A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö

Sthlms stad   A
01
Sthlm län      B
01
Uppsala       C
03
Söderm.       D
04
Östergötl.     E
05
Jönköping     F
06
Kronoberg   G
07
Kalmar         H
08
Gotland         I
09
Blekinge       K
10
Kristianstad  L
11
Malmöhus    M
12
Halland        N
13
Gbg/Bohus   O
14
Älvsborg       P
15
Skaraborg    R
16
Värmland     S
17
Örebro         T
18
Västmanl      U
19
Kopparb     W
20
Gävleborg    X
21
Västernorrl   Y
22
Jämtland       Z
23
Västerb.    AC
24
Norrbott   BD
25