819 Axberg, Hovsta och Dylta bruksförsamling, 1819-1961 Axberg och Hovsta, 1962Axberg, Hovsta, Kil och Ervalla. Husförhörslängd: 1707-. Födelsebok: 1689-.